MEDICINSKI FAKULTET

Studijski program – Medicina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

17.01.2019.god.

04.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

14.01.2019.god.

29.01.2019.god.

Ponedeljak

Utorak

11:00 h

15:30 h

Veliki amfiteatar

Uvod u medicinu i povijest medicine

Prof.dr Mithat Tabaković

17.01.2019.god.

01.02.2019.god.

Četvrtak

Petak

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. XI

Engleski jezik I

 

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

08:00 h

08:00 h

Mali amfiteatar[MM1] 

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Medicinska biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Biohemija

 

 

 

 

 

Prava pomoć

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Komunikacija u medicini

Prof.dr Adi Rifatbegović

31.01.2019.god.

15.02.2019.god.

Četvrtak

Petak

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. VI

Hipokratova zakletva

 

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

 

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

16.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Histologija i embriologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabrinet br. I

Neuroanatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

24.01.2019.god.

28.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

   09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Fiziologija

Doc.dr Mustafa Tabaković

 

 

 

Kabrinet br. I

Informatika s medicinskom statistikom

Prof.dr Halid Žigić

16.01.2019.god.

30.01.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet informatike

Engleski jezik II

 

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar[MM2] 

Histologija i embriologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Fiziologija

Doc.dr Mustafa Tabaković

 

 

 

 

Epidemiologija

Prof.dr Amer Čustović

 

 

 

 

Klinička propedeutika II

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Stručna praksa I

Dekan Medicinskog fakulteta

 

 

 

 

Medicinska sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

16.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Čitanje i pisanje naučnog rada

Prof.dr Mithat Tabaković

18.01.2019.god.

04.02.2019.god.

Petak

Ponedeljak

13:00 h

13:00 h

Kabrinet br. XI

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Mikrobiologija s parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Mali amfiteatar

Farmakologija s toksikologijom I

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Kabinet br. XII

Kliniička propedeutika II

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

Kabinet br. XI

Medicinska psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kabinet br. II

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Patofiziologija

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Farmakologija s toksikologijom II

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Stručna praksa II

Dekan Medicinskog fakulteta

 

 

 

 

Umijeće liječničke struke I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Mali amfiteatar

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Osnove laboratorijske dijagnostike

 

 

 

 

 

Gerijatrija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

16.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Srijeda

Petak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. XI

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić - Bašić

22.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Utorak

Srijeda

14:00 h

13:00 h

Mali amfiteatar

Transfuziologija

Prof.dr. Fahir Baraković

23.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. XII

Socijalna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.01.2019.god.

30.01.2019.god.

Srijeda

Srijeda

14:00 h

14:00 h

Mali amfiteatar

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

Kabinet br. II

Infektologija

Prof.dr Dilista Piljić

 

 

 

 

Neurologija

 

 

 

 

 

Psihijatrija

Doc.dr Rusmir Softić

 

 

 

 

Metodologija naučnog istraživanja*

Prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

 

Zdravstveni menadžmant*

 

 

 

 

 

Pacijenti s posbenim potrebama*

Doc.dr Edisa Šljivić

24.01.2019.god.

07.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

13:30 h

13:30 h

Mali amfiteatar

Osnove stomatologije*

Doc.dr Dobrila Regoje

14.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 [MM1]

 [MM2]