Pedagoški fakultet

Studijski program – Informatika i tehnika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

05.09.2020.god.

26.09.2020.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak 

12:00 h

Kabinet informatike

Engleski jezik I

 

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

17:00 h

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Mr. Mebrura Selić, lektor

25.09.2020.god.

Petak

16:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

02.09.2020.god.

16.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak 

12:00 h

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.09.2020.god.

29.09.2020.god.

Ponedjeljak

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Tehnička mehanika*

Doc.dr Enes Mujić

10.09.2020.god.

24.09.2020.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

02.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Srijeda

17:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak 

12:00 h

Kabinet informatike

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof.dr Sead Avdić

10.09.2020.god.

24.09.2020.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik II

 

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

17:00 h

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr. Mebrura Selić, lektor

25.09.2020.god.

Petak

16:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

11.09.2020.god.

25.09.2020.god.

Petak

15:00 h

Mali amfiteatar

Primjenjena digitalna elektronika

Prof.dr Goran Popović

12.09.2020.god.

26.09.2020.god.

Subota

10:00 h

Kabinet informatike

Osnovi arhitekture i građevinarstva

Prof.dr Nusret Mujagić

11.09.2020.god.

25.09.2020.god.

Petak

10:00 h

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Doc.dr Adis Rahmanović

08.09.2020.god.

22.09.2020.god.

Utorak

16:30 h

Kabinet informatike

Saobraćaj i životna sredina*

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

 

Upravljački informacioni sistemi*

Doc.dr Adis Rahmanović

08.09.2020.god.

22.09.2020.god.

Utorak

16:30 h

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

11.09.2020.god.

25.09.2020.god.

Petak

15:00 h

Mali amfiteatar

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

05.09.2020.god.

19.09.2020.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. II

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak 

12:00 h

Kabinet informatike

VI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

09.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. V

Osnovi mehatronike

Doc.dr Nurdin Ćehajić

04.09.2020.god.

25.09.2020.god.

Petak

16:30 h

Kabinet br. III

Metodika nastave informatike i tehnike

Prof.dr Esed Karić

11.09.2020.god.

25.09.2020.god.

Petak

15:00 h

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

05.09.2020.god.

19.09.2020.god.

Subota

10:00 h

Kavinet informatike

Mobilne i bežične telekomunikacije*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

05.09.2020.god.

19.09.2020.god.

Subota

10:00 h

Kavinet informatike

Programiranje i dizajn web aplikacija*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

05.09.2020.god.

19.09.2020.god.

Subota

12:00 h

Kavinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

05.09.2020.god.

19.09.2020.god.

Subota

12:00 h

Kavinet informatike

Robotika

Doc.dr Zijad Havić

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. III

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

02.09.2020.god.

16.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

VIII SEMESTAR

Kompijuterska grafika i dizajn

Akademik prof.dr Mile Petrović

26.09.2020.god.

Subota

13:30 h

Kabinet geodezije

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

05.09.2020.god.

19.09.2020.god.

Subota

10:00 h

Kavinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak 

12:00 h

Kabinet informatike

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.09.2020.god.

29.09.2020.god.

Ponedjeljak

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti