Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

05.06.2020.god.

10.07.2020.god.

24.07.2020.god.

Petak

13:30 h

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

04.06.2020.god.

25.06.2020.god.

09.07.2020.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet muzike

Engleski jezik I

 

05.06.2020.god.

26.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Petak

Petak

Subota

16:30 h

09:30 h

09:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

05.06.2020.god.

22.06.2020.god.

10.07.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

Petak 

16:00 h

10:00 h

10:00 h

Kabinet muzike

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

30.06.2020.god.

21.07.2020.god.

Utorak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

23.06.2020.god.

07.07.2020.god.

Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Uvod u farmaciju

Prof.dr Sanda Pribić

01.07.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Veliki amfiteatar

Farmaceutska botanika

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

25.06.2020.god.

09.07.2020.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. XII

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

25.06.2020.god.

16.07.2020.god.

Petak

Četvrtak

11:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

29.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika*

Prof..dr Sanda Pribić

01.07.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

09.06.2020.god.

30.06.2020.god.

14.07.2020.god.

Utorak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Prirodna ljekovita sredstva

Prof.dr Jasminka Sadadinović

05.06.2020.god.

10.07.2020.god.

24.07.2020.god.

Petak

10:00 h

15:00 h

15:00 h

Mali amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti

 

05.06.2020.god.

22.06.2020.god.

13.07.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

 

05.06.2020.god.

26.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Petak

Petak

Subota

16:30 h

09:30 h

09:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

05.06.2020.god.

22.06.2020.god.

10.07.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

Petak 

16:00 h

10:00 h

10:00 h

Kabinet muzike

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. V

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

06.07.2020.god.

23.07.2020.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

15:00 h

14:30 h

Veliki amfiteatar

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

26.06.2020.god.

17.07.2020.god.

Petak

13:00 h

Kabinet muzike

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

03.07.2020.god.

17.07.2020.god.

Petak

11:00 h

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

09.06.2020.god.

23.06.2020.god.

07.07.2020.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

06.07.2020.god.

Srijeda

Srijeda

Ponedjeljak

15:00 h

15:00 h

14:00 h

Kabinet br. V

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

24.06.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija

 

03.06.2020.god.

22.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

15:30 h

Kabinet br. X

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

05.06.2020.god.

30.06.2020.god.

21.07.2020.god.

Petak

Utorak

Utorak

16:00 h

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.06.2020.god.

30.06.2020.god.

21.07.2020.god.

Petak

Utorak

Utorak

14:00 h

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

03.07.2020.god.

17.07.2020.god.

Petak

13:00 h

Mali amfiteatar

Bromatologija 

Prof.dr. Sanda Pribić

01.07.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Veliki amfiteatar

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

25.06.2020.god.

09.07.2020.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet muzike

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Veliki amfiteatar

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

01.06.2020.god.

22.06.2020.god.

06.07.2020.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr. Sanda Pribić

10.06.2020.god.

01.07.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Prof.dr Ranka Kubiček

04.06.2020.god.

25.06.2020.god.

09.07.2020.god.

Četvrtak

10:00 h

11:00 h

11:00 h

Kabinet muzike

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

05.06.2020.god.

10.07.2020.god.

24.07.2020.god.

Petak

10:00 h

14:00 h

14:00 h

Mali amfiteatar

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

10.06.2020.god.

01.07.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Farmaceutska hemija I

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

02.06.2020.god.

23.06.2020.god.

07.07.2020.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Kontrola lijekova

Prof.dr Fahir Baraković

22.06.2020.god.

06.07.2020.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Toksikologija sa analitikom

Prof.dr Mustafa Burgić

29.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Kabinet br. XI

Farmakoterapija u praksi

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Veliki amfiteatar

Oblikovanje lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

26.06.2020.god.

10.07.2020.god.

Petak

11:00 h

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom*

Prof.dr Sanda Pribić

10.06.2020.god.

01.07.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

01.06.2020.god.

22.06.2020.god.

06.07.2020.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

08.07.2020.god.

22.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr Dževad Termiz

05.06.2020.god.

24.06.2020.god.

10.07.2020.god.

Petak

Srijeda

Petak

14:00 h

11:30 h

12:00 h

Sudnica

Farmaceutska biotehnologija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

05.06.2020.god.

10.07.2020.god.

24.07.2020.god.

Petak

10:00 h

11:00 h

11:00 h

Mali amfiteatar

Farmaceutska hemija II

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

02.06.2020.god.

23.06.2020.god.

07.07.2020.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

05.06.2020.god.

09.07.2020.god.

23.07.2020.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak 

10:00 h

11:00 h

11:00 h

Mali amfiteatar

X SEMESTAR

Marketing lijekova*

 

22.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Ponedjeljak

Srijeda

15:30 h

Kabinet br. X

Organizacija farmaceutske djelatnosti*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

16:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti