Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

         Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

 

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

06.10.2021.

Srijeda

10.00

Veliki amfiteatar

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

20.10.2021.

Srijeda

15.00

Kabinet br. VI

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

09.10.2021.

Subota

15.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

09.10.2021.

Subota

15.00

Kabinet za mikroskopiju

Okupaciona terapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

20.10.2021.

Srijeda

15.00

Kabinet br. VI

Biomehanika

Akademik prof.dr Branimir Mikić

11.10.2021.

Ponedjeljak

13.00

Kabinet br. VI

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

11.10.2021.

Ponedjeljak

13.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

30.10.2021.

Subota

10.00

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.10.2021

Ponedjeljak

12.00

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

27.10.2021.

Srijeda

12.00

Kabinet br. III

 


                                                                                         Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

                                                                                                                                                                                                             III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

18.10.2021.

Ponedjeljak

13.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

13.10.2021.

 

Srijeda

 

12.00

Kabinet br. XI

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

Kabinet br. V

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

09.10.2021.

Subota

15.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

18.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Veliki amfiteatar

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

14.10.2021.

Četvrtak

16.00

Kabinet muzike

Protetika i ortotika

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

21.10.2021.

 

Četvrtak

 

15.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u reumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

20.10.2021.

Srijeda

15.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

11.10.2021.

 

Ponedjeljak

15.00

Kabinet br. IX

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.10.2021.

Srijeda

13.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

20.10.2021.

Srijeda

15.00

Kabinet br. VI

Fizioterapija u pedijatriji

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

 

21.10.2021.

 

Četvrtak

 

15.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u neurologiji

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

 

21.10.2021.

 

Četvrtak

 

15.00

Kabinet za fizioterapiju

Manuelna masaža

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

20.10.2021.

Srijeda

15.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

20.10.2021.

Srijeda

15.00

Kabinet br. VI

Fizioterapija u ginekologijii

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

21.10.2021.

 

Četvrtak

 

15.00

Kabinet za fizioterapiju

 

 

Ergonomija i medicina rada

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

14.10.2021.

 

 

 

Četvrtak

 

 

 

12.00

 

 

Mali amfiteatar

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

20.10.2021.

Srijeda

15.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

13.10.2021.

 

Srijeda

 

12.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

14.10.2021.

 

 

 

Četvrtak

 

 

 

12.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr. Sanda Pribić

27.10.2021.

Srijeda

12.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

21.10.2021.

 

Četvrtak

 

15.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

20.10.2021.

Srijeda

15.00

Kabinet br. VI

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

14.10.2021.

Četvrtak

12.00

Kabinet muzike

Stručna praksa III

Prof.dr Fahir Baraković

 

VIII SEMESTAR

 

 

 

 

Elektroterapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

20.10.2021.

Srijeda

15.00

Kabinet br. VI

 

Sportski turizam i wellness

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.10.2021.

Srijeda

13.00

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

14.10.2021.

Četvrtak

12.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

19.10.2021.

Utorak

16.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti