Prof.dr Mladen Dobrić


 • Prof. dr Mladen Dobrić, vanredni profesor

 • Rođen 14.02.1957. Vukovine, BiH

 • Završen fakultet : Saobraćajni fakultet, Beogradski Univerzitet

 • Magistratura : Fakultet tehničkih nauka UNS

  Tema :„Uticaj poremećaja intervala na koeficijent iskorišćenja kapaciteta u javnom linijskom prevozu putnika“

 • Doktorat : Poljoprivredni fakultet UNS

  Tema: „Primena GPS sistema u unutrašnjem poljoprivrednom transportu“

 

Biografija

Mladen Dobrić rođen je 14.02.1957. godine u Vukovinama, opština Zavidovići. Osnovnu školu završio je 1971. godine u Olovu, a saobraćajnu tehničku 1975. godine u Sarajevu. Diplomirao na Saobraćajnom fakultetu beogradskog Univerziteta 1980. godine na odseku za Drumski i gradski saobraćaj i transport, smer saobraćajni sa temom „Organizacija prevoza učesnika XIV zimskih olimpijskih igara“. Magistrirao je na Saobraćajnom odseku FTN-a u Novom Sadu 2003. godine na smeru planiranje i upravljanje saobraćajnim i transportnim sistemima, sa temom: „Uticaj poremećaja intervala na koeficijent iskorišćenja kapaciteta u javnom linijskom prevozu putnika“. Doktorirao je na Poljoprivrednom fakultetu Novosadskog univerziteta 2010. godine, sa tezom: „Primena GPS sistema u unutrašnjem poljoprivrednom transportu“.

Od  1980.  do  1986.  godine  radio  je  u  RO  „Institut  za  saobraćaj“,  Sarajevo,  na  poslovima  i  radnim  zadacima  istraživača  i samostalnog istraživača. Od 1986. do 1992. godine radio je u Sarajevu u Republičkom organu uprave na poslovima i radnim zadacima načelnika saobraćajne službe. Od 1992. do 2005. radio je u srednjim stručnim školama čije je područje rada saobraćaj, kao nastavnik i direktor (mašinsko saobraćajna škola „Dositej Obradović“ u Novom Kneževcu i saobraćajna škola „Pinki“ u Novom Sadu).

Od januara 2005. radi u JKP “Parking servis“ u Novom Sadu. Od 2012. radi na radnom mestu direktora sektora za eksploataciju parkirališta i transport, gde i sada radi.

Honorarno je radio kao profesor stručne grupe predmeta u Autosaobraćajnom školskom centru u Sarajevu (1980 – 1985. godina) i kao asistent na Saobraćajnom fakultetu Sarajevskog univerziteta (1983 – 1992. godina).

Početkom 2012. godine izabran je u zvanje docenta na saobraćajnom fakultetu Evropskog Univerziteta u Brčko distriktu.

Bibliografija
Monografije
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
 1. Rizah Hadžimuratović, Mladen Dobrić „Organizacija prevoza robe i putnika“, za treći razred saobraćajne struke, (I izdanje 1985. godine); Svjetlost, Sarajevo
 2. Mladen Dobrić, Rizah Hadžimuratović „Robno transportne manipulacije“, za treći razred saobraćajne struke, (I izdanje 1988. godine); Svjetlost, Sarajevo
 3. Mladen Dobrić, Mirjana Medarević „Praktična nastava“, za prvi i drugi razred saobraćajne škole – zanimanje tehničar drumskog saobraćaja i vozač motornih vozila (I izdanje 2003. godine); Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
 4. Mladen Dobrić, Mirjana Medarević „Praktična nastava“, za treći i četvrti razred saobraćajne škole, zanimanje tehničar drumskog saobraćaja i vozač motornih vozila (I izdanje 2004. godine), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
 5. Mladen Dobrić, Mirjana Medarević „Praktična nastava“, za treći i četvrti razred saobraćajne škole, zanimanje tehničar unutrašnjeg transporta i rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta (I izdanje 2006. godine), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
Naučni radovi
 1. Kulović,  M.  Dobrić,  M,:  Prilog  razmatranju  izmjeritelja  rada  prijevoznih  sredstava  u drumskom saobraćaju- Suvremeni promet, vol. 11; 6, 1986 FPZ, Zagreb
 2. Dobrić, M,: Analiza stanja bezbjednosti saobraćaja u BiH u periodu 1976.-1986. godina
 3. Suvremeni promet, vol. 13; 8, 1988 FPZ, Zagreb
 4. Pejakov, G.,Dobrić M.(2000): Mogućnost primene fleksibilnog sistema obuke učenika za upravljanje motornim vozilima, JUBS, FTN, Novi Sad
 5. Nikolić, D.,Dobrić M. (2004): Uticaj buke na vozača, JUBS, FTN, Novi Sad
 6. Dobrić, M., Tanasić, R., Tanasić, O. (2007):Mogućnost primene pozitivnih iskustava kontrole transporta uklonjenih vozila na kontrolu unutrašnjeg mobilnog transporta u poljoprivredi, Savremena poljoprivredna tehnika, br.3-4, Jugoslovensko naučno društvo za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad
 7. Dobrić,  M.,  (2011):  Uticaj  rada  specijalnih  teretnih  vozila  “pauk”  na  dinamički  i stacionarni saobraćaj u Novom Sadu, Novi horizonti, Saobraćajni fakultet, Doboj
 8. Dobrić, M., Stanković N. (2014): Uticaj rada specijalnih teretnih vozila “pauk” na bezbednost saobraćaja u Novom Sadu , XII meĎunarodni simpozijum „Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2014“ Borsko jezero, FTN Novi Sad
Naučni skupovi, konferencije
 1. Međunarodna konferencija o bezbednosti saobraćaja, Sava centar, Beograd 1980
 2. Međunarodna konferencija o saobraćaju, FPZ, Opatija 1986
 3. Međunarodna konferencija o saobraćaju, FPZ, Kupari 1988
 4. Međunarodna konferencija o bezbednosti saobraćaja, JUBS, Novi sad 2000
 5. Bezbednost saobraćaja u XXI veku JUBS, Novi Sad 2000
 6. Međunarodna konferencija o bezbednosti saobraćaja, JUBS, Novi sad 2004
 7. Intertraffic, međunarodni sajam saobraćaja i saobraćajne opreme, Amsterdam 2006
 8. Međunarodna konferencija „U susret humanom gradu“ FTN Novi Sad, 2008
 9. Međunarodna konferencija „U susret humanom gradu“ FTN Novi Sad, 2010
 10. Parken, međunarodni sajam  saobraćajne  i  prateće  opreme  za  kontrolu  parkiranja  i parkirališta, Weisbaden 2011
 11. Međunarodno savetovanje Novi horizonti saobraćaja i transporta, Saobraćajni fakultet,Doboj 2011.
 12. Međunarodna konferencija „U susret humanom gradu“ FTN Novi Sad, 2011
 13. Parkex, međunarodna izložba saobraćajne i prateće opreme za kontrolu parkiranja i parkirališta, London 2012
 14. XII međunarodni simpozijum  „Prevencija  saobraćajnih  nezgoda  na  putevima  2014“ Borsko jezero, FTN Novi Sad 2014
Projekti
 • Studija opravdanosti uvođenja trolejbusa u JGPP grada Sarajeva (ekonomski dio)
 • Idejno rešenje saobraćajne infrastrukture gradskog naselja Betanija;
 • Idejno rešenje saobraćajne infrastrukture gradskog naselja Breka;
 • Studija bezbjednosti drumskog i željezničkog saobraćaja u SR Bosni i Hercegovini;
 • Studija parkiranja grada Sarajeva;
 • Studija potreba i opravdanosti izgradnje javnih parking garaža u Sarajevu;
 • Idejni projekti autobaze preduzeća „Posavina transport Brčko“;
 • Sabraćajno tehničko rješenje raskrsnice u Živinicama (ukrštanje magistralnog putnog pravca M-18 sa gradskom ulicom);
 • Studija parkiranja u centralnoj zoni Novog Sada
 • Tehničko regulisanje saobraćaja za ulicu Vojvođanskih Brigada u Novom Sadu
 • Studija parkiranja u centralnoj zoni grada Visoko
 • Studija parkiranja u centralnoj zoni grada Vranja
 • Saobraćajna studija grada Novog Sada sa dinamikom uređenja  saobraćaja (Novosadski transportni model – NOSTRAM)
Ostalo
 • Član Udruženja sudskih veštaka „Vojvodina“ u periodu 1995-2009. godina.
 • Član je Inženjerske komore Srbije. Ovlašćeni je projektant iz oblasti saobraćaja (licenca broj 370C32005).
 • Ekspert za sertifikaciju i standardizaciju firme „PANCERT“ doo, Novi Sad
 • Instruktor u RICO training centre IRU Academy Switzerland
 • Član nadzornog odbora javnog gradskog saobraćajnog preduzeća, Novi Sad