TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Menadžmant u saobraćaju 

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta

Doc.dr Zijad Jagodić

05.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

31.10.2019.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. XII

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

10.10.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Poznavanje robe u transportu

Doc.dr Zijad Jagodić

05.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

08.10.2019.god.

Utorak

09:00 h

Kabinet br. I

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

   Kabinet

Inženjersko crtanje

Doc.dr Enes Mujić

10.10.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Marketing u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

08.10.2019.god.

Utorak

15:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

15.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Izet Banda

08.10.2019.god.

Utorak

09:00 h

Kabinet br. I

Osnovi logistike

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

 

 

 

Osnovi drumskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

15.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Saobraćajna psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

09.10.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet muzike

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

 

 

 

 

 

Metode istraživanja u saobraćaju

 

 

 

 

 

Korporativno upravljanje

 

 

 

 

 

Planiranje saobraćaja

 

 

 

 

 

Projektni menadžment

 

 

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

 

 

 

 

 

Baze podataka

 

 

 

 

 

Osnovi mehanizacije pretovara

 

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina

 

 

 

 

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Upravljanje saobraćajem

 

 

 

 

 

Strapegijski menadžment

 

 

 

 

 

Menadžment

 

 

 

 

 

Prevoz opasnog tereta

 

 

 

 

 

Bezbjednost u saobraćaju

 

 

 

 

 

Stručna praksa

 

 

 

 

 

Ekspertni saobraćajni sistem

 

 

 

 

 

Aplikativni softver

 

 

 

 

 

Saobraćajno pravo