FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

13.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Četvrtak

Petak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

13.06.2019.god.

27.06.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

17:00 h

17:00 h

Veliki amfiteatar

Zaštita i unapređenje zdravlja u radiologiji

Doc.dr Dario Galić

11.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

15.06.2019.god.

27.06.2019.god.

Subota

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Radiološka propedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

14:00 h

14:00 h

Mali amfiteatar

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Prof.dr Adi Rifatbegović

12.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

15:00 h

15:00 h

Mali amfiteatar

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

17.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Ponedeljak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

Mali amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

14:00 h

14:00 h

Mali amfiteatar

Urgentna medicina

Akademik prof.dr

Rudika Gmajnić

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Zaštita od zračenja

Doc.dr Dario Galić

11.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Mali amfiteatar

Radiografske tehnike skeleta

Prof.dr Haris Huseinagić

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

14:00 h

14:00 h

Mali amfiteatar

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

18.06.2019.god.

15.07.2019.god.

Utorak

Ponedeljak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

14:00 h

14:00 h

Sudnica

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

11.06.2019.god.

25.06.2019.god.

Utorak

Utorak

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

19.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

15:30 h

15:30 h

Kabinet br. VI

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Konvencionalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

14:00 h

14:00 h

Mali amfiteatar

Homeopatija

Prof.dr Fahir Baraković

10.06.2019.god.

24.06.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

16:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na datoj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

Intervencijska radiologija

Doc.dr Mirza Moranjkić

 

25.06.2019.god.

09.07.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. XII

Tehnike UZV i CT

Prof.dr Branimir Marjanović

 

18.06.2019.god.

15.07.2019.god.

Utorak

Ponedeljak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

Tehnike MR, PET i CT

Doc.dr Mirza Moranjkić

 

25.06.2019.god.

09.07.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. XII

Stručna praksa II

 

03.07.2019.god.

24.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

 

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

12.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Utorak

Ponedeljak

16:30 h

16:30 h

Mali amfiteatar

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

14:00 h

14:00 h

Mali amfiteatar

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Branimir Marajnović

18.06.2019.god.

15.07.2019.god.

Utorak

Ponedeljak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

Modifikacija radioloških metoda

Prof.dr Haris Huseinagić

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

14:00 h

14:00 h

Mali amfiteatar

Multiplanarni prikaz strukture glave i trbuha

Prof.dr Haris Huseinagić

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

14:00 h

14:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet Informatike

Epidemiološke metode u medicini

Doc.dr Munevera Osmić

13.06.2019.god.

18.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. VI

Osnovi biomedicine

Akademik prof.dr

Rudika Gmajnić

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. XII