FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

24.01.2019.god.

15.02.2019.god.

Četvrtak

Petak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Sathov

17.01.2019.god.

04.02.2019.god.

Četvrtak

Ponedeljak

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

22.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Utorak

Srijeda

14:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

08:00 h

08:00 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Okupaciona terapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Biomehanika

Prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

16.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

19.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Subota

Petak

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Urgenta medicina

Akademik prof.dr

Rudika Gmajnić

16.01.2019.god.

30.01.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

22.01.2019.god.

16.02.2019.god.

Utorak

Subota

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. IV

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Osnovi patologije u fizikalnoj terapiji

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Protetika i ortotika

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Fizioterapija u reumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

22.01.2019.god.

12.02.2019.god.

Utorak

Utorak

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

21.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

12:00 h

15:30 h

 

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Balneologija

Prof. dr Nedima Kapidžić Bašić

22.01.2019.god.

05.02.2019.god.

Utorak

Utorak

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Fizioterapija u pedijatriji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

29.01.2019.god.

12.02.2019.god.

Utorak

Utorak

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. II

Fizioterapija kod poremećaja muskulature i u neurologiji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

22.01.2019.god.

07.02.2019.god.

Utorak

Četvrtak

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. II

Manuelna masaža

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

28.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak  

16:00 h

16:00 h  

Kabinet br. II

Stručna praksa I

 

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na datoj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

Fizioterapija u gerijatriji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Zdravstvena njega žena i fizioterapija u ginekologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Ergonomija i medicina rada

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Stručna praksa II

 

 

 

 

 

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

16.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

29.01.2019.god.

14.02.2019.god.

Utorak

Četvrtak

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. II

Fizioterapija u palijativnoj medicini

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

28.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. II

Neurologija i pridružena njega

Doc.dr Mufid Burgić

17.01.2019 god.

14.02.2019 god.

 

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. III

Stručna praksa III

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na datoj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

Elektroterapija

 

 

 

 

 

Sportski turizam i wellness

 

 

 

 

 

Osnovi informatike

 

 

 

 

 

Osnovi biomedicine

Doc.dr Senka Samardžić

23.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. XII

Epidemiološke metode u medicini

Prof.dr Munevera Osmić

24.01.2019.god.

07.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. VI