Doc. dr Edin Kaletović


Oralna hirurgija II – praktični dio 

Redni broj Broj indeksa  Broj bodova Ocjena
1. 011/19-ST 40 5
2. 026/20-ST 70 7
3. 008/19-ST 62 6

Prof. dr Izudin Tanović


Metodika nastave fizičke kulture

Broj ind.

Prisutnost

na nastavi

Aktivnost na nastavi

Seminarski

rad

Prezentacija

seminarskog rada

Kolokvij

UKUPNO

bodova

013/21

3

0

7

7

50,5

67,5

031/22

3

0

7

7

34,5

 

010/21

3

0

7

7

20

 

Prof. dr Albina Fazlović


Rezultati drugog kolokvijuma iz Upravnog prava održanog 31.05.2023. godine.

R. br.

Br. indeksa

Brojčana ocjena

Slovna ocjena

Opisna ocjena

1.

003/20- OP/v

8

C

Prosječan

2.

007/20-OP/v

8

C

Prosječan

3.

004/20-OP

7

D

Uopšteno dobar

4.

004/17-OP

7

D

Uopšteno dobar

Poreski sistemi


Poreski sistemi – rezultati kolokvijuma.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 009/22-MP/V 70 7

Doc. dr Suad Keranović


Intenzivna njega – rezultati kolokvijuma.

Redni broj

Broj indeksa

Broj bodova

1.        

013/19-S/V

19

2.        

024/19-S/V

16

3.        

004/19-S/V

15

4.        

023/19-S/V

14

5.        

008/19-S/V

10

6.        

002/19-S/V

10

7.        

024/22-S/V

9

8.        

029/19-S/V

9

9.        

043/19-S/V

8

10.    

009/20-S/V

5