Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 27.09.2023.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Upotreba statina u liječenju hiperlipidemijekandidata Deana Kopića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 12.09.2023. godine do 26.09.2023. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-465-1/23 od 27.09.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 29.09.2023. godine sa početkom u 14:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 25.09.2023. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Ishrana i fizička aktivnost kod bolesnika u šećernoj bolesti“ kandidata Adnana Imširovića, studenta integrisanog studijskog programa Medicina, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 12.09.2023. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom “Upotreba statina u liječenju hiperlipidemije“ kandidata Deana Kopića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 11.09.2023.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Eterična ulja, svojstva i primjena kandidatkinje Emine Hasifić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 24.07.2023. godine do 07.08.2023. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-427-1/23 od 09.09.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 15.09.2023. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 04.09.2023.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Nuspojave antidepresivakandidata Maida Turatovića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 31.07.2023. godine do 14.08.2023. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-411-1/23 od 04.09.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 08.09.2023. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.