Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

10.09.2021.

01.10.2021.

Petak

Petak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

08.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

09.09.2021.

23.09.2021.

Četvrtak

Četvtrak

10.00

10.00

Kabinet muzike

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

04.09.2021.

18.09.2021.

Subota

Subota

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

01.09.2021.

20.09.2021.

Srijeda

Ponedjeljak

16.00

15.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

13.09.2021.praktični

14.09.2021.završni

27.09.2021.praktični

28.09.2021. završni

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

04.09.2021.

18.09.2021.

Subota

Subota

09.30

09.30

Kabinet muzike

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

09.09.2021.

23.09.2021.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Kabinet br. III

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

10.09.2021.

24.09.2021.

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

04.09.2021

18.09.2021.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2021.

15.09.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

06.09.2021.

20.09.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

16.09.2021.

30.09.2021.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

13.09.2021.praktični

14.09.2021.završni

27.09.2021.praktični

28.09.2021. završni

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

14.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet muzike

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.09.2021.

20.09.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

04.09.2021.

18.09.2021.

Subota

Subota

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

01.09.2021.

20.09.2021.

Srijeda

Ponedjeljak

16.00

15.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

14.09.2021.

29.09.2021.

Utorak

Srijeda

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

02.09.2021.

23.09.2021.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

Kabinet muzike

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

01.09.2021.

15.09.2021.

 

Srijeda

Srijeda

 

10.00

10.00

Kabinet muzike

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Igor Dragičević

04.09.2021.

18.09.2021.

Subota

Subota

14.00

14.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

14.09.2021.

28.09.2021.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

01.09.2021.

15.09.2021.

 

 

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet br. V

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

08.09.2021.

22.09.2021

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmei

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

03.09.2021.

21.09.2021.

Petak

Utorak

17.00

17.00

Kabinet br. X

Analiza vode

Doc.dr Igor Dragičević

04.09.2021.

18.09.2021.

Subota

Subota

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Analiza namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

07.09.2021.

21.09.2021.

Utorak

Utorak

17.00

17.00

Kabinet br. XII

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

14.09.2021.

28.09.2021.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Kabinet muzike

Upravljanje otpadom

Doc.dr Igor Dragičević

04.09.2021.

18.09.2021.

Subota

Subota

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Prof.dr Mustafa Burgić

 

10.09.2021.

24.09.2021.

Petak

Petak

17.00

17.00

Kabinet br. XII

Stručna praksa II

Prof. dr Fahir Baraković

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

06.09.2021.

20.09.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

03.09.2021.

17.09.2021.

Petak

Petak

12.00

12.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

06.09.2021.

20.09.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

Doc.dr Igor Dragičević

04.09.2021.

18.09.2021.

Subota

Subota

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Prof.dr Mustafa Burgić

 

10.09.2021.

24.09.2021.

Petak

Petak

17.00

17.00

Kabinet br. XII

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Doc.dr Igor Dragičević

04.09.2021.

18.09.2021.

Subota

Subota

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Sanitarni problemi okoliša

Doc.dr Igor Dragičević

04.09.2021.

18.09.2021.

Subota

Subota

14.00

14.00

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Kvalitet i bezbjednost hrane

 

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

07.09.2021.

21.09.2021.

 

Utorak

Utorak

 

15.00

15.00

Kabinet br. XII

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

 

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

07.09.2021.

21.09.2021.

 

Utorak

Utorak

 

15.00

15.00

Kabinet br. XII

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

08.09.2021.

22.09.2021

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

03.09.2021.

17.09.2021.

Petak

Petak

14.00

14.00

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

15.09.2021.

29.09.2021.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti