PEDAGOŠKI FAKULTET

Studijski program – Informatika i tehnika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

24.01.2019.god.

14.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

24.01.2019.god.

14.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

Kabinet informatike

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

08:00 h

08:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

24.01.2019.god.

14.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

Kabinet informatike

Nacrtna geometrija

Prof.dr B.Š.

23.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Baze podataka

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Elektronika

Doc.dr Goran Popović

 

 

 

 

Softverski inženjering

Doc.dr Goran Popović

 

 

 

 

Operativni sistemi

Doc.dr Goran Popović

24.01.2019.god.

09.02.2019.god.

Četvrtak

Subota

18:00 h

14:00 h 

Kabinet informatike

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

26.01.2019.god.

16.02.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. II

Menadžment informacionih sistema

Prof.dr Slobodan Nićin

21.01.2019.god.

14.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

18.01.2019.god.

01.02.2019.god.

Petak

Petak

14:00 h

14:00 h

Kabinet br. XI

Osnovi arhitekture i građevinarstva

Prof.dr Ivan Hegediš

25.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. II

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

24.01.2019.god.

14.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

Kabinet informatike

Pedagoška psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Projektovanje informacionih sistema

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Elektronsko poslovanje

Prof.dr Zvezdan Stojanović

26.01.2019.god

16.02.2019.god.

Subota

Subota

12:00 h

12:00 h

Kabinet informatike

Telekomunikacije

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

WEB dizajn

Prof.dr Halid Žigić

16.01.2019.god.

30.01.2019.god.

Srijeda

Srijeda

12:00 h

12:00 h

Kabinet informatike

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodika nastave informatike i tehnike

Prof.dr. Esed Karić

18.01.2019.god.

01.02.2019.god.

Petak

Petak

14:00 h

14:00 h

Kabinet br. XI

Rečunarski alati

Doc.dr. Adis Rahmanović

21.01.2019.god.

09.02.2019.god.

Ponedeljak

Subota

16:30 h

12:00 h

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi

Prof.dr. Halid Žigić

16.01.2019.god.

30.01.2019.god.

Srijeda

Srijeda

14:00 h

14:00 h

Kabinet informatike

Kompjuterska grafika i dizajn

Prof.dr. Mile Petrović

 

 

 

 

Informacione tehnologije

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Zaštita podataka i računarskih sistema

Prof.dr. Velimir Dedić

 

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje

Prof.dr Kemal Brkić

16.01.2019.god.

30.01.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. IV

Aplikativni softver

Prof.dr. Halid Žigić