FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

09.11.2018.god.

Petak

09:00 h

 

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Zaštita i unapređenje zdravlja u radiologiji

Doc.dr Dario Galić

 

 

 

 

Engleski jezik I

 

03.11.2018.god.

Subota

09:00 h

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

08.11.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

 

Radiološka propedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Doc.dr Zlatko Ercegović

 

 

 

 

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.11.2018.god.

Utorak

10:00 h

 

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

07.11.2018.god.

Srijeda

12:00 h

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr

Rudika Gajnić

 

 

 

 

Zaštita od zračenja

Doc.dr Dario Galić

 

 

 

 

Engleski jezik II

 

03.11.2018.god.

Subota

09:00 h

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Radiografske tehnike skeleta

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

06.11.2018.god.

Utorak

16:00 h

 

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

 

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Konvencionalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Homeopatija

Prof.dr Fahir Baraković

05.11.2018.god.

Ponedeljak

16:00 h

 

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

Intervencijska radiologija

Doc.dr Mirza Moranjkić

 

 

 

 

Tehnike UZV i CT

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

 

Tehnike MR, PET i CT

Doc.dr Mirza Moranjkić

20.11.2018.god.

Utorak

09:30 h

 

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

Organizacija zdravstvene zaštite

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Husejnagić

 

 

 

 

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Haris Husejnagić

 

 

 

 

Modifikacija radioloških metoda

Prof.dr Haris Husejnagić

 

 

 

 

Multiplanarni prikaz strukture glave i trbuha

Prof.dr Haris Husejnagić

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi biomedicine

Doc.dr Senka Samardžić

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini

Doc.dr Munevera Osmić