FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

13.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Četvrtak

Petak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

13.06.2019.god.

27.06.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

17:00 h

17:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

17.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

16:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

15.06.2019.god.

27.06.2019.god.

Subota

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

12.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Srijeda

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Uvod u farmaciju

Prof.dr Sanda Pribić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. X

Farmaceutska botanika

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

10.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. X

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

17.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Ponedeljak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. X

 

 

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

14:00 h

14:00 h

Veliki amfiteatar

Urgenta medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

15.06.2019.god.

09.07.2019.god.

Subota

Utorak

 

16:15 h

15:00 h

 

Mali amfiteatar

tarPrirodna ljekovita sredstva

Prof.dr Jasminka Sadadinović

21.06.2019.god.

12.07.2019.god.

Petak

Petak

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. VI

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi patologije

Prof.dr Zinaida Karasalihović

20.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Četvrtak

Petak

14:00 h

15:00 h

Mali amfiteatar

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

13.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. X

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. VI

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

14:00 h

14:00 h

Sudnica

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

11.06.2019.god.

25.06.2019.god.

Utorak

Utorak

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

19.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

15:30 h

15:30 h

Kabinet br. XII

 

 

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Homeopatija

Prof.dr Fahir Baraković

10.06.2019.god.

24.06.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. IV

Imunologija i imunološki proizvodi

Prof.dr Munevera Osmić

13.06.2019.god.

18.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. VI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

15.06.2019.god.

27.06.2019.god.

Subota

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Malii amfiteatar

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

03.07.2019.god.

24.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

 

Farmakognozija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. VI

Bromatologija

Prof.dr Sanda Pribić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. X

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

17.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. III

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

03.07.2019.god.

24.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

 

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

12.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. VI

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Instrumentalne metode

Prof.dr Kadrija Hasanović

24.06.2019.god

22.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. IV

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

21.06.2019.god.

12.07.2019.god.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. VI

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Farmaceutska fizika

Prof.dr Jugoslav Stahov

13.06.2019.god.

27.06.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

17:00 h

17:00 h

Veliki amfiteatar

Farmacija sa biofarmacijom

Prof.dr Sanda Pribić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. X

Toksikologija sa analitikom

Prof.dr Mustafa Burgić

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. IX

Farmakotarapija u praksi

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Oblikovanje lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

13.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. VI

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet Informatike

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Prof.dr Adi Rifatbegović

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. VI

Osnovi biomedicine

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Mali amfiteatar

 

 

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr Dževad Termiz

14.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Petak

Srijeda

15:00 h

12:30 h

Sudnica

Farmaceutska tehnologija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

21.06.2019.god.

12.07.2019.god.

Petak

Petak

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. VI

Farmaceutska hemija i biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

24.06.2019.god

22.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00 h

10:00 h

Kabinet muzike

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

21.06.2019.god.

12.07.2019.god.

Petak

Petak

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. VI

Marketing lijekova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Mali amfiteatar

Organizacija farmaceutske djelatnosti

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Mali amfiteatar

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Mali amfiteatar