TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Bezbjednost u saobraćaju

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

24.01.2019.god.

14.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta

Doc.dr Zijad Jagodić

17.01.2019.god.

07.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

08:00 h

08:00 h

Mali amfiteatar

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Poznavanje robe u transportu

Doc.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

15.01.2019.god.

05.02.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Inženjersko crtanje

Doc.dr Enes Mujić

24.01.2019.god.

07.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h 

Kabinet saobraćaja

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

22.01.2019.god.

12.02.2019.god.

Utorak

Utorak

16:00 h

16:00 h 

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

 

 

 

Osnovi logistike

 

 

 

 

 

Osnovi drumskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Saobraćajna psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

23.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. II

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

18.01.2019.god.

15.02.2019.god.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

Kabinet saobraćaja

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc.dr Zlatko Kovačević

21.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30 h

16:30 h

Kabinet saobraćaja

Motorna vozila

Doc.dr Zijad Jagodić

17.01.2019.god.

07.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

11:00 h

11:00 h

Kabinet saobraćaja

Planiranje saobraćaja

 

 

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – kampanje

 

 

 

 

 

Prevencija saobraćajnih nezgoda

 

 

 

 

 

Baze podataka

 

 

 

 

 

Kvalitet usluga u saobraćaju

Doc.dr Zlatko Kovačević

21.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30 h

16:30 h

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina

Doc.dr Zlatko Kovačević

21.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30 h

16:30 h

Kabinet saobraćaja

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Upravljanje saobraćajem

Doc.dr Zijad Jagodić

17.01.2019.god.

07.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – uviđaj saobraćajnih nezgoda

Doc.dr Zijad Jagodić

17.01.2019.god.

07.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Doc.dr Zlatko Kovačević

21.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30 h

16:30 h

Kabinet saobraćaja

Prevoz opasnog tereta

 

 

 

 

 

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

 

 

 

 

 

Stručna praksa

 

 

 

 

 

Ekspertni saobraćajni sistem

Prof.dr Miodrag Tojagić

18.01.2019.god.

15.02.2019.god.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

Kabinet saobraćaja

Aplikativni softver

 

 

 

 

 

Saobraćajno pravo