Poziv za angažman u biračkim odborima


Poštovani/a,

u svrhu organizacije i provedbe Prijevremenih izbora za Gradonačelnika Tuzle, a koji će se održati 05. februara 2023. godine, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva punoljetna lica sa prebivalištem na području Grada Tuzla da uzmu učešće u pripremi i realizaciji planiranih izbornih aktivnosti.

Jedan od ključnih segmenata u provedbi izbornih aktivnosti su svakako i birački odbori, kojih će za predstojeće Prijevremene izbore za Gradonačelnika Tuzle djelovati preko 160. Zbog toga, Gradska izborna komisija Tuzla ima potrebu i obavezu da angažuje izuzetno veliki broj pojedinaca u svojstvu predsjednika ili članova biračkih odbora. Sva lica koja budu praktično angažovana u tom svojstvu će za svoj rad primiti naknadu, i to predsjednik biračkog odbora iznos od 170,00 KM i član biračkog odbora iznos od 115,00 KM. Odluku o konkretnoj poziciji i angažmanu za svako lice donosi Gradska izborna komisija Tuzla, dok će isti biti u obavezi proći i obuku za rad.

Gradska izborna komisija Tuzla ohrabruje i poziva sva punoljetna lica, koja imaju prebivalište na području Grada Tuzla i minimalno srednju stručnu spremu, da putem e-maila gik@tuzla.ba ili broja telefona 035/307-486 izraze interesovanje za rad na provedbi Prijevremenih izbora za Gradonačelnika Tuzle, a nakon čega će biti kontaktirani s ciljem pribavljanja dodatnih informacija, odnosno prisustva obaveznoj obuci.

Molimo Vas da ovu informaciju, u što kraćem roku, proslijedite prema svim fakultetima koji djeluju u okviru Vaše visokoškolske ustanove, a sve sa ciljem kako bi ista bila poznata što većem broju studenata. Podsjećamo Vas da ste, u smislu odredbi Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora, dužni pružiti podršku Gradskoj izbornoj komisiji Tuzla u procesu pronalaska zainteresovanih lica u svrhu popunjavanja mjesta u biračkim odborima.

Za sva dodatna pitanja i/ili pojašnjenja, stojimo Vam na raspolaganju!

S poštovanjem,

Nastavnici i saradnici


Univerzitetski profesori

Akademici

Akademik prof. dr Branko Vučković

Akademik prof. dr Dževad Termiz

Akademik prof. dr Mile Petrović

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Akademik prof. dr Vesna Vučković

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Akademik prof. dr Branimir Mikić

Akademik prof. dr Nikola Ilanković

Profesori 

Prof. dr Astrid Wilk

Prof. dr Gideon C. Mwanza

Prof. dr Gligorije Perović

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

Prof. dr Joseph Vincent Thakuria

Prof. dr Dragica Arnautović-Aksić

Prof. dr Radoslav Galić

Prof. dr Rifet Terzić

Prof. dr Suada Kapidžić – Duraković

Prof. dr Brana Komljenović

Prof. dr Dilista Piljić

Prof. dr Ervin Alibegović

Prof. dr Faruk Sinanović

  • Biografija
  • Google Scholar

Prof. dr Haris Huseinagić

Prof. dr Harun Brkić

Prof. dr Lenart Đerđ

Prof. dr Miodrag Tojagić

Prof. dr Nerma Sijerčić

Prof. dr Suzana Kusovac Sladoje

Prof. dr Edhem Muftić

Dr Anđelka Kovač

Doc. dr Dragan Stević

Doc. dr Dragana Aleksić

Doc. dr Eldina Halilović

Doc. dr Halida Mahmutbegović – Poljaković

Doc. dr Mustafa Tabaković

Doc. dr Izudin Šarić

Doc. dr Ivana Sinanović

Doc. dr Jasmina Gradaščević – Gubaljević

Doc. dr Milanko Aladžić

Doc. dr Miljan Bajić

Doc. dr Mirnes Avdić

Doc. dr Mirjana Duspara

Doc. dr Mirsad Nalić

Doc. dr Nenad Tanasković

Doc. dr. Begzudin Ahmetović

Doc. dr Omer Pinjić

Doc. dr Rusmir Softić

Doc. dr Selma Porović

Doc. dr Semir Mešanović

Doc. dr Senka Samardžić

Doc. dr Šemsudin Dervić

Doc. dr Tihomir Milutinović

Doc. dr Zijad Havić

Doc. dr Zlatko Kovačević

Doc. dr Edin Kaletović

Doc. dr Izet Beširović

Dr Svetlana Marković

Doc. dr Danka Radivojević

Doc. dr Sandi Dizdarević

Doc. dr Edin Hrstić

Asistenti i saradnici u nastavi

Dr Elmina Mulić Hadžiavdić

Dr Hajrudin Kozarević

Dr. med. sc Mirsad Selimović

Dr. sci Samed Jagodić

Mr. Amela Ibričić

Mr. Azra Sadiković

Mr. Maja Konrad Čustović

Mr. Marijana Džombić

Mr. Merima Gigović

Mr. Nemanja Smičiklas

Mr. Mirela Begić, viši asistent

Lektor Alisa Memić

Lektor Mebrura Selić

Lektor Vahid Puškarević

Demonstrator Elvis Saletović

Demonstrator Selma Šehidić

Senad Hodžić, demonstrator


Prof. dr Pašaga Muratović

14.01.1946. – 19.12.2019.

Prof. dr Ivan Hegediš

18.07.1950. – 29.06.2022.

Prof. dr Sead Avdić

02.05.1944-07.07.2022.

Doc. dr Goran Pejičić

15.06.1968. – 09.12.2022.

Doc. dr Budimir Tojagić

02.02.1954. – 15.01.2024.

Akademik prof.dr

Branko Vučković

 

CV

Europass

Google Scholar

Akademik prof.dr

Dževad Termiz

dzevad.termiz@fpn.unsa.ba

CV

Europass

Google Scholar

Akademik prof.dr

Mile Petrović

petrovic.mile@yahoo.com

CV

Europass

Google Scholar

 

 

 

 

 

 

Akademik prof.dr

Rudika Gmajnić

rudika.gmajnic01@gmail.com

CV

Europass

Google Scholar

Akademik prof.dr

Vesna Vučković

 

CV

Europass

Google Scholar

Akademik prof.dr

Zoran Milošević

zoran.milosevic@yandex.com

CV

Europass

Google Scholar

 

 

 

 

 

 

Prof.dr (redovni)

Astrid Wilk

 

CV

Europass

Google Scholar

Prof. dr (redovni)

Branimir Marjanović

dr.b.marjanovic@gmail.com

CV

Europass 

Google Scholar

Prof. dr (redovni)

Branimir Mikić

branotuzla@gmail.com

CV

Europass

Google Scholar
Prof.dr (redovni)
Fahir Baraković
fahir.barakovic@gmail.com CV
Europass  Google Scholar
Prof.dr (redovni) Gideon C. Mwanza
gideonmwanza@yahoo.co,uk
CV
Europass   Google Scholar

Prof. dr (redovni)

Gligorije Perović

perg@grf.bg.ac.rs

CV

Europass 

Google Scholar

Prof. dr (redovni)

Hrustem Smailhodžić

hrustem@gmail.com

CV

Europass

Google Scholar

Prof. dr (redovni)

Jasminka Sadadinović

j.sadadinovic@eukallos.edu.ba

CV

Europass

Google Scholar

Prof.dr (redovni)

Josep Vincent Thakuria

 

CV

Europass

Google Scholar
Prof. dr (redovni) Jugoslav Stahov

jugoslav.stahov@yahoo.com

CV Europass  Google Scholar
Prof.dr (redovni)
Miloš Marković
markovic.milos1953@gmail.com
CV
Europass  Google Scholar
Prof.dr (redovni)
Mithat Tabaković
mithat.tabakovic@gmail.com CV
Europass  Google Scholar

Prof. dr (redovni)

Mustafa Burgić

mustafaburgic@yahoo.com

CV

Europass

Google Scholar

Prof. dr.

Muharem Selimović

 

CV

Europass

Google Scholar

Prof. dr (redovni)

Nedima Kapidžić Bašić

neda.kapidzic.basic@gmail.com

CV

Europass 

Google Scholar

Prof. dr (redovni)

Nenad Avramović

avramovic.n@pravni-fakultet.info

CV

Europass 

Google Scholar

Prof. dr (redovni)

Nevenka Nićin

nicinnevenka@gmail.com

CV

Europass

Google Scholar

Prof. dr (redovni)

Nikola Ilanković

nikolanilankovic@gmail.com

CV

Europass

Google Scholar

Prof. dr (redovni)

