Sretna Nova 2023. godina


Sretnu Novu 2023. godinu i puno uspjeha želimo svim studentima i njihovim porodicama, profesorima, kolegama i saradnicima Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla, kao i svim ostalim građanima.

Profesori Evropskog Univerziteta Brčko distrikt BiH i Evropskog Univerziteta „Kallos“ Tuzla posjetili Visoko Učilište Algebra Zagreb


Dana 16. decembra 2022. godine profesori Evropskog Univerziteta Brčko distrikt BiH i Evropskog Univerziteta  „Kallos“ Tuzla posjetili  su Visoko Učilište Algebra Zagreb. U čast ove posjete, profesori Visokog Učilišta Algebra Zagreb upriličili su prijem profesora ova dva Univerziteta u zgradi  Visokog Učilišta Algebra Zagreb. Dobrodošlicu ovom prilikom ukazao je dekan doc. dr. sc Mislav Balković koji je ukratko prezentirao smjerove na Visokom Učilištu Algebra Zagreb, kao i dalje planove i mogućnosti razvoja u narednom periodu.

Posjeta je upriličena sa ciljem uspostavljanja saradnje naših Univerziteta i Algebre u okviru razmjene iskustava sa Univerzitetima EU.

Prema riječima predstavnika ovih Univerziteta još jedan razlog za upoznavanje je razvoj obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a što je za profesore posebno interesantno sa aspekta razvoja obrazovanja u zemljama EU. Visoko Učilište Algebra Zagreb posebno je interesantno jer se nalazi u državi koja je članica EU. Ovo je prilika da našim studentima prenesemo kako je neophodno prihvatiti drugačije standarde u obrazovanju.

Nakon prijema u zgradi Algebre upriličena je kratka prezentacija o Visokom Učilištu Algebra Zagreb i obilazak prostorija.

Doc. dr Suad Keranović


Urgentna medicina i anesteziologija rezultati II kolokvijuma

Redni broj

Broj indeksa

Broj bodova

1.

011/17-MF

17

2.

007/17-MF

13

3.

013/17-MF

13

4.

005/17-MF

9

5.

012/17-MF

8

6.

006/17-MF

8

7.

009/17-MF

8

8.

003/17-MF

2

Udruženje studenata medicine Medicall


Članovi udruženja Medicall su danas posjetili Dom za djecu bez roditeljskog staranja i uručili paketiće. Ovom prilikom se zahvaljujemo svima koji su učestvovali u ovoj akciji prikupljanja, naročito studentima i profesorima EUKT. 

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 27.12.2022.godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Kvalitet života posle preležanog infarkta miokarda“ kandidata Borislava Kovačevića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 07.12.2022. godine do 21.12.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-112-1/22 od 26.12.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 29.12.2022. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.