Potrebna dokumentacija


Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla

Broj žiro računa univerziteta

ASA banka: 134 402 112 0000 336

I    Upis na prvu godinu studija:

 1. Ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi
 2. Ovjerena kopija svih svjedočanstava srednje škole
 3. Rodni list (ne stariji od šest mjeseci)
 4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 5. CIPS
 6. Dvije fotografije za indeks
 7. Uredno popunjen upisni materijal (upisni materijal dobijate na studentskoj službi Univerziteta)
 8. Uplatnica o plaćenoj školarini

II   Upis na višu godinu studija (prelazak sa druge visokoškolske ustanove):

 1. Ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi
 2. Ovjerena kopija svih svjedočanstava srednje škole
 3. Ovjerena kopija uvjerenja o položenim ispitima tokom studija na prethodnoj visokoškolskoj ustanovi
 4. Rodni list (ne stariji od šest mjeseci)
 5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 6. CIPS
 7. Dvije fotografije za indeks
 8. Uredno popunjen upisni materijal (upisni materijal dobijate na studentskoj službi Univerziteta)
 9. Uplatnica o plaćenoj školarini

III  Upis na višu godinu studija (sa diplomom više škole ili fakulteta):

 1. Ovjerena kopija diplome o završenoj višoj školi ili fakultetu
 2. Ovjerena kopija uvjerenja o položenim ispitima tokom studija (dodatak diplomi)
 3. Rodni list (ne stariji od šest mjeseci)
 4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 5. CIPS
 6. Dvije fotografije za indeks
 7. Uredno popunjen upisni materijal (upisni materijal dobijate na studentskoj službi Univerziteta)
 8. Uplatnica o plaćenoj školarini

IV   Upis na II ciklus (master) studij:

 1. Ovjerena kopija diplome o završenom dodiplomskom studiju (I ciklus studija)
 2. Rodni list (ne stariji od šest mjeseci)
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 4. CIPS
 5. Dvije fotografije za indeks
 6. Uredno popunjen upisni materijal (upisni materijal dobijate na studentskoj službi Univerziteta)
 7. Uplatnica o plaćenoj školarini

V    Upis na III ciklus (doktorski) studij:

 1. Ovjerena kopija diplome o završenom dodiplomskom studiju (I ciklus)
 2. Ovjerena kopija diplome o završenom postdiplomskom studiju (II ciklus)
 3. Rodni list (ne stariji od šest mjeseci)
 4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 5. CIPS
 6. Dvije fotografije za indeks
 7. Uredno popunjen upisni materijal (upisni materijal dobijate na studentskoj službi Univerziteta)
 8. Uplatnica o plaćenoj školarini