Prof. dr Hris Huseinagić – Obavještenje za studente


Broj-ind Godina
studija
Ciklus Smijer Kompjuterizovane radiološke metode Modifikacija radioloških metoda  
021/16-RA 4 1 RA Metode akvizicije podataka Modifikacije radioloških metoda u prikazu velikih zglobova  
027/16-RA 4 1 RA Kontrola kvaliteta nakon CT akvizicije Modifikacije radioloških metoda u forenzičnoj radiologiji  
073/16-RA 4 1 RA Kontrastna sredstva u CT dijagnostici Modifikacije radioloških metoda u prikazu urotrakta  
078/17-RA 4 1 RA Dozimetrija u CT dijagnostici Modifikacije radioloških metoda u prikazu abdomena  
038/15-RA 4 1 RA CT protokoli u neurologiji Modifikacije radioloških metoda kod starih I teško bolesnih pacijenata Nije ispunila obaveze
016/16-RA 4 1 RA CT protokoli u pulmologiji Anesteziološka potpora radiološkim pacijentima  Nije ispunio obaveze
047/17 4 1 RA CT protokoli u gastroenterologiji Modifikacije I dopune radioloških pretraga ozlijeđenih pacijenata Nije ispunio obaveze
051/16 4 1 RA CT protokoli u urologiji Rad I RTG aparati u jedinici intenzivne njege  

Doc.dr Alija Muhibić – rezultati ispita;15.02.2020.god.


  • Raspodjela bodova:
Br.bodova Ocjena
55 – 64 6
65 – 74 7
75 – 84 8
85 – 94 9
95 – 100 10
  • Opšta fizika (II ciklus)

ED. BROJ

BROJ INDEKSA

KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT

(TEORIJA I ZADACI)

BROJ BODOVA

SEMINARSKI RAD

BROJ BODOVA

UKUPAN BROJ

BODOVA

  1

 

     013/19 mr. MiF

47

10

57

2

 

008/19 mr. MiF

48

10

58

3

     023/19 mr. MiF

46

10

56

4

    007/19 mr.MiF

 

                46

             12

58

5

   010/19 mr.MiF

 

55

12

67

  • Opšta fizika II

RED. BROJ

BROJ INDEKSA

KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT

(TEORIJA I ZADACI)

BROJ BODOVA

SEMINARSKI RAD

BROJ BODOVA

UKUPAN BROJ

BODOVA

  1

 

001/19 MiF

67

10

77

2

 

005/19 MiF

45

10

55