FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Studijski program – Međunarodni odnosi i diplomatija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

26.01.2019.god.

09.02.2019.god.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. IV

Uvod u pravo

 

26.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Subota

Srijeda

09:00 h

09:00 h

Kabinet br. IV

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

08:00 h

08:00 h

Mali amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Istorija političkih teorija

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Uvod u filozofiju

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Retorika

Prof.dr Brano Miljuš

 

 

 

 

B/H/S jezici

Doc. dr Jelena Vojinović-Kostić

26.01.2019.god.

09.02.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

10:00 h

Kabinet br. V

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

15.01.2019.god.

05.02.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Politička sociologija

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

18.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Petak

Ponedeljak

09:30 h

09:30 h

Kabinet br. III

Ustavno pravo

 

26.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Subota

Srijeda

09:00 h

09:00 h

Kabinet br. IV

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljka

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Savremena politička teorija

 

 

 

 

 

Uporedna politika

 

 

 

 

 

Geopolitika

 

 

 

 

 

Osnovi informatike

 

 

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje

Prof.dr Kemal Brkić

16.01.2019.god.

30.01.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. IV

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

22.01.2019.god.

12.02.2019.god.

Utorak

Utorak

16:00 h

16:00 h 

Veliki amfiteatar

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Politička antropologija

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

18.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Petak

Ponedeljak

09:30 h

09:30 h

Kabinet br. III

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

26.01.2019.god.

09.02.2019.god.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. IV

Osnovi teorije i spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

26.01.2019.god.

09.02.2019.god.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. IV

Pregovaranje

 

 

 

 

 

Međunarodni odnosi

 

 

 

 

 

Istorija diplomatije

 

 

 

 

 

Marketing

 

 

 

 

 

Preduzetništvo

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Sociologija religije

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

18.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Petak

Ponedeljak

09:30 h

09:30 h

Kabinet br. III

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

23.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Sudnica

Diplomatski protokol

Prof.dr Brano Miljuš

26.01.2019.god.

09.02.2019.god.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. VI

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Brano Miljuš

26.01.2019.god.

09.02.2019.god.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. VI

Ekonomska diplomatija

 

 

 

 

 

Spoljna i bezbjedonosna politika EU i Evroazije

 

 

 

 

 

Uvod u diplomatiju i diplomatska analiza

Prof.dr Brano Miljuš

26.01.2019.god.

09.02.2019.god.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. VI

Svjetska istorija poslije 1945

 

 

 

 

 

Politička kultura

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

18.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Petak

Ponedeljak

09:30 h

09:30 h

Kabinet br. III