Tehnički fakultet

Studijski program – Inženjerska informatika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

20.01.2020.god.

10.02.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

31.01.2020.god.

21.02.2020.god.

Petak

15:00 h

Kabinet informatike

Engleski jezik I

 

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

16:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

14:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Električna kola*

Prof.dr Halid Žigić

15.01.2020.god.

05.02.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

31.01.2020.god.

21.02.2020.god.

Petak

15:00 h

Kabinet informatike

Programski jezici

Doc.dr Adis Rahmanović

20.01.2020.god.

04.02.2020.god.

Ponedjeljak

Utorak

16:15 h

Kabinet informatike

Engleski jezik II

 

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

16:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

15:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

IV SEMESTAR

Baze podataka

Doc.dr Adis Rahamnović

 

 

 

 

Primjenjena digitalna elektronika

 

 

 

 

 

Mobilne i bežične telekomunikacije

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Softverski inžinjering*

Doc.dr Goran Popović

 

Osnovi mehatronike*

 

 

Upravljački informacioni sistemi*

Doc.dr Adis Rahmanović

20.01.2020.god.

04.02.2020.god.

Ponedjeljak

Utorak

16:15 h

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Operativni sistemi

Doc.dr Goran Popović

23.01.2020.god.

22.02.2020.god.

Četvrtak

Subota

17:00 h

14:00 h

Kabinet informatike

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

18.01.2020.god.

08.02.2020.god.

Subota

10:00 h

Kabinet informatike

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

31.01.2020.god.

21.02.2020.god.

Petak

15:00 h

Kabinet informatike

VI SEMESTAR

Viši programski jezici

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

 

Objektno orjentisano programiranje

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

 

Programiranje i dizajn web aplikacija

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

18.01.2020.god.

08.02.2020.god.

Subota

12:00 h

Kabinet informatike

Mikroračunarski sistemi*

Doc.dr Goran Popović

 

Robotika*

Doc.dr Zijad Havić

21.01.2020.god.

11.02.2020.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

18.01.2020.god.

08.02.2020.god.

Subota

13:00 h

Kabinet informatike

Računarski alati

Doc.dr Adis Rahmanović

20.01.2020.god.

04.02.2020.god.

Ponedjeljak

Utorak

16:15 h

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

15.01.2020.god.

05.02.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet informatike

VIII SEMESTAR

Kompijuterska grafika i dizajn

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.01.2020.god.

10.02.2020.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti