FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

13.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Četvrtak

Petak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

13.06.2019.god.

27.06.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

17:00 h

17:00 h

Veliki amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

15.06.2019.god.

09.07.2019.god.

Subota

Utorak

15:30 h

15:00 h  

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

15.06.2019.god.

27.06.2019.god.

Subota

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

12.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Srijeda

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof.dr Azijada Beganlić

19.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

15:30 h

15:30 h

Kabinet br. XII

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

17.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Ponedeljak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

14:00 h

14:00 h

Mali amfiteatar

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

14.06.2019.god.

27.06.2019.god.

Petak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Mali amfiteatar

Urgenta medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

13.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. X

Osnovi patologije

Prof.dr Zinaida Karasalihović

20.06.2019.gpd.

05.07.2019.god.

Četvrtak

Petak

14:00 h

15:00 h

Mali amfiteatar

Njega internističkih i zaraznih bolesnika

Prof.dr Amer Čustović

15.06.2019.god.

09.07.2019.god.

Subota

Utorak

16:15 h

15:00 h

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Doc.dr Igor Hudić

12.06.2019.god.

28.06.2019.god.

Srijeda

Petak

17:00 h

17:00 h

Kabinet br. XII

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

14:00 h

14:00 h

Sudnica

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

11.06.2019.god.

25.06.2019.god.

Utorak

Utorak

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

19.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

15:30 h

15:30 h

Kabinet br. XII

 

 

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Manuelna masaža

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

11.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Utorak

Utorak

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Homeopatija

Prof.dr Fahir Baraković

10.06.2019.god.

24.06.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. IV

Psihijatrijska njega

Doc.dr Rusmir Softić

28.06.2019.god.

Petak

09:00 h

Kabinet br. II

Oftamologija i pridružena njega

Prof.dr Azijada Beganlić

19.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

15:30 h

15:30 h

Kabinet br. II

 

Stručna praksa I

 

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na datoj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

Osnovi transfuziologije

Prof.dr Fahir Baraković

10.06.2019.god.

24.06.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. IV

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Prof.dr Fahir Baraković

10.06.2019.god.

24.06.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. IV

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Prof.dr Munevera Osmić

13.06.2019.god.

18.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. VI

Stručna praksa II

 

03.07.2019.god.

24.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

 

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

12.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

Kabinet br. III

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof.dr Mithat Tabaković

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. XI

Njega u kardiologiji i neurologiji

Doc.dr. Mirza Moranjkić

25.06.2019.god.

09.07.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. III

Njega starijih osoba

Prof.dr. Branimir Marjanović

18.06.2019.god.

15.07.2019.god.

Utorak

Ponedeljak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

Intenzivna njega

Prof.dr Mithat Tabaković

13.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. X

ORL i pridružena njega

Prof.dr Branimir Marjanović

 

18.06.2019.god.

15.07.2019.god.

Utorak

Ponedeljak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet Informatike

Osnovi biomedicine

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. XII

Epidemiološke metode u medicini

Prof.dr. Munevera Osmić

13.06.2019.god.

18.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. VI