Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

05.06.2020.god.

10.07.2020.god.

24.07.2020.god.

Petak

13:30 h

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

04.06.2020.god.

25.06.2020.god.

09.07.2020.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet muzike

Engleski jezik I

 

05.06.2020.god.

26.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Petak

Petak

Subota

16:30 h

09:30 h

09:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

05.06.2020.god.

22.06.2020.god.

10.07.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

Petak 

16:00 h

10:00 h

10:00 h

Kabinet muzike

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

30.06.2020.god.

21.07.2020.god.

Utorak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

23.06.2020.god.

07.07.2020.god.

Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

03.07.2020.god.

17.07.2020.god.

Petak

11:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

02.07.2020.god.

16.07.2020.god.

Četvrtak

11:00 h

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

25.06.2020.god.

16.07.2020.god.

Petak

Četvrtak

11:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

29.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

01.07.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

09.06.2020.god.

30.06.2020.god.

14.07.2020.god.

Utorak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.06.2020.god.

30.06.2020.god.

21.07.2020.god.

Petak

Utorak

Utorak

14:00 h

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

 

05.06.2020.god.

26.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Petak

Petak

Subota

16:30 h

09:30 h

09:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

05.06.2020.god.

22.06.2020.god.

10.07.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

Petak 

16:00 h

10:00 h

10:00 h

Kabinet muzike

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. V

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

06.07.2020.god.

23.07.2020.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

15:00 h

14:30 h

Veliki amfiteatar

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Prof.dr Jasminka Sadadinović

02.07.2020.god.

16.07.2020.god.

Četvrtak

14:00 h

Mali amfiteatar

Upravljanje i zaštita voda

Prof.dr Mustafa Burgić

30.06.2020.god.

10.07.2020.god.

Utorak

Petak

16:00 h

Kabinet br. IX

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

09.06.2020.god.

23.06.2020.god.

07.07.2020.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

06.07.2020.god.

Srijeda

Srijeda

Ponedjeljak

15:00 h

15:00 h

14:00 h

Kabinet br. V

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

24.06.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmei

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija

 

03.06.2020.god.

22.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

15:30 h

Kabinet br. X

Analiza vode

 

05.06.2020.god.

22.06.2020.god.

13.07.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16:00 h

Mali amfiteatar

Analiza namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

08.05.2020.god.

22.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

16:00 h

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. IX

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

22.06.2020.god.

13.07.2020.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. XI

Upravljanje otpadom

Prof.dr Mustafa Burgić

23.06.2020.god.

10.07.2020.god.

Utorak

Petak

16:00 h

Kabinet br. IX

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Prof.dr Mustafa Burgić

24.06.2020.god.

13.07.2020.god.

Srijeda

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. IX

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdrvastvenih nauka

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Veliki amfiteatar

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

01.06.2020.god.

22.06.2020.god.

06.07.2020.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

10.06.2020.god.

01.07.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

 

05.06.2020.god.

22.06.2020.god.

13.07.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16:00 h

Mali amfiteatar

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Prof.dr Mustafa Burgić

08.05.2020.god.

22.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

16:00 h

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. IX

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

 

05.06.2020.god.

22.06.2020.god.

13.07.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16:00 h

Mali amfiteatar

Sanitarni problemi okoliša

Prof.dr Mustafa Burgić

23.06.2020.god.

10.07.2020.god.

Utorak

Srijeda

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. IX

VIII SEMESTAR

Kvalitet i bezbjednost hrane

Prof.dr Mustafa Burgić

24.06.2020.god.

13.07.2020.god.

Srijeda

Ponedjeljak

15:00 h

Kabinet br. IX

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof.dr Mustafa Burgić

24.06.2020.god.

13.07.2020.god.

Srijeda

Ponedjeljak

17:00 h

Kabinet br. IX

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

08.07.2020.god.

22.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

01.06.2020.god.

22.06.2020.god.

06.07.2020.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

22.06.2020.god.

13.07.2020.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti