Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 27.05.2022. godine


Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom Uloga i značaj sigurnosti saobraćaja u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine“, kandidatkinje Samre Mujkić, studentice II ciklusa studijskog programa Saobraćaj, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 19.05.2022. godine


Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom “Specifičnosti anestezije u laparoskopskoj hirurgiji žučne kesice” kandidata Almira Sakića, studenta doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 04.05.2022. godine do 18.05.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-38-1/22 od 19.05.2022. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 20.05.2022. godine sa početkom u 14:00 sati u velikom amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 04.05.2022. godine


 I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom “Specifičnosti anestezije u laparoskopskoj hirurgiji žučne kesice” kandidata Almira Sakića, studenta doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

 

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 19.04.2022. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Farmakoterapija urinarnih infekcija kod osoba starije životne dobi kandidatkinje Selme Buljubašić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija studijskog programa Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 17.03.2022.godine


Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Kvalitet života oboljelih od karcinoma dojke poslije kemoterapije” kandidatkinje Lejle Balvanović, studentice magistarskih studija na studijskom programu Sestrinstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 02.03.2022. godine do 16.03.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-93-1/22 od 17.03.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 18.03.2022. godine sa početkom u 15:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.