PRAVNI FAKULTET

Studijski program – Opće pravo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Uvod u pravo

 

04.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Srijeda

Subota

14:00 h

09:00 h

Sudnica

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

03.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

14:00 h

Sudnica

Pravna istorija

Prof.dr Edin Ramić

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

14:00 h

Sudnica

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Pravna etika

Prof.dr Brano Miljuš

07.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. X

Kancelarijsko poslovanje

Prof.dr Kemal Brkić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. V

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Ustavno pravo

 

04.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Srijeda

Subota

14:00 h

09:00 h

Sudnica

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

16.09.2019.god.

30.09.2019.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Krivično pravo

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

10.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Utorak

Ponedjeljak

16:30 h

Sudnica

Porodično pravo

Doc.dr Blanka Oršolić

12.09.2019.god.

28.09.2019.god.

četvrtak

Subota

14:00 h

10:00 h

Kabinet br. III

Međunarodno krivično pravo

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Ljudska prava

Prof.dr Kemal Brkić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. V

Ekološko pravo

Prof.dr Kemal Brkić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. V

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

03.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Mađunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Upravno pravo

 

04.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Srijeda

Subota

14:00 h

09:00 h

Sudnica

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

16.09.2019.god.

30.09.2019.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Sudnica

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

12:00 h

Kabinet br. III

Kriminologija

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Retorika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Pravo osiguranja

Prof.dr Nenad Avramović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

11.09.2019.god.

30.09.2019.god.

Srijeda

Ponedjeljak

16:00 h

16:00 h

Sudnica

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Pravo EU

Prof.dr Nenad Avramović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Radno pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

12.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

09:30 h

13:00 h

Sudnica

Kriminalistika

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Nomotehnika

Prof.dr Brana Komljenović

16.09.2019.god.

30.09.2019.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Sudnica

Pravo intelektualne svojine

Prof.dr Brana Komljenović

16.09.2019.god.

30.09.2019.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Sudnica