TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Menadžmant u saobraćaju 

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

24.01.2019.god.

14.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta

Doc.dr Zijad Jagodić

17.01.2019.god.

07.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

11:00 h

11:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

08:00 h

08:00 h

Mali amfiteatar

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Poznavanje robe u transportu

Doc.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

15.01.2019.god.

05.02.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Inženjersko crtanje

Doc.dr Enes Mujić

24.01.2019.god.

07.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h 

Kabinet saobraćaja

Marketing u saobraćaju

Prof.drMiodrag Tojagić

18.01.2019.god.

15.02.2019.god.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik II

 

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki

amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen dobrić

 

 

 

 

 

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

 

Osnovi logistike

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

 

 

Osnovi drumskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

 

 

 

Saobraćajna psihologija

Doc.dr Nermin Milaosmanović

23.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. II

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

 

 

 

 

 

Metode istraživanja u saobraćaju

 

 

 

 

 

Korporativno upravljanje

 

 

 

 

 

Planiranje saobraćaja

 

 

 

 

 

Projektni menadžment

 

 

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

 

 

 

 

 

Baze podataka

 

 

 

 

 

Osnovi mehanizacije pretovara

 

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina

 

 

 

 

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Upravljanje saobraćajem

 

 

 

 

 

Strapegijski menadžment

 

 

 

 

 

Menadžment

 

 

 

 

 

Prevoz opasnog tereta

 

 

 

 

 

Bezbjednost u saobraćaju

 

 

 

 

 

Stručna praksa

 

 

Ekspertni saobraćajni sistem

 

 

 

 

 

Aplikativni softver

 

 

 

 

 

Saobraćajno pravo