Pravni fakultet

Studijski program – Opće pravo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc.dr Albina Fazlović

15.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Kabinet br. V

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

 

 

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

14.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Sudnica

 

 

Pravna historija

Prof.dr Edin Ramić

14.06.2022.

05.07.2022.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Sudnica

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Pravna etika*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

15.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Kabinet br. V

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

.

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

22.06.2022

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

 

09.06.2022.

 

Četvrtak

 

16.00

Sudnica

Porodično pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

 

09.06.2022.

 

Četvrtak

 

16.00

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo*

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

22.06.2022

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Pravo intelektualne svojine*

Prof.dr Brana Komljenović

.

Sudnica

Ljudska prava*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

22.06.2022

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

Kabinet br. I

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

08.06.2022..

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

15.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. IV

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

Sudnica

Ekonomska politika

Doc.dr Mirsad Nalić

.

 

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

 

Kriminologija*

 

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

22.06.2022

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

08.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Komunikacijske vještine

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.06.2022.

04.07.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

10.00

10.00

 

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

Sudnica

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

08.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Forenzika u krivičnom postupku

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

22.06.2022

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

08.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Radno i socijalno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

15.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistika*

Doc. dr Milanko Aladžić Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

22.06.2022

13.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Nomotehnika

Prof.dr Brana Komljenović

Sudnica

Pravo EU*

Prof.dr Nenad Avramović

08.06.2022.

06.07.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti