TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Građevinarstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

17.10.2019.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

10.10.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Građevinski materijali

Doc.dr Goran Pejičić

23.10.2019.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekološkog inženjerstva

Doc.dr Almir Šabović

08.10.2019.god.

Utorak

16:30 h

Kabinet br. III

Gradnja objekata

Doc.dr Budimir Tojagić

12.10.2019.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. II

Menadžment građevinskih preduzeća

Prof.dr Pašaga Muratović

18.10.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. XII

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Nacrtna geometrija

Prof.dr B.Š.

09.10.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Mehanika tla

Doc.dr Almir Šabović

08.10.2019.god.

Utorak

16:30 h

Kabinet br. III

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

18.10.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. XII

Zgradarstvo

Prof.dr Nusret Mujagić

16.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Instalacije

Prof.dr Ivan Hegediš

11.10.2019.god.

Petak

13:00 h

Kabinet br. III

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

30.10.2019.god.

Srijeda

09:30 h

Sudnica

Osnovi hidrotehnike

Doc.dr Almir Šabović

08.10.2019.god.

Utorak

16:30 h

Kabinet br. III

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

12.10.2019.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. II

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

25.10.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. V

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

12.10.2019.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. II

Tehnologija betona

Doc.dr Budimir Tojagić

12.10.2019.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. II

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof.dr Lenart Đerđ

25.10.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. V

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

12.10.2019.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. II

Teorija ploča i ljuski

Prof.dr Lenart Đerđ

25.10.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. V

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Teorija betonskih konstrukcija

Doc.dr Goran Pejičić

23.10.2019.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet saobraćaja

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Pašaga Muratović

18.10.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. XII

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof.dr Lenart Đerđ

25.10.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. V

Stabilnost konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

12.10.2019.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. II

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

16.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

17.10.2019.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet muzike

Održavanje objekata

Prof.dr Pašaga Muratović

