FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

24.01.2019.god.

15.02.2019.god.

Četvrtak

Petak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

17.01.2019.god.

04.02.2019.god.

Četvrtak

Ponedeljak

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Zaštita i unapređenje zdravlja u radiologiji

Doc.dr Dario Galić

15.01.2019.god.

05.02.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

 

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

08:00 h

08:00 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Radiološka propedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Doc.dr Zlatko Ercegović

 

 

 

 

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

16.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

19.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Subota

Petak

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Urgentna medicina

Akademik prof.dr

Rudika Gmajnić

16.01.2019.god.

30.01.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Zaštita od zračenja

Doc.dr Dario Galić

15.01.2019.god.

05.02.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

 

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Radiografske tehnike skeleta

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

22.01.2019.god.

12.02.2019.god.

Utorak

Utorak

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

21.01.2019.god.

06.02.2019.god.

 

Ponedeljak

Srijeda

12:00 h

15:30 h

 

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Konvencionalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

19.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Subota

Petak

10:00 h

10:00 h

Kabinet muzike

Homeopatija

Prof.dr Fahir Baraković

21.01.2019.god.

04.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. IV

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Prof.dr Adi Rifatbegović

31.01.2019.god.

15.02.2019.god.

Četvrtak

Petak

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. VI

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na datoj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

Intervencijska radiologija

 

 

 

 

 

Tehnike UZV i CT

 

 

 

 

 

Tehnike MR, PET i CT

 

 

 

 

 

Stručna praksa II

 

 

 

 

 

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

16.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc.dr Almir Šabović

31.01.2019.god.

15.02.2019.god.

Četvrtak

Petak

16:15 h

16:15 h

Kabinet br. XI

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Husejnagić

19.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Subota

Petak

10:00 h

10:00 h

 

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Branimir Marajnović

25.01.2019.god.

15.02.2019.god.

Petak

Petak

10:30 h

10:30 h

Kabinet br.III

Modifikacija radioloških metoda

Prof.dr Haris Husejnagić

 

 

 

 

Multiplanarni prikaz strukture glave i trbuha

Prof.dr Haris Husejnagić

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi biomedicine

Doc.dr Senka Samardžić

23.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. XII

Epidemiološke metode u medicini

Prof.dr Munevera Osmić

24.01.2019.god.

07.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. VI