FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

06.09.2018.god.

20.09.2018.god.

Četvrtak

09:00 h

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

03.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Ponedjeljak

Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

06.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Četvrtak

Petak

13:00 h

Kabinet br. III

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Okupaciona terapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

06.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Četvrtak

Petak

14:00 h

Kabinet br. III

Biomehanika

Prof.dr Branimir Mikić

05.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. X

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

05.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. X

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

12:00 h

Mali amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

04.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. X

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

04.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Utorak

14:00 h

Kabinet br. VI

Urgenta medicina

Akademik prof.dr

Rudika Gmajnić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. XI

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

04.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Utorak

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br X

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

10.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Prof.dr Suad Keranović

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. V

Osnovi patologije u fizikalnoj terapiji

Prof.dr Zinaida Karasalihović

03.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Ponedjeljak

Srijeda

14:30 h

Kabinet br. I

Protetika i ortotika

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

04.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Utorak

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. V

Fizioterapija u reumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

06.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Četvrtak

Petak

13:00 h

Kabinet br. III

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

11.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

15:30 h

Kabinet br. VI

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Balneologija

Prof. dr Nedima Kapidžić Bašić

06.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Četvrtak

Petak

13:00 h

Kabinet br. III

Fizioterapija u pedijatriji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

04.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Utorak

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. V

Fizioterapija kod poremećaja muskulature i u neurologiji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

04.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Utorak

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. V

Manuelna masaža

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

06.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Četvrtak

Petak

13:00 h

Kabinet br. III

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. XI

Fizioterapija u gerijatriji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

06.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Četvrtak

Petak

13:00 h

Kabinet br. III

Zdravstvena njega žena i fizioterapija u ginekologiji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

04.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Utorak

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. V

Ergonomija i medicina rada

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. XI

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

06.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Četvrtak

Petak

13:00 h

Kabinet br. III

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

14.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. XI

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:30 h

Kabinet br. XII

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. X

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

04.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Utorak

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. V

Fizioterapija u palijativnoj medicini

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

06.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Četvrtak

Petak

13:00 h

Kabinet br. III

Neurologija i pridružena njega

Doc.dr Mufid Burgić

03.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. VI

Stručna praksa III

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

14.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. XI

Elektroterapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

06.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Četvrtak

Petak

13:00 h

Kabinet br. III

Sportski turizam i wellness

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

12.09.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine

Doc.dr Senka Samardžić

04.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Epidemiološke metode u medicini

Doc.dr Munevera Osmić

14.09.2018.god

28.09.2018.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. VI