EKONOMSKI FAKULTET

Studijski program – Računovodstvo i revizija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet za zimski semestar.

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

08.10.2019.god.

Utorak

09:00 h

Kabinet br. I

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

12.10.2019.god.

Subota

12:30 h

Kabinet br. XII

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

31.10.2019.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. XII

Preduzetništvo

Prof.dr Izet Banda

08.10.2019.god.

Utorak

09:00 h

Kabinet br. I

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

08.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

12.10.2019.god.

Subota

12:30 h

Kabinet br. XII

Međunarodna ekonomija

Prof.dr Izet Banda

08.10.2019.god.

Utorak

09:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Izet Banda

08.10.2019.god.

Utorak

09:00 h

Kabinet br. I

Marketing

Prof.dr Nevenka Nićin

12.10.2019.god.

Subota

12:30 h

Kabinet br. XII

Finansijsko izvještavanje

Prof.dr Anka Bulatović

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. III

Projektni menadžment

Doc.dr Šemsudin Dervić

21.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Kabinet br. XII

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr Hariz Agić

08.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Organizacija preduzeća

Prof.dr Izet Banda

08.10.2019.god.

Utorak

09:00 h

Kabinet br. I

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. III

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

12.10.2019.god.

Subota

12:30 h

Kabinet br. XII

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.10.2019.god.

Utorak

17:00 h

Sudnica

Revizija

Prof.dr Anka Bulatović

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. III

Finansijska tržišta

Prof.dr Nevenka Nićin

12.10.2019.god.

Subota

12:30 h

Kabinet br. XII

Finansijsko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

 

Istraživanje tržišta

Prof.dr Izet Banda

08.10.2019.god.

Utorak

09:00 h

Kabinet br. I

Marketing logistike

Prof.dr Izet Banda

08.10.2019.god.

Utorak

09:00 h

Kabinet br. I

Osiguranje

Prof.dr Nenad Avramović

15.10.2019.god.

Utorak

17:00 h

Sudnica

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

12.10.2019.god.

Subota

12:30 h

Kabinet br. XII

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

08.10.2019.god.

Utorak

09:00 h

Kabinet br. I

Računovodstveni informacioni sistemi

Prof.dr Anka Bulatović

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. III

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. III

Komparativno računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. III

Poreski sistem

Doc.dr Blanka Oršolić

31.10.2019.god.

Četvrtak

14:00 h

Kabinet br. XII

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof.dr Izet Banda

08.10.2019.god.

Utorak

09:00 h

Kabinet br. I

Interni obračun

Prof.dr Anka Bulatović

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. III