FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Studijski program – Međunarodni odnosi i diplomatija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

12.10.2019.god.

Subota

16:00 h

Sudnica

Uvod u pravo

 

16.10.2019.god.

Srijeda

14.00 h

Sudnica

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Mali amfiteatar

Istorija političkih teorija

Prof.dr Dragan Tančić

12.10.2019.god.

Subota

16:00 h

Sudnica

Uvod u filozofiju

Prof.dr Kemal Brkić

09.10.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. II

Retorika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Mali amfiteatar

B/H/S jezici

28.10.2019.god.

Ponedjeljak

14:00 h

Kabinet br. V

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

08.10.2019.god.

Utorak

09:00 h

Kabinet br. I

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Politička sociologija

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Mali amfiteatar

Ustavno pravo

 

16.10.2019.god.

Srijeda

14.00 h

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Savremena politička teorija

Prof.dr Dragan Tančić

12.10.2019.god.

Subota

16:00 h

Sudnica

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

12.10.2019.god.

Subota

16:00 h

Sudnica

Geopolitika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Kancelarijsko poslovanje

Prof.dr Kemal Brkić

09.10.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. II

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

08.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Politička antropologija

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Mali amfiteatar

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

12.10.2019.god.

Subota

16:00 h

Sudnica

Osnovi teorije i spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

12.10.2019.god.

Subota

16:00 h

Sudnica

Pregovaranje

Prof.dr Dragan Tančić

12.10.2019.god.

Subota

16:00 h

Sudnica

Međunarodni odnosi

Prof.dr Brano Miljuš

12.10.2019.god.

Subota

10:00 hg

Kabinet br. IX

Istorija diplomatije

Prof.dr Edin Ramić

04.11.2019.god.

Ponedjeljak

14:00 h

Sudnica

Marketing

Prof.dr Nevenka Nićin

12.10.2019.god.

Subota

12:30 h

Kabinet br. XII

Preduzetništvo

Prof.dr Izet Banda

08.10.2019.god.

Utorak

09:00 h

Kabinet br. I

Sociologija religije

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Mali amfiteatar

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.10.2019.god.

Utorak

17:00 h

Sudnica

Diplomatski protokol

Prof.dr Brano Miljuš

12.10.2019.god.

Subota

10:00 hg

Kabinet br. IX

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Brano Miljuš

12.10.2019.god.

Subota

10:00 hg

Kabinet br. IX

Ekonomska diplomatija

Prof.dr Edin Ramić

04.11.2019.god.

Ponedjeljak

14:00 h

Sudnica

Spoljna i bezbjedonosna politika EU i Evroazije

Prof.dr Kemal Brkić

 

09.10.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. II

Svjetska istorija poslije 1945

Prof.dr Edin Ramić

04.11.2019.god.

Ponedjeljak

14:00 h

Sudnica

Politička kultura

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Mali amfiteatar