Ekonomski fakultet

Studijski program – Turizam i ekologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

 

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Matematika 

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. I

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. III

Međunarodna ekonomija

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. I

Marketing 

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

 

Kabinet br. I

Finansijsko izvještavanje 

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Organizacija preduzeća*

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

.

 

 

Kabinet br. I

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

.

 

 

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Kabinet br. III

Poslovne finansije

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

VI SEMESTAR

Kulturni turizam

Prof.dr. Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet XII

Industrijska ekologija

Prof. dr. Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet XII

Turistička politika i razvoj

Doc.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Marketing logistike*

Doc.dr Mirsad Nalić

.

 

 

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Ekonomika turizma

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet I

Ekonomski aspekti životne sredine

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

 

Kabinet br. I

Upravljanje ekološkim rizikom

Prof. dr. Tešo Ristić

 

 

 

 

Kabinet XII

VIII SEMESTAR

Menadžment turističke destinacije

 

 

 

 

 

 

Turistička geografija

Prof. dr. Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet XII

IZBORNI PREDMETI

Ekološki menadžment*

 

 

 

 

 

Marketing u turizmu*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalni turizam*

Doc. dr Jusuf Omerović

.

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti