Fakultet zdravstvenih nauka


  • Raspored ispita, studijski program Farmacija:

     

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dževad Termiz

 27.04.2018.god. petak  16:00 h

Farmakologija s toksikologijom

Doc. dr Suad Keranović

11.04.2018.god. srijeda 16:00 h

 

  • Raspored predavanja, studijski program Farmacija:


     

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja Prof. dr Dževad Termiz 26.10.2018.god.

02.11.2018.god.

09.11.2018.god.

16.11.2018.god.

23.11.2018.god.

30.11.2018.god.

Petak 16:00 – 19:00 h Sudnica
Farmakologija sa toksikologijom Doc. dr Suad Keranović

 

 

Plan i program III ciklusa studija :

Plan i program III ciklusa studija 2016/17.godina :