Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 17.10.2020.godine


I 

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Terapija bola“ kandidatkinje Maše Lekić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina,, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 24.07.2020. godine do 07.08.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-80-1/20 od 17.10.2020. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 28.10.2020. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 17.10.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Interakcije lijekova“ kandidatkinje Andree Gardaš, studentice integrisanog I i II ciklusa studija, studijskog programa Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 18.09.2020. godine do 02.10.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-423-1/20 od 17.10.2020. godine zakazuje javnu odbranu završnog  rada za dan 28.10.2020. godine sa početkom u 10:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II 

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Prevencija kardiovaskularnih bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ kandidatkinje Jasmine Brguljašević, studentice magistarskih studija na studijskom programu Sestrinstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 26.09.2020. godine do 10.10.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-422-1/20 od 17.10.2020. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 28.10.2020. godine sa početkom u 13:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 17.10.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Turističko-geografska analiza Općine Hadžići“ kandidatkinje Amele Džeko, studentice magistarskih studija na studijskom programu Geografija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 02.10.2020. godine do 16.10.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-327-1/20 od 17.10.2020. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 24.10.2020. godine sa početkom u 10:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 09.10.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Uspješnost konzervativnog liječenja mallet fingera primjenom adekvatne imobilizacije kandidatkinje prim.mr.spec.med.dr Nataše Zelinčević-Vukajlović, studentice doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 23.09.2020. godine do 07.10.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-71-1/20 od 09.10.2020. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 14.10.2020. godine sa početkom u 13:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II 

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod „Etiološki faktori fibrilacije atrija u hospitaliziranih pacijenata“ kandidata dr. Mirsada Selimovića, studenta doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 23.09.2020. godine do 07.10.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-72-1/20 od 09.10.2020. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 14.10.2020. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 06.10.2020.godine


Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Onkološko liječenje karcinoma dojke“ kandidata Mujage Čičkušića, studentica magistarskih studija na studijskom programu Sestrinstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 18.09.2020. godine do 02.10.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-383-1/20 od 05.10.2020. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 14.10.2020. godine sa početkom u 11:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.