FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

13.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Četvrtak

Petak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

13.06.2019.god.

27.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

17:00 h

17:00 h

Veliki amfiteatar

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

03.07.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

15.06.2019.god.

27.06.2019.god.

Subota

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Okupaciona terapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

03.07.2019.god.

17.07.2019.god.

Utorak

Utorak

13:00 h

13:00 h

Mali amfiteatar

Biomehanika

Prof.dr Branimir Mikić

13.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. V

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

13.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. V

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

17.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Ponedeljak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

14:00 h

14:00 h

Mali amfiteatar

Urgenta medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

13.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi patologije u fizikalnoj terapiji

Prof.dr Zinaida Karasalihović

20.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Četvrtak

Petak

14:00 h

15:00 h

Mali amfiteatar

Protetika i ortotika

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

10.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. II

Fizioterapija u reumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

12.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

14:00 h

14:00 h

Sudnica

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

11.06.2019.god.

25.06.2019.god.

Utorak

Utorak

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

19.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

15:30 h

15:30 h

Kabinet br. XII

 

 

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Balneologija

Prof. dr Nedima Kapidžić Bašić

03.07.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Fizioterapija u pedijatriji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

14.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Petak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. II

Fizioterapija kod poremećaja muskulature i u neurologiji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

10.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. II

Manuelna masaža

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

03.07.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

Fizioterapija u gerijatriji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

13.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Zdravstvena njega žena i fizioterapija u ginekologiji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

14.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Petak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Fizioterapija u ortopediji I traumotologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

11.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Utorak

Utorak

13:00 h

13:00 h

Mali amfiteatar

Ergonomija i medicina rada

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

14:00 h

14:00 h

Mali amfiteatar

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

03.07.2019.god.

24.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

 

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

12.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

14.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Petak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. II

Fizioterapija u palijativnoj medicini

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

03.07.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Neurologija i pridružena njega

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

Kabinet br. III

 

Stručna praksa III

 

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na datoj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

Elektroterapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

03.07.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Sportski turizam i wellness

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

14:00 h

14:00 h

Sudnica

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet Informatike

Osnovi biomedicine

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. XII

Epidemiološke metode u medicini

Prof.dr Munevera Osmić

13.06.2019.god.

18.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. VI