Pedagoški fakultet

Studijski program – Razredna nastava sa defektologijom

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc.dr Dragana Aleksić

30.01.2020.god.

20.02.2020.god.

Četvrtak

 

14:00 h

Kabinet br. XII

Matematika

Prof.dr. Radoslav Galić

20.01.2020.god.

10.02.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

 

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

16:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr. Mebrura Selić, lektor

17.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

14:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

II SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

 

Osnovi defektologije

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

Vokalno – instrumentalna nastava

Prof.dr Suzana kudovac Sladoje

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Higijena*

 

Opšta lingvistika*

Doc.dr Dragana Aleksić

30.01.2020.god.

20.02.2020.god.

Četvrtak

 

14:00 h

Kabinet br. XII

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Opšta psihologija

 

 

 

 

 

Didaktika

 

 

 

 

 

Engleski jezik II

 

 

 

 

 

Engleski jezik II (VJEŽBE)

 

 

 

 

 

Njemački jezik II

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Književnost

 

 

 

 

 

Pedagoška psihologija

 

 

 

 

 

Porodična pedagogija

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

 

 

 

 

 

Filmska i TV kultura*

 

 

 

 

 

Pedagoška informatika*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof.dr Tešo Ristić

14.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Utorak

Srijeda

09:00 h

Kabinet br. XII

Književnost za djecu

Doc.dr Dragana Aleksić

30.01.2020.god.

20.02.2020.god.

Četvrtak

 

14:00 h

Kabinet br. XII

Metodika nastave likovne kulture

Mr Nemanja Smičiklas

25.01.2020.god.

22.02.2020.god.

Subota

13:00 h

Kabinet br. XII

VI SEMESTAR

Logopedski tretman u radu sa učenicima

 

 

 

 

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

 

 

 

 

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost*

Doc.dr Larisa Softić Gasal

24.01.2020.god.

07.02.2020.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. XII

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

 

 

Inkluzija u obrzovanju*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Prof.dr Tešo Ristić

14.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Utorak

Srijeda

09:00 h

Kabinet br. XII

Metodika nastave matematike

Prof.dr B.Š.

22.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Srijeda

16:00 h

Mali amfiteatar

Metodika nastave muzičke kulture

Prof.dr Suzana Kusovac Sladoje

13.01.2020.god.

22.02.2020.god.

Ponedjeljak

Subota

10:00 h

12:00 h

Kabinet br. XII

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

 

 

 

 

 

Kineziologija

 

 

 

 

 

Metodički pristup u radu sa djecom sa posebnim potrebama

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi*

 

 

 

 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća*

 

16.01.2020.god.

07.02.2020.god.

Četvrtak

Petak

14:00 h

Mali amfiteatar

Kreativne radionice*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti