Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 29.02.2024. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom “Minerali i vitamini kao dodaci prehrani“ kandidatkinje Maje Buljubašić, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 29.02.2024. godine


Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom “Analiza primjene skeletnog sistema u visokogradnji“ kandidatkinje Ene Nefić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Građevinarstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 01.02.2024. godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Stav pacijenta o palijativnoj zaštiti kandidatkinje Tanje Tešić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Sestrinstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 16.01.2024. godine do 30.01.2024. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-44-1/24 od 31.01.2024. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 03.02.2024. godine sa početkom u 14:45 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 01.02.2024. godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Rehabilitacija pacijenata nakon preboljelog moždanog udara kandidatkinje Enise Begović, studentice II ciklusa studija na studijskom programu Fizioterapija i radna terapija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 16.01.2024. godine do 30.01.2024. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-45-1/24 od 31.01.2024. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 03.02.2024. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 24.01.2024. godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Izbjeljivanje zuba kandidatkinje Selme Mujić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 08.01.2024. godine do 22.01.2024. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-30-1/24 od 23.01.2024. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 25.01.2024. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.