Obavještenje za javnost 01.11.2018. godine


I

 Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom „Analitičke metode u kontroli kvalitete preparata sa sedativnim djelovanjem” kandidata Adnana Muharemagića, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 16.10.2018. godine do 30.10.2018. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 298-1/2018 od 31.10.2018. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 07.11.2018. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost 26.10.2018. godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom „Međunarodni finansijski sistem“  kandidatkinje Alme Halilović, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 10.10.2018. godine do 24.10.2018. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Ekonomskog  fakulteta rješenjem broj: 275-1/2018 od 25.10.2018. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 07.11.2018. godine sa početkom u 16:15 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost 20.10.2018.godine


I

 Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom “Transnacionalni organizovani kriminal sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu“ kandidatkinje Alene Gutić, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 04.10.2018. godine do 18.10.2018. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pravnog fakulteta rješenjem broj: 269-1/2018 od 19.10.2018. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 31.10.2018. godine sa početkom u 16.00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost 17.10.2018.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Implementacija optickih medija u telekomunikacionom sistemu Bosne i Hercegovine kandidata Slađana Jakirovića, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 01.10.2018. godine do 15.10.2018. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj: 263-1/2018 od 16.10.2018. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 31.10.2018. godine sa početkom u 16:15 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.