FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

24.01.2019.god.

15.02.2019.god.

Četvrtak

Petak

09:00 h

09:00 h  

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

17.01.2019.god.

04.02.2019.god.

Četvrtak

Ponedeljak

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

28.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

16:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

08:00 h

08:00 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Medicinska biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

 

 

 

 

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

16.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Husejnagić

19.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Subota

Petak

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

23.01.2019.god.

14.02.2019.god.

Srijeda

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Malii amfiteatar

Urgenta medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.01.2019.god.

30.01.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Osnovi patologije

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Njega internističkih i zaraznih bolesnika

Prof.dr Amer Čustović

 

 

 

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

22.01.2019.god.

12.02.2019.god.

Utorak

Utorak

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

21.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

12:00 h

15:30 h

 

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Manuelna masaža

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

28.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. II

Homeopatija

Prof.dr Fahir Baraković

21.01.2019.god.

04.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. IV

Psihijatrijska njega

Doc.dr Rusmir Softić

25.01.2019.god.

15.02.2019.god.

Petak

Petak

17:00 h

17:00 h

Kabinet br. II

Oftamologija i pridružena njega

Prof.dr Azijada Beganlić

21.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

13:00 h

16:30 h

Kabinet br. II

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na datoj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

Osnovi transfuziologije

 

 

 

 

 

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

 

 

 

 

 

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Stručna praksa II

 

 

 

 

 

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

16.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Doc.dr. Mufid Burgić

17.01.2019 god.

14.02.2019 god.

 

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. III

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof.dr Mithat Tabaković

18.01.2019.god.

04.02.2019.god.

Petak

Ponedeljak

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. XI

Njega u kardiologiji i neurologiji

Doc.dr. Mirza Moranjkić

29.01.2019.god.

12.02.2019.god.

Utorak

Utorak

11:00 h

11:00 h  

Kabinet br. III

Njega starijih osoba

Prof.dr. Branimir Marjanović

25.01.2019.god.

15.02.2019.god.

Petak

Petak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. III

Intenzivna njega

 

 

 

 

 

ORL i pridružena njega

 

 

 

 

 

Osnovi informatike

 

 

 

 

 

Osnovi biomedicine

Doc.dr. Senka Samradžić

23.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. XII

Epidemiološke metode u medicini

Prof.dr. Munevera Osmić

24.01.2019.god.

07.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. VI