PEDAGOŠKI FAKULTET

Studijski program – Matematika i fizika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

24.01.2019.god.

14.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Računarska tehnika

Doc.dr Adis Rahmanović

21.01.2019.god.

09.02.2019.god.

Ponedeljak

Subota

16:30 h

12:00 h

Kabinet informatike

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

08:00 h

08:00 h

Mali amfiteatar

Opšta fizika I

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

 

Nove IKT tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Linearna algebra I

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Vjerovatnoća i statistika

Prof.dr B.Š.

23.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet

saobraćaja

Računari u nastavi fizike

Doc.dr Goran Popović

24.01.2019.god.

09.02.2019.god.

Četvrtak

Subota

17:00 h

13:00 h 

Kabinet informatike

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fizička elektronika

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

14.01.2018.god.

05.02.2019.god.

Ponedeljak

Utorak

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. XII

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

26.01.2019.god.

16.02.2019.god.

Subota

Subota

13:00 h

15:00 h  

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Analitička geometrija

Prof.dr B.Š.

 

 

 

 

Istorija matematike i fizike

Prof.dr B.Š.

 

 

 

 

Diskretna matematika

Prof.dr B.Š.

23.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet

saobraćaja

Računari u nastavi matematike

Doc.dr Goran Popović

24.01.2019.god.

09.02.2019.god.

Četvrtak

Subota

17:00 h

13:00 h 

Kabinet informatike

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Opšta fizika III

Doc.dr Alija Muhibić

26.01.2019.god.

16.02.2019.god.

Subota

Subota

13:00 h

15:00 h   

Kabinet br. I

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

24.01.2019.god.

14.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Geometrija

Prof.dr B.Š.

23.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet

saobraćaja

Pedagogija sa psihologijom

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Statistička fizika

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Atomska fizika

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

 

Fizika okoline

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

14.01.2018.god.

05.02.2019.god.

Ponedeljak

Utorak

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. XII

Didaktika

Prof.dr Esed Karić

 

 

 

Kabinet br. XI

Opšta psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

23.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. II

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodika nastave matematike

Prof.dr B.Š

23.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet

saobraćaja

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

26.01.2019.god.

16.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Kabinet informatike

Linearna algebra II

Prof.dr Radoslav Galić

24.01.2019.god.

14.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Metodika nastave fizike

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

 

Kompleksna analiza

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Prof.dr B.Š.

23.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet

saobraćaja

Algebarske strukture

Prof.dr B.Š.

23.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet

saobraćaja

Metrologija

Prof.dr B.Š.