TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatared

Nacrtna geometrija

Prof.dr B.Š

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Uvod u arhitekturu

Prof.dr Ivan Hegediš

21.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. II

Istorija arhitekture i umjetnosti

Prof dr Nusret Mujagić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Likovne forme

Prof dr Nusret Mujagić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Sociologija

Akademik Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Grafičke i vizuelne komunikacije

Prof.dr Nusret Mujagić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Elementi projektovanja

Prof.dr Ivan Hegediš

21.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

18.06.2019.god.

16.07.2019.god.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Razvoj arhitekture u Bosni i Hercegovini i regionu

Prof dr Nusret Mujagić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Menadžment tehnologija građenja

Doc.dr Budimir Tojagić

22.06.2019.god.

13.07.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. II

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

10.06.2019.god.

26.06.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

14:00 h

13:00 h

Sudnica

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

22.06.2019.god.

13.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. II

Projektovanje – porodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

21.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. II

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

21.06.2019.god

05.07.2019.god.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Projektovanje – javni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

21.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. II

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

22.06.2019.god.

13.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. II

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

13.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Izvođenje radova u građevinarstvu

Prof.dr Lenart Đerđ

21.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Organizacija građenja

Prof.dr Lenart Đerđ

21.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Zeštita i revitalizacija

Prof.dr Nusret Mujagić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

 

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

21.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. II

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

21.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hegediš

21.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. II

Projektovanje – privredni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

21.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. II

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. II

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

22.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. III

Mjerenje i vrednovanje radova

Doc.dr Goran Pejičić

12.06.2019.god.

26.06.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Projektovanje – urbani kontekst

Prof.dr Nusret Mujagić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekološkog inženjerstva

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Utorak

Ponedeljak

16:30 h

16:30 h

Kabinet br. XI