Tehnički fakultet

Studijski program – Bezbjednost u saobraćaju

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

20.01.2020.god.

10.02.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta

Doc.dr Zijad Jagodić

17.01.2020.god.

08.02.2020.god.

Petak

Subota

14:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

 

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

16:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

14:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

II SEMESTAR

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

Eelektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu*

Doc.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

14.01.2020.god.

04.02.2020.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Predmet označen * je izborni predmet

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Doc.dr Enes Mujić

23.01.2020.god.

13.02.2020.god.

Četvrtak

14:00 h

Kabinet saobraćaja

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

28.01.2020.god.

18.02.2020.god.

Utorak

15:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

 

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

16:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

15:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

IV SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr. Halid Žigić

 

 

 

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

Osnovi drumskih saobraćajnica*

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Saobraćajna psihologija*

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

15.01.2020.god.

05.02.2020.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. VI

Predmet označen * je izborni predmet

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Regulisanja i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

15.01.2020.god.

19.02.2020.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc.dr Zlatko Kovačević

16.01.2020.god.

06.02.2020.god.

Četvrtak

18:00 h

Kabinet saobraćaja

Motorna vozila

Doc.dr Zijad Jagodić

17.01.2020.god.

08.02.2020.god.

Petak

Subota

14:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – kampanje

Doc.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Prevencija saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Doc.dr Adis Rahmanović

 

Kvalitet usluga u saobraćaju*

Doc.dr Zlatko Kovačević

16.01.2020.god.

06.02.2020.god.

Četvrtak

18:00 h

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina*

Doc.dr Zlatko Kovačević

16.01.2020.god.

06.02.2020.god.

Četvrtak

16:30 h

Kabinet saobraćaja

Predmet označen * je izborni predmet

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

15.01.2020.god.

19.02.2020.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – uviđaj saobraćajnih nezgoda

Doc.dr Zijad Jagodić

17.01.2020.god.

08.02.2020.god.

Petak

Subota

14:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Doc.dr Zlatko Kovačević

16.01.2020.god.

06.02.2020.god.

Četvrtak

18:00 h

Kabinet saobraćaja

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Miilekić

 

 

 

 

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistem*

Prof.dr Miodrag Tojagić

15.01.2020.god.

19.02.2020.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet saobraćaja

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

 

Saobraćajno pravo*

Prof.dr Nenad Avramović

 

Predmet označen * je izborni predmet