Pedagoški fakultet

Studijski program – Informatika i tehnika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

20.01.2020.god.

10.02.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

31.01.2020.god.

21.02.2020.god.

Petak

15:00 h

Kabinet informatike

Engleski jezik I

 

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

16:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr. Mebrura Selić, lektor

17.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

14:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Tehnička mehanika*

Doc.dr Enes Mujić

 

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

31.01.2020.god.

21.02.2020.god.

Petak

15:00 h

Kabinet informatike

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof.dr Sead Avdić

16.01.2020.god.

06.02.2020.god.

Četvrtak

11:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

 

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

16:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr. Mebrura Selić, lektor

17.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

15:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

IV SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Primjenjena digitalna elektronika

 

 

 

 

 

Osnovi arhitekture i građevinarstva

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Doc.dr Adis Rahmanović

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina*

Doc.dr Zlatko Kovačević

16.01.2020.god.

06.02.2020.god.

Četvrtak

16:30 h

Kabinet saobraćaja

Upravljački informacioni sistemi*

Doc.dr Adis Rahmanović

20.01.2020.god.

04.02.2020.god.

Ponedjeljak

Utorak

16:15 h

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

16.01.2020.god.

07.02.2020.god.

Četvrtak

Petak

14:00 h

Mali amfiteatar

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

18.01.2020.god.

15.02.2020.god.

Subota

12:00 h

Kabinet br. II

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

31.01.2020.god.

21.02.2020.god.

Petak

15:00 h

Kabinet informatike

VI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Osnovi mehatronike

 

 

 

 

 

Metodika nastave informatike i tehnike

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

18.01.2020.god.

08.02.2020.god.

Subota

12:00 h

Kabinet informatike

Mobilne i bežične telekomunikacije*

 

 

Programiranje i dizajn web aplikacija*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

18.01.2020.god.

08.02.2020.god.

Subota

10:00 h

Kabinet informatike

Robotika

Doc.dr Zijad Havić

21.01.2020.god.

11.02.2020.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet informatike

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

15.01.2020.god.

05.02.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet informatike

VIII SEMESTAR

Kompijuterska grafika i dizajn

Akademik prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.01.2020.god.

10.02.2020.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti