EKONOMSKI FAKULTET

Studijski program – Računovodstvo i revizija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet za zimski semestar.

 

I i II semestar

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

18.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

17.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Ponedeljak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. IV

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

17.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Ponedeljak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Preduzetništvo

Doc.dr Izet Banda

18.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

11.06.2019.god.

25.06.2019.god.

Utorak

Utorak

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

 

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

17.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Ponedeljak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. IV

Međunarodna ekonomija

Prof.dr Izet Banda

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Ekonomika preduzeća

Doc.dr Izet Banda

18.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. I

Marketing

Prof.dr Nevenka Nićin

17.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Ponedeljak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. IV

Finansijsko izvještavanje

Prof.dr Anka Bulatović

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. III

Projektni menadžment

Doc.dr Šemsudin Dervić

15.06.2019.god.

13.07.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. IV

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr Hariz Agić

11.06.2019.god.

25.06.2019.god.

Utorak

Utorak

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Organizacija preduzeća

Prof.dr Izet Banda

18.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

 

 

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Bankarstvo

Prof.dr Anka Bulatović

19.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. III

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

17.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Ponedeljak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. IV

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

19.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Sudnica

Revizija

Prof.dr Anka Bulatović

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. III

Finansijska tržišta

Prof.dr Nevenka Nićin

17.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Ponedeljak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. IV

Finansijsko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

26.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. IV

Istraživanje tržišta

Prof.dr Izet Banda

18.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Utorak

Utorak

14:00 h

14:00 h

Kabinet br. I

Marketing logistike

Prof.dr Izet Banda

18.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Utorak

Utorak

14:00 h

14:00 h

Kabinet br. I

Osiguranje

Prof.dr Nenad Avramović

19.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Sudnica

 

 

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

17.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Ponedeljak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. I

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

18.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

Računovodstveni informacioni sistemi

Prof.dr Anka Bulatović

19.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. III

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

26.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. IV

Komparativno računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. IV

Poreski sistem

Doc.dr Blanka Oršolić

22.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

14:00 h

13:00 h

Sudnica

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof.dr Izet Banda

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

Interni obračun

Prof.dr Anka Bulatović

19.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. III