TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Inženjerska informatika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

22.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

13:00 h

13:00 h

Kabinet informatike

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet informatike

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

22.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

13:00 h

13:00 h

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet informatike

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

17.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Ponedeljak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

Veliki amfiteatar

Električna kola

Prof.dr Halid Žigić

19.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet informatike

 

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Algoritmi i stukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

22.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

13:00 h

13:00 h

Kabinet informatike

Programski jezici

Doc.dr Adis Rahmanović

11.06.2019.god.

25.06.2019.god.

Utorak

Utorak

16:30 h

16:30 h

Kabinet informatike

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Baze podataka

Doc.dr Adis Rahmanović

11.06.2019.god.

25.06.2019.god.

Utorak

Utorak

16:30 h

16:30 h

Kabinet informatike

Elektronika

Doc.dr Goran Popović

27.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Četvrtak

Subota

17:00 h

17:00 h

Kabinet informatike

Telekomunikacije

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

15:00 h

15:00 h

Kabinet informatike

Softverski inženjering

Doc.dr Goran Popović

27.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Četvrtak

Subota

18:00 h

18:00 h

Kabinet informatike

Projektovanje informacionih sistema

Prof.dr Velimir Dedić

22.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

13:00 h

13:00 h

Kabinet informatike

Menadžment informacionih sistema

Doc.dr Slobodan Nićin

17.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Ponedeljak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Operativni sistemi

Doc.dr Goran Popović

27.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Četvrtak

Subota

17:00 h

17:00 h

Kabinet informatike

Uvod u web

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

Kabinet informatike

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

22.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

13:00 h

13:00 h

Kabinet informatike

Viši programski jezici

Doc.dr Adis Rahmanović

11.06.2019.god.

25.06.2019.god.

Utorak

Utorak

16:30 h

16:30 h

Kabinet informatike

Objektno orjentisano programiranje

Doc.dr Adis Rahmanović

11.06.2019.god.

25.06.2019.god.

Utorak

Utorak

16:30 h

16:30 h

Kabinet informatike

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

Kabinet informatike

Mikroračunarski sistemi

Doc.dr Goran Popović

27.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Četvrtak

Subota

18:00 h

18:00 h

Kabinet informatike

Elektronsko poslovanje

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

12:00 h

12:00 h

Kabinet informatike

Web dizajn

Prof.dr Halid Žigić

19.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet informatike

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

12:00 h

12:00 h

Kabinet informatike

Računarski alati

Doc.dr Adis Rahmanović

11.06.2019.god.

25.06.2019.god.

Utorak

Utorak

16:30 h

16:30 h

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

19.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet informatike

Kompijuterska grafika i dizajn

Akademik prof.dr Mile Petrović

10.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Ponedeljak

Subota

15:00 h

15:00 h

Kabinet geodezije

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

12:00 h

12:00 h

Kabinet informatike

Zaštita podataka i računarskih sistema

Prof.dr Velimir Dedić

22.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

13:00 h

13:00 h

Kabinet informatike

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

17:00 h

17:00 h

Kabinet informatike

Kancelarijsko poslovanje

Prof.dr Kemal Brkić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. IV