PRAVNI FAKULTET

Studijski program – Opće pravo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Uvod u pravo

Doc.dr Albina Abidović

07.11.2018.god.

Srijeda

13:30 h

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

13.11.2018.god.

Utorak

10:00 h

 

Engleski jezik I

 

03.11.2018.god.

Subota

09:00 h

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Pravna istorija

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.11.2018.god.

Utorak

10:00 h

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Pravna etika

Prof.dr Brano Miljuš

 

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 


III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Ustavno pravo

Doc.dr Albina Abidović

07.11.2018.god.

Srijeda

13:30 h

 

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Engleski jezik II

 

03.11.2018.god.

Subota

09:00 h

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

14.11.2018.god.

Srijeda

13:00 h

 

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

 

Porodično pravo

Doc.dr Blanka Oršolić

14.11.2018.god.

Srijeda

09:30 h

 

Međunarodno krivično pravo

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

14.11.2018.god.

Srijeda

13:00 h

 

Ekološko pravo

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Ljudska prava

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

14.11.2018.god.

Srijeda

13:00 h

 

Upravno pravo

Doc.dr Albina Abidović

07.11.2018.god.

Srijeda

13:30 h

 

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljnović

 

 

 

 

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

 

Kriminologija

Akademi prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Pravo osiguranja

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Retorika

Prof.dr Brano Miljuš

 

 

 

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

 

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

14.11.2018.god.

Srijeda

13:00 h

 

Pravo EU

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

14.11.2018.god.

Srijeda

13:00 h

 

Radno pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Kriminalistika

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Nomotehnika

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Pravo intelektualne svojine

Prof.dr Brana Komljenović