FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Studijski program – Žurnalistika i komunikologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

22.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

14:00 h

14:00 h

Kabinet br. IV

Uvod u pravo

 

21.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

12:00 h

17:30 h

Kabinet br. IV

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Istorija političkih teorija

Prof.dr Dragan Tančić

22.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

14:00 h

14:00 h

Kabinet br. IV

Uvod u filozofiju

Prof.dr Kemal Brkić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. IV

Retorika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

B/H/S jezici

Doc. dr Jelena Vojinović-Kostić

15.06.2019.god.

29.06.2019.god.

Subota

Subota

09:00 h

09:00 h

Kabinet br. V

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

18.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

 

 

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Politička sociologija

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Ustavno pravo

 

21.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

12:00 h

17:30 h

Kabinet br. IV

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Savremena politička teorija

Prof.dr Dragan Tančić

22.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

14:00 h

14:00 h

Kabinet br. IV

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

22.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

14:00 h

14:00 h

Kabinet br. IV

Geopolitika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet informatike

Kancelarijsko poslovanje

Prof.dr Kemal Brkić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. IV

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

11.06.2019.god.

25.06.2019.god.

Utorak

Utorak

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Politička antropologija

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

22.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

14:00 h

14:00 h

Kabinet br. IV

Osnovi teorije i spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

22.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

14:00 h

14:00 h

Kabinet br. IV

Izborni sistem

Doc.dr Izudin Šarić

25.06.2019.god.

16.07.2019.god.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

Sudnica

Međunarodni odnosi

Prof.dr Brano Miljuš

10.06.2019.god.

24.06.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00 h

14:00 h

Kabinet br. VI

Pregovaranje

Prof.dr Dragan Tančić

22.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

14:00 h

14:00 h

Kabinet br. IV

Marketing

Prof.dr Nevenka Nićin

17.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Ponedeljak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. IV

Preduzetništvo

Prof..dr Izet Banda

18.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. I

Sociologija religije

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

19.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Sudnica

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

22.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

14:00 h

14:00 h

Kabinet br. IV

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Brano Miljuš

10.06.2019.god.

24.06.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00 h

14:00 h

Kabinet br. VI

Politički marketing

Prof..dr Izet Banda

18.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. I

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

22.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

14:00 h

14:00 h

Kabinet br. IV

Svjetska istorija poslije 1945

Prof.dr Edin Ramić

17.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00 h

13:00 h

Kabnet br. IV

Politička kultura

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Lokalna samouprava*

Prof.dr Kemal Brkić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. IV