EKONOMSKI FAKULTET

Studijski program – Računovodstvo i revizija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet za zimski semestar.

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

03.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfietatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

12:00 h

Kabinet br. III

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Preduzetništvo

Prof.dr Izet Banda

03.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

12:00 h

Kabinet br. III

Međunarodna ekonomija

Prof.dr Izet Banda

03.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Izet Banda

03.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Marketing

Prof.dr Nevenka Nićin

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

12:00 h

Kabinet br. III

Finansijsko izvještavanje

Prof.dr Anka Bulatović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. V

Projektni menadžment

Doc.dr Šemsudin Dervić

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Kabinet br. III

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr Hariz Agić

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Organizacija preduzeća

Prof.dr Izet Banda

03.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. V

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

12:00 h

Kabinet br. III

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Revizija

Prof.dr Anka Bulatović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. V

Finansijska tržišta

Prof.dr Nevenka Nićin

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

12:00 h

Kabinet br. III

Finansijsko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. V

Istraživanje tržišta

Prof.dr Izet Banda

03.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Marketing logistike

Prof.dr Izet Banda

03.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Osiguranje

Prof.dr Nenad Avramović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

12:00 h

Kabinet br. III

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

03.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Računovodstveni informacioni sistemi

Prof.dr Anka Bulatović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. V

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. V

Komparativno računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. V

Poreski sistem

Doc.dr Blanka Oršolić

12.09.2019.god.

28.09.2019.god.

četvrtak

Subota

15:00 h

11:00 h

Kabinet br. III

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof.dr Izet Banda

03.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Interni obračun

Prof.dr Anka Bulatović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. V