Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

05.06.2020.god.

Petak

13:30 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Veliki amfiteatar

Zaštita od zračenja

Doc.dr Dario Galić

 

 

 

 

Engleski jezik I

 

05.06.2020.god.

26.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Petak

Petak

Subota

16:30 h

09:30 h

09:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

05.06.2020.god.

Petak

16:00 h

Kabinet muzike

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Radiološka prepedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

25.06.2020.god.

16.07.2020.god.

Petak

Četvrtak

11:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

01.07.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Nuklearna medicina

Prof.dr Ervin Alibegović

 

 

 

 

Engleski jezik II

 

05.06.2020.god.

26.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Petak

Petak

Subota

16:30 h

09:30 h

09:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

05.06.2020.god.

Petak

16:00 h

Kabinet muzike

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. V

Radiografske tehnike I

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

29.06.2020.god.

25.07.2020.god.

Ponedjeljak

Subota

10:00 h

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Begnalić

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. V

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Konvencijalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Homeopatija

 

03.06.2020.god.

22.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

15:30 h

Kabinet br. X

Radiološka onkologija

Doc.dr Hasan Osmić

04.06.2020.god.

23.06.2020.god.

14.07.2020.god.

Četvrtak

Utorak

Utorak

15:00 h

Kabinet br. III

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

Doc.dr Hasan Osmić

23.06.2020.god.

14.07.2020.god.

Utorak

15:00 h

Kabinet br. III

Radiografske tehnike II

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Radioterapija

Doc.dr Hasan Osmić

23.06.2020.god.

14.07.2020.god.

Utorak

15:00 h

Kabinet br. III

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Veliki amfiteatar

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

01.06.2020.god.

22.06.2020.god.

06.07.2020.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

10.06.2020.god.

01.07.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

 

 

 

 

 

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Branimir Marjanović

05.06.2020.god.

29.06.2020.god.

25.07.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

Subota

10:00 h

 

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Modifikacija radioloških metoda

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Kompijuterizovane radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

01.06.2020.god.

22.06.2020.god.

06.07.2020.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti