Fakultet političkih nauka

Studijski program – Žurnalistika i komunikologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke

Prof.dr Dragan Tančić

18.01.2020.god.

08.02.2020.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Uvod u pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

15.01.2020.god.

05.02.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Sudnica

Engleski jezik I

 

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

16:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

14:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Istorija političkih teorija

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Uvod u filozofiju

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

 

 

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

30.01.2020.god.

20.02.2020.god.

Četvrtak

 

14:00 h

Kabinet br. XII

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

14.01.2020.god.

04.02.2020.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.01.2020.god.

10.02.2020.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Ustavno pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

15.01.2020.god.

05.02.2020.god.

Srijeda

12:00 h

Sudnica

Engleski jezik II

 

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

16:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

15:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Geopolitika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.01.2020.god.

10.02.2020.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Menadžment*

Prof.dr. Hariz Agić

28.01.2020.god.

18.02.2020.god.

Utorak

15:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Politička antropologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.01.2020.god.

10.02.2020.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

18.01.2020.god.

08.02.2020.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

18.01.2020.god.

08.02.2020.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Prof.dr Brano Miljuš

 

 

 

 

Međunarodni odnosi

 

 

 

 

 

Žurnalistika i komunikologija

Prof.dr Dragan tančić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing*

 

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Sociologija religije*

Akademik prof.dr. Zoran Milošević

20.01.2020.god.

10.02.2020.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.01.2020.god.

19.02.2020.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

18.01.2020.god.

08.02.2020.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Brano Miljuš

18.01.2020.god.

08.02.2020.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. XI

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Lokalna samouprava*

Prof.dr Kemal Brkić

22.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. III

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof.dr Edin Ramić

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.01.2020.god.

10.02.2020.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti