Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 24.01.2020. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Menadžment organizacije i upravljanja zdravstvenim zbrinjavanjem u sportu“ kandidatkinje Dženane Čajić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Menadžment u sportu, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 07.01.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom „Državni put IB reda M22, opasne deonice“ kandidata Damira Rančića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Saobraćaj, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 13.11.2019. godine do 27.11.2019. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj: 04/04-1-1/20 od 07.01.2020. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 15.01.2020. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 29.11.2019.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod „Multimedijalna sredstva u nastavi informatike i tehnike u osnovim školama“ kandidatkinje Indire Hurem, studenta magistarskih studija na studijskom programu Informatika i tehnika,, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 12.11.2019. godine do 26.11.2019. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-272-1/19 od 27.11.2019. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 04.12.2019. godine sa početkom u 13:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

 Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod „Uloga dodatne nastave i takmičenja u nastavi matematike“ kandidata Adema Alića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 12.11.2019. godine do 26.11.2019. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-273-1/19 od 27.11.2019. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 04.12.2019. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 20.11.2019.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom „Vektorizacija dijela Općine Bugojno“ kandidatkinje Nedžme Filan, studentice magistarskih studija na studijskom programu Geodezija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 04.11.2019. godine do 18.11.2019. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj: 04/04-380-1/19 od 19.11.2019. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 29.11.2019. godine sa početkom u 13:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 13.11.2019. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Državni put IB reda M22, opasne deonice“ kandidata Damira Rančića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Saobraćaj, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Evidencija komunalnih elektroenergetskih vodova“ kandidata Jure Begića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Geodezija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.