MEDICINSKI FAKULTET

Studijski program – Medicina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

09.11.2018.god

Petak

09:00 h

 

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Medicinska hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

 

Uvod u medicinu i povijest medicine

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Engleski jezik I

 

 

 

 

 

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Medicinska biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

 

 

Prava pomoć

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Komunikacija u medicini

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Organizacija zdravstvene zaštite

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Ekologija i zaštita živorne sredine

Doc.dr Senka Samardžić

 

 

 

 

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Histologija i embriologija

 

 

 

 

 

Neuroanatomija

 

 

 

 

 

Fiziologija

 

 

 

 

 

Informatika s medicinskom statistikom

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Engleski jezik II

 

 

 

 

 

Histologija i embriologija

 

 

 

 

 

Fiziologija

Doc.dr Mustafa Tabaković

 

 

 

 

Epidemiologija

 

 

 

 

 

Klinička propedeutika

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Stručna praksa I

Dekan Medicinskog fakulteta

 

 

 

 

Medicinska sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Čitanje i pisanje naučnog rada

 

 

 

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Patologija

Prof.dr.Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Mikrobiologija s parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Farmakologija s toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Klinička propedeutika

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Medicinska psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Patologija

Prof.dr.Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Patofiziologija

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Imunologija

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Farmakologija s toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Stručna praksa II

Dekan Medicinskog fakulteta

 

 

 

 

Umijeće liječničke struke

Aklademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Osnove laboratorijske dijagnostike

 

 

 

 

 

Gerijatrija