Prof.dr Pašaga Muratović


   

 • Prof. dr Pašaga Muratović, redovni profesor

 • Rođen 14.01.1946. Lukavac, BiH

 • Završen fakultet : Univerzitet Sarajevo Mašinski fakultet

 • Magistratura : Strojarski fakultet u Zagrebu

  Tema : “Istraživanje funkcionisanja procesa održavanja“

 • Doktorat : Fakultet Elektrotehnike i mašinstva

  Tema: Maksimalizacija operativne gotovosti sistema sa neprekidnim tokom proizvodnje

Biografija
Živi i radi u Tuzli. Od april 1998. – 2007 godine radi kao Generalni direktor Koksno-hemijskog kombinata. Prije toga obavljao odgovorne funkcije u koksno-hemjskom kombinatu i to od 1992. Godine direktor fabrike OSIPRO, gdje je dvije godine prije toga radio kao pomoćnik direktora u istoimenoj fabrici. Od 1979 godine radio je kao Direktor OUR-a mašinsko održavanje, u koksno – hemijskom kombinatu Lukavac. U istom kombinatu je od 1975 godine bio Rukovodilac radne jedinice proizvodnje opreme, gdje je iste godine i počeo raditi kao pripravnik – inžinjer mašinstva. Nakon odbrane magistarskog rada 1982. Godine steče zvanje Mr. Tehničkih nauka, na Strojarskom fakultetu u Zagrebu, sa temom “Istraživanje funkcionisanja procesa održavanja“. 1998 godine se zapošljava kao asistent na Univerzitetu u Tuzli, predmet Osnovi mašinstva. U maju 1995 godine steče zvanje docenta tehničkih nauka. Od 1995 godine izvodi nastavu kao docent na predmetu Mašinski elementi. U aprilu 2004 godine je izabran za Redovnog profesora za izvođenje nastave Mašinski elementi I i II, na Univerzitetu u Bihaću, Tehnički fakultet. Iste godine je je izabran za vanderdnog profesora za izvođenje nastave Mašinski i mehanizmi, na Univerzitetu u Tuzli, Mašinski fakultet. Od 2007 radi kao Redovni profesor na izvođenju nastave, istraţivanje, Mašinski elementi, Mašinske konstrukcije, Elementi procesne opreme, na Univerzitetu u Tuzli, Mašinski fakultet. Tehničke vještine u oblastima mašinske konstrukcije, materijali, čvrstoća, industrijski inţenjering, produkcija, kvalitet, industrijski procesi, proizvodni sistemi, terotehnologija. Visoka razina vještina u područjima: u metodama odlučivanja, rukovođenja, prepoznavanje realnosti, fleksibilnosti, snalaţenje u različitim uslovima, sredinama, te izraţena inovativnost . Spreman za rad samostalno kao i u timu. Fleksibilan odgovoran, prilagodljiv, principijelan i otvoren za sve vidove saradnje. Voli učiti i iskazivati nove stvari. Menadžerski poslovi u: proizvodnji, financijama, marketingu i organizaciji.
Bibliografija
Monografije
 1. Energetska ispitivanja parnih kotlova (monografija); Autori: S. Delalić, I. Alić, P. Muratović
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
 1. Elementi strojeva I; autor:dr. Pašaga Muratović, dipl. inž. maš.,
 2. Mašinski elementi 2, autor:dr. Pašaga Muratović, dipl.inž.maš,
 3. Osnovi konstruisanja i tolerancije; autor: P. Muratović; F. Islamović,
 4. Tolerancije oblika i položaja ; autori: H. Lolić; Dž. Tufekčić; P. Muratović,
 5. Osnovi mašinstva; autor: P. Muratović,
 6. Elementi procesne opreme;
 7. Tehnička kultura I (skripta),
 8. Tehnička kultura II (skripta)
Naučni radovi
Naučni skupovi, konferencije
 • Projektovanje unutrašnjeg i vanjskog transporta tvornice transformatora Lukavac,
 • Projekt remonta čekića primjenom mreţnog planiranja,
 • Projekt radionice za odrţavanje sloţenih sistema,
 • Istraţivanja funcionisanja procesa odrţavanja,
 • Proračun kapaciteta sredstava na osnovu njihove sloţenosti,
 • Projekt razmještanja osnovnih i pomoćnih površina u sistemu odrţavanja kao i sredstva za rad u sistemu za odrţavanje,
 • Projekt modela tehnologije odrţavanja sredstava za proizvodnju koksa, mašina za prihvat i punjenje,
 • Studija modernizacije strojnog parka u Mehaničkoj radionici,
 • Razvojno istraţivačka studija о mogućnosti proizvodnje procesne opreme u OOUR-a Remont, Identifikacija uticajnih faktora na gotovost,
 • Analiza operativne gotovosti u funkciji vremena u radu i otkazu,
 • Mogućnost povećanja operativne gotovosti sloţenih sistema aktivnostima iz domena funkcije odrţavanja,
 • Metode proračuna kapaciteta odrţavanja sredstava za rad na osnovu stepena sloţenosti”,
 • Naučno stručni skup ” tendencije u razvoju mašinskih konstrukcija i tehnologija “, Maksimalizacija operativne gotovosti sistema sa neprekidnim tokom Proizvodnje,
 • Utjecaj operativne gotovosti na proizvodnost ,
 • Algoritam izračunavanja sile ekscentrično pritisnutih štapova na rešetkastim nosačima,
 • Eksperimentalno istraţivanje pomjeranja na čeličnim rešetkastim nosačima,
 • Analiza uticaja regulacije pogona na kretanje tereta kod dizalice,
 • Analiza relacije napora i pomjeranje čvorova rešetkastih nosača u ravni,
 • Parametarska analiza nosivosti zupčastog para, THE 15™ INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM Intelligent manufacturing & automation: clobalisation – tehnologv – men – nature “, 2004. godina, Austrija, Beč,
 • Određivanje deformacionog stanja u cilindričnim rezervoarima,
 • Mogućnost korištenja kriterijuma mehanikeloma u procjeni integriteta zavarenih spojeva kod stacionarnih višekomornih rezervoara za tečna goriva , Islamović F., Muratović Pašaga, Burzić Z.
 • Istraţivanje promjenjivosti obrtnog momenta na reduktoru, Muratović Pašaga, Islamović F., Osmanović A.
 • Analiza naponsko deformacionog stanja nadzemih rezervoara Muratović Pašaga, Islamović F., Osmanović A.
 • Proračun mašinskih elemenata na bazi pouzdanosti , Muratović Pašaga, Islamović F., Osmanović A.
 • Uticaj kavitacije na rad hibridni pumpi , Delalić S., Muratović P., Pirić R.
 • Optimalni izbor prenosnih odnosa parova zupčanika na osnovu nosivosti , Muratović Pašaga, Islamović F., Osmanović A.
 • Međuzavisnost između stepena sigurnosti pouzdanosti mašinskih elemenata, Muratović Pašaga, Pirić F., Osmanović A.
 • Program privredne primjene tečnog goriva na kotlovima energane za potrebe pokretanja Fabrike maleinske kiseline , Muratović P.; Tufekčić Dž.; Delalić S.
Projekti
 • Projekat ventilatora , Muratović P.; Delalić S.; Tufekčić Dž.; Kudumović Dž.
 • Ispitivanje naponskog stanja rezervoara (sfere) amonijaka, Muratović P.; Kudumović Dž.; Tufekčić Dž.; Delalić S.
 • Nadzor nad izvođenjem kapitalnog remonta turbokompresora S-59 u Azotari KHK Lukavac i njegovo probno puštanje u rad, Muratović P.; Delalić S.; Tufekčić Dž.;
 • Prigušivač, bacač tromblonskih mina, metak za РАМ, metak za PAT, projektil 90 mm, projektil 100 mm, projektil 105 mm i projektil 122 mm ,Muratović P.; Čajić M.; Burgić
 • Linija za antikorozionu zaštitu okvira AP tehnologijom bruniranja Muratović P; Kari
 • Proizvodnja sloţeno-miješanih NPK Đubriva na postojećem postrojenju za proizvodnju krečnog
  amonijumnitrata u azotari , P. Muratović; F. Avdić; A. Zonić i drugi
 • Doprema, prihvat i doziranje sirovina za proizvodnju složeno miješanih đubriva u azotari , Š. Karić; P. Muratović i drugi
 • “Rekonstrukcija elektrodne smole «Fabrika katrana»“ , P. Muratović; J. Imširović i drugi
 • Rekonstrukcija postrojenja za spaljivanje amonijaka u koksari Š. Šestan; P. Muratović
 • Doziranje mase protiv stvrdnjavanja vještačkih đubriva za postrojenja u Azotari
 • Analiza о mogućnostima optimalnog korištenja koksnog gasa P. Muratović; Š. Ševal; R. Smiulj i drugi • Stroj za bušenje materije u košuljici za gnijezdo
 • Programske osnove kratkoročnog i dugoročnog razvoja KHK Lukavac , P.Muratović; S.Dubravić
 • Nadzor nad izvođenjem remonta turbokompresora s-59 u Azotari „Lukavac“ , K. Nurkanović; P. Muratović; E. Zaimović i drugi
 • Efekti proizvodnje električne energije u KHK Lukavac
 • Stanje, perspektive i mogućnosti oživljavanja koksne industrije , P. Muratović; A. Zonić
 • Opravdanost integralnog pokretanja proizvodnje u KHK Lukavac, P. Muratović; S. Dubravić
Ostalo
 • Menadžer Tuzlanskog kantona za 1999. godinu
 • Izbor na univerzitetima van Tuzlanskog univerziteta
 • Plaketa za razvoj zimskih olimpiskih igara
 • Članstva u upravnim odborima (Cementara. Soda-so, Fering Gračanica, Fabrika sode Lukavac)