Prof.dr Sead Ahmetagić – rezultati Testa II


Rezultati Testa II za studente Medicinskog fakulteta.

Rbr. Broj indeksa Bodovi
1. 011/17 – MF 6
2. 019/17 – MF 6
3. 013/17 – MF 7
4. 003/17 – MF 2
5. 005/17 – MF 7
6. 009/17 – MF 3
7. 006/17 – MF 3
8. 012/17 – MF 2

Prof.dr Nenad Avramović – rezultati apsolventskog ispita


Međunarodno privatno pravo

Rbr.

Broj indeksa

Ocjena

1.

005/16 – OP

7

2.

018/19 – OP

7

 

Poslovno pravo

Rbr.

Broj indeksa

Ocjena

1.

012/16 – OP

6

2.

023/15 – OP

6

 

Pravo EU

Rbr.

Broj indeksa

Ocjena

1.

012/16 – OP

6

 

Doc.dr Albina Fazlović – rezultati II kolokvijuma održanog 16.12.2020.


Rezultati II kolokvijuma iz Uvoda u pravo održanog 16.12.2020. godine 

R. br.

Br. indeksa

Brojčana ocjena

Slovna ocjena

Opisna ocjena

1

005/20-FO

6

E

Zadovoljava

2

003/20-FO

6

E

Zadovoljava

3

002/20-FO

6

E

Zadovoljava

4

008/20-OP/V

6

E

Zadovoljava

5

007/20-OP/V

5

E

Ne zadovoljava

Rezultati II kolokvijuma iz Ustavnog prava održanog 16.12.2020. godine 

R. br.

Broj indeksa

Brojčana ocjena

Slovna ocjena

Opisna ocjena

1

001/19-OP

8

C

Prosječan

2

007/18-OP-V

7

D

Uopšteno dobar

3

007/19-BP/V

6

E

Zadovoljava

4

003/19-FO

6

E

Zadovoljava

5

010/19-BP

6

E

Zadovoljava

6

011/19-OP

5

F

Ne zadovoljava

7

007/18-OP

5

F

Ne zadovoljava

Prof.dr Izudin Tanović – rezultati predispitnih obaveza i pismenog ispita


REZULTATI – Predispitnih obaveza i pismenog ispita od 10.12.2018.

KINEZIMETRIJA / II godina/ I ciklus / Studijski program Fizijatrija i radna terapija – Sportski trener – obavezni predmet

Broj ind.

Prisutnost

na nastavi

Aktivnost na nastavi

Seminarski

rad

Prezentacija

seminarskog rada

Pismeni

min.broj bodova 40

UKUPNO

bodova

OCJENA

027/20 SPT

5

3

7

5

41,5

61,5

E/6

029/20 SPT

5

1

6

5

40,5

57,5

E/6

028/20 SPT

5

3

7

7

42

64

E/6

012//20 FT

4

2

7

7

29,5

49,5

F/5

007/19 FT

4

2

7

7

31,5

51,5

F/5

MENADŽMENT U SPORTU/ II godina/ I cikluse

predmet Sport i društveni sistemi

Broj ind.

Prisutnost

na nastavi

Aktivnost na nastavi

Seminarski

rad

Prezentacija

seminarskog rada

Pismeni

min.broj bodova 40

UKUPNO

bodova

OCJENA

012/19 MUS

5

3

9

9

44,5

70,5

D/7

SPORTSKI TRENER / IV godina I ciklus /razlika predmeta iz III godine

Predmet: Metodika sportske grane

Broj ind.

Prisutnost

na nastavi

Aktivnost na nastavi

Seminarski

rad

Prezentacija

seminarskog rada

Pismeni

min.broj bodova 40

UKUPNO

bodova

OCJENA

027/20 SPT

3

4

7

8

43,5

65,5

D/7

029/20 SPT

3

3

7

8

41

62

E/6

028/20 SPT

5

4

7

8

45

69

D/7

Studenti koji su u cjelosti odradili sve predispitne obaveze, te položili pismeni ispit sa 40 i više bodova, a u koliko su zadovoljni ocjenom treba da prijave ispit i dođu na upis ocjene, a u koliko nisu položili ispit mogu polagati u zakazanom terminu janarsko-februarskog roka, po vlastitom izboru usmeno ili pismeno.

Svi ostali studenti se upućuju da predhodno izvrše sve pred ispitne obaveze  te steknu pravo izlaska na završni ispit u zakazanim rokovima. To će moći uraditi u okviru zakazanog ispitnog termina u januarsko-februarskom roku.

NAPOMENA: Svi studenti, koji žele da izvrše uvid u svoje pismene radove mogu to uraditi u zakazanom terminima ispitnih rokova, nakon završetka ispita.