TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Arhitektura

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfietatar

Nacrtna geometrija

Prof.dr B.Š

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfietatar

Uvod u arhitekturu

Prof.dr Ivan Hegediš

13.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

Istorija arhitekture i umjetnosti

Prof dr Nusret Mujagić

04.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Likovne forme

Prof dr Nusret Mujagić

04.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Sociologija

Akademik Zoran Milošević

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Grafičke i vizuelne komunikacije

Prof.dr Nusret Mujagić

04.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet saobraćaja

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfietatar

Elementi projektovanja

Prof.dr Ivan Hegediš

13.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

04.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

04.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. V

Razvoj arhitekture u Bosni i Hercegovini i regionu

Prof dr Nusret Mujagić

04.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Menadžment tehnologija građenja

Doc.dr Budimir Tojagić

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

15:00 h

Kabinet br. II

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

16.09.2019.god.

30.09.2019.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Sudnica

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

16:00 h

Kabinet br. II

Projektovanje – porodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

13.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

13.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. II

Projektovanje – javni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

13.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

17:00 h

Kabinet br. II

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

05.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Izvođenje radova u građevinarstvu

Prof.dr Lenart Đerđ

13.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. II

Organizacija građenja

Prof.dr Lenart Đerđ

13.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. II

Zeštita i revitalizacija

Prof.dr Nusret Mujagić

04.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet saobraćaja

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

13.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

13.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. II

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hegediš

13.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

Projektovanje – privredni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

13.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

04.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

13.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Petak

13:00 h

Kabinet br. V

Mjerenje i vrednovanje radova

Doc.dr Goran Pejičić

04.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Projektovanje – urbani kontekst

Prof.dr Nusret Mujagić

04.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekološkog inženjerstva

Doc.dr Almir Šabović

03.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Utorak

Četvrtak

16:30 h

Kabinet br. III