Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

21.01.2022.

11.02.2022.

Petak

Petak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

19.01.2022.

16.02.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

27.01.2022.

17.02.2022.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Kabinet muzike

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

18.01.2022.

18.02.2022.

Utorak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

Kabinet muzike

Uvod u farmaciju

Prof.dr Sanda Pribić

Mali amfiteatar

Farmaceutska botanika

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

20.01.2022.

Četvrtak

13.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

19.01.2022.

09.02.2022.

 

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Kabinet br. XI

Prirodna ljekovita sredstva

Prof.dr Jasminka Sadadinović

28.01.2022.

11.02.2022.

Petak

Petak

14.00

14.00

Kabinet muzike

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

22.01.2022.

15.02.2022.

Subota

Utorak

13.30

13.30

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

18.01.2022.

18.02.2022.

Utorak

Petak

15.00

15.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2022.

07.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

 

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

Veliki amfiteatar

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Kabinet muzike

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

Kabinet br. IX

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

25.01.2022.

15.02.2022.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

17.01.2021.

01.02.2021.

 

Ponedjeljak

Utorak

 

15.00

15.00

Kabinet br. IX

Statističke metode

Doc. dr Lidija Vučičević

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

31.01.2022.

21.02.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

15.45

15.45

Kabinet br. X

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

21.01.2022.

11.02.2022.

Petak

Petak

16.00

16.00

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

 

Prof.dr Jasminka H. Halilović

17.01.2022.praktični

 

25.01.2022. usmeni

 

17.02.2022.praktični

 

19.02.2022.usmeni

Ponedjeljak

 

Utorak

 

Četvtak

 

Subota

12.00 I grupa

13.30 II grupa

12.00

 

12.00 I grupa

13.30 II grupa

12.00

Kabinet muzike

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

Kabinet br. III

Bromatologija

Prof.dr. Sanda Pribić

Mali amfiteatar

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

Kabinet muzike

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

21.01.2022.

04.02.2022.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr. Sanda Pribić

 

19.01.2022.

09.02.2022.

 

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Prof.dr Ranka Kubiček

27.01.2022.

17.02.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet muzike

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

28.01.2022.

11.02.2022.

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet muzike

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

 

19.01.2022.

09.02.2022.

 

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Farmaceutska hemija I

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

31.01.2022.

15.02.2022.

Ponedjeljak

Utorak

17.00

17.00

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

 

 

Kontrola lijekova

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Toksikologija sa analitikom

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Farmakoterapija u praksi

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kabinet br. XI

Oblikovanje lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom*

Prof.dr Sanda Pribić

 

19.01.2022.

09.02.2022.

 

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

20.01.2022.

03.02.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. XI

 

 

 

 

Zdravstveno pravo

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda*

 

Prof.dr Fahir Baraković

20.01.2022.

03.02.2022.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Kabinet br. XI

Farmaceutska tehnologija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

27.01.2022.

10.02.2022.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Kabinet muzike

Farmaceutska hemija II

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

31.01.2022.

15.02.2022.

Ponedjeljak

Utorak

17.00

17.00

Kabinet muzike

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

27.01.2022.

10.02.2022.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet muzike

X SEMESTAR

Izborni predmet I*

 

 

 

 

 

Izborni predmet II*

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

Marketing lijekova*

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

Kabinet VI

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

.

 

 

Kabinet br. XI

 

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr. Mithat Tabaković

 

20.01.2022.

10.02.2022.

 

 

Četvrtak

Četvrtak

 

 

14.00

13.00

Kabinet br. X

Predmeti označeni * su izborni predmeti