Fakultet političkih nauka

Studijski program – Žurnalistika i komunikologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke

Prof.dr Dragan Tančić

15.10.2021.

Petak

10.00

Sudnica

Uvod u pravo

Doc.dr Albina Fazlović

13.10.2021.

Srijeda

11.00

Kabinet br. IV

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

09.10.2021.

Subota

15.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

11.10.2021

 

Ponedjeljak

 

12.00

Veliki amfiteatar

Istorija političkih teorija

Prof.dr Dragan Tančić

15.10.2021.

Petak

10.00

 

Sudnica

Uvod u filozofiju

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

11.10.2021

 

Ponedjeljak

 

12.00

Veliki amfiteatar

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

25.10.2021.

Ponedjeljak

14.00

Kabinet br. IX

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Mali amfiteatar

Ustavno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

Kabinet br. IV

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof.dr Dragan Tančić

Sudnica

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

Sudnica

Geopolitika 

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Mali amfiteatar

Menadžment*

Prof.dr. Hariz Agić

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Politička antropologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Mali amfiteatar

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

Sudnica

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

Sudnica

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Doc.dr Izudin Šarić

 

Međunarodni odnosi

Prof.dr Miroslav Baljak

.

 

Žurnalistika i komunikologija

Prof.dr Dragan Tančić

.

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Marketing* 

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Sociologija religije*

Akademik prof.dr. Zoran Milošević

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Sudnica

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

15.10.2021.

Petak

10.00

Sudnica

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

 

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

 

 

 

Politički marketing

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

 

Kabinet br. I

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

15.10.2021.

Petak

10.00

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Lokalna samouprava*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

 

Sudnica

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

11.10.2021

 

Ponedjeljak

 

12.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti