Obavještenje za javnost 29.04.2019. godine


I

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom „Intrahospitalne infekcije u odjeljenju intenzivne terapije“ kandidatkinje mr. Melihe Ćurčić, studentice doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Sestrinstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 12.04.2019. godine do 26.04.2019. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-147-1/19 od 29.04.2019. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 08.05.2019. godine sa početkom u 14.00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost 20.04.2019. godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom „Respiratorna insuficijencija kod novorođenčeta“ kandidatkinje Aide Čačković, studenta magistarskih studija na studijskom programu Sestrinstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 05.04.2019. godine do 19.04.2019. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-129-1/19 od 20.04.2019. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 26.04.2019. godine sa početkom u 15.00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost 12.04.2019. godine


 

I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom „Intrahospitalne infekcije u odjeljenju intenzivne terapije“ kandidatkinje mr. Melihe Ćurčić, studentice doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Sestrinstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost 05.04.2019. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Respiratorna insuficijencija kod novorođenčeta“ kandidatkinje Aide Čačković, studenta magistarskih studija na studijskom programu Sestrinstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost 27.03.2019. godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom „Stepen zadovoljstva pacijenata nakon operacije lumbalne diskus hernije”  kandidatkinje Eldine Mandžukić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Sestrinstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 11.03.2019. godine do 25.03.2019. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-71-1/19 od 27.03.2019. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 08.04.2019. godine sa početkom u 13:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.