PEDAGOŠKI FAKULTET

Studijski program – Informatika i tehnika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

11.10.2018.god.

Četvrtak

13:00 h

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

13.10.2018.god.

Subota

12:00 h

 

Engleski jezik I

 

06.10.2018.god.

Subota

12:00 h

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

Ponedjeljak

11:00 h

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

13.10.2018.god.

Subota

12:00 h

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

30.10.2018.god.

Utorak

10:00 h

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

11.10.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

 

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

11.10.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

13.10.2018.god.

Subota

12:00 h

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr B.Š.

03.10.2018.god.

Srijeda

16:00 h

 

Engleski jezik II

 

06.10.2018.god.

Subota

12:00 h

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

Ponedjeljak

11:00 h

 

Baze podataka

Doc.dr Adis Rahmanović

20.10.2018.god.

Subota

10:00 h

 

Elektronika

Doc.dr Goran Popović

13.10.2018.god.

Subota

14:00 h

 

Softverski inženjering

Doc.dr Goran Popović

13.10.2018.god.

Subota

14:00 h

 

Operativni sistemi

Doc.dr Goran Popović

13.10.2018.god.

Subota

14:00 h

 

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

13.10.2018.god.

Subota

09:00 h

 

Menadžment informacionih sistema

Doc.dr Slobodan Nićin

11.10.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

11.10.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

 

Osnovi arhitekture i građevinarstva

Doc.dr Ivan Hegediš

19.10.2018.god.

Petak

12:00 h

 

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

13.10.2018.god.

Subota

12:00 h

 

Pedagoška psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

24.10.2018.god.

Srijeda

16:30 h

 

Projektovanje informacionih sistema

Prof.dr Velimir Dedić

13.10.2018.god.

Subota

12:00 h

 

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

20.10.2018.god.

Subota

16:00 h

 

Elektronsko poslovanje

Prof.dr Zvezdan Stojanović

20.10.2018.god.

Subota

16:00 h

 

Telekomunikacije

Prof.dr Halid Žigić

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

WEB dizajn

Prof.dr Halid Žigić

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodika nastave informatike i tehnike

Prof.dr. Esed Karić

11.10.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

 

Rečunarski alati

Doc.dr. Adis Rahmanović

20.10.2018.god.

Subota

10:00 h

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr. Halid Žigić

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Kompjuterska grafika i dizajn

Prof.dr. Mile Petrović

13.10.2018.god

Subota

13:00 h

 

Informacione tehnologije

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

20.10.2018.god.

Subota

16:00 h

 

Zaštita podataka i računarskih sistema

Prof.dr Velimir Dedić

13.10.2018.god.

Subota

12:00 h

 

Kancelarijsko poslovanje

Prof.dr Kemal Brkić

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Aplikativni softver

Prof.dr. Halid Žigić

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h