FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

09.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Laboratorij br. II

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

07.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Subota

Petak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

03.09.2019.god.

17.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Uvod u farmaciju

Prof.dr Sanda Pribić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. X

Farmaceutska botanika

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

06.09.2019.god.

20.09.2019.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. V

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. X

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

14:00 h

Mali amfiteatar

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Prirodna ljekovita sredstva

Prof.dr Jasminka Sadadinović

05.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. V

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

05.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinetbr. IV

Osnovi patologije

Prof.dr Zinaida Karasalihović

03.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Utorak

Četvrtak

14:00 h

Mali amfiteatar

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

12.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet br. XI

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

12.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. V

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

02.09.2019.god.

17.09.2019.god.

Ponedjeljak

Utorak

15:30 h

Kabinet br. I

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Homeopatija

Prof.dr Fahir Baraković

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Kabinet br. V

Imunologija i imunološki proizvodi

Prof.dr Munevera Osmić

16.09.2019.god.

30.09.2019.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. V

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

07.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Subota

Petak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenik nauka

12.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. XI

Farmakognozija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

05.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. V

Bromatologija

Prof.dr Sanda Pribić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. X

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Laboratorij br. II

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenik nauka

12.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

09:00 h

Kabinet br. I

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. X

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Instrumentalne metode

Prof.dr Kadrija Hasanović

12.09.2019.god.

30.09.2019.god.

Četvrtak

Petak

10:00 h

Kabinet muzike

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

06.09.2019.god.

20.09.2019.god.

Petak

11:00 h

Kabinet br. V

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. X

Farmaceutska fizika

Prof.dr Jugoslav Stahov

09.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Farmacija sa biofarmacijom

Prof.dr Sanda Pribić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. X

Toksikologija sa analitikom

Prof.dr Mustafa Burgić

06.09.2019.god.

20.09.2019.god.

Petak

15:00 h

Kabinet br. II

Farmakoterapija u praksi

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Oblikovanje lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

13.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Petak

11:00 h

Kabinet br. V

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Prof.dr Adi Rifatbegović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

09:45 h

Kabinet br. I

Osnovi biomedicine

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

 

IX i X semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr Dževad Termiz

06.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Petak

Subota

14:30 h

13:00 h

Sudnica

Farmaceutska tehnologija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

06.09.2019.god.

20.09.2019.god.

Petak

13:00 h

Kabinet br. V

Farmaceutska hemija i biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

12.09.2019.god.

30.09.2019.god.

Četvrtak

Petak

10:00 h

Kabinet muzike

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

12.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. V

Marketing lijekova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Organizacija farmaceutske djelatnosti

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. XI

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. XI