Fakultet zdravstvenih nauka


  • Raspored ispita, studijski program Farmacija:

     

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dževad Termiz

 27.04.2018.god. petak  16:00 h

Farmakologija s toksikologijom

Doc. dr Suad Keranović

11.04.2018.god. srijeda 16:00 h

 

  • Raspored predavanja, studijski program Farmacija:


     

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Klinička farmacija  Akademik prof.dr Rudika Gmajnić  14.03.2018.god.

28.03.2018.god.

11.04.2018.god.

25.04.2018.god.

09.05.2018.god.

23.05.2018.god.

 srijeda 16:00 h

 

 

Plan i program III ciklusa studija :

Plan i program III ciklusa studija 2016/17.godina :