FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Radiologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

09.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Zaštita i unapređenje zdravlja u radiologiji

Doc.dr Dario Galić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

07.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Subota

Petak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Radiološka propedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

14:00 h

Mali amfiteatar

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Prof.dr Adi Rifatbegović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

10:30 h

Kabinet br. I

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. X

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

14:00 h

Mali amfiteatar

Urgentna medicina

Akademik prof.dr

Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Zaštita od zračenja

Doc.dr Dario Galić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet geodezije

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

05.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinetbr. IV

Radiografske tehnike skeleta

Prof.dr Haris Huseinagić

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

14:00 h

Mali amfiteatar

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

03.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Utorak

Petak

10:00 h

Kabinet br. V

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

02.09.2019.god.

17.09.2019.god.

Ponedjeljak

Utorak

15:30 h

Kabinet br. I

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Konvencionalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

14:00 h

Mali amfiteatar

Homeopatija

Prof.dr Fahir Baraković

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Kabinet br. V

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

09:45 h

Kabinet br. I

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

12.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. XI

Intervencijska radiologija

Doc.dr Mirza Moranjkić

 

06.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Petak

Utorak

10:00 h

Kabinet br. IV

Tehnike UZV i CT

Prof.dr Branimir Marjanović

 

03.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Utorak

Petak

10:15 h

Kabinet br. V

Tehnike MR, PET i CT

Doc.dr Mirza Moranjkić

 

06.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Petak

Utorak

10:00 h

Kabinet br. IV

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

12.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

09:00 h

Kabinet br. I

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. X

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc.dr Almir Šabović

03.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Utorak

Četvrtak

16:30 h

Kabinet br. III

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

14:00 h

Mali amfiteatar

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Branimir Marijanović

03.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Utorak

Petak

11:00 h

Kabinet br. V

Modifikacija radioloških metoda

Prof.dr Haris Huseinagić

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

14:00 h

Mali amfiteatar

Multiplanarni prikaz strukture glave i trbuha

Prof.dr Haris Huseinagić

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

14:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Epidemiološke metode u medicini

Doc.dr Munevera Osmić

16.09.2019.god.

30.09.2019.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. V

Osnovi biomedicine

Akademik prof.dr

Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI