TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Drumski saobraćaj 

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfietatar

Osnovi saobraćaja i transporta

Doc.dr Zijad Jagodić

07.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Subota

Petak

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

05.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet informatike

Poznavanje robe u transportu

Doc.dr Zijad Jagodić

07.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Subota

Petak

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

03.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Inženjersko crtanje

Doc.dr Enes Mujić

05.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

 

05.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi logistike

Doc.dr Zlatko Kovačević

 

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

16:15 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Saobraćajna psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

04.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. III

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

05.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Motorna vozila

Doc.dr Zijad Jagodić

07.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Subota

Petak

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

05.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen Dobrić

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Baze podataka

Doc.dr Adis Rahmanović

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

16:30 h

Kabinet informatike

Osnovi mehanizacije pretovara

Doc.dr Zlatko Kovačević

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

16:15 h

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina

Doc.dr Zlatko Kovačević

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

16:15 h

Kabinet saobraćaja

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Upravljanje saobraćajem

Doc.dr Zijad Jagodić

07.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Subota

Petak

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Saobraćajno projektovanje

(gradska i vangradska mreža )

Prof.dr Mladen Dobrić

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Terminali u drumskom saobraćaju

Doc.dr Zijad Jagodić

07.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Subota

Petak

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Parkiranje i parkirališta

Prof.dr Mladen Dobrić

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Špedicija i agencijsko poslovanje

Doc.dr Zlatko Kovačević

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

16:15 h

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

13.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Petak

13:00 h

Kabinet br. V

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet informatike

Saobraćajno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Ekspertni saobraćajni sistem

Prof.dr Miodrag Tojagić

05.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet saobraćaja