Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 17.07.2024. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Potrošnja lijekova u terapiji depresije“ kandidatkinje Eme Selimović, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Mije Keroševića Guje 3.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 04.07.2024. godine


Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom “Efekti desetonedeljnog programiranog treninga na transformaciju antropoloških dimenzija rvača“ kandidata mr. Sedata Baftije, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Sportski trener,, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 18.06.2024. godine do 03.07.2024. godine, nije bilo primjedbi. 

Rektor Univerziteta rješenjem broj: 01-383-1/24 od 04.07.2024. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 05.07.2024. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Bosanskog kulturnog centra, u ulici Mije Keroševića Guje 3.

Obavještenje za javnost Ekonomskog fakulteta za dan 02.07.2024. godine


Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom „Uticaj online oglašavanja na lojalnost brendu kandidatkinje Maide Omerović, studentice II ciklusa studija na studijskom programu Ekonomija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Mije Keroševića Guje 3.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 26.06.2024. godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Specifičnost onkološke terapije na oralna tkiva kandidata Haruna Suljkanovića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 27.05.2024. godine do 10.06.2024. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-266-1/24 od 25.06.2024. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 28.06.2024. godine sa početkom u 14:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Mije Keroševića Guje br. 3, Tuzla.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 18.06.2024. godine


Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom “Efekti desetonedeljnog programiranog treninga na transformaciju antropoloških dimenzija rvača“ kandidata mr. Sedata Baftije, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Sportski trener, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u prostorijama Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Mije Keroševića Guje 3.