Doc.dr Enes Mujić


 • Doc. dr Enes Mujić
 • Rođen 09.04.1945. godine
 • Završen fakultet: Mašinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
 • Magistratura: Mašinski fakultet, Univerzitet u Tuzlia

Tema: “Fleksibilnost razmještaja mašina i uređaja u uslovima višepredmetnih linija”

 • Doktorat: Mašinski fakultet, Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar

 

Biografija
Bibliografija
Monografije
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
Naučni radovi
Naučni skupovi, konferencije
 • Rekonstrukcija licenciranog bojlera-izmjenjivača topline, Enes Mujić, Internacionalni simpozij “Revitalizacija i modernizacija proizvodnje” RIM, 1999. Bihać
 • Proces razvoja dizajna-rapidni prototyping (RP), Adis Fajić, Džemo Tufekčić, Alan Topčin i Enes Mujić, Sedma međunarodna konferencija o inžinjeringu- razvoj i modernizacija proizvodnje, RIM, 2009. Bihać 
 • Uticaj položaja zateznih rebara na silu izvlačenja u procesu dubokog izvlačenja, Mr. Enes Mujić, dipl.ing., TMT 2011, Prag, Republika Češka 
 • PRISTUP KONSTRUKCIJI ZATEZNIH REBARA KOD ALATA ZA DUBOKO IZVLAČENJE LIMOVA U HLADNOM STANJU, Mr. Sc. Enes Mujić, Mensur Demirović, dipl.ing:, 8th International Scientific Conference on Production Engineering, DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF PRODUCTION, 2011, Bihać, BiH
 • Numerička simulacija procesa dubokog izvlačenja, mr. sc. Enes Mujić, 8th International Scientific Conference on Production Engineering, DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF PRODUCTION, 2011, Bihać, BiH
 • Mjerenje i verifikacija sile dubokog izvlačenja kod nesimetričnih radnih predmeta, mr.sc.Enes Mujić,prof.dr.Mirna Nožić i prof. dr.Himzo Đukić, 16th International Research/Expert Conference”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”.TMT 2012, Dubai, UAE, 10-12 September 2012
 • Numerička simulacija dubokog izvlačenja sa diskretiziranim zateznim rebrima, dr.sc. Enes Mujić,prof.dr.Mirna Nožić I prof. dr.Himzo Đukić, 17th International Research/Expert Conference, ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”TMT 2013, Istanbul,Turkey, 10-11 September 2013
 • Mogući uticaji klizanja tla po krečnjačkim površinama”, mr.Dragana Kukić;prof. dr.Hrustem Smailhodžić i dr.sc. Enes Mujic ,docent EU BČ:Treći međunarodni naučni skup Katastrofe prevencija i saniranje posljedica Brčko :27 i 28. 03.2015. god.
Projekti
Ostalo
 • Menadžer TK, Klub privrednika TK 1995. 
 • Menadžer BiH, Udruženje poslodavaca BiH i magazin Biznis 1997. 
 • Privredna ličnost godine, Agencija za promociju Zenica 1997. 
 • Povelja općine Banovići, Općinsko vijeće ,2011