FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

09.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

03.09.2019.god.

17.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. III

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

07.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Subota

Petak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Okupaciona terapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

03.09.2019.god.

17.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. III

Biomehanika

Prof.dr Branimir Mikić

13.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Petak

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. III

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

13.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Petak

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. III

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. X

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

14:00 h

Mali amfiteatar

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

13.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Petak

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. IV

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

05.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinetbr. IV

Osnovi patologije u fizikalnoj terapiji

Prof.dr Zinaida Karasalihović

03.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Utorak

Četvrtak

14:00 h

Mali amfiteatar

Protetika i ortotika

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

05.09.2019.god.

20.09.2019.god.

Četvrtak

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

Fizioterapija u reumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

03.09.2019.god.

17.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. III

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

02.09.2019.god.

17.09.2019.god.

Ponedjeljak

Utorak

15:30 h

Kabinet br. I

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Balneologija

Prof. dr Nedima Kapidžić Bašić

03.09.2019.god.

17.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. III

Fizioterapija u pedijatriji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

05.09.2019.god.

20.09.2019.god.

Četvrtak

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

Fizioterapija kod poremećaja muskulature i u neurologiji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

05.09.2019.god.

20.09.2019.god.

Četvrtak

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

Manuelna masaža

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

03.09.2019.god.

17.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. III

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

12.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. XI

Fizioterapija u gerijatriji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

03.09.2019.god.

17.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. III

Zdravstvena njega žena i fizioterapija u ginekologiji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

05.09.2019.god.

20.09.2019.god.

Četvrtak

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

Fizioterapija u ortopediji I traumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

03.09.2019.god.

17.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. III

Ergonomija i medicina rada

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. XI

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

12.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

09:00 h

Kabinet br. I

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. X

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

05.09.2019.god.

20.09.2019.god.

Četvrtak

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

Fizioterapija u palijativnoj medicini

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

03.09.2019.god.

17.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. III

Neurologija i pridružena njega

 

09.09.2019.god.

Ponedjeljak

15:30 h

Kabinet br. III

 

Stručna praksa III

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

12.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. XI

Elektroterapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

03.09.2019.god.

17.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. III

Sportski turizam i wellness

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini

Prof.dr Munevera Osmić

16.09.2019.god.

30.09.2019.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. V