TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Menadžmant u saobraćaju 

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

17.04.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta

Doc.dr Zijad Jagodić

06.04.2019.god.

Subota

13:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

06.04.2019.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

15.04.2019.god.

Ponedeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Poznavanje robe u transportu

Doc.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

02.04.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

 

 

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Inženjersko crtanje

Doc.dr Enes Mujić

25.04.2019.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet saobraćaja

Marketing u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

17.04.2019.god.

Srijeda

17:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

06.04.2019.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

15.04.2019.god.

Ponedeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Izet Band

 

 

 

 

Osnovi logistike

 

 

 

 

 

Osnovi drumskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

Saobraćajna psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

17.04.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. II

 

 

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

 

 

 

 

 

Metode istraživanja u saobraćaju

 

 

 

 

 

Korporativno upravljanje

 

 

 

 

 

Planiranje saobraćaja

 

 

 

 

 

Projektni menadžment

 

 

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

 

 

 

 

 

Baze podataka

 

 

 

 

 

Osnovi mehanizacije pretovara

 

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina

 

 

 

 

 

 

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Upravljanje saobraćajem

 

 

 

 

 

Strapegijski menadžment

 

 

 

 

 

Menadžment

 

 

 

 

 

Prevoz opasnog tereta

 

 

 

 

 

Bezbjednost u saobraćaju

 

 

 

 

 

Stručna praksa

 

 

 

 

 

Ekspertni saobraćajni sistem

 

 

 

 

 

Aplikativni softver

 

 

 

 

 

Saobraćajno pravo