Pašaga Muratović

pasagamuratovic@gmail.com

CV

Europass 

Google Scholar

Prof. dr (redovni)

Radoslav Galić

galic@etfos.hr

CV

Europass

Google Scholar

Prof. dr (redovni)

Ranka Kubiček

kubicekranka@yahoo.com

CV

Europass

Google Scholar

 Prof.dr (redovni)

 Rifet Terzić

 rifett1234@gmail.com

 CV

Europass 

 Google Scholar
Prof.dr (redovni) Sanda Pribić sandamfos@gmail.com CV Europass  Google Scholar
Prof. dr (redovni) Salih Kulenović kulenovicnihad@yahoo.co CV Europass  Google Scholar
Prof. dr (redovni) Slobodan Marinković slobodan.marinkovic@med.bg.ac.rs CV Europass Google Scholar
Prof.dr (redovni) Suada Kapidžić – Duraković dr.suada@gmail.com CV Europass  Google Scholar

Prof.dr (redovni)

Zinaida Karasalihović

karasalihoviczina@yahoo.com

CV

Europass

Google Scholar

Prof. dr (vanredni)

Adi Rifatebgović

adi.rifatbegovic@gmail.com

CV

Europass 

Google Scholar

Prof. dr (vanredni)

Albina Fazlović

albina_abidovic@hotmail.com

CV

Europass 

Google Scholar 

Prof.dr (vanredni)

Almir Šabović

almir.sabovic@hotmail.com

CV

Europass 

Google Scholar

Prof.dr (vanredni)

Anka Bulatović

bulatovic.anka@gmail.com

CV

Europass 

Google Scholar
Prof. dr (vanredni) Amer Čustović amer.custovic@ukctuzla.ba
CV Europass  Google Scholar

Prof. dr (vanredni)

Azijada Beganlić

azijada_beganlic@yahoo.com

CV

Europass 

Google Scholar

Prof. dr (vanredni)

Brana Komljenović

 ana-k@blic.net 

CV

Europass 

Google Scholar

Prof. dr (vanredni)

Brano Miljuš

bmiljus@nezbit.edu.rs

CV

Europass 

Google Scholar

Prof.dr (vanredni)

Dilista Piljić

dilista.piljic@ukctuzla.ba

CV

Europass

Google Scholar

Prof.dr (vanredni)

Ervin Alibegović

eral2009@gmail.com

CV

Europass

Google Scholar

Prof. dr (redovni)

Esed Karić

e.karic.kallos@gmail.com 

CV

Europass 

Google Scholar

Prof.dr (vanredni)

Faruk Sinanović

 

CV

Europass

Google Scholar

Prof.dr (vanredni)

Ferhat Čejvanović

ferhat.cejvanovic@gmail.com

CV

Europass 

Google Scholar

Prof.dr (vanredni)

Goran Popović

popovicgoran70@yahoo.com

CV

Europass 

Google Scholar

Prof. dr (redovni)

Halid Žigić

halid_zigic@hotmail.com

CV

Europass

Google Scholar

Prof. dr (vanredni)

Haris Huseinagić

hmirma95@gmail.com

CV

Europass 

Google Scholar

Prof. dr (vanredni)

Hariz Agić

agich59@hotmail.com

CV

Europass 

Google Scholar

Prof.dr (vanredni)

Harun Brkić

harunbrkic@gmail.com

CV

Europass 

Google Scholar

Prof. dr (vanredni)

Ivan Hegediš

hege@tippnet.rs

CV

Europass 

Google Scholar

Prof. dr (vanredni)

Izet Banda

izet.banda@gmail.com

CV

Europass 

Google Scholar 

Prof. dr (vanredni)

Izudin Tanović

ninotanovic@gmail.com

CV

Europass 

Google Scholar

Prof. dr (vanredni)

Jasmina Mijajlović

jasmina037@gmail.com

CV

Europass

Google Scholar

Prof. dr (redovni)

Jasminka H.Halilović

jasnahba@yahoo.com

CV

Europass 

Google Scholar

Prof.dr

(redovni)

Kemal Brkić

k.brkic@eukallos.edu.ba

CV

Europass

Google Scholar

Prof. dr (vanredni)

Lenart Đerđ

lenart.gyorgy@yahoo.com

CV

Europass 

Google Scholar

Prof. dr (vanredni)

Miodrag Tojagić

miodrag.tojagic@gmail.com

CV

Europass 

Google Scholar

Prof. dr (vanredni)

Mladen Dobrić

dobric_mladen@yahoo.com

CV

Europass

Google Scholar

Prof. dr (vanredni)

Munevera Osmić

munevera_osmic@hotmail.com

CV

Europass 

Google Scholar

Prof. dr (vanredni)

Nerma Sijerčić

nerma.sijercic@gmail.com

CV

Europass

Google Scholar

Prof.dr (vanredni)

Sead Avdić

avdic.sead@yahoo.com

CV

Europass 

Google Scholar

Prof. dr (vanredni)

Suzana Kusovac Sladoje

raso-suza@hotmail.com

CV

Europass 

Google Scholar

Prof. dr (vanredni)

Tešo Ristić

teso.ristic@gmail.com

CV

Europass 

Google Scholar

Prof. dr (redovni)

Velimir Dedić

velimir.dedic@gmail.com

CV

Europass 

Google Scholar

Prof.dr (vanredni)

Zijad Jagodić

zijad.jagodic@yahoo.com

CV

Europass 

Google Scholar

Prof. dr (vanredni)

Zvezdan Stojanović

zvezdan.stojanovic070@gmail.com

CV

Europass

Google Scholar
Prof. dr (docent) Adis Rahmanović cefes06@gmail.com CV Europass Google Scholar

Doc. dr (docent)

Alija Muhibić

alijamuhibic@gmail.com

CV Europass  Google Scholar

Doc.dr (docent)

Allen Popović Beganović

allen.popovicbeganovic@gmail.com

CV

Europass 

Google Scholar

Dr

Anđelka Kovać

andjakovac@yahoo.com

CV 

Europass 

 Google Scholar

Doc. dr (docent)

Boro Ninić

boro.ninic@hotmail.com

CV 

Europass 

Google Scholar 

Doc. dr (docent)

Blanka Oršolić

blanka.benkovic@tel.net.ba

CV

Europass

Google Scholar

Doc. dr (docent)

Budimir Tojagić

budimir.tojagic@wdconcordwestdoo.com

CV

Europass 

Google Scholar

Doc. dr (docent)

Dario Galić

dario.galic1@inet.hr

CV

Europass

Google Scholar
Doc.dr (docent)
Dobrila Regoje
drregoje@yahoo.com CV
Europass Google Scholar
Doc.dr (docent)
Dragan Stević
dragancestevic@gmail.com
CV
Europass  Google Scholar
Doc.dr (docent)
Dragana Aleksić
gagalukic86@hotmail.com CV
Europass  Google Scholar

Doc. dr (docent)

Edisa Šljivić

edisa-slj@hotmail.com

CV

Europass 

Google Scholar

Doc. dr (docent)

Eldina Halilović

eldina.rizvic@gmail.com

CV 

Europass 

Google Scholar 

Doc. dr (docent)

Enes Mujić

enes.mujic@yahoo.com

CV

Europass

Google Scholar

Doc. dr (docent)

Halida Mahmutbegović – Poljaković

halida_mahmutbegovic@hotmail.com

CV

Europass

Google Scholar
Doc.dr (docent) Goran Pejičić g.pejicic@gmail.com
CV Europass  Google Scholar
Doc.dr (docent) Mustafa Tabaković mustafa.tabakovic@gmail.com  CV Europass Google Scholar

Doc.dr (docent)

Izudin Šarić

izudinsaric@hotmail.com

CV

Europass 

Google Scholar

Doc. dr (docent)

Ivana Sinanović

ivanasinanovic@yahoo.com

CV

Europass 

Google Scholar

Doc.dr (decent)

Jasmina Gradaščević – Gubaljević

jasmina.gubaljevic@gmail.com

CV

Europass

Google Scholar

Doc. dr (docent)

Jovan Stojanović

stojanovicjovan41@yahoo.com

CV

Europass 

Google Scholar
Doc. dr (docent) Larisa Softić – Gasal larisa.softic.gasal@gmail.com CV Europass  Google Scholar
Doc.dr (docent)
Lidija Vučičević
lidijavucicevic55@gmail.com
CV
Europass  Google Scholar
Doc. dr  Milanko Aladžić aladzicmilanko@gmail.com CV Europass  
Doc.dr (docent) Milomir Čodo milomir.codo@pravosudje.ba CV Europass  Google Scholar
Doc.dr (docent)
Miljan Bajić
 dr.miljan.bajic@gmail.com CV
Europass Google Scholar

Doc. dr (docent)

Mirnes Avdić

m_avdic@hotmail.com

CV 

Europass 

 
           

Doc.dr (docent)

Mirjana Duspara

duspara.mirjana@gmail.com

CV

Europass 

Google Scholar

Doc.dr (docent)

Mirsad Nalić

 nalic.mirsad@gmail.com

CV

Europass

Google Scholar

Doc. dr (docent)

Mufid Burgić

burgicmufid@yahoo.com

CV

Europass 

Google Scholar

Doc.dr. (docent)

Nataša Zelinčević- Vukajlović

 natasaivukic@gmail.com

 

 

 

Doc. dr 

Nurdin Ćehajić

nurddin_cehajic@hotmail.com

 

CV

Europas

Google Scholar 

Doc.dr (docent)

Nenad Tanasković

tanaskovicn@yahoo.com

CV

Europass 

Google Scholar
Prof. dr (docent) Nermin Mulaosmanović nerminmulaosmanovic81@gmail.com CV Europass  Google Scholar
Doc.dr (docent)
Omer Pinjić
dromerpinjic@gmail.com CV
Europass Google Scholar
Doc.dr (docent)
Rusmir Softić
dr.softic@gmail.com CV
Europass Google Scholar

Doc.dr (docent)

Selma Porović

selmadr83@gmail.com

CV

Europass

Google Scholar

Doc. dr (docent)

Semir Mešanović

mesanovic_semir@yahoo.com

 

 

Google Scholar 

Doc. dr (docent)

Senka Samardžić

senka.002@gmail.com

CV

Europass 

Google Scholar

Doc. dr (docent)

Slobodan Nićin

bobanicin@yahoo.com

CV

Europass

Google Scholar

Doc. dr (docent)

Suad Keranović

keranovic@bhsrce.ba

CV

Europass 

Google Scholar

Doc. dr (docent)

Šemsudin Dervić

semsudin.dervic@yahoo.com

CV

Europass 

Google Scholar

Doc. dr (docent)

Tihomir Milutinović

 

 

 

 

Doc.dr (docent)

Zijad Havić

zijad.havic@bhtelecom.ba

CV

Europass 

Google Scholar
Doc.dr (docent) Zlatko Kovačević  zlatko.ko@gmail.com
CV Europass  Google Scholar
Doc.dr
Edin Kaletović
edin_kaletovic@yahoo.co.uk CV
Europass  Google Scholar
           
Spoljni saradnik Dr Adnan Kešetović adnan.kesetovic@gmail.com CV  Europass  Google Scholar  
Spoljni saradnik Dr.sci. med Edin Husarić edin.husaric@ukctuzla.ba  CV Europass Google Scholar 
Spoljni saradnik Dr Elmina Mulić Hadžiavdić elminam2002@yahoo.com CV Europass Google Scholar 
Spoljni saradnik Dr Hajrudin Kozarević hajrudin.kozarevic@hotmail.com CV Europass Google Scholar 
Spoljni saradnik Dr.med.sc Mirsad Selimović selimovicmirsad81@gmail.com  CV Europass Google Scholar
Spoljni saradnik Dr sci Samed Jagodić jagodic.samed@gmail.com CV Europass Google Scholar 
           
Mr (magistar)
Azra Sadiković
azrasadikovic@yahoo.com CV
Europass Google Scholar
Mr (magistar)
Maja Konrad Čustović
konrad_maja@hotmail.com  CV Europass  Google Scholar
Mr (magistar) Marijana Džombić maja_dz@outlook.com CV Europass Google Scholar
Mr (magistar) Merima Gigović merima@eubd.edu.ba CV Europass Google Scholar
Mr (magistar)
Nemanja Smičiklas
nemanja.smiciklas@gmail.com
  Europass   
Mr (magistar Smiljana Bijelović smiljana_89@hotmail.com CV Europass  Google Scholar 
           
Lektor Alisa Memić alisajoguncic@yahoo.com
CV Europass Google Scholar

Lektor

Mebrura Selić

mebrura.selic@hotmail.com

CV

Europass 

Google Scholar

Lektor

Vahid Puškarević

vahid.puskarevic@hotmail.com

CV

Europass

Google Scholar
           
Demonstrator
Elvis Saletović
saletovicelvis@gmail.com CV
Europass Google Scholar
Demonstrator
Selma Šehidić
selmasehidic4@gmail.com CV
Europass  Google Scholar