Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar


Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

22.09.2022.

07.10.2022.

Četvrtak

Petak

10.00

12.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

07.09.2022.

21.09.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

06.09.2022.

21.09.2022.

Utorak

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

09.09.2022.

23.09.2022.

Petak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

07.09.2022.

21.09.2022.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

12.09.2022.

26.09.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12.00

12.00

Kabinet za mikroskopiju

Okupaciona terapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

06.09.2022.

21.09.2022.

Utorak

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Biomehanika

Akademik prof.dr Branimir Mikić

05.09.2022.

26.09.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12.00

12.00

Kabinet br. VI

Kineziologija

Akademik prof.dr Branimir Mikić

05.09.2022.

26.09.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12.00

12.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr. Halid Žigić

07.09.2022.

21.09.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2022.

03.10.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

09.30

09.30

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

06.09.2022.

20.09.2022.

 

Utorak

Utorak

17.00

17.00

Kabinet br. III

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

05.09.2022.

19.09.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

14.00

14.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.09.2022.

20.09.2022.

 

Utorak

Utorak

 

16.00

16.00

Kabinet br. XI

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

 

05.09.2022.

28.09.2022.

 

Ponedjeljak

Srijeda

 

11.00

11.00

 

Kabinet br. V

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

09.09.2022.

23.09.2022.

Petak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

07.09.2022.

21.09.2022.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

01.09.2022.

15.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Patologija

Doc.dr Zinaida Karasalihović

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

Kabinet muzike

Protetika i ortotika

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

01.09.2022.

15.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u reumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

06.09.2022.

21.09.2022.

Utorak

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet saobraćaja

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

06.09.2022.

20.09.2022.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

01.09.2022.

15.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

 

15.00

15.00

 

Kabinet br. III

Statističke metode*

Predavanja

Doc.dr Lidija Vučičević

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

06.09.2022.

21.09.2022.

Utorak

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Fizioterapija u pedijatriji

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

01.09.2022.

15.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u neurologiji

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

01.09.2022.

15.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Manuelna masaža

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

06.09.2022.

21.09.2022.

Utorak

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

09.09.2022.

23.09.2022.

Petak

Petak

 

13.00

13.00

 

 

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

06.09.2022.

21.09.2022.

Utorak

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Fizioterapija u ginekologijii

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

01.09.2022.

15.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Ergonomija i medicina rada

Prof.dr Fahir Baraković

08.09.2022.

22.09.2022.

 

Četvrtak

Četvrtak

 

13.00

13.00

Mali amfiteatar

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

06.09.2022.

21.09.2022.

Utorak

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

09.09.2022.

23.09.2022.

Petak

Petak

13.00

13.00

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.09.2022.

20.09.2022.

 

Utorak

Utorak

 

16.00

16.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

09.09.2022.

23.09.2022.

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr. Sanda Pribić

 

06.09.2022.

20.09.2022.

 

Utorak

Utorak

17.00

17.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

01.09.2022.

15.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet za fizioterapiju

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

06.09.2022.

21.09.2022.

Utorak

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa III

Prof.dr Fahir Baraković

09.09.2022.

23.09.2022.

Petak

Petak

13.00

13.00

Kabinet muzike

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

01.09.2022.

15.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

 

VIII SEMESTAR

Elektroterapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

06.09.2022.

21.09.2022.

Utorak

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Sportski turizam i wellness

Akademik prof.dr Branimir Mikić

05.09.2022.

26.09.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

12.00

12.00

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

14.09.2022.

28.09.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

09.09.2022.

23.09.2022.

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

15.09.2022.

29.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

17.00

17.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti