TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Drumski saobraćaj 

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta

Doc.dr Zijad Jagodić

15.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

17.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Ponedeljak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

Veliki amfiteatar

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

13.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet Informatike

Poznavanje robe u transportu

Doc.dr Zijad Jagodić

15.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

18.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

 

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Inženjersko crtanje

Doc.dr Enes Mujić

13.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

11.06.2019.god.

25.06.2019.god.

Utorak

Utorak

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet Informatike

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

21.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Petak

Subota

11:00 h

11:00 h

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

11.06.2019.god.

25.06.2019.god.

Utorak

Utorka

14:00 h

14:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi logistike

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

20.06.2019.god.

18.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:15 h

16:15 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

21.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Petak

Subota

11:00 h

11:00 h

Kabinet saobraćaja

Saobraćajna psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

12.06.2019.god.

26.06.2019.god

 

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

 

Kabinet br. II

 

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

11.06.2019.god.

25.06.2019.god.

Utorak

Utorka

14:00 h

14:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

21.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Petak

Subota

11:00 h

11:00 h

Kabinet saobraćaja

Motorna vozila

Doc.dr Zijad Jagodić

15.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

11.06.2019.god.

25.06.2019.god.

Utorak

Utorka

12:00 h

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen Dobrić

21.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Petak

Subota

11:00 h

11:00 h

Kabinet saobraćaja

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

21.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Petak

Subota

11:00 h

11:00 h

Kabinet saobraćaja

Baze podataka

Doc.dr Adis Rahmanović

11.06.2019.god.

25.06.2019.god.

Utorak

Utorak

16:30 h

16:30 h

Kabinet Informatike

Osnovi mehanizacije pretovara

Doc.dr Zlatko Kovačević

20.06.2019.god.

18.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:15 h

16:15 h

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina

Doc.dr Zlatko Kovačević

20.06.2019.god.

18.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:15 h

16:15 h

Kabinet saobraćaja

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Upravljanje saobraćajem

Doc.dr Zijad Jagodić

15.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Saobraćajno projektovanje

(gradska i vangradska mreža )

Prof.dr Mladen Dobrić

21.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Petak

Subota

11:00 h

11:00 h

Kabinet saobraćaja

Terminali u drumskom saobraćaju

Doc.dr Zijad Jagodić

15.06.2019.god.

20.07.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Parkiranje i parkirališta

Prof.dr Mladen Dobrić

21.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Petak

Subota

11:00 h

11:00 h

Kabinet saobraćaja

Špedicija i agencijsko poslovanje

Doc.dr Zlatko Kovačević

20.06.2019.god.

18.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:15 h

16:15 h

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

22.06.2019.god.

13.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

 

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

17:00 h

17:00 h

Kabinet Informatike

Saobraćajno pravo

Prof.dr Nenad Avreamović

19.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Sudnica

Ekspertni saobraćajni sistem

Prof.dr Miodrag Tojagić

11.06.2019.god.

25.06.2019.god.

Utorak

Utorka

12:00 h

12:00 h

Kabinet saobraćaja