Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

Veliki amfiteatar

Zaštita od zračenja

Doc.dr Dario Galić

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

Kabinet za mikroskopiju

Radiološka prepedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet muzike

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Prof.dr Adi Rifatbegović

Kabinet br. V

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

05.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet br. XI

Radiologija i nuklearna medicina

Prof. dr Haris Huseinagić

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

10.10.2022.

Ponedjeljak

14.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

05.10.2022.

Srijeda

17.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

04.10.2022.

Utorak

16.00

Veliki amfiteatar

Radiografske tehnike I

Prof.dr Haris Huseinagić

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

17.10.2022.

Ponedjeljak

12.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

11.10.2022.

Utorak

16.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Begnalić

05.10.2022.

Srijeda

15.45

Kabinet br. III

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

08.10.2022.

Subota

10.00

Kabinet I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Konvencijalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet br. VI

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

04.10.2022.

Utorak

13.00

Kabinet br. X

Radiološka onkologija

Doc.dr Hasan Osmić

11.10.2022.

Utorak

15.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa I

Prof. dr. Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

 

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

Doc.dr Hasan Osmić

11.10.2022.

Utorak

15.00

Kabinet br. VI

Radiografske tehnike II

Prof.dr Haris Huseinagić

 

Kabinet muzike

Radioterapija

Doc.dr Hasan Osmić

11.10.2022.

Utorak

15.00

Kabinet br. VI

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

05.10.2022.

Srijeda

15.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

05.10.2022.

Srijeda

10.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

08.10.2022.

Subota

12.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc.dr Hasan Osmić

11.10.2022.

Utorak

15.00

Kabinet br. VI

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet br. VI

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Branimir Marjanović

17.10.2022.

Ponedjeljak

12.30

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Modifikacija radioloških metoda

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet muzike

Kompijuterizovane radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo

 

Sudnica

Osnovi biomedicine*

Doc. dr Enes Osmanović

 

 

 

 

 

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

18.10.2022.

Utorak

15.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti