Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 21.01.2021.godine


I 

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Osteomijelitis“ kandidatkinje Jelene Matić Kalabić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 16.12.2020. godine do 30.12.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-3-1/21 od 19.01.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 22.01.2021. godine sa početkom u 13:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 05.01.2021. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Farmakološka aktivnost alkaloida“ kandidatkinje Sejle Numanović, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 31.12.2020.godine


I 

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Beta-hemolitički streptokok grupe B u trudnoći“ kandidatkinje Admire Ibrahimović, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 16.12.2020. godine do 30.12.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-549-1/20 od 30.12.2020. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 31.12.2020. godine sa početkom u 12:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 16.12.2020. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Beta-hemolitički streptokok grupe B u trudnoći“ kandidatkinje Admire Ibrahimović, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 16.12.2020. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Osteomijelitisi“ kandidatkinje Jelene Matić Kalabić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.