FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

06.11.2018.god.

Utorak

12:00 h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

 

 

 

 

Engleski jezik I

 

03.11.2018.god.

Subota

09:00 h

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

08.11.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

 

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

 

 

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.11.2018.god.

Utorak

10:00 h

 

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

07.11.2018.god.

Srijeda

12:00 h

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Urgenta medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Engleski jezik II

 

03.11.2018.god.

Subota

09:00 h

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

08.11.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

 

Osnovi patologije

Prof.dr Zinaida Karasalihović

06.11.2018.god.

Utorak

16:00 h

 

Njega internističkih i zaraznih bolesnika

Prof.dr Amer Čustović

05.11.2018.god.

Ponedeljak

16:00 h

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Doc.dr Igor Hudić

 

 

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

06.11.2018.god.

Utorak

16:00 h

 

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

 

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Manuelna masaža

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

 

 

 

Homeopatija

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Psihijatrijska njega

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

 

Oftamologija i pridružena njega

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

 

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

Osnovi transfuziologije

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

Organizacija zdravstvene zaštite

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Doc.dr. Mufid Burgić

 

 

 

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Njega u kardiologiji i neurologiji

Doc.dr. Mirza Moranjkić

 

 

 

 

Njega starijih osoba

Doc.dr. Mufid Burgić

 

 

 

 

Intenzivna njega

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

ORL i pridružena njega

Prof.dr Branimir Marajnović

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi biomedicine

Doc.dr. Senka Samradžić

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini

Doc.dr. Munevera Osmić