PRAVNI FAKULTET

Studijski program – Opće pravo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Uvod u pravo

 

16.10.2019.god.

Srijeda

14.00 h

Sudnica

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

08.10.2019.god.

Utorak

09:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

04.11.2019.god.

Ponedjeljak

14:00 h

Sudnica

Pravna istorija

Prof.dr Edin Ramić

04.11.2019.god.

Ponedjeljak

14:00 h

Sudnica

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Pravna etika

Prof.dr Brano Miljuš

 

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje

Prof.dr Kemal Brkić

09.10.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. II

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Ustavno pravo

 

16.10.2019.god.

Srijeda

14.00 h

Sudnica

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

30.10.2019.god.

Srijeda

09:30 h

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Krivično pravo

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

16.10.2019.god.

Srijeda

14.00 h

Sudnica

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

31.10.2019.god.

Četvrtak

14:00 h

Kabinet br. XII

Porodično pravo

Doc.dr Blanka Oršolić

31.10.2019.god.

Četvrtak

14:00 h

Kabinet br. XII

Međunarodno krivično pravo

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

16.10.2019.god.

Srijeda

14.00 h

Sudnica

Ljudska prava

Prof.dr Kemal Brkić

09.10.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. II

Ekološko pravo

Prof.dr Kemal Brkić

09.10.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. II

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

16.10.2019.god.

Srijeda

14.00 h

Sudnica

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

08.10.2019.god.

Utorak

09:00 h

Kabinet br. I

Mađunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.10.2019.god.

Utorak

17:00 h

Sudnica

Upravno pravo

 

 

 

 

 

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

30.10.2019.god.

Srijeda

09:30 h

Sudnica

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

12.10.2019.god.

Subota

12:30 h

Kabinet br. XII

Kriminologija

Akademik prof.dr

Nedeljko Stanković

16.10.2019.god.

Srijeda

14.00 h

Sudnica

Retorika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Mali amfiteatar

Pravo osiguranja

Prof.dr Nenad Avramović

15.10.2019.god.

Utorak

17:00 h

Sudnica

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

12.10.2019.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. III

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.10.2019.god.

Utorak

17:00 h

Sudnica

Pravo EU

Prof.dr Nenad Avramović

15.10.2019.god.

Utorak

17:00 h

Sudnica

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.10.2019.god.

Utorak

17:00 h

Sudnica

Radno pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

 

 

 

 

Kriminalistika

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

16.10.2019.god.

Srijeda

14.00 h

Sudnica

Nomotehnika

Prof.dr Brana Komljenović

30.10.2019.god.

Srijeda

09:30 h

Sudnica

Pravo intelektualne svojine

Prof.dr Brana Komljenović

30.10.2019.god.

Srijeda

09:30 h

Sudnica