Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 06.08.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Geografske osnove razvoja turizma na području Općine Srebrenica“ kandidata Envera Muhića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Geografija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 22.07.2020.godine do 05.08.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03248-1/20 od 06.08.2020. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 12.08.2020. godine sa početkom u 10:00sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 28.07.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Atopijski dermatitis u dječijoj dobi“ kandidatkinje Slavice Ivanov, studentice magistarskih studija na studijskom programu Sestrinstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 13.07.2020. godine do 27.07.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-285-1/20 od 28.07.2020. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 29.07.2020. godine sa početkom u 13:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom “Skupljanje i odlaganje radioaktivnog otpada“ kandidatkinje Merjeme Imamović, studentice magistarskih studija na studijskom programu Radiologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 13.07.2020. godine do 27.07.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-286-1/20 od 28.07.2020. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 29.07.2020. godine sa početkom u 13:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 28.07.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Utvrđivanje nivoa znanja kroz pisane provjere u nastavi matematike u šestom razredu“ kandidata Adnana Tihića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 13.07.2020. godine do 27.07.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-235-1/20 od 28.07.2020. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 05.08.2020. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 27.07.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom „Evaluacija sportsko-rekreativnih aktivnosti zdravstvenog statusa i prehrambenih navika stanovništva“ kandidata mr. Bože Vuletića, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Menadžment u sportu, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 11.07.2020. godine do 25.07.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-282-1/20 od 27.07.2020. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 29.07.2020. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 24.07.2020. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Terapija bola“ kandidatkinje Maše Lekić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Funkcijski poremećaji probavnog sustava kod školske djece“ kandidata Svjetlane Malinović, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.