Pravni fakultet

Studijski program – Opće pravo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

15.01.2020.god.

05.02.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Sudnica

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

14.01.2020.god.

04.02.2020.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik I

 

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

16:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

14:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Pravna historija

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

Pravna etika*

Prof.dr Brano Miljuš

18.01.2020.god.

08.02.2020.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. XI

Akademsko pisanje sa kancelariskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.01.2020.god.

10.02.2020.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

15.01.2020.god.

05.02.2020.god.

Srijeda

12:00 h

Sudnica

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

05.02.2020.god.

19.02.2020.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Engleski jezik II

 

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

16:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

15:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

 

Porodično pravo

Doc.dr Blanka Oršolić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Ekološko pravo*

Doc.dr Miroslav Baljak

15.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Srijeda

16:30 h

Kabinet br. III

Ljudska prava*

Prof.dr Edin Ramić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

15.01.2020.god.

19.02.2020.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

17.01.2020.god.

07.02.2020.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. I

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.01.2020.god.

19.02.2020.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

 

 

 

 

 

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminologija*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

15.01.2020.god.

19.02.2020.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Komunikacijske vještine*

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

18.01.2020.god.

22.02.2020.god.

Subota

11:00 h

Sudnica

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.01.2020.god.

19.02.2020.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Pravo EU

Prof.dr Nenad Avramović

15.01.2020.god.

19.02.2020.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Radno pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistika*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

Nomotehnika

Prof.dr Brana Komljenović

 

Pravo intelektualne svojine*

Prof.dr Brana Komljenović

05.02.2020.god.

19.02.2020.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti