Pedagoški fakultet

Studijski program – Geografija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u geografiju

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

 

Geomorfologija

 

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr. Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Opšta pedagogija

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Klimatologija sa meterologijom

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Geologija

 

 

 

 

 

Grafičke metode*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Pedologija sa biogeografijom

Prof.dr Tešo Ristić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. XII

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br.XII

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr. Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Hidrografija

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Okeanografija

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Demografija*

 

 

 

 

 

Ekologija*

Prof.dr Almir Šabović

21.04.2021.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. III

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

13.04.2021.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Geoekologija

Prof.dr Almir Šabović

21.04.2021.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. III

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

14.04.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Mali amfiteatar

Regionalna geografija I

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

Kabinet br. XII

VI SEMESTAR

Metodika nastave gografije

Prof.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

Regionalna geografija II

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

 

Geografija Bosne i Hercegovine

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Topografija*

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Socijalna geografija*

Prof.dr Salih Kulenović

 

 

 

Kabinet br. XII

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučićević

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Geografija Jugoistočne Evrope

Prof.dr Jusuf Omerović

22.04.2021.god.

Četvrtak

16:15 h

Kabinet br. III

Geografija naselja

Prof.dr Tešo Ristić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. XII

Regionalno i prostorno planiranje

Prof.dr Almir Šabović

21.04.2021.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. III

VIII SEMESTAR

Turistička geografija

Prof.dr Jusuf Omerović

 

 

 

 

Saobraćajna geografija

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Regionalna geomorfologija*

Prof.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Agrarna geografija*

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Prirodni resursi i njihova zaštita*

Prof.dr Almir Šabović

21.04.2021.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti