Veze sa okolinom


Evropski univerzitet Brčko Distrikt Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji
World Global Martial Arts Association Hachi – O – Kai Budo Karate Do Fesderation Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji  
Evropski univerzitet Brčko Distrikt Ugovor o razmjeni akademskog osoblja  
Dipartimento Di Studio Europei “Jean Monnet” Locarno, Svicarska/ Foundation “Zaklada Europa” Protokol o obrazovnoj saradnji
Univerzitet Privredna akademija iz Novog Sada Sporazum o saradnji između studentskih parlamenata
Predškolska ustanova “Aladin” Tuzla Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji
Univerzitet u Beogradu – Institut za nuklearne nauke “Vinča” Sporazum o saradnji  
Uralski državni medicinski univerzitet iz Jekatarinburga Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji  
Evropska akademija nauka i umjetnosti Salzburg Austrija  
“AAB COLLEGE” faculty of physical culture and sport Prishtina, Kosovo Cooperation agreement
Manipur International University (MIU)  
     
Univerzitetski klinički centar Tuzla Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji
Univerzitetski klinički centar Tuzla Aneks ugovora o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji  
JZNU Dom zdravlja “Dr Mustafa Šehović” Tuzla Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji
Zdravstveno – estetski centar “Dermatodentomedic” Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza
PZU Poliklinika “Azabagić” Tuzla Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji
PZU Apoteke Edal Eurofarm Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji  
Univerzitetski klinički centar Tuzla Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji za akademsku 2016/17. godinu  
Univerzitetski klinički centar Tuzla Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji za akademsku 2017/18. godinu  
ZU “Petković” Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji  
PZU Ginekološka poliklinika “Korak do života” Tuzla Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji  
Miloš klinike – Specijalna klinika za oftamologiju Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji  
Opšte bolnice Medigroup Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji  
Dom zdravlja “Medigroup Jedro” Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji  
Dom zdravlja “Medigrup dr Ristić” Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji  
JZU Dom zdravlja Živinice Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnj  
JZU Banja Ilidža Gradačac Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnj  
     
Matrix – inženjering d.o.o. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji  
Amned d.o.o. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji  
Opština “Pelagićevo” Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji  
Opština “Donji Žabar” Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji  
JKP “Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” d.o.o. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji  
“Kristal” d.o.o. Živinice Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji  
NNM Inženjering d.o.o. Tuzla Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji  
JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji  
Plant d.o.o. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji  
Rudarski institut d.d. Tuzla Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji  
Općina “Stari grad” Sarajevo Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji  
Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” d.d. Tuzla Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji  
Elmoprom Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji  
Alma – Ras d.o.o. Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj saradnji
Domatec GmbH Contract on academic, scientific and business technical cooperation  
“Astra Plan” d.o.o Ugovoor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj  saradnji  
Lječilište Aqua Bristol Ugovoor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj  saradnji  
PZU Stomatološka ambulanta “Shine” estetsko – stomatološki centar Brčko Ugovoor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj  saradnji  
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine Sporazum o saradnji u oblasti naučno istraživačkog rada  od značaja za odbranu između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla.  
Privatna ordinacija porodične medicine “Salus Tuzla” Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj  saradnji
JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj  saradnji  
Doo “Happy Kindergarten – Vrtić sreće” Brčko distrikt Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj  saradnji  
“SportRehab” Masažni centar Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno – tehničkoj  saradnji
Psihološki centar „Sirius“ Brčko Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji This image has an empty alt attribute; its file name is Sirius-1-1024x683.jpg
FK Sloboda Tuzla Ugovor o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji