Kvalitet


 1. Izvještaj o radu Komisije za osiguranje kvaliteta u akademskoj 2017/18. godini
 2. Izvještaj o radu Komisije za osiguranje kvaliteta u akademskoj 2015/16. godini
 3. Izvještaj o radu Komisije za popis osnovnih sredstava i inventara
 4. Izvještaj o sprovedenoj evaluaciji rada Univerziteta za školsku 2015/16. godinu
 5. Izvještaj o sprovedenoj evaluaciji rada Univerziteta za školsku 2016/17. godinu
 6. Izvještaj o sprovedenoj evaluaciji rada Univerziteta za školsku 2017/18. godinu
 7. Izvještaj o sprovedenoj evaluaciji kvaliteta upravljanja Univerzitetom i kvaliteta nenastavne podrške za školsku 2015/2016. godinu
 8. Izvještaj o sprovedenoj evaluaciji kvaliteta upravljanja Univerzitetom i kvaliteta nenastavne podrške za školsku 2016/17. godinu
 9. Izvještaj o sprovedenoj evaluaciji kvaliteta upravljanja Univerzitetom i kvaliteta nenastavne podrške za školsku 2017/18. godinu
 10. Izvještaj o sprovedenoj evaluaciji učesnika u nastavnom procesu za školsku 2015/2016. godinu
 11. Izvještaj o sprovedenoj evaluaciji učesnika u nastavnom procesu za školsku 2016/17. godinu
 12. Izvještaj o sprovedenoj evaluaciji učesnika u nastavnom procesu za školsku 2017/18. godinu
 13. Anketa o zadovoljstvu studenata studijem
 14. Anketa o zadovoljstvu studenata studijem
 15. Anketa o zadovoljstvu studenata studijem