Prof.dr Jasminka Sadadinović – nadoknada nastave


Obavještavaju se stuenti da će se nadoknada nastave kod prof.dr Jasminke Sadadinović održati u sljedećim terminima:

Oblikovanje lijekova 16.05.2019. godine sa početkom u 11:00 h,

Organska hemija 24.05.2019.godine sa početkom u 11:00 h,

Farmakognozija 24.05.2019.godine sa početkom u 14:00 h.

Prof.dr Izet Banda – nadoknada nastave


Obavještavaju se studenti da će se nadoknada nastave kod prof.dr Izeta Bande održati 14.05.2019. godine u sljedećim vremenskim terminima:

  • Preduzetništvo 10:00 h,
  • Međunarodno poslovno finansiranje 12:00 h,
  • Strategijski menadžment 14:00 h,
  • Spoljnotrgovinsko poslovanje 15:00 h.

Prof.dr Izet Banda – odgođena nastava


Obavještavaju se studenti da se predavanja kod prof dr Izeta Bande zakazana za 07.05.2019. godine neće održati. Studenti će blagovremeno biti obaviješteni o terminu nadoknade nastave.