Obrasci za studente


UPIS

 1. Obrazac UL – Upisni list
 2. Obrazac PL – Prijavni list
 3. Obrazac SL – Semestralni list (I ciklus studija)
 4. Obrazac SL – Semestralni list ( II i III ciklus studija)
 5. Zahtjev za priznavanje inostrane kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja
 6. Instrukcije za plaćanje iz inostranstva ( devizno plaćanje )

STRUČNA PRAKSA

 1. Upustvo za sprovođenje stručne prakse
 2. Uputstvo izmjenama i dopunama Uputstva o sprovođenju stručne prakse
 3. Obrazac DR (Dnevnik rada)
 4. Obrazac MF (Prijava za Medicinski fakultet)
 5. Obrazac PZ (Prijava za Fakultet zdravstvenih nauka)
 6. Obrazac PT (Prijava za Tehnički fakultet)
 7. Obrazac PP (Prijava za Pedagoški fakultet)

UPUTSTVO ZA IZRADU ZAVRŠNIH I DRUGIH RADOVA NA UNIVERZITETU

 1. Uputstvo za izradu završnih i drugih radova

PRIJAVA, IZRADA I ODBRANA DIPLOMSKOG / ZAVRŠNOG RADA

 1. Uputstvo o postupku prijave, izrade i odbrane završnog – diplomskog rada na I ciklusu studija
 2. Uputstvo o postupku prijave, izrade i odbrane završnog – diplomskog rada na I ciklusu studija – izmjene i dopune
 3. Obrazac ZOD – Zahtjev za odobrenje teme i određivanje mentora za izradu diplomskog rada
 4. Obrazac ODR – Izvještaj o ocjeni diplomskog rada
 5. Obrazac ZOT – Zahtjev za određivanje Komisije i zakazivanje termina odbrane diplomskog rada

OBRASCI ZA PRIJAVU MAGISTARSKOG / ZAVRŠNOG RADA

 1. Uputstvo o postupku prijave, izrade i odbrane magistarskog / završnog rada
 2. Uputstvo o postupku prijave, izrade i odbrane magistarskog / završnog rada – izmjene i dopune
 3. Obrazac PMT – Prijava prijedloga naziva teme magistarske teze i prijedloga mentora
 4. Obrazac ITM – Izjava o prijavi teme magistarskog / završnog rada
 5. Obrazac IMM – Izvještaj mentora o magistarskom / završnom radu
 6. Obrazac IAM – Izjava o autorskom djelu magistarskog / završnog rada

OBRASCI ZA PRIJAVU DOKTORSKOG RADA

 1. Uputstvo o postupku prijave, izrade i odbrane doktorskog rada
 2. Uputstvo o postupku prijave, izrade i odbrane doktorskog rada – izmjene i dopune
 3. Obrazac PDD – Prijava prijedloga naziva teme doktorske disertacije i prijedloga mentora
 4. Obrazac ITD – Izjava o prijavi teme doktorskog rada
 5. Obrazac IMD – Izvještaj mentora o završnom doktorskom radu
 6. Obrazac IAD – Izjava o autorskom djelu