Osnovi patologije – rezultati testa


NAPOMENA: Maksimalan broj ostvarenih bodova na testu je 20. Uvid u radove će biti održan u ponedjeljak 21.05.2018.godine sa početkom u 17:00 h. Prije završnog dijela ispita bit će održan popravni test za studente koji nisu zadovoljili i za studente koji se nisu pojavili na testu. O terminu polaganja testa studenti će biti blagovremeno obavješteni.

Redni broj Prezime i ime Broj  bodova
1. 062/16-S 8
2. 001/16-S 11
3. 011/16-SI 5,5
4. 023/16-FT 11,5
5. 020/16-FT 7,5
6. 047/17-FA 15
7. 063/16-S 6,5
8. 005/16-FT 7,5
9. 046/16-FT 7
10. 049/16-FT 7
11. 036/16-S 6,5
12. 066/17-FA 12
13. 026/16-SI 3
14. 006/16-S 5,5
15. 017/17-FA 6
16. 018/16-FT 10,5
17. 015/16-FT 7
18. 067/17-FT 7
19. 064/16-FA 8,5
20. 025/17-FA 7
21. 013/16-S 9
22. 007/16-S 7
23. 066/16-S 9
24. 022/16-FA 11
25. 043/16-FA 5
26. 012/16-FT 7
27. 056/17-FA 5
28. 017/16-FT 8
29. 028/16-FT 10,5

 

Ekonomika preduzeća – rezultati kolokvijuma


R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 001/15-OSE 5
2. 021/17-RR 7
3. 006/16-RR 5
4. 003/16-MP 6
5. 026/17-OSE 8
6. 019/17-RR 8
7. 011/16-MP 7
8. 020/16-RR 8
9. 018/17-RR 7
10. 002/16-MP 6
11. 022/17-OSE 7

Doc.dr Alija Muhibić – rezultati ispita; 21.04.2018.god.


  • Opšta fizika (II ciklus)
R.br. Br.indeksa Uk.br. bodova
1. 027/17-MrMiF 85
  • Opšta fizika III
R.br. Br.indeksa Uk.br. bodova
1. 048/17-MiF 55
2. 032/17-MiF 30
3. 015/17-MiF 95
4. 016/17-MiF 90
  • Opšta fizika II
R.br. Br.indeksa Uk.br. bodova
1. 025/17-MiF 60
2. 024/17-MiF 60

Bodovna raspodjela:

Uk.br. bodova Ocjena
55 – 64 6
64 – 74 7
75 – 84 8
85 – 94 9
95 – 100 10