TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Bezbjednost u saobraćaju

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta

Doc.dr Zijad Jagodić

05.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

31.10.2019.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. XII

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

10.10.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Poznavanje robe u transportu

Doc.dr Zijad Jagodić

05.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

08.10.2019.god.

Utorak

09:00 h

Kabinet br. I

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Inženjersko crtanje

Doc.dr Enes Mujić

10.10.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

08.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

09.10.2019.god.

srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

15.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

08.10.2019.god.

Utorak

15:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi logistike

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

 

Osnovi drumskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

15.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Saobraćajna psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

09.10.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet muzike

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

08.10.2019.god.

Utorak

15:00 h

Kabinet saobraćaja

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

 

Motorna vozila

Doc.dr Zijad Jagodić

05.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

08.10.2019.god.

Utorak

15:00 h

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – kampanje

Doc.dr Zijad Jagodić

05.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Prevencija saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

08.10.2019.god.

Utorak

15:00 h

Kabinet saobraćaja

Baze podataka

Doc.dr Adis Rahmanović

 

08.10.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet informatike

Kvalitet usluga u saobraćaju

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Upravljanje saobraćajem

Doc.dr Zijad Jagodić

05.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – uviđaj saobraćajnih nezgoda

Doc.dr Zijad Jagodić

05.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

 

Prevoz opasnog tereta

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

 

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

08.10.2019.god.

Utorak

15:00 h

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

17.10.2019.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet muzike

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Saobraćajno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Ekspertni saobraćajni sistem

Prof.dr Miodrag Tojagić

08.10.2019.god.

Utorak

15:00 h

Kabinet saobraćaja