Prof. dr Jasminka Sadadinović


Prirodna ljekovita sredstva – ispit održan 20.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 008/21-FA 57 6
2. 009/22-FA 89 9
3. 039/22-FA/V 67 7
4. 007/21-FA/V 56 6

Industrijska proizvodnja lijekova – ispit održan 20.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 016/21-FA 44 5
2. 003/19-FA 86 9

Ekološko inženjerstvo – ispit održan 20.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 008/22-GRO 79 8

Prof. dr Halid Žigić


Informatika sa medicinskom statistikom – ispit održan 25.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 013/22-MF 8
2. 006/21-MF 8
3. 007/21-MF 7
4. 012/21-MF 7
5. 010/21-MF 7
6. 005/21-MF 9
7. 009/21-MF 7
8. 021/22-MF 8

Električna kola – ispit održan 25.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 006/22-INI 5
2. 003/22-INI 7

Aplikativni softver – ispit održan 25.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 047/18-INI 7

Multimedijalni sistemi – ispit održan 25.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 032/22-INT/V 8
2. 029/19-INI 8
3. 008/22-INT/V 7
4. 027/19-INI 9