Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

20.01.2023.

03.02.2023.

Petak

Petak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

18.01.2023.

22.02.2023.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Zaštita od zračenja

Doc.dr Dario Galić

21.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

20.01.2023.

20.02.2023.

Petak

Ponedjeljak

14.00

14.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.01.2023.

15.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

16.15

16.15

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet za mikroskopiju

Radiološka prepedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet muzike

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

Kabinet br. V

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.30

13.30

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Doc.dr Suad Keranović

23.01.2023.

20.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Kabinet br. XI

Radiologija i nuklearna medicina

Prof. dr Haris Huseinagić

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.30

13.30

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

20.01.2023.

20.02.2023.

Petak

Ponedjeljak

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

16.01.2023.

15.02.2023.

Ponedjeljak

Srijeda

17.30

17.30

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Veliki amfiteatar

Radiografske tehnike I

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

31.01.2023.

14.02.2023.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Begnalić

18.01.2023.

08.02.2023.

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet br. III

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Konvencijalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.30

13.30

Kabinet br. VI

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

28.01.2023.

18.02.2023.

Subota

Subota

12.30

12.30

Kabinet br. X

Radiološka onkologija

Doc.dr Hasan Osmić

17.01.2023.

16.02.2023.

Utorak

Četvrtak

15.00

15.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa I

Prof. dr. Fahir Baraković

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

Kabinet br. XI

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

Doc.dr Hasan Osmić

 

 

 

 

 

Kabinet br. VI

Radiografske tehnike II

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet muzike

Radioterapija

Doc.dr Hasan Osmić

 

 

 

 

Kabinet br. VI

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

12.00

12.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

28.01.2023.

11.02.2023.

Subota

Subota

11.00

11.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc.dr Hasan Osmić

17.01.2023.

16.02.2023.

Utorak

Četvrtak

15.00

15.00

Kabinet br. VI

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

16.01.2023.

06.02.2023.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.30

13.30

Kabinet br. VI

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Branimir Marjanović

28.01.2023.

25.02.2023.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Modifikacija radioloških metoda

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet muzike

Kompijuterizovane radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

 

 

 

Sudnica

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Enes Osmanović

19.01.2023.

09.02.2023.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti