Doc.dr Adis Rahmanović


 •  Doc. dr Adis Rahmanović
 • Rođen: 1979. godine, Banovići, Bosna i Hercegovina
 • Završen fakultet: Tehnička informatika, Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli

Tema: “Regulacija brzine transporta korištenjem programabilnog logičkog kontrolera”

 • Specijalizacija: CISCO akademija
 • Magistratura: Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli

Tema: “Efikasnost termoenergetskih postrojenja na ugalj”

 • Kvalifikacija: Certifikovani projektni menadžer (IPMA Level C), IPMA Asocijacija i Projman Beograd
 • Kvalifikacija: Certifikat za energetske pregleda i audit zgrada sa jednostavnim i složenim tehničkim sistemima Modul1 i Modul2, CETEOR Sarajevo, Federalno ministarstvo za prostorno uređenje i planiranje
 • Doktorat: Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli

Tema: “Nove tehnologije kod izgradnje ekološki prihvatljivih termoenergetskih postrojenja na ugalj”

Biografija
Osnovnu i srednju školu završio u Banovićima.

Polja istraživanja: Elektrotehnika, Informatika, Informaciono – komunikacione tehnologije, Projekt menadžment, Primjena IKTa

Oženjen, otac dvoje djece

Bibliografija
Monografije
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
Naučni radovi
 • I. Kapetanović, A. RahmanovPregled Energetske politike EU i BiH“, Ljetni univerzitet u Tuzli –DEMC simpozij“  Univerzitet u Tuzli,  Zbornik radova, Tuzla, 2011
 • I. Kapetanović, A. Rahmanović “Nova termoenergetska postrojenja na ugalj”, 10. Savjetovanje BH K CIGRÉ, Zbornik KNJIGA II, str. 3748, Sarajevo, 2011.
 • I. Kapetanović, A. Rahmanović “Smanjenje emisije CO2 u termoenergetskim postrojenjima koja koriste spaljivanje uglja , 10. Savjetovanje BH K CIGRÉ, Zbornik KNJIGA I, str. 381391, Zbornik KNJIGA II, str. 2636, Sarajevo, 2011.
 • I. Kapetanović, A. RahmanovEkološki prihvatljiva termoenergetska postrojenja na ugalj”, 10. Savjetovanje BH KCIGRÉ, Zbornik KNJIGA II, str. 1725, Sarajevo, 2011.
 • I. Kapetanović, A. Rahmanović “Uticaj energetske efikasnosti na ekološke i ekonomske parametre kod termoenergetskih postrojenja na ugalj”, 3. Savjetovanje CG K CIGRÉ, Zbornik KNJIGA, Budva, 2013.
 • A.Rahmanović, M. SaračevićThe advantages of the application of modern project management in the construction of information and communication infrastructure, University journal of Information Technology and Economics, UNITE: VOL.2 (NO.2) / 2015 / ISSN: 23350628; University of Novi Pazar, 2015.
 • A.Rahmanović, M. SaračevićReasons for mandatory use of computer networks and information systems, University journal of Information Technology and Economics, UNITE: VOL.2 /2015/ ISSN: 23350628; University of Novi Pazar, 2015.
 • A.Rahmanović, M. SaračevićThe system of electronic payments, University journal of Information Technology and Economics, UNITE: VOL.3 (NO.1) /2016/ ISSN: 23350628; University of Novi Pazar, 2016.
 • A.Rahmanović, M. SaračevićIMPLEMENTATION OF PROJECT GPS SYSTEM IN THE FUNCTION OF TELEMETRIC MONITORING AND CONTROL IN MINING, TEM journal, http://www.teamjournal.com/2016
 • A.Rahmanović, M. SaračevićTHE FEASIBILITY AND BENEFITS OF GPS SYSTEM TELEMETRIC MONITORING IN MINING, MEST Journal, 2016
 • A. RahmanovMOGNOSTI PRIMJENE MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA“, Edukator, 2017.
 • A.Rahmanović, M. SaračevićThe Significance of Using Ict in Telemetric Monitoring, Process Weighing and Control of The Coal, Southeast Europe Journal of Soft Computing nb. 6, 2017.
 • A. Rahmanović, Stručni rad Lokalna računarska mreža u RMU Banovi, FMERI FBIH, Mostar, 2006.

 

Naučni skupovi, konferencije
 

 • Cisco simpozij, Cavtat 2006
 • IT projekt, Logosoft Sarajevo 2010
 • CIGRE, Sarajevo, 2011
 • Napredno upravljanje projektima, CPM, Beograd, 2012
 • Microsoft Windows Server 2012; Logosoft Sarajevo; 2013
 • CIGRE, Budva, 2013
 • Mipro, Opatija Hrvatska, 2014
 • Private Cloud, Eccentrix Beograd, 2015
 • ICT Forum, IDC, Opatija, 2015
 • ICT forum, eBiznis, Bled Slovenija 2015
 • Sharepoint 2013 Server; Eccentrix Beograd, 2016
 • Položen stručni ispit za tehničko rukovođenje u rudarstvu Položen stručni ispit iz oblasti prostornog uređenja i planiranja Položen ispit za internog revizora
 • Potvrda o aktivnom znanju engleskog jezika
 • Veći broj edukacija iz oblasti javnih nabavki
 • Veći broj edukacija i radionica iz oblasti EU fondovi i projekti Radionice za kreiranje Investicione dokumentacije, BBI investicioni forum 2010 i 2011.

 

Projekti
 

 • A. Rahmanov(Projektant) “Idejni projekat uvezivanja u jedinstveni optički kablovski sistem u RMU Banovići, RMU Banovići, Banovi, 2008.
 • A. Rahmanov(Revident) “Implementacija video nadzora u integralni sistem video nadzora u RMU Banovići”, RMU Banovići, Banovići, 2010.
 • A. Rahmanović (Revident) “Implementacija Informacionog sistema za vaganje sa pratećom infrastrukturom, RMU Banovići, Banovići, 2012.
 • A. Rahmanov(Revident) “Dopuna Implementacija video nadzora u integralni sistem video nadzora u RMU Banovići Lokacija Carinska Zona”, RMU Banovi, Banovići, 2013.
 • A. Rahmanović, M. Jukan, A. Mešić „Telemetrijsko praćenje primjenom GPS tehnologija u RMU Banovići, RMU Banovići, Banovići, 2014.
 • A. Mumić, A. Rahmanović “Pregled predfizibiliti studije izgradnje Termoelektrane Banovići”, RMU Banovići, Banovići, 2010.
 • A. Mumić, A. Rahmanović “Pregled predfizibiliti studije izgradnje Cementare Banovići”, RMU Banovići, Banovići, 2011.
 • A. Rahmanović, M. Smajlović, A. Bećirović “Elaborat o tehnoekonomskoj opravdanosti uvođenja elektronskih kartica u sistem plaćanja toplog obroka“, RMU Banovići, Banovići, 2010.
 • H. Avdić, M. Rahmanović, H. Tabaković, S. Husić, A. Rahmanović “Elaborat o tehnoekonomskoj opravdanosti uvođenja radnih naloga korištenjem informacionih tehnologija”, RMU Banovi, Banovići, 2007.
 • H. Avdić, A. Rahmanović, M. Smajlović, M. Dostović, Elaborat o praćenju potrošnje rezervnih dijelova po mjestima nastanka za O.J. Standard i Usluge”, RMU Banovići, Banovići, 2012.
 • H.Nurković, A. Rahmanović, J. Hoić “Plan aktivnosti upravljanja otpadom u RMU Banovići”, RMU Banovići, Banovići, 2009.
 • A. Rahmanović “Aplikacija Humanizacija rada u RMU Banovići”, RMU Banovići, Banovići, 2008.   A. Rahmanović     “Aplikacija Čista voda u RMU Banovići”, RMU Banovići, Banovići, 2009.
 • A. Rahmanović “Uputstvo za održavanje i korištenje informacionog sistema u RMU Banovići”, Banovići, 2009.
 • A.Rahmanović, A.Mešić Uputstvo za održavanje i korištenje sistema Video nadzora u RMU Banovi, Banovi, 2013.
 • A.Rahmanović, A.Mešić Uputstvo za održavanje i korištenje sistema telemetrijskog nadzora u RMU Banovići, Banovići, 2014.
 • A.Rahmanović, A. Mešić „Sigurnosna politika Informacionih sistema i IKT-a u RMU Banovići, Banovići, 2015.
 • A.Rahmanović, A.Mešić Elaborat o izvodljivosti implementacije Integralnog informacionog sistema u RMU Banovići, Banovići, 2016

 Implementirani projekti:

 • IMPLEMENTACIJA POSLOVNOG INFORMACIONOG SISTEMA U RMU BANOVIĆI
 • RAČUNARSKA MREŽA U RMU BANOVIĆI”
 • IMPLEMENTACIJA TEHNIČKOG, UGOSTITELJSKO RECEPCIJSKOG I INFORMACIONOG SISTEMA ZA TOPLI OBROK
 • UVOĐENJE SISTEMA SATELITSKOG PRAĆENJA PROIZVODNIH I PUTNIČKIH VOZILA U RMU BANOVIĆI
 • INFORMACIONO KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA U RMU „BANOVIĆI” VIDEO NADZOR U RMU BANOVIĆI”
 • UVEZIVANJE U JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM VAGA U RMU Banovi” KREIRANJE SISTEMA IZVJEŠTAVANJA PO SEGMENTIMA UPRAVLJANJA POMOĆU ICT OPREME
 • RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA SIGURNOSNE ICT POLITIKE U RMU BANOVIĆI
 • RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA VIRTUALNE SOBE ZA POTREBE PROJEKTA TE BANOVIĆI IZGRADNJA ICT INFRASTRUKTURE I IMPLEMENTACIJA INFORMACIONOG SISTEMA KONTROLE BENZINSKIH PUMPI U RMU BANOVIĆI
 • IZGRADNJA BEŽIČNE INFRASTRUKTURE U RMU BANOVIĆI...

 

Ostalo
 

Iskustvo u privredi:

 • Preko 13 godina u RMU Banovići na različitim radnim mjestima:
 • Inženjer za tehničku informatiku,
 • Odgovorni inženjer za software i operativne sisteme
 • Rukovodilac službe investicija
 • Rukovodilac službe AOPa
 • Rukovodilac službe Informaciono komunikacionih tehnologija

Iskustvo u obrazovnim institucijama:

 • Profesor u srednjoj školi na informatičkoj i elektro grupi predmeta 3 g.
 • Predsjednik školskog odbora MSŠ Banovići
 • Profesor na Univerzitetu u Travniku, FTS, Inženjerska informatika
 • Profesor na Univerzitet/Sveučilište Vitez, FIT
 • Profesor na Evropskom univerzitetu, FTS, Inženjerska informatika

Ostalo iskustvo:

 • Tehnički prijem građevina u Općini Banovići i Tuzla, kao i Ministarstvu energetike, rudarstva i industrije i Ministarstvu prostornog uređenja i planiranja Vlade Tuzlanskog kantona.