Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sporstki trener

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Engleski jezik I

 

 

 

 

 

Engleski jezik I ( VJEŽBE )

Mr Alisa Memić, lektor

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Antropomotorika

 

 

 

 

 

Biomehanika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

 

 

Sport i zdravlje*

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Kineziološke transformacije

 

 

 

 

 

Fitness

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

 

 

 

 

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Njemački jezik II

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Sportski trening

 

 

 

 

 

Kineziologija

 

 

 

 

 

Komunikacijske vještine

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

 

 

 

 

 

Sport i društveni sistem*

 

 

 

 

 

Olimpijsko vaspitanje i obrazovanje*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Metodika sportske grane

 

 

 

 

 

Sportski trening u izabranom sportu

 

 

 

 

 

Strukturalne, funkcionalne i biomehaničke karakteristike sportske grane

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Opšta pedagogija

 

 

 

 

 

Psihologija sporta

 

 

 

 

 

Tehnika i taktika sportske grane

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Liderstvo u sportu*

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semstru

Menadžment ljudskih resursa*

 

 

 

 

 

Pravo i sport*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Mendžment sportskih takmičenja

Akademik prof.dr Branimir Mikić

23.01.2020.god.

14.02.2020.god.

Četvrtak

Petak

10:00 h

Kabinet br. V

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

23.01.2020.god.

14.02.2020.god.

Četvrtak

Petak

10:00 h

Kabinet br. IV

Sredstva oporavka u sportu

Doc.dr Asim Bojić

22.01.2020.god.

13.02.2020.god.

Srijeda

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. XII

VIII SEMESTAR

Planiranje i programiranje u sportu

 

 

 

 

 

Kondicijska priprema u sportu

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Metodika fizičke kulture

 

 

Sportski turizam i wellness

 

 

 

 

 

PR u sportu*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

23.01.2020.god.

14.02.2020.god.

Četvrtak

Petak

10:00 h

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti