PEDAGOŠKI FAKULTET

Studijski program – Matematika i fizika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

 

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Računarska tehnika

Doc.dr Adis Rahmanović

11.06.2019.god.

25.06.2019.god.

Utorak

Utorak

16:30 h

16:30 h

Kabinet informatike

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Opšta fizika I

Doc.dr Alija Muhibić

15.06.2019.god.

13.07.2019.god.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. I

Nove IKT tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

12:00 h

12:00 h

Kabinet informatike

Linearna algebra I

Prof.dr Radoslav Galić

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet informatike

Vjerovatnoća i statistika

Prof.dr B.Š.

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet

saobraćaja

Računari u nastavi fizike

Doc.dr Goran Popović

27.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Četvrtak

Subota

18:00 h

18:00 h

Kabinet informatike

 

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fizička elektronika

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

11.06.2019.god.

16.07.2019.god.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. XII

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

15.06.2019.god.

13.07.2019.god.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

17:00 h

17:00 h

Kabinet informatike

Analitička geometrija

Prof.dr B.Š.

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet

saobraćaja

Istorija matematike i fizike

Prof.dr B.Š.

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet

saobraćaja

Diskretna matematika

Prof.dr B.Š.

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet

saobraćaja

Računari u nastavi matematike

Doc.dr Goran Popović

27.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Četvrtak

Subota

18:00 h

18:00 h

Kabinet informatike

 

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Opšta fizika III

Doc.dr Alija Muhibić

15.06.2019.god.

13.07.2019.god.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. I

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Geometrija

Prof.dr B.Š.

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet

saobraćaja

Pedagogija sa psihologijom

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

12.06.2019.god.

26.06.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. II

Statistička fizika

Prof.dr Jugoslav Stahov

13.06.2019.god.

27.06.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

17:00 h

17:00 h

Mali amfiteatar

Atomska fizika

Doc.dr Alija Muhibić

15.06.2019.god.

13.07.2019.god.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. I

Fizika okoline

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

11.06.2019.god.

16.07.2019.god.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. XII

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

20.06.2019.god.

11.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

14:00 h

14:00 h

Kabinet br. XI

Opšta psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

12.06.2019.god.

26.06.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. II

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodika nastave matematike

Prof.dr B.Š

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet

saobraćaja

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

Kabinet informatike

Linearna algebra II

Prof.dr Radoslav Galić

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Metodika nastave fizike

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

11.06.2019.god.

16.07.2019.god.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. XII

Kompleksna analiza

Prof.dr Radoslav Galić

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Metrologija

Prof.dr B.Š.

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet

saobraćaja

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Prof.dr B.Š.

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet

saobraćaja

Algebarske strukture

Prof.dr B.Š.

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet

saobraćaja