FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Studijski program – Žurnalistika i komunikologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

Kabinet br. IV

Uvod u pravo

 

 

 

 

Kabinet br. IV

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Istorija političkih teorija

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Uvod u filozofiju

Prof.dr Kemal Brkić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. IV

Retorika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

B/H/S jezici

Doc. dr Jelena Vojinović-Kostić

 

 

 

Kabinet br. V

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

18.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

 

 

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Politička sociologija

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Ustavno pravo

 

 

 

 

Kabinet br. IV

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

Savremena politička teorija

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Geopolitika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet informatike

Kancelarijsko poslovanje

Prof.dr Kemal Brkić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. IV

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

11.06.2019.god.

24.06.2019.god.

Utorak

Utorak

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Politička antropologija

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

Kabinet br. IV

Osnovi teorije i spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

Kabinet br. IV

Izborni sistem

Doc.dr Izudin Šarić

25.06.2019.god.

16.07.2019.god.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

Sudnica

Međunarodni odnosi

Prof.dr Brano Miljuš

10.06.2019.god.

24.06.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00 h

14:00 h

Kabinet br. VI

Pregovaranje

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Marketing

Prof.dr Nevenka Nićin

17.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Ponedeljak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. IV

Preduzetništvo

Prof..dr Izet Banda

18.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. I

Sociologija religije

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

19.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Sudnica

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

Kabinet br. IV

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Brano Miljuš

10.06.2019.god.

24.06.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00 h

14:00 h

Kabinet br. VI

Politički marketing

Prof..dr Izet Banda

18.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. I

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945

Prof.dr Edin Ramić

17.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00 h

13:00 h

Kabnet br. IV

Politička kultura

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar