Ekonomski fakultet

Studijski program – Računovodstvo i revizija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

14.01.2020.god.

04.02.2020.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

20.01.2020.god.

10.02.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

 

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

16:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

14:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

28.01.2020.god.

18.02.2020.god.

Utorak

15:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

29.01.2020.god.

19.02.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. IV

Međunarodna ekonomija

Prof.dr Izet Banda

14.01.2020.god.

04.02.2020.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik II

 

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

16:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

15:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Marketing

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment*

Doc.dr Šemsudin Dervić

 

Organizacija preduzeća*

Prof.dr Ferhat Ćejvanović

30.01.2020.god.

20.02.2020.god.

Četvrtak

17:30 h

Kabinet br. IV

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

22.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. IV

Poslovne finansije

Prof.dr Izet Banda

14.01.2020.god.

04.02.2020.god.

Utorak

14:00 h

Kabinet br. I

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.01.2020.god.

19.02.2020.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

VI SEMESTAR

Revizija

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Finansijska tržišta

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Finansijsko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Marketing logistike*

Doc.dr Mirsad Nalić

24.01.2020.god.

14.02.2020.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. IV

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

15.01.2020.god.

19.02.2020.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Anka Bulatović

29.01.2020.god.

19.02.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. IV

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

17.01.2020.god.

07.02.2020.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. I

Računovodstveni informacioni sistemi

Prof.dr Anka Bulatović

22.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. IV

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Komparativno računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

 

 

 

 

Interni obračun

Doc.dr Lidija Vučićević

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

10:00 h

Kabinet br. IV

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof.dr Izet Banda

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti