ALS Course – Dr Adnan Behrem


Obavještavaju se studenti III, IV i VI godine Medicinskog fakulteta da će dr Adnan Behrem držati kurs naprednog održavanja života u utorak 20.04.2021. godine u terminu od 09:30-14:00h.

Klinička prepedeutika – III i IV godina Medicinskog fakulteta


Obavještavaju se studenti Medicinskog fakulteta III i IV godine da će se predmet Klinička prepedeutika održati u sljedećim terminima:

III godina22.04.2021. godine – 09:30-11:00hDr Adnan Behrem

IV godina23.04.2021. godine – 09:30-11:00hDr Dženeta Azabagić Ganić

Prof.dr Gligorije Perović – odgoda predavanja


Obavještavaju se studenti da se predmeti kod prof.dr Gligorija Perovića neće održati 17.04.2021. godine. Nadoknada za predavanja 16.04.2021. i 17.04.2021. godine, izvršiti će se 28.05.2021. i 29.05.2021. godine u istim terminima.