Tehnički fakultet

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

20.01.2020.god.

10.02.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof.dr Sead Avdić

16.01.2020.god.

06.02.2020.god.

Četvrtak

11:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

 

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

16:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

14:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Uvod u arhitekturu

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Istorija arhitekture i umjetnosti

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*

Prof.dr Nusret Mujagić

22.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Srijeda

12:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr B.Š.

29.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Srijeda

16:00 h

Mali amfiteatar

Elementi projektovanja

Prof.dr Ivan Hegediš

24.01.2020.god.

14.02.2020.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

Engleski jezik II

 

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

16:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

15:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Prof.dr Nusret Mujagić

22.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Srijeda

12:00 h

Mali amfiteatar

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

05.02.2020.god.

19.02.2020.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Građevinski materijali*

Doc.dr Goran Pejičić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

18.01.2020.god.

15.02.2020.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. II

Projektovanje – porodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

24.01.2020.god.

14.02.2020.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

24.01.2020.god.

14.02.2020.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Prof.dr Lenart Đerđ

 

Organizacija građenja*

Prof.dr Lenart Đerđ

24.01.2020.god.

14.02.2020.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

Zaštita i revitalizacija*

Prof.dr Nusret Mujagić

22.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Srijeda

12:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

24.01.2020.god.

14.02.2020.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

24.01.2020.god.

14.02.2020.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hegediš

24.01.2020.god.

14.02.2020.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst*

Prof.dr Nusret Mujagić

22.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Srijeda

12:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

16.01.2020.god.

06.02.2020.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. VI

Mjerenje i vrednovanje radova*

Doc.dr Goran Pejičić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti