TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Bezbjednost u saobraćaju

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

17.04.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta

Doc.dr Zijad Jagodić

06.04.2019.god.

Subota

13:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

06.04.2019.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

15.04.2019.god.

Ponedeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Poznavanje robe u transportu

Doc.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

02.04.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

 

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Inženjersko crtanje

Doc.dr Enes Mujić

25.04.2019.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet saobraćaja

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

23.04.2019.god.

Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

06.04.2019.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

15.04.2019.god.

Ponedeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi logistike

 

 

 

 

 

Osnovi drumskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Saobraćajna psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

17.04.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. II

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

17.04.2019.god.

Srijeda

17:00 h

Kabinet saobraćaja

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc.dr Zlatko Kovačević

13.04.2019.god.

Subota

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Motorna vozila

Doc.dr Zijad Jagodić

06.04.2019.god.

Subota

13:00 h

Kabinet saobraćaja

Planiranje saobraćaja

 

 

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – kampanje

 

 

 

 

 

Prevencija saobraćajnih nezgoda

 

 

 

 

 

Baze podataka

 

 

 

 

 

Kvalitet usluga u saobraćaju

Doc.dr Zlatko Kovačević

13.04.2019.god.

Subota

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina

Doc.dr Zlatko Kovačević

13.04.2019.god.

Subota

10:00 h

Kabinet saobraćaja

 

 

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Upravljanje saobraćajem

Doc.dr Zijad Jagodić

06.04.2019.god.

Subota

13:00 h

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – uviđaj saobraćajnih nezgoda

Doc.dr Zijad Jagodić

06.04.2019.god.

Subota

13:00 h

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Doc.dr Zlatko Kovačević

13.04.2019.god.

Subota

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Prevoz opasnog tereta

 

 

 

 

 

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

 

 

 

 

 

Stručna praksa

 

 

 

 

 

Aplikativni softver

 

 

 

 

 

Saobraćajno pravo

 

 

 

 

 

Ekspertni saobraćajni sistem

Prof.dr Miodrag Tojagić

17.04.2019.god.

Srijeda

17:00 h

Kabinet saobraćaja