FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

06.09.2018.god.

20.09.2018.god.

Četvrtak

09:00 h

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

03.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Ponedjeljak

Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

06.09.2018.god.

20.09.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

(praktični)

14:00 h

(završni)

Veliki amfiteatar

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

03.09.2018.god.

17.09.2018.god.

Ponedjeljak

17:00 h

Veliki amfiteatar

Uvod u farmaciju

Prof.dr Sanda Pribić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. X

Farmaceutska botanika

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

07.09.2018.god.

21.09.2018.god.

Petak

17:00 h

Kabinet muzike

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

12:00 h

Mali amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

04.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. X

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

04.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Utorak

14:00 h

Kabinet br. VI

Urgenta medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. XI

Prirodna ljekovita sredstva

Prof.dr Jasminka Sadadinović

06.09.2018.god.

20.09.2018.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. V

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

10.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. II

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

10.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. V

Osnovi patologije

Prof.dr Zinaida Karasalihović

03.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Ponedjeljak

Srijeda

14:30 h

Kabinet br. I

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

07.09.2018.god.

21.09.2018.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. XI

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. V

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

11.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

15:30 h

Kabinet br. VI

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Homeopatija

Doc.dr Sunita Delić - Ćustendil

06.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Četvrtak

Ponedjeljak

17:00 h

Kabinet br. IV

Imunologija i imunološki proizvodi

Doc.dr Munevera Osmić

14.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. VI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

15:30 h

Veliki amfiteatar

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenik nauka

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. XI

Farmakognozija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

06.09.2018.god.

20.09.2018.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. V

Bromatologija

Prof.dr Sanda Pribić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. X

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

06.09.2018.god.

20.09.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

Mali amfiteatar

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

14.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. XI

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:30 h

Kabinet br. XII

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. X

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Instrumentalne metode

Prof.dr Kadrija Hasanović

13.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet muzike

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. V

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. X

Farmaceutska fizika

Doc.dr Dario Galić

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet geodezije

Farmacija sa biofarmacijom

Prof.dr Sanda Pribić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. X

Toksikologija sa analitikom

Prof.dr Mustafa Burgić

07.09.2018.god.

21.09.2018.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. III

Farmakotarapija u praksi

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. XI

Oblikovanje lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

07.09.2018.god.

21.09.2018.god.

Petak

11:00 h

Kabinet br. V

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Prof.dr Adi Rifatbegović

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:30 h

Kabinet br. XII

Osnovi biomedicine

Doc.dr Senka Samardžić

04.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

 

IX i X semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

 

Farmaceutska tehnologija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

14.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Petak

11:00 h

Kabinet br. V

Farmaceutska hemija i biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

13.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet muzike

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

14.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Petak

13:00 h

Kabinet br. V

Marketing lijekova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. XI

Organizacija farmaceutske djelatnosti

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. XI

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. XI