TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Bezbjednost u saobraćaju

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta

Doc.dr Zijad Jagodić

15.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

16:00 h

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

17.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Ponedeljak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

Veliki amfiteatar

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

13.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet Informatike

Poznavanje robe u transportu

Doc.dr Zijad Jagodić

15.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

18.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

 

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Inženjersko crtanje

Doc.dr Enes Mujić

13.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

11.06.2019.god.

24.06.2019.god.

Utorak

Utorak

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet Informatike

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

Osnovi logistike

 

 

 

 

 

Osnovi drumskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Saobraćajna psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. II

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc.dr Zlatko Kovačević

17.06.2019.god.

15.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:15 h

16:15 h

Kabinet saobraćaja

Motorna vozila

Doc.dr Zijad Jagodić

15.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – kampanje

Doc.dr Zijad Jagodić

15.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Prevencija saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Baze podataka

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

 

Kabinet Informatike

Kvalitet usluga u saobraćaju

Doc.dr Zlatko Kovačević

17.06.2019.god.

15.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:15 h

16:15 h

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina

Doc.dr Zlatko Kovačević

20.06.2019.god.

18.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:15 h

16:15 h

Kabinet saobraćaja

 

 

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Upravljanje saobraćajem

Doc.dr Zijad Jagodić

15.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – uviđaj saobraćajnih nezgoda

Doc.dr Zijad Jagodić

15.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Doc.dr Zlatko Kovačević

17.06.2019.god.

15.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:15 h

16:15 h

Kabinet saobraćaja

Prevoz opasnog tereta

Doc.dr Zlatko Kovačević

20.06.2019.god.

18.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:15 h

16:15 h

Kabinet saobraćaja

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

17:00 h

17:00 h

Kabinet Informatike

Saobraćajno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

19.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Sudnica

Ekspertni saobraćajni sistem

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja