Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

10.09.2021.

01.10.2021.

Petak

Petak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

08.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

04.09.2021

18.09.2021

Subota

Subota

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

04.09.2021.

18.09.2021.

Subota

Subota

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

01.09.2021.

20.09.2021.

Srijeda

Ponedjeljak

16.00

15.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

13.09.2021.praktični

14.09.2021.završni

27.09.2021.praktični

28.09.2021. završni

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

12.00

12.00

12.00

12.00

 

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

04.09.2021.

18.09.2021.

Subota

Subota

09.30

09.30

Kabinet muzike

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof.dr Azijada Begnalić

 

01.09.2021.

15.09.2021.

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet br. IX

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

14.09.2021.

29.09.2021.

Utorak

Srijeda

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

04.09.2021

18.09.2021.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2021

15.09.2021

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

06.09.2021.

20.09.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

16.09.2021.

30.09.2021.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

13.09.2021.praktični

14.09.2021.završni

27.09.2021.praktični

28.09.2021. završni

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

14.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet muzike

Urgentna

medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.09.2021.

20.09.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

04.09.2021.

18.09.2021.

Subota

Subota

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

01.09.2021.

20.09.2021.

Srijeda

Ponedjeljak

16.00

15.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

02.09.2021.

16.09.2021.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet br. IX

 

 

 

    Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

02.09.2021.

23.09.2021.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

Kabinet muzike

Patologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

14.09.2021 Praktični

28.09.2021

Praktični

Utorak

Utorak

15.00

15.00

 

 

 

 

Njega internističkih bolesnika

Prof.dr Mithat Tabaković

02.09.2021.

16.09.2021.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet br. IX

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Doc. Dr Enida Novačinović

14.09.2021.

30.09.2021.

Utorak

Četvrtak

16.00

16.00

 

 

 

Kabinet III

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

14.09.2021.

28.09.2021.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

01.09.2021.

15.09.2021.

 

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet br. IX

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

08.09.2021.

22.09.2021

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

08.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. VI

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

03.09.2021.

21.09.2021.

Petak

Utorak

17.00

17.00

Kabinet br. X

Infektologija i pridružena njega

Prof.dr Sead Ahmetagić

04.09.2021

18.09.2021

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet muzike

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega 

Doc.dr Samir Husić

08.09.2021.

29.09.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. V

 

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

08.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. V

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Prof.dr Munevera Osmić

14.09.2021.

28.09.2021.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Kabinet muzike

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.09.2021.

20.09.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

03.09.2021.

17.09.2021.

Petak

Petak

12.00

12.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

06.09.2021.

20.09.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Prof.dr Branimir Marjanović

03.09.2021.

29.09.2021.

Petak

Srijeda

10.30

10.00

Kabinet br. VI

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof.dr Nerma Sijerčić

15.09.2021.

30.09.2021.

Srijeda

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet muzike

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

09.09.2021.

23.09.2021.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Kabinet muzike

Njega hirurških bolesnika

Prof.dr Adi Rifatbegović

08.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet muzike

Njega starijih osoba

Prof.dr Branimir Marjanović

03.09.2021.

29.09.2021.

Petak

Srijeda

10.30

10.00

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

 

Intenzivna njega

Prof.dr Mithat Tabković

02.09.2021.

16.09.2021.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet br. IX

 

Psihijatrija i pridružena njega

Prof.dr Nikola Ilanković

 

09.09.2021.

23.09.2021.

 

Četvrtak

Četvrtak

 

11.00

11.00

 

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

08.09.2021.

22.09.2021

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

03.09.2021.

17.09.2021.

Petak

Petak

14.00

14.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Prof.dr Munevera Osmić

15.09.2021.

29.09.2021.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti