FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Studijski program – Žurnalistika i komunikologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

07.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Uvod u pravo

 

04.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Srijeda

Subota

14:00 h

09:00 h

Sudnica

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Istorija političkih teorija

Prof.dr Dragan Tančić

07.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Uvod u filozofiju

Prof.dr Kemal Brkić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. V

Retorika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

B/H/S jezici

Doc. dr Jelena Vojinović-Kostić

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. X

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

03.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Politička sociologija

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Ustavno pravo

 

04.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Srijeda

Subota

14:00 h

09:00 h

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Savremena politička teorija

Prof.dr Dragan Tančić

07.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

07.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Geopolitika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Kancelarijsko poslovanje

Prof.dr Kemal Brkić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. V

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Politička antropologija

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

07.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Osnovi teorije i spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

07.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Izborni sistem

Doc.dr Izudin Šarić

03.09.2019.god.

17.09.2019.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. II

Međunarodni odnosi

Prof.dr Brano Miljuš

07.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. X

Žurnalistika

Prof.dr Dragan Tančić

07.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Marketing

Prof.dr Nevenka Nićin

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

12:00 h

Kabinet br. III

Preduzetništvo

Prof..dr Izet Banda

03.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Sociologija religije

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

07.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Brano Miljuš

07.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. X

Politički marketing

Prof..dr Izet Banda

03.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

07.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Svjetska istorija poslije 1945

Prof.dr Edin Ramić

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

14:00 h

Sudnica

Politička kultura

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Lokalna samouprava*

Prof.dr Kemal Brkić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. V