PRAVNI FAKULTET

Studijski program – Opće pravo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Uvod u pravo

 

06.04.2019.god.

Subota

12:00 h

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

02.04.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

06.04.2019.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

15.04.2019.god.

Ponedeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Pravna istorija

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Pravna etika

Prof.dr Brano Miljuš

 

 

 

Kabinet br. VI

Kancelarijsko poslovanje

Prof.dr Kemal Brkić

10.04.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. IV

 

 


III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Ustavno pravo

 

06.04.2019.god.

Subota

12:00 h

Kabinet br. IV

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

03.04.2019.god.

Srijeda

09:30 h

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

06.04.2019.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

15.04.2019.god.

Ponedeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

 

Porodično pravo

Doc.dr Blanka Oršolić

 

 

 

 

Međunarodno krivično pravo

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Ljudska prava

 

 

 

 

 

Ekološko pravo

Prof.dr Kemal Brkić

10.04.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. IV

 

 

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

17.04.2019.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

12.04.2019.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. I

Mađunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

03.04.2019.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Upravno pravo

 

 

 

 

 

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljnović

 

 

 

 

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

 

Kriminologija

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Retorika

 

 

 

 

 

Pravo osiguranja

Prof.dr Nenad Avramović

03.04.2019.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

 

 

 

Sudnica

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

03.04.2019.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Pravo EU

Prof.dr Nenad Avramović

03.04.2019.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Radno pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Kriminalistika

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Nomotehnika

 

 

 

 

 

Pravo intelektualne svojine

Prof.dr Brana Komljenović

03.04.2019.god.

Srijeda

09:30 h

Sudnica