Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 13.11.2019. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Državni put IB reda M22, opasne deonice“ kandidata Damira Rančića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Saobraćaj, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Evidencija komunalnih elektroenergetskih vodova“ kandidata Jure Begića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Geodezija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 13.11.2019.godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Multimedijalna sredstva u nastavi informatike i tehnike u osnovim školama“ kandidatkinje Indire Hurem, studenta magistarskih studija na studijskom programu Informatika i tehnika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Uloga dodatne nastave i takmičenja u nastavi matematike“ kandidata Adema Alića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, i, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 04.11.2019. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Vektorizacija dijela Općine Bugojno“ kandidatkinje Nedžme Filan, studentice magistarskih studija na studijskom programu Geodezija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Ekonomskog fakulteta za dan 16.10.2019.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom „Uloga i značaj procjene rizika u bankama“ kandidatkinje Maide Zukić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 30.09.2019. godine do 14.10.2019. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Ekonomskog fakulteta rješenjem broj: 04/04-118-1/19 od 15.10.2019. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 23.10.2019. godine sa početkom u 14:50 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom „Edukacija i razvoj zaposlenika u oblasti gospodarstva“ kandidata Josipa Bilića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 30.09.2019. godine do 14.10.2019. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Ekonomskog fakulteta rješenjem broj: 04/04-119-1/19 od 15.10.2019. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 23.10.2019. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 14.10.2019.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom „Osiguranje transporta kao značajan faktor sigurnosti saobraćaja“ kandidata Jasmina Sadadinovića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Saobraćaj, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 27.09.2019. godine do 11.09.2019. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj: 04/04-282-1/19 od 14.10.2019. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 15.10.2019. godine sa početkom u 18:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.