Pedagoški fakultet

Studijski program – Informatika i tehnika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

13.04.2024.

Subota

12.00

Kabinet br. VI

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof. dr Velimir Dedić

27.04.2024.

Subota

12.00

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

18.04.2024.

Četvrtak

16.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Mr.Vahid Puškarević, lektor

20.04.2024.

Subota

10.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet geodezije

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet br. VI

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Prof. dr Edhem Muftić

 

 

 

Mali amfiteatar

Tehnička mehanika*

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. IV

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

27.04.2024.

Subota

12.00

Kabinet geodezije

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Doc.dr Enes Mujić

18.04.2024.

Četvrtak

15.00

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik II

Doc. dr Mirnes Avdić

18.04.2024.

Četvrtak

16.00

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr. Vahid Puškarević, lektor

20.04.2024.

Subota

11.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

Primjenjena digitalna elektronika

Prof.dr Goran Popović

 

 

 

Kabinet br. VI

Osnovi arhitekture i građevinarstva

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Prof.dr Adis Rahmanović

 

 

 

Kabinet informatike

Saobraćaj i životna sredina*

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Upravljački informacioni sistemi*

Prof.dr Adis Rahmanović

06.04.2024.

Subota

14.30

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Didaktika

Prof. dr Esed Karić

05.04.2024.

Petak

14.30

Kabinet br. IV

Tehnička fizika

Prof. dr Lenart Đerđ

23.04.2024.

Utorak

11.00

Kabinet saobraćaja

Računarske mreže

Prof. dr Velimir Dedić

27.04.2024.

Subota

12.00

Kabinet geodezije

VI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. IV

Osnovi mehatronike

Doc. dr Nurdin Ćehajić

 

 

 

Kabinet saobraćaja

Metodika nastave informatike i tehnike

Prof. dr Esed Karić

 

 

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

Prof. dr Zvezdan Stojanović

13.04.2024.

Subota

14.00

Kabinet geodezije

Mobilne i bežične komunikacije*

Prof. dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet geodezije

Programiranje i dizajn web aplikacija*

Prof. dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

13.04.2024.

Subota

14.00

Kabinet geodezije

Robotika

Doc.dr Zijad Havić

02.04.2024.

Utorak

09.30

Kabinet geodezije

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

24.04.2024.

Srijeda

10.00

Kabinet br. VII

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Prof. dr Velimir Dedić

 

 

 

Mali amfiteatar

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

Kabinet geodezije

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

Kabinet br. VI

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Mali amfiteatar

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet br. VII

Predmeti označeni * su izborni predmeti