FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

06.09.2018.god.

20.09.2018.god.

Četvrtak

09:00 h

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

03.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Ponedjeljak

Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Zaštita i unapređenje zdravlja u radiologiji

Doc.dr Dario Galić

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Radiološka propedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

04.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Utorak

14:00 h

Kabinet br. VI

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Doc.dr Zlatko Ercegović

04.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

15:00 h

Kabinet br. III

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

12:00 h

Mali amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

04.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. X

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

04.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Utorak

14:00 h

Kabinet br. VI

Urgentna medicina

Akademik prof.dr

Rudika Gajnić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. XI

Zaštita od zračenja

Doc.dr Dario Galić

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet geodezije

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

10.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. V

Radiografske tehnike skeleta

Prof.dr Haris Huseinagić

04.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Utorak

14:00 h

Kabinet br. VI

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

14.09.2018.god.

29.09.2018.god.

Petak

Subota

10:00 h

Kabinet br. II

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

11.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

15:30 h

Kabinet br. VI

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Konvencionalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

04.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Utorak

14:00 h

Kabinet br. VI

Homeopatija

Doc.dr Sunita Delić - Ćustendil

06.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Četvrtak

Ponedjeljak

17:00 h

Kabinet br. IV

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Prof.dr Adi Rifatbegović

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:30 h

Kabinet br. XII

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. XI

Intervencijska radiologija

Doc.dr Mirza Moranjkić

11.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. II

Tehnike UZV i CT

Prof.dr Branimir Marjanović

14.09.2018.god.

29.09.2018.god.

Petak

Subota

10:00 h

Kabinet br. II

Tehnike MR, PET i CT

Doc.dr Mirza Moranjkić

11.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. II

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

14.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. XI

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:30 h

Kabinet br. XII

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. X

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Husejnagić

 

 

 

 

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Haris Husejnagić

 

 

 

 

Modifikacija radioloških metoda

Prof.dr Haris Husejnagić

 

 

 

 

Multiplanarni prikaz strukture glave i trbuha

Prof.dr Haris Husejnagić

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi biomedicine

Doc.dr Senka Samardžić

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini

Doc.dr Munevera Osmić