FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

09.11.2018.god.

Petak

09:00 h

 

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Engleski jezik I

 

03.11.2018.god.

Subota

09:00 h

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

08.11.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

 

Okupaciona terapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Biomehanika

Prof.dr Branimir Mikić

07.11.2018.god.

Srijeda

11:00 h

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

07.11.2018.god.

Srijeda

11:00 h

 

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.11.2018.god.

Utorak

10:00 h

 

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Urgenta medicina

Akademik prof.dr

Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Engleski jezik II

 

03.11.2018.god.

Subota

09:00 h

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom

Prof.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Osnovi patologije u fizikalnoj terapiji

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Protetika i ortotika

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

 

 

 

Fizioterapija u reumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

06.11.2018.god.

Utorak

16:00 h

 

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

 

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Balneologija

Prof. dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Fizioterapija u pedijatriji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

 

 

 

Fizioterapija kod poremećaja muskulature i u neurologiji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

 

 

 

Manuelna masaža

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

Fizioterapija u gerijatriji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Zdravstvena njega žena i fizioterapija u ginekologiji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

 

 

 

Ergonomija i medicina rada

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

Organizacija zdravstvene zaštite

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

 

 

 

 

Fizioterapija u palijativnoj medicini

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Neurologija i pridružena njega

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

 

Stručna praksa III

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

Elektroterapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Sportski turizam i wellness

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi biomedicine

Doc.dr Senka Samardžić

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini

Doc.dr Munevera Osmić