MEDICINSKI FAKULTET

Studijski program – Medicina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

06.09.2018.god.

20.09.2018.god.

Četvrtak

09:00 h

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

03.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Ponedjeljak

Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

06.09.2018.god.

20.09.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Mali amfiteatar

Uvod u medicinu i povijest medicine

Prof.dr Mithat Tabaković

07.09.2018.god.

21.09.2018.god.

Petak

13:00 h

Kabinet br. XI

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

06.09.2018.god.

20.09.2018.god.

Četvrtak

09:00 h

Kabinet anatomije

Medicinska biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

(praktični)

14:00 h

(završni)

Veliki amfiteatar

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

03.09.2018.god.

17.09.2018.god.

Ponedjeljak

17:00 h

Veliki amfiteatar

Prava pomoć

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. XI

Komunikacija u medicini

Prof.dr Adi Rifatbegović

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:30 h

Kabinet br. XII

Organizacija zdravstvene zaštite

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. XI

Ekologija i zaštita živorne sredine

Doc.dr Senka Samardžić

04.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. X

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Histologija i embriologija

 

 

 

 

 

Neuroanatomija

 

 

 

 

 

Fiziologija

 

 

 

 

 

Informatika s medicinskom statistikom

Prof.dr Halid Žigić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Engleski jezik II

 

 

 

 

 

Histologija i embriologija

 

 

 

 

 

Fiziologija

Doc.dr Mustafa Tabaković

01.09.2018.god.

29.09.2018.god.

Subota

09:00 h

Kabinet br. II

Epidemiologija

 

 

 

 

 

Klinička propedeutika

Prof.dr Mithat Tabaković

06.09.2018.god.

20.09.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. XI

Stručna praksa I

Dekan Medicinskog fakulteta

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. XI

Medicinska sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

04.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

12.09.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. X

Čitanje i pisanje naučnog rada

 

 

 

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Patologija

 

03.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Ponedjeljak

Srijeda

14:30 h

Kabinet br. I

Mikrobiologija s parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

15:30 h

Veliki amfiteatar

Farmakologija s toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. V

Klinička propedeutika

Prof.dr Mithat Tabaković

07.09.2018.god.

21.09.2018.god.

Petak

13:00 h

Kabinet br. XI

Medicinska psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

05.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. I

Patologija

 

03.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Ponedjeljak

Srijeda

14:30 h

Kabinet br. I

Patofiziologija

Prof.dr Fahir Baraković

06.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Četvrtak

Utorak

15:00 h

Kabinet br. XII

Imunologija

Doc.dr Munevera Osmić

14.09.2018.god

28.09.2018.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. VI

Farmakologija s toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. V

Stručna praksa II

Dekan Medicinskog fakulteta

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. XI

Umijeće liječničke struke

Aklademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. XI

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. XI

Osnove laboratorijske dijagnostike

 

 

 

 

 

Gerijatrija