Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

05.06.2020.god.

Petak

13:30 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Veliki amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

 

05.06.2020.god.

26.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Petak

Petak

Subota

16:30 h

09:30 h

09:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

05.06.2020.god.

Petak

16:00 h

Kabinet muzike

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

 

 

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof.dr Azijada Begnalić

 

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. V

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

25.06.2020.god.

16.07.2020.god.

Petak

Četvrtak

11:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

01.07.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

 

05.06.2020.god.

26.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Petak

Petak

Subota

16:30 h

09:30 h

09:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

05.06.2020.god.

Petak

16:00 h

Kabinet muzike

IV SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Njega internističkih bolesnika

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Prof.dr Azijada Beganlić

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. V

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. V

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

08.06.2020.god.

22.06.2020.god.

07.07.2020.god.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

Utorak

13:00 h

Kabinet za fizioterapiju

Homeopatija

 

03.06.2020.god.

22.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

15:30 h

Kabinet br. X

Infektologija i pridružena njega

 

 

 

 

 

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Doc.dr Samir Husić

25.06.2020.god.

09.07.2020.god.

Četvrtak

Utorak

16:00 h

Kabinet br. VI

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstevnih nauka

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Veliki amfiteatar

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

01.06.2020.god.

22.06.2020.god.

06.07.2020.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

10.06.2020.god.

01.07.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Prof.dr Branimir Marjanović

05.06.2020.god.

29.06.2020.god.

25.07.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

Subota

10:00 h

 

Mali amfiteatar

Dermatovenerologija i pridružena njega

 

04.06.2020.god.

Četvratak

14:30 h

Veliki amfiteatar

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Harun Brkić

 

 

 

 

Njega starijih osoba

Prof.dr Branimir Marjanović

05.06.2020.god.

29.06.2020.god.

25.07.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

Subota

10:00 h

 

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Intezivna njega

Prof.dr Mithat Tabković

 

 

 

 

Psihijatrija i pridružena njega

Doc.dr Rusmir Softić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

01.06.2020.god.

22.06.2020.god.

06.07.2020.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti