FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Sestrinstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

06.09.2018.god.

20.09.2018.god.

Četvrtak

09:00 h

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

03.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Ponedjeljak

Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

10.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. II

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

03.09.2018.god.

17.09.2018.god.

Ponedjeljak

17:00 h

Veliki amfiteatar

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof.dr Azijada Beganlić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

15:30 h

Kabinet br. VI

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. V

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

12:00 h

Mali amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

04.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. X

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

04.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Utorak

14:00 h

Kabinet br. VI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

15:30 h

Veliki amfiteatar

Urgenta medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

10.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

07.09.2018.god.

21.09.2018.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. XI

Osnovi patologije

Prof.dr Zinaida Karasalihović

03.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Ponedjeljak

Srijeda

14:30 h

Kabinet br. I

Njega internističkih i zaraznih bolesnika

Prof.dr Amer Čustović

10.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. II

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Doc.dr Igor Hudić

11.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. VI

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

11.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

15:30 h

Kabinet br. VI

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Manuelna masaža

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

04.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Utorak

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. V

Homeopatija

Doc.dr Sunita Delić - Ćustendil

06.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Četvrtak

Ponedjeljak

17:00 h

Kabinet br. IV

Psihijatrijska njega

Prof.dr Azijada Beganlić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

15:30 h

Kabinet br. VI

Oftamologija i pridružena njega

Prof.dr Azijada Beganlić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

15:30 h

Kabinet br. VI

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. XI

Osnovi transfuziologije

Doc.dr Sunita Delić - Ćustendil

06.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Četvrtak

Ponedjeljak

17:00 h

Kabinet br. IV

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Doc.dr Sunita Delić - Ćustendil

06.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Četvrtak

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. IV

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

14.09.2018.god

28.09.2018.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. VI

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

14.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. XI

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:30 h

Kabinet br. XII

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. X

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Osnovi hirurškog instrumentiranja

Doc.dr. Mufid Burgić

03.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. VI

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof.dr Mithat Tabaković

07.09.2018.god.

21.09.2018.god.

Petak

14:00 h

Kabinet br. XI

Njega u kardiologiji i neurologiji

Doc.dr. Mirza Moranjkić

11.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. II

Njega starijih osoba

Doc.dr. Mufid Burgić

03.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. VI

Intenzivna njega

Prof.dr Mithat Tabaković

06.09.2018.god.

20.09.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. XI

ORL i pridružena njega

Prof.dr Branimir Marajnović

14.09.2018.god.

29.09.2018.god.

Petak

Subota

10:00 h

Kabinet br. II

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine

Doc.dr. Senka Samradžić

04.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Epidemiološke metode u medicini

Doc.dr. Munevera Osmić

14.09.2018.god

28.09.2018.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. VI