Tehnički fakultet

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

03.11.2021.

Srijeda

10.00

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Doc.dr Enes Mujić

14.10.2021.

Četvrtak

15.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budimčić

09.10.2021.

Subota

15.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II

Ispiti

Prof.dr Radoslav Galić

03.11.2021.

Srijeda

10.00

Mali amfiteatar

Uvod u arhitekturu

Prof.dr Ivan Hegediš

12.10.2021.

Utorak

11.30

Kabinet br. III

Istorija arhitekture i umjetnosti

Ispiti

Prof.dr Nusret Mujagić

.

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet saobraćaja

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet informatike

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.10.2021.

Ponedjeljak

12.00

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Branko Sarić

27.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet br. I

Elementi projektovanja Ispiti

Prof.dr Ivan Hegediš

12.10.2021.

Utorak

11.30

Kabinet br. III

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

09.10.2021.

Subota

15.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br. II

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br. II

Otpornost materijala

Doc. dr Goran Pejičić

27.10.2021.

Srijeda

15.00

 

IZBORNI PREDMETI

Grafičke i vizuelne komunikacije*

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet saobraćaja

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

16.10.2021.

Subota

09.30

Sudnica

Građevinski materijali*

Doc.dr Goran Pejičić

27.10.2021.

Srijeda

15.00

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

Kabinet br. II

Projektovanje – porodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

12.10.2021.

Utorak

11.30

Kabinet br. III

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

26.10.2021.

Utorak

17.15

Kabinet br. V

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

12.10.2021.

Utorak

11.30

Kabinet br. III

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

26.10.2021.

Utorak

17.15

Kabinet br. II

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

14.10.2021.

Četvrtak

15.00

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

 

Izvođenje radova u građevinarstvu*

Prof.dr Lenart Đerđ

26.10.2021.

Utorak

17.15

Kabinet br. III

Organizacija građenja*

Prof.dr Lenart Đerđ

26.10.2021.

Utorak

17.15

Kabinet br. V

Zaštita i revitalizacija*

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

12.10.2021.

Utorak

11.30

Kabinet br. III

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

26.10.2021.

Utorak

17.15

Kabinet br. V

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hegediš

12.10.2021.

Utorak

11.30

Kabinet br. III

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

12.10.2021.

Utorak

11.30

Kabinet br. III

Menadžment tehnologija građenja

Doc.dr Budimir Tojagić

26.10.2021.

Utorak

17.15

Kabinet br. II

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst*

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

14.10.2021.

 

Četvrtak

 

13.00

Kabinet muzike

Mjerenje i vrednovanje radova*

Doc.dr Goran Pejičić

27.10.2021.

Srijeda

15.00

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti