Biologija sa humanom genetikom / Medicinska biologija sa humanom genetikom – rezultati ispita; 12.07.2018.god.


NAPOMENA: Upis ocjena, uvid u radove i odbrana seminarskih radova obavite će se nakon I septembarskog ispitnog roka.

RED.

BR

  BROJ IND. 1.PARC

23.3.2017

2.PARC

26.5.2017

SEM. RAD ZAVRŠNI ISPIT

28.6.2018.

UKUP

BOD

OCJENA ZAVRŠNI ISPIT

12.7.2018

UKUP

BOD

OCJENA NAPOMENA
1.         047/16-FT 3   10 42 55 6        
2.         004/16-FT 7,5   10       28,5 46   SEM.RAD
3.         029/15-     10 12 22          
4.         057/6-S   4 10       41,5 55,5 6  
5.         005/16-FT 5,5 1 10 13 29,5   21 37,5    
6.           016/16-ST 6 0 10 40 56 6        
7.         046/16-FT 6 0 10 16,5 32,5   43 59,5 6  
8.         019/16-RA             17,5 17,5    
9.         069/16-FT 6,5 7 10 0 20,5   22 45,5   SEM.RAD
10.     051/16-RA   6 10 20 36          
11.       053/16-S   17,5 10 27,5 55 6        
12.     026/16-SI 6,5   10 0 16   19 35    
13.       006/16-S 7 9 10 29 55 6        
14.     015/16-FT 5,5 4 10 35,5 55 6        
15.   M   013/16-S 7,5 1 10 7 25,5   13,5 34    
16.     035/16-SI 1   10       33,5 44,5   SEM.RAD
17.     007/16-S   7,5 10       37 55 6  
18.     022/16-FA 3 10 10 32 55 6        
19.     043/16-FA 5 10 10 10,5 25,5   18 43,5   SEM.RAD
20.     010/16-ST 10,5   10 34,5 55 6        
21.     017/16-FT 3,5 4 10 39 56,5 6        

 

RED.

BR

  BROJ IND. 1.PARC26.4.2018. 2.PARC

31.5.2018.

SEM. RAD ZAVRŠNI ISPIT

28.6.2018.

UKUP

BOD

OCJENA ZAVRŠNI ISPIT

12.7.2018

UKUP

BOD

OCJENA NAPOMENA
1.           054/17-SI 3 7,5 15 37 62,5 6        
2.           036/17-RA 20 20 15 40 55 6        
3.           041/17-S     15       39,5 54,5 6 SEM.RAD
4.   002/17-RA 8 8,5 15 7,5 24 5 23 54,5 6 SEM.RAD
5.   058/17-FT             30 30    
6.   062/17-S     15       44 59 6 SEM.RAD
7.           16/17-FT 4,5 8,5 15 27 55 6        
8.           043/17-RA     15 40 55 6        
9.           044/17-FT 2 13,5 15 64,5 95 10        
10.   052/17-FT 1 2   13,5 16,5 5 17 20    
11.   053/17-FT             31 31    
12.   014/17-FT 5 5,5   44 55 6        
13.   018/17-SI 0 9,5 15 42 57 6        
14.           27,5 27,5 5 21 27,5    
15.   001/17-RA 10 7,5 15 26 57,5 6        
16.   019/17-S             37 37    
17.   069/17-S     15 40 55 6        
18.   024/17-FT             13 13    
19.   022/17-RA     15 11,5 26,5 5        

 

 

BROJ IND. 1.PARC.

PRAKT.

26.4.2018.

1.PARC.TEOR.26.4.2018. 2.PARC.

PRAKT.

31.5.2018.

2.PARC.TEOR.

31.5.2018.

SEM. RAD ZAVRŠNI ISPIT (TEOR)

28.6.2018.

ZAVRŠNI ISPIT (PRAK.) UKUP

BOD

OCJENA NAPOMENA 12.7.2018. UK.BOD OCJENA
010/17-FA 0 5     15   3     SEM.RAD 38,5 56,5 6
045/17-RA         15         SEM.RAD 41 56 6
006/17-MF 4 9,5 2 11,5 15 53 13 81 8        
040/17-ST 0 6,5 0 6,5 15 44 12 71 7        
012/17-FA   8,5         0            
012/17-MF   2     15 32 4 36   SEM.RAD 37 56 6
009/17-ST   3,5     15 30,5 11 56,5 6        
034/17-FA   0     15 19 15 34   SEM.RAD 25 55 6
013/17-MF 1 6,5 0 5 15 46 5 66 7        
014/17-MF 1 4 0 11   27 1 27     36 37  
020/17-ST 0 8 2 9 15 33 10 58 6        
019/17-MF 2 4 3 9 15 41 9 65 7        
005/17-MF 5 3,5 2 8,5   34 10 34     46 56 6
028/17-RA                          
007/17-MF 3 13 2 3,5 15 37 13 65 7        
016/17-MF 0 6   8,5 15 33 7 55 6   58 80 8
023/17-ST 1 12 9 14,5 15 57,5 11 83,5 9        
046/17-RA                     13 13  
009/17-MF 0 9   6 15 37 5 57 6        
003/17-MF 0 0 1 9,5 15 36 5 56 6        
002/17-MF     2 11,5 15 35 5 50       55 6
003/17-FT         15         SEM.RAD 42 57 6
021/17-ST 1 6,5     15 26,5 12 53,5 6        
010/17-MF 4 15   29 15 67 13 95 10        
018/17-MF   14   14                  
015/17-FT   3                 28,5 31,5  
004/17-MF 3 9     15 32 5 32   SEM.RAD 35 55 6

Mikrobiologija sa parazitologijom – rezultati ispita; 12.07.2018.god.


NAPOMENA: Upis ocjena, uvid u radove i odbrana seminarskih radova obavite će se nakon I septembarskog ispitnog roka.

                         
Redni   Br. indeksa T1 T2 kol sem Završni Uk. ocjena POPRAVNI                      
broj   Bod. 23.2.2018 UK BOD OCJENA 12.4.

2018

Uk.

Bod.

Ocje. 28.6.

2018

UK.BOD OCJENA 12.7.2018 Uk.b. ocj
    053-16-S 3   11     3                     44 58 6
    061-16-S 7 2 3 20  22 34                     29 61 6
    034-16-FA     7 20  11 18   30 37 5             35 62 6