FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

25.10.2019.god.

Petak

17:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

09.10.2019.god.

Srijeda

13:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

10.10.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

17.10.2019.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet br. IX

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

21.10.2019.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. XI

Uvod u farmaciju

Prof.dr Sanda Pribić

23.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Veliki amfiteatar

Farmaceutska botanika

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

21.10.2019.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. XI

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

31.10.2019.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. XII

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

23.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Veliki amfiteatar

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

08.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet muzike

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

Prirodna ljekovita sredstva

Prof.dr Jasminka Sadadinović

17.10.2019.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet muzike

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

21.10.2019.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet muzike

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

22.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. XI

Osnovi patologije

Prof.dr Zinaida Karasalihović

10.10.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br.XI

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

10.10.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. X

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

17.10.2019.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet muzike

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

16.10.2019.god.

Srijeda

14.00 h

Sudnica

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

08.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

09.10.2019.god.

Srijeda

17:00 h

Kabinet br. VI

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Homeopatija

Prof.dr Fahir Baraković

21.10.2019.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. XII

Imunologija i imunološki proizvodi

Prof.dr Munevera Osmić

25.10.2019.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

17.10.2019.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet br. IX

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenik nauka

 

 

 

 

Farmakognozija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

17.10.2019.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet muzike

Bromatologija

Prof.dr Sanda Pribić

23.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Veliki amfiteatar

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

10.10.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Veliki amfiteatar

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenik nauka

 

 

 

 

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

11.10.2019.god.

Petak

17:00 h

Kabinet br. IX

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

23.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Veliki amfiteatar

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Instrumentalne metode

Prof.dr Kadrija Hasanović

 

 

 

 

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

17.10.2019.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet muzike

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

23.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Veliki amfiteatar

Farmaceutska fizika

Prof.dr Jugoslav Stahov

09.10.2019.god.

Srijeda

13:00 h

Veliki amfiteatar

Farmacija sa biofarmacijom

Prof.dr Sanda Pribić

23.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Veliki amfiteatar

Toksikologija sa analitikom

Prof.dr Mustafa Burgić

11.10.2019.god.

Petak

15:00 h

Kabinet br. IV

Farmakoterapija u praksi

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

Oblikovanje lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

17.10.2019.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet muzike

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Prof.dr Adi Rifatbegović

11.10.2019.god.

Petak

17:00 h

Kabinet br. IX

Osnovi biomedicine

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

 

IX i X semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

 

Farmaceutska tehnologija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

17.10.2019.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet muzike

Farmaceutska hemija i biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

 

 

 

 

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

17.10.2019.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet muzike

Marketing lijekova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

Organizacija farmaceutske djelatnosti

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI