Pedagoški fakultet

Studijski program – Informatika i tehnika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

08.06.2020.god.

29.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

06.06.2020.god.

27.06.2020.god.

18.07.2020.god.

Subota

13:00 h

12:00 h

12:00 h

Kabinet informatike

Engleski jezik I

 

05.06.2020.god.

26.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Petak

Petak

Subota

16:30 h

09:30 h

09:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr. Mebrura Selić, lektor

05.06.2020.god.

22.06.2020.god.

10.07.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

Petak 

16:00 h

10:00 h

10:00 h

Kabinet muzike

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

08.07.2020.god.

22.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

27.06.2020.god.

18.07.2020.god.

Subota

12:00 h

Kabinet informatike

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

01.07.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

29.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Tehnička mehanika*

Doc.dr Enes Mujić

25.06.2020.god.

16.07.2020.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

25.06.2020.god.

16.07.2020.god.

Petak

Četvrtak

11:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

06.06.2020.god.

27.06.2020.god.

18.07.2020.god.

Subota

13:00 h

12:00 h

12:00 h

Kabinet informatike

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof.dr Sead Avdić

04.06.2020.god.

03.07.2020.god.

17.07.2020.god.

Četvrtak

Petak

Petak

15:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

 

05.06.2020.god.

26.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Petak

Petak

Subota

16:30 h

09:30 h

09:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr. Mebrura Selić, lektor

05.06.2020.god.

22.06.2020.god.

10.07.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

Petak 

16:00 h

10:00 h

10:00 h

Kabinet muzike

IV SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

25.06.2020.god.

16.07.2020.god.

Četvrtak

14:00 h

Mali amfiteatar

Primjenjena digitalna elektronika

Prof.dr Goran Popović

24.06.2020.god.

18.07.2020.god.

Srijeda

Subota

17:00 h

14:00 h

Kabinet informatike

Osnovi arhitekture i građevinarstva

Prof.dr Nusret Mujagić

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Doc.dr Adis Rahmanović

02.07.2020.god.

16.07.2020.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet informatike

Saobraćaj i životna sredina*

Doc.dr Zlatko Kovačević

04.06.2020.god.

25.06.2020.god.

23.07.2020.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Upravljački informacioni sistemi*

Doc.dr Adis Rahmanović

04.06.2020.god.

02.07.2020.god.

16.07.2020.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

04.06.2020.god.

25.06.2020.god.

16.07.2020.god.

Četvrtak

14:00 h

Mali amfiteatar

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

06.06.2020.god.

27.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Subota

09:00 h

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. II

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

06.06.2020.god.

27.06.2020.god.

18.07.2020.god.

Subota

13:00 h

12:00 h

12:00 h

Kabinet informatike

VI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

23.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Utorak

Srijeda

17:00 h

16:30 h

Kabinet br. X

Osnovi mehatronike

Doc.dr Nurdin Ćehajić

01.07.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

 

16:30 h

Kabinet br. V

Metodika nastave informatike i tehnike

Prof.dr Esed Karić

25.06.2020.god.

16.07.2020.god.

Četvrtak

14:00 h

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje*

Prof.dr. Zvezdan Stojanović

05.06.2020.god.

27.06.2020.god.

18.07.2020.god.

Petak

10:00 h

14:00 h

14:00 h

Kabinet informatike

Mobilne i bežične telekomunikacije*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

27.06.2020.god.

18.07.2020.god.

Subota

12:00 h

Kabinet informatike

Programiranje i dizajn web aplikacija*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

27.06.2020.god.

18.07.2020.god.

Subota

10:00 h

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

05.06.2020.god.

27.06.2020.god.

18.07.2020.god.

Petak

11:00 h

14:00 h

14:00 h

Kabinet informatike

Robotika

Doc.dr Zijad Havić

03.06.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. V

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

10.06.2020.god.

01.07.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

VIII SEMESTAR

Kompijuterska grafika i dizajn

Akademik prof.dr Mile Petrović

25.06.2020.god.

Četvrtak

14:00 h

Kabinet informatike

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

27.06.2020.god.

18.07.2020.god.

Subota

14:00 h

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

27.06.2020.god.

18.07.2020.god.

Subota

12:00 h

Kabinet informatike

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.06.2020.god.

29.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Aplikativni softver*

Prof.dr Halid Žigić

08.07.2020.god.

22.07.2020.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti