Ekonomski fakultet

Studijski program – Računovodstvo i revizija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

.

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

Kabinet br. I

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

Kabinet br. III

Međunarodna ekonomija

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

 

Marketing 

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

Kabinet br. I

Finansijsko izvještavanje 

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Kabinet br.III

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Organizacija preduzeća*

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

Kabinet br. I

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

Kabinet br. III

Poslovne finansije

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

08.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

VI SEMESTAR

 

 

Revizija

 

 

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

 

 

Finansijska tržišta

 

 

Prof.dr Izet Banda

 

 

Kabinet br. I

Finansijsko računovodstvo

Doc. dr Đorđe Lazić

11.06.2022.

02.07.2022.

Subota

Subota

09.00

09.00

 

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Marketing logistike*

Doc.dr Mirsad Nalić

Kabinet br. III

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

08.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Anka Bulatović

 

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Računovodstveni informacioni sistemi

Prof.dr Anka Bulatović

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

Kabinet br. III

Komparativno računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Interni obračun*

Doc.dr Lidija Vučićević

10.06.2022.

02.07.2022.

Petak

Subota

09.00

09.00

Kabinet I

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti