PEDAGOŠKI FAKULTET

Studijski program – Matematika i fizika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

 

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfietatar

Računarska tehnika

Doc.dr Adis Rahmanović

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

16:30 h

Kabinet informatike

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta fizika I

Doc.dr Alija Muhibić

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

09:30 h

Kabinet br. XII

Nove IKT tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

12:00 h

Kabinet informatike

Linearna algebra I

Prof.dr Radoslav Galić

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfietatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Vjerovatnoća i statistika

Prof.dr B.Š.

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. I

Računari u nastavi fizike

Doc.dr Goran Popović

10.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Utorak

Četvrtak

17:00 h

Kabinet informatike

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fizička elektronika

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

09.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Ponedjeljak Utorak

14:00 h

Kabinet br. XII

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

09:30 h

Kabinet br. XII

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfietatar

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet informatike

Analitička geometrija

Prof.dr B.Š.

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. I

Istorija matematike i fizike

Prof.dr B.Š.

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. I

Diskretna matematika

Prof.dr B.Š.

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. I

Računari u nastavi matematike

Doc.dr Goran Popović

10.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Utorak

Četvrtak

17:00 h

Kabinet informatike

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Opšta fizika III

Doc.dr Alija Muhibić

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

09:30 h

Kabinet br. XII

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfietatar

Geometrija

Prof.dr B.Š.

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. I

Pedagogija sa psihologijom

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

04.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. III

Statistička fizika

Prof.dr Jugoslav Stahov

09.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Atomska fizika

Doc.dr Alija Muhibić

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

09:30 h

Kabinet br. XII

Fizika okoline

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

09.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Ponedjeljak Utorak

14:00 h

Kabinet br. XII

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

12.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

15:00 h

Mali amfiteatar

Opšta psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

04.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. III

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodika nastave matematike

Prof.dr B.Š

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. I

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

12:00 h

Kabinet informatike

Linearna algebra II

Prof.dr Radoslav Galić

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfietatar

Metodika nastave fizike

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

09.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Ponedjeljak Utorak

14:00 h

Kabinet br. XII

Kompleksna analiza

Prof.dr Radoslav Galić

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfietatar

Metrologija

Prof.dr B.Š.

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. I

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Prof.dr B.Š.

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. I

Algebarske strukture

Prof.dr B.Š.

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. I