Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

06.10.2021.

Srijeda

10.00

Veliki amfiteatar

Zaštita od zračenja

Doc.dr Dario Galić

06.10.2021.

Srijeda

14.00

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

09.10.2021.

Subota

15.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

09.10.2021.

Subota

15.00

Kabinet za mikroskopiju

Radiološka prepedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

18.10.2021.

Ponedjeljak

13.00

Kabinet muzike

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Prof.dr Adi Rifatbegović

06.10.2021.

Srijeda

14.00

Kabinet br. V

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

.

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.10.2021

Ponedjeljak

12.00

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

27.10.2021.

Srijeda

12.00

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

18.10.2021.

Ponedjeljak

13.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

13.10.2021.

 

Srijeda

12.00

Kabinet br. XI

Nuklearna medicina

Prof.dr Fahir Baraković

14.10.2021.

Četvrtak

12.00

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

09.10.2021.

Subota

15.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

18.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Veliki amfiteatar

Radiografske tehnike I

Prof.dr Haris Huseinagić

18.10.2021.

Ponedjeljak

13.00

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Begnalić

 

 

11.10.2021.

 

 

Ponedjeljak

 

15.00

Kabinet br. V

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.10.2021.

Srijeda

13.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Konvencijalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

18.10.2021.

Ponedjeljak

13.00

Kabinet br. VI

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

18.10.2021.

Ponedjeljak

15.00

Kabinet br. X

Radiološka onkologija

Doc.dr Hasan Osmić

 

14.10.2021.

 

Četvrtak

 

10.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa I

Prof. dr. Fahir Baraković

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

Doc.dr Hasan Osmić

 

14.10.2021.

 

Četvrtak

 

10.00

Kabinet br. VI

Radiografske tehnike II

Prof.dr Haris Huseinagić

18.10.2021.

Ponedjeljak

13.00

Kabinet muzike

Radioterapija

Doc.dr Hasan Osmić

 

14.10.2021.

 

Četvrtak

 

10.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

IZBORNI PREDMETI

 

Organizacija zdravstvene zaštite*

 

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

13.10.2021.

 

Srijeda

 

12.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

14.10.2021.

Četvrtak

12.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

27.10.2021.

Srijeda

12.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc.dr Hasan Osmić

14.10.2021.

Četvrtak

10.00

Kabinet br. VI

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

18.10.2021.

Ponedjeljak

13.00

Kabinet br. VI

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Branimir Marjanović

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Modifikacija radioloških metoda

Prof.dr Haris Huseinagić

18.10.2021.

Ponedjeljak

13.00

Kabinet muzike

Kompijuterizovane radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

18.10.2021.

Ponedjeljak

13.00

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

14.10.2021.

Četvrtak

12.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

19.10.2021.

Utorak

16.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti