FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

24.01.2019.god.

15.02.2019.god.

Četvrtak

Petak

09:00 h

09:00 h  

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

17.01.2019.god.

04.02.2019.god.

Četvrtak

Ponedeljak

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

14.01.2019.god.

29.01.2019.god.

Ponedeljak

Utorak

11:00 h

15:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

08:00 h

08:00 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Medicinska biohemija

 

 

 

 

 

Uvod u farmaciju

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Farmaceutska botanika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

16.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

19.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Subota

Petak

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Urgenta medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.01.2019.god.

30.01.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Prirodna ljekovita sredstva

Prof.dr Jasminka Sadadinović

17.01.2019.god.

31.01.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. VI

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

28.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljka

16:00 h

16:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota  

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Osnovi patologije

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

22.01.2019.god.

12.02.2019.god.

Utorak

Utorak

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

21.01.2019.god.

06.02.2019.god.

 

Ponedeljak

Srijeda

12:00 h

15:30 h

 

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Homeopatija

Prof.dr Fahir Baraković

21.01.2019.god.

04.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. IV

Imunologija i imunološki proizvodi

Prof.dr Munevera Osmić

24.01.2019.god.

07.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. VI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

23.01.2019.god.

14.02.2019.god.

Srijeda

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Malii amfiteatar

Stručna praksa I

Dekan fakulteta zdravstvenik nauka

 

Farmakognozija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Bromatologija

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

 

Stručna praksa II

 

 

 

 

 

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

16.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Instrumentalne metode

Prof.dr Kadrija Hasanović

28.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

11:00 h

11:00 h

Kabinet muzike

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

18.01.2019.god.

01.02.2019.god.

Petak

Petak

10:00 h

Kabinet br. VI

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

16.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Farmaceutska fizika

Prof.dr Jugoslav Stahov

17.01.2019.god.

04.02.2019.god.

Četvrtak

Ponedeljak

10:00 h

10:00 h

Veliki

amfiteatar

Farmacija sa biofarmacijom

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Toksikologija sa analitikom

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Farmakotarapija u praksi

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Oblikovanje lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Prof.dr Adi Rifatbegović

31.01.2019.god.

15.02.2019.god.

Četvrtak

Petak

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. VI

Osnovi biomedicine

Doc.dr Senka Samardžić

23.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. XII

Osnovi informatike

 

 

 

 

 

 

IX i X semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

18.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Petak

Petak 

15:00 h

15:00 h

Sudnica

Farmaceutska tehnologija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

17.01.2019.god.

31.01.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. VI

Farmaceutska hemija i biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

28.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

11:00 h

11:00 h

Kabinet muzike

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

18.01.2019.god.

01.02.2019.god.

Petak

Petak

12:30 h

12:30 h

Kabinet br. VI

Marketing lijekova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić