Doc. dr Halida Mahmutbegović – Poljaković


Farmaceutska hemija I

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 003/19-FA 95 10
2. 016/21-FA 87 9

Farmaceutska hemija II

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 019/18-FA Ne zadovoljava
2. 015/18-FA Nezadovoljava

Farmakoterapija u praksi

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 005/21-DrFA/V 95 10

Napomena: Upis ocjena za studente koji su položili održaće se 22.02.2023.u 16:00 h.

Prof. dr Ranka Kubiček


Rezultati ispita održanih 26.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 001/22-ST 9
2. 016/22-FA 8
3. 010/22-FA 6
4. 014/22-FA 6
5. 006/22-ST 6
6. 007/22-ST 6
7. 003/22-FA 5
8. 040/22-FA/V 5
9. 002/22-MF 9
10. 008/22-MF 9
11. 001/22-MF 8
12. 006/22-MF 8
13. 003/22-MF 8
14. 004/22-MF 7
15. 009/22-MF 7
16. 015/22-MF 7