Prof.dr Adi Rifatbegović


  • Prof. dr Adi Rifatbegović, vanredni profesor
  • Rođen 11.08.1963. godine u Bijeljini, Bosna i Hercegovina
  • Završen fakultet: Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  • Magistratura:
  • Doktorat
Biografija
Bibliografija
Monografije
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
Naučni radovi
Naučni skupovi, konferencije
Projekti
Ostalo