Mr. Vahid Puškarević, lektor


Njemački jezik I – ispit održan 16.01.2023. godine.

Redni broj

Broj indeksa

Broj bodova

Ocjena

1.

040/22-FA/V

100

10/A

2.

020/22-S/V

98

10/A

3.

010/22-MF

97

10/A

4.

019/22-S/V

95

10/A

5.

008/22-MF

95

10/A

6.

017/22-FA

95

10/A

7.

011/22-FA

90

9/B

8.

038/22-S/V

89,5

9/B

9.

003/22-INI

87,5

9/B

10.

004/22-MF

86,5

9/B

11.

004/22-DS

86,5

9/B

12.

006/22-MF

85

9/B

13.

031/22-RA/V

83

8/C

14.

002/22-OSE

76

8/C

15.

007/22-ST

75

8/C

16.

001/22-ST

75

8/C

17.

003/22-MF

73,5

7/D

18.

02/22-MF

72

7/D

19.

001/22-VPU

72

7/D

20.

N.S.

69

7/D

21.

016/22-FA

62,5

6/E

22.

013/21-GRO/V

55

6/E

23.

006/22-OSE/V

54

6/E

Ispit nisu položili:

Redni broj

Broj indeksa

Broj bodova

Ocjena

1.

006/22-RR

51,5

5/F

2.

003/22-RNO/V

36

5/F

3.

012/22-BS

33

5/F

4.

008/22-FT

33

5/F

5.

033/22-S/V

25

5/F

6.

015/22

23,5

5/F

7.

012/22-FT

4

5/F

Njemački jezik II – ispit održan 16.01.2023. godine.

Redni broj

Broj indeksa 

Broj bodova 

Ocjena 

1. 

017/22-FA 

96,5 

10/A 

2. 

012/21-MF 

93 

9/B 

3. 

012/21-VPU/V 

86,5 

9/B 

4.  

011/22-FA 

83 

8/C 

5. 

015/21-RNO/V 

79,5 

8/C 

6. 

009/21-ST 

78,5 

8/C 

7. 

029/21-FT/V 

75 

8/C 

8. 

010/21-SI 

69 

7/D 

9. 

002/22-OSE 

66,5 

7/D 

10. 

008/21-FA 

65,5 

7/D 

11. 

001/21-MP/V 

54 

6/E 

Ispit nisu položini:

Redni broj

Broj indeksa 

Broj bodova 

Ocjena 

1. 

003/21-SI 

51,5 

5/F 

2. 

006/22-OSE/V 

51 

5/F 

3. 

013/21-GRO/V 

50,5 

5/F 

4. 

017/21-SI/V 

43 

5/F 

5. 

013/21-OSE/V 

42,5 

5/F 

6. 

011/21-BS 

37 

5/F 

7. 

002/21-ST 

29,5 

5/F 

8. 

032/19-GRO 

19 

5/F 

9. 

019/21-S/V 

10,5 

5/F 

Upis ocjena za oba predmeta, kao i uvid u radove za one koji nisu položili ispit, je u petak, 27.01.2023., u vremenu od 16:30 do 17:30.