Osnove informatike – rezultati ispita; 22.07.2020.god.


R.br.

Br.indeksa

Ocjena

1.       

006/19-OP/V

7

2.       

017/19-OP

5

3.       

016/19-OP

5

4.       

011/19-OP

5

5.       

028/16-FT

5

6.       

018/19-OP

5

7.       

007/19-OP

6

8.       

021/19-S/V

8

9.       

012/18-DS

6

10.   

005/19-AR

5

11.   

006/19-OSE/V

6

12.   

013/19-OP

5

13.   

050/18-DS

5

14.   

018/18-DS

8

15.   

007/19-BP/V

7

16.   

022/19-PO/V

6

17.   

047/18-INI

7

18.   

014/18-DS

7

19.   

004/19-GRO

7

20.   

034/19-GRO

7

21.   

046/17-RA

6

22.   

029/19-GRO/V

7

23.   

012/19-AR/V

7

24.   

025/19-INI

8

25.   

024/19-INI

7

26.   

047/18-G/V

5

27.   

017/19-INI

8

28.   

016/19-INI

7

29.   

007/19-OSE

8

30.   

002/19-RR/V

9

31.   

005/19-FO

7

32.   

009/19-FO

7

33.   

008/18-OP

6

34.   

004/18-MD

5

35.   

028/16-FT

10

Prof.dr Zijad Jagodić – rezultati ispita; 22.07.2020.god.


  • Pozvanavanje robe u transportu
R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 010/19-DS 7
2. 012/18-DS 6
3. 018/19-DS 6
4. 035/18-DS 6
5. 021/19-BS 6
  • Osnove saobraćaja i transporta
R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 001/19-DS 6
  • Špedicija i agencijsko poslovanje
R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 013/16-DS 6
  • Terminali u drumskom saobraćaju
R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 013/16-DS 6
  • Motorna vozila
R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 014/17-MS 7