Metodologija naučnog istraživanja – termin predavanja


Obavještavaju se studenti II, III i integrisanog ciklusa studija da će se predavanja iz predmeta Metodologija naučnog istraživanja kod akademik prof.dr Dževad Termiz održati u petak 22.11. i subotu 23.11. sa početkom u 10:00 h.

Prof.dr Brano Miljuš – termin predavanja


Obavještavaju se studenti da će se nastav kod prof.dr Brano Miljuš održati u subotu prema sledećem rasporedu:

  1. Diplomatsko i konzularno pravo i praksa od 10:00 – 12:00 h
  2. Diplomatski protokol od 12:00 – 14:00 h

Farmacija – obavještenje za studente


Obavještavaju se studenti studijskog programa Farmacija da je došlo do promjene rasporeda predavanja za predmete Prirodna ljekovita sredstva i Farmnaceutska biotehnologija, molimo vas da provjerite raspored.