Tehnički fakultet

Studijski program – Inženjerska informatika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

03.11.2021.

Srijeda

10.00

Mali amfiteatar

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

30.10.2021

Subota

12.00

Kabinet informatike

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budimčić

09.10.2021.

Subota

15.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet informatike

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

30.10.2021

Subota

12.00

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.10.2021

Ponedjeljak

12.00

Veliki amfiteatar

Električna kola* 

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet informatike

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

30.10.2021.

Subota

10.00

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka 

Prof.dr Velimir Dedić

30.10.2021

Subota

12.00

Kabinet informatike

Programski jezici

Doc.dr Adis Rahmanović

09.10.2021.

Subota

12.00

Kabinet informatike

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

09.10.2021.

Subota

15.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

 

 

 

 

Baze podataka

 

 

 

 

Doc.dr Adis Rahamnović

09.10.2021.

Subota

12.00

Kabinet informatike

Primjenjena digitalna elektronika

Prof.dr Goran Popović

09.10.2021.

Subota

16.00

Kabinet informatike

Mobilne i bežične komunikacije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

09.10.2021.

Subota

17.00

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Softverski inžinjering*

Prof.dr Goran Popović

09.10.2021.

Subota

16.00

Kabinet informatike

Osnovi mehatronike*

 

Doc.dr Nurdin Ćehajić

23.10.2021.

Subota

10.00

 

Upravljački informacioni sistemi*

Doc.dr Adis Rahmanović

09.10.2021.

Subota

12.00

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Operativni sistemi 

Prof.dr Goran Popović

09.10.2021.

Subota

16.00

Kabinet geodezije

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

09.10.2021.

Subota

17.00

Kabinet informatike

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

30.10.2021

Subota

12.00

Kabinet informatike

VI SEMESTAR

 

 

 

Viši programski jezici

 

 

 

Doc.dr Adis Rahmanović

09.10.2021.

Subota

12.00

Kabinet informatike

 

 

Objektno orjentisano programiranje

 

 

 

Doc.dr Adis Rahmanović

09.10.2021.

Subota

12.00

Kabinet informatike

Programiranje i dizajn web aplikacija

 

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

09.10.2021.

 

Subota

 

17.00

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

09.10.2021.

Subota

17.00

 

Mikroračunarski sistemi*

Prof.dr Goran Popović

09.10.2021.

Subota

16.00

Kabinet informatike

Robotika* 

Doc.dr Zijad Havić

22.10.2021.

Petak

10.00

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Internet 

Prof.dr Zvezdan Stojanović

09.10.2021.

Subota

17.00

Kabinet informatike

Računarski alati

Doc.dr Adis Rahmanović

09.10.2021.

Subota

12.00

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet informatike

VIII SEMESTAR

 

Kompijuterska grafika i dizajn

 

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

Mali amfiteatar

 

 

Informacione tehnologije

 

 

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

09.10.2021.

 

Subota

 

17.00

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

30.10.2021

Subota

12.00

Kabinet informatike

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

23.10.2021

Subota

12.00

 

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti