Obavještenje za javnost 11.07.2018. godine


Obavještenje za javnost 11.07.2018. godine

I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom Inkluzivno obrazovanje u nastavi matematike“ kandidatkinje Edine Hećo, studentice magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom Metode rada u izučavanju elektrotehnike za učenike sa posebnim potrebama“ kandidatkinje Edine Grbešić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

III

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom Korištenje računara i napredovanje učenika u nastavi matematike“ kandidatkinje Anise Šehić studentice magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

 

 

Obavještenje za javnost 02.07.2018. godine


Obavještenje za javnost 02.07.2018. godine

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom Uloga NATO saveza u savremenim globalnim odnosima sa implikacijom na Bosnu i Hercegovinu“ kandidata Nedžada Terzića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Politologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost 01.06.2018. godine


Obavještenje za javnost 01.06.2018. godine

I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Infrastrukturni projekat odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda kandidata Munira Dedića, , kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 14.04.2018. godine do 28.04.2018. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj: 151-1/2018 od 31.05.2018. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 12.06.2018. godine sa početkom u 16.15 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom “Analiza efekata uvođenja zonskog sistema parkiranja u Brčkom sa prijedlogom korekcija“  kandidatkinje Mirnese Rovčanin, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 14.04.2018. godine do 28.04.2018. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj: 152-1/2018 od 31.05.2018. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 16.06.2018. godine sa početkom u 14.00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost 14.04.2018. godine


Obavještenje za javnost 14.04.2018. godine

I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom Infrastrukturni projekat odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda kandidata Munira Dedića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Hidrotehnika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom “Analiza efekata uvođenja zonskog sistema parkiranja u Brčkom sa prijedlogom korekcija“  kandidatkinje Mirnese Rovčanin, studenta magistarskih studija na studijskom programu Saobraćaj, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost 14.03.2018. godine


I

 

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Uticaj informaciono-komunikacionih tehnologija u svakodnevnom životu” kandidata Fuada Hasanovića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Inženjerska informatika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 27.02.2018. godine do 13.03.2018. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj: 75-1/2018 od 14.03.2018. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 19.03.2018. godine sa početkom u 17.30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Teorijska određenja rata, organizovanog kriminala i terorizma“ kandidata Fahrudina Budnje, studenta magistarskih studija na studijskom programu Politologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 21.02.2018. godine do 13.03.2018. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta političkih nauka rješenjem broj: 76-1/2018 od 14.03.2018. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 28.03.2018. godine sa početkom u 15.00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.