Tehnički fakultet

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Doc.dr Enes Mujić

 

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Sead Rešić

 

Mali amfiteatar

Uvod u arhitekturu

 

Kabinet br. III

Istorija arhitekture i umjetnosti

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*

Prof.dr Nusret Mujagić

 

Kabinet saobraćaja

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Sead Rešić

25.01.2023.

22.02.2023.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet br. I

Elementi projektovanja

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

18.01.2023.

03.02.2023.

Srijeda

Petak

12.30

13.30

Kabinet br. III

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

20.01.2023.

20.02.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.01.2023.

15.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

17.30

17.30

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

Kabinet br. II

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

Kabinet br. II

Otpornost materijala

 

 

 

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Prof.dr Nusret Mujagić

16.01.2023.

15.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet saobraćaja

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

28.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

13.00

12.00

Sudnica

Građevinski materijali*

 

 

 

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

21.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

09.00

09.00

Kabinet br. II

Projektovanje – porodično stanovanje

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

18.01.2023.

03.02.2023.

Srijeda

Petak

12.00

13.00

Kabinet br. III

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

17.01.2023.

24.02.2023.

Utorak

Petak

12.00

12.00

Kabinet br. V

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti

 

 

 

Kabinet br. III

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

Kabinet br. III

Organizacija građenja*

Prof.dr Lenart Đerđ

17.01.2023.

24.02.2023.

Utorak

Petak

12.00

12.00

Kabinet br. V

Zaštita i revitalizacija*

Prof.dr Nusret Mujagić

16.01.2023.

15.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

18.01.2023.

03.02.2023.

Srijeda

Petak

11.30

12.30

Kabinet br. III

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

17.01.2023.

24.02.2023.

Utorak

Petak

12.00

12.00

Kabinet br. V

Savremena arhitektura

Doc. dr Dragica Arnautović-Aksić

18.01.2023.

03.02.2023.

Srijeda

Petak

11.00

12.00

Kabinet br. III

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti

 

 

 

Kabinet br. III

Menadžment tehnologija građenja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Kabinet br. II

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst*

Prof.dr Nusret Mujagić

16.01.2023.

15.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

20.01.2023.

10.02.2023.

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet br. III

Mjerenje i vrednovanje radova*

 

 

 

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti