TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Nacrtna geometrija

Prof.dr B.Š

09.10.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Uvod u arhitekturu

Prof.dr Ivan Hegediš

11.10.2019.god.

Petak

13:00 h

Kabinet br. III

Istorija arhitekture i umjetnosti

Prof dr Nusret Mujagić

16.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Likovne forme

Prof dr Nusret Mujagić

16.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Sociologija

Akademik Zoran Milošević

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Mali amfiteatar

Grafičke i vizuelne komunikacije

Prof.dr Nusret Mujagić

16.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet saobraćaja

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Elementi projektovanja

Prof.dr Ivan Hegediš

11.10.2019.god.

Petak

13:00 h

Kabinet br. III

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

16.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

16.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

18.10.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. XII

Razvoj arhitekture u Bosni i Hercegovini i regionu

Prof dr Nusret Mujagić

16.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Menadžment tehnologija građenja

Doc.dr Budimir Tojagić

12.10.2019.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. II

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

30.10.2019.god.

Srijeda

09:30 h

Sudnica

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

12.10.2019.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. II

Projektovanje – porodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

11.10.2019.god.

Petak

13:00 h

Kabinet br. III

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

25.10.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. V

Projektovanje – javni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

11.10.2019.god.

Petak

13:00 h

Kabinet br. III

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

12.10.2019.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. II

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

10.10.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Izvođenje radova u građevinarstvu

Prof.dr Lenart Đerđ

25.10.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. V

Organizacija građenja

Prof.dr Lenart Đerđ

25.10.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. V

Zeštita i revitalizacija

Prof.dr Nusret Mujagić

16.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet saobraćaja

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

11.10.2019.god.

Petak

13:00 h

Kabinet br. III

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

25.10.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. V

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hegediš

11.10.2019.god.

Petak

13:00 h

Kabinet br. III

Projektovanje – privredni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

11.10.2019.god.

Petak

13:00 h

Kabinet br. III

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

16.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

17.10.2019.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet muzike

Mjerenje i vrednovanje radova

Doc.dr Goran Pejičić

23.10.2019.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet saobraćaja

Projektovanje – urbani kontekst

Prof.dr Nusret Mujagić

16.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekološkog inženjerstva

Doc.dr Almir Šabović

08.10.2019.god.

Utorak

16:30 h

Kabinet br. III