FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

25.10.2019.god.

Petak

17:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

09.10.2019.god.

Srijeda

13:00 h

Veliki amfiteatar

Zaštita i unapređenje zdravlja u radiologiji

Doc.dr Dario Galić

15.10.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

17.10.2019.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet br. IX

Radiološka propedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

08.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet muzike

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Prof.dr Adi Rifatbegović

11.10.2019.god.

Petak

17:00 h

Kabinet br. IX

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

31.10.2019.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. XII

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

23.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Veliki amfiteatar

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

08.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet muzike

Urgentna medicina

Akademik prof.dr

Rudika Gmajnić

16.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

Zaštita od zračenja

Doc.dr Dario Galić

15.10.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet geodezije

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

22.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. XI

Radiografske tehnike skeleta

Prof.dr Haris Huseinagić

08.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet muzike

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

05.10.2019.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. VI

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

16.10.2019.god.

Srijeda

14.00 h

Sudnica

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

08.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

09.10.2019.god.

Srijeda

17:00 h

Kabinet br. VI

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Konvencionalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

08.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet muzike

Homeopatija

Prof.dr Fahir Baraković

21.10.2019.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. XII

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

11.10.2019.god.

Petak

17:00 h

Kabinet br. IX

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

10.10.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. X

Intervencijska radiologija

Doc.dr Mirza Moranjkić

 

 

 

 

 

Tehnike UZV i CT

Prof.dr Branimir Marjanović

 

05.10.2019.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. VI

Tehnike MR, PET i CT

Doc.dr Mirza Moranjkić

 

 

 

 

 

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

10.10.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. X

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

11.10.2019.god.

Petak

17:00 h

Kabinet br. IX

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

23.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Veliki amfiteatar

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc.dr Almir Šabović

08.10.2019.god.

Utorak

16:30 h

Kabinet br. III

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

08.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet muzike

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Branimir Marijanović

05.10.2019.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. VI

Modifikacija radioloških metoda

Prof.dr Haris Huseinagić

08.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet muzike

Multiplanarni prikaz strukture glave i trbuha

Prof.dr Haris Huseinagić

08.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet muzike

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Epidemiološke metode u medicini

Doc.dr Munevera Osmić

25.10.2019.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. XI

Osnovi biomedicine

Akademik prof.dr

Rudika Gmajnić

16.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI