PEDAGOŠKI FAKULTET

Studijski program – Geografija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Uvod u geografiju

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

 

Geologija

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Njemački jezik I

 

 

 

 

 

Geomorfologija

 

 

 

 

 

Klimatologija sa meteorologijom

 

 

 

 

 

Osnovi informatike

 

 

 

 

 

Sociologija

 

 

 

 

 

Minerologija

 

 

 

 

 

Grafičke metode

 

 

 

 

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Pedogeografija sa biogeografijom

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. III

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

 

 

 

 

Njemački jezik II

 

 

 

 

 

Pedagoška psihologija

 

 

 

 

 

Hidrografija

 

 

 

 

 

Okeanografija

 

 

 

 

 

Demografija

 

 

 

 

 

Ekologija

 

 

 

 

 

Osnovi ekonomije

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Geografija naselja

Prof.dr Tešo Ristić

26.01.2019.god.

16.02.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

09:00 h

Kabinet br. III

Socijalna geografija

Prof.dr Salih Kulenović

24.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. XII

Regionalna geografija I

Prof.dr Salih Kulenović

24.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. XII

Geoekologija

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Regionalna geografija II

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Geografija Bosne i Hercegovine

Prof.dr Slalih Kulenović

 

 

 

 

Topografija

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Astrogeografija

Prof.dr Tešo Ristić

26.01.2019.god.

16.02.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

09:00 h

Kabinet br. III

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Geografija Jugoistočne Evrope

Doc.dr Jusuf Omerović

19.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. III

Metodika nastave gografije

Doc.dr Jusuf Omerović

19.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

10:30 h

Kabinet br. XII

Regionalno i prostorno planiranje

Doc.dr Almir Šabović

31.01.2019.god.

15.02.2019.god.

Četvrtak

Petak

16:15 h

16:15 h

Kabinet br. XI

Turistička geografija

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Saobraćajna geografija

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Regionalna geomorfologija

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Agrarna geografija

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Prirodni resursi i njihova zaštita

Doc.dr Almir Šabović

31.01.2019.god.

15.02.2019.god.

Četvrtak

Petak

16:15 h

16:15 h

Kabinet br. XI