Tehnički fakultet

Studijski program – Bezbjednost u saobraćaju

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

03.11.2021.

Srijeda

10.00

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta

Prof.dr Zijad Jagodić

23.10.2021.

Subota

13.00

Kabinet za saobraćaj

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budimčić

09.10.2021.

Subota

15.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Statističke metode

Doc.dr Lidija Vučičević

30.10.2021.

 

Subota

10.00

Kabinet br. I

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

14.10.2021.

Četvrtak

15.00

Kabinet saobraćaja

 

Eelektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu*

Prof.dr Zijad Jagodić

23.10.2021.

Subota

13.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

12.10.2021.

Utorak

14.00

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.10.2021.

Ponedjeljak

12.00

Veliki amfiteatar

Predmet označen * je izborni predmet

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Doc.dr Enes Mujić

14.10.2021.

Četvrtak

15.00

Kabinet saobraćaja

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

09.10.2021.

Subota

15.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet informatike

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

 

09.10.2021.

 

Subota

09.00

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

19.10.2021.

Utorak

11.00

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*

Doc.dr Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

 

Osnovi drumskih saobraćajnica*

 

Prof.dr Mladen Dobrić

 

09.10.2021.

 

Subota

09.00

 

Kabinet saobraćaja

Saobraćajna psihologija*

 

 

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

20.10.2021.

Srijeda

16.30

Kabinet muzike

Predmet označen * je izborni predmet

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Regulisanja i upravljanje saobraćajnim tokovima

 

 

Prof.dr Miodrag Tojagić

19.10.2021.

Utorak

11.00

Kabinet saobraćaja

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc.dr Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

Motorna vozila

Prof.dr Zijad Jagodić

23.10.2021.

Subota

13.00

Kabinet saobracaja

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

19.10.2021.

Utorak

11.00

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – kampanje

Prof.dr Zijad Jagodić

23.10.2021.

Subota

13.00

Kabinet saobraćaja

Prevencija saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

19.10.2021.

Utorak

11.00

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

 

Baze podataka*

 

Doc.dr Adis Rahmanović

09.10.2021.

Subota

12.00

Kabinet informatike

Kvalitet usluga u saobraćaju*

Doc.dr Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina*

Doc.dr Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

Predmet označen * je izborni predmet

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

19.10.2021.

Utorak

11.00

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – uviđaj saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Zijad Jagodić

23.10.2021.

Subota

13.00

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Doc. dr. Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Doc.dr Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

19.10.2021.

Utorak

11.00

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Prof. dr. Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistem*

Prof.dr Miodrag Tojagić

19.10.2021.

Utorak

11.00

Kabinet saobraćaja

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet informatike

Saobraćajno pravo*

Prof.dr Nenad Avramović

12.10.2021

Utorak

11.30

Kabinet saobraćaja

Predmet označen * je izborni predmet