Obavještenje za javnost Pravnog fakulteta za dan 16.09.2019. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom Pravne implikacije sticanja i prestanka državljanstva Bosne i Hercegovine“ kandidatkinje Almine Kuduzović, studentice magistarskih studija na studijskom programu Opće pravo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 11.09.2019.godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Elektronsko učenje u funkciji razvoja sistema obrazovanja“ kandidatkinje Munire Šarić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Informatika i tehnika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 05.09.2019. godine


I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom „Faktori ekstrakcija trajnih zuba kod odraslih pacijenata“ kandidata dr. stomatologije Edina Kaletovića, studenta doktorskih studija na Fakulteta zdravstvenih nauka, studijskog programa Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost 02.09.2019.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom „Strane direktne investicije“ kandidatkinje Asime Ruvić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 31.07.2019. godine do 14.08.2019. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Ekonomskog fakulteta rješenjem broj: 04/02-73-1/19 od 02.09.2019. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 07.09.2019. godine sa početkom u 11:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost 31.07.2019.godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Strane direktne investicije“ kandidatkinje Asime Ruvić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.