PRAVNI FAKULTET

Studijski program – Opće pravo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Uvod u pravo

 

21.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

12:00 h

17:30 h

Kabinet br. I

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

18.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

17.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

13:00 h

Sudnica

Pravna istorija

Prof.dr Edin Ramić

17.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

13:00 h

Sudnica

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet Informatike

Pravna etika

Prof.dr Brano Miljuš

10.06.2019.god.

24.06.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00 h

14:00 h

Kabinet br. VI

Kancelarijsko poslovanje

Prof.dr Kemal Brkić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. IV

 

 


III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Ustavno pravo

 

21.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

12:00 h

17:30 h

Kabinet br. IV

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

10.06.2019.god.

26.06.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

14:00 h

13:00 h

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Krivično pravo

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

14:00 h

14:00 h

Sudnica

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

19.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:30 h

16:30 h

Sudnica

Porodično pravo

Doc.dr Blanka Oršolić

22.06.2019.god.

06.07.2019.god.

 

Subota

Subota

12:00 h

10:00 h

Sudnica

Međunarodno krivično pravo

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

14:00 h

14:00 h

Sudnica

Ljudska prava

Prof.dr Kemal Brkić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. IV

Ekološko pravo

Prof.dr Kemal Brkić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. IV

 

 

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

14:00 h

14:00 h

Sudnica

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

18.06.2019.god.

02.07.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

Mađunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

19.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Sudnica

Upravno pravo

 

21.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

12:00 h

17:30 h

Sudnica

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

10.06.2019.god.

26.06.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

14:00 h

13:00 h

Sudnica

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

17.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Ponedeljak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. IV

Kriminologija

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

14:00 h

14:00 h

Sudnica

Retorika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Pravo osiguranja

Prof.dr Nenad Avramović

19.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Sudnica

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

15.06.2019.god.

27.07.2019.god.

Subota

Subota

12:00 h

12:00 h

Sudnica

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

19.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Sudnica

Pravo EU

Prof.dr Nenad Avramović

19.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Sudnica

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

19.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Sudnica

Radno pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

21.06.2019.god.

09.07.2019.god.

Petak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Sudnica

Kriminalistika

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

14:00 h

14:00 h

Sudnica

Nomotehnika

Prof.dr Brana Komljenović

10.06.2019.god.

26.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

14:00 h

13:00 h

Sudnica

Pravo intelektualne svojine

Prof.dr Brana Komljenović

10.06.2019.god.

26.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

14:00 h

13:00 h

Sudnica