Naučna revija


“Naučna revija” je naučni časopis Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla, to je specijalizirana revija za zdravstvene i tehničke nauke. Časopis je pokrenut sa ciljem da naučna riječ prati nastavne procese na Univerzitetu. Prvi broj časopisa izašao je 2016.godine.

Nadamo se da će “Naučna revija” postati neizostavno štivo i mjesto stvaranja i prezentiranja znanja, kao i učenja i unapređivanja nauke. Na taj način promoviramo jednu od osnovnih misija Univerziteta : znanje za sve od svih.

IZDANJA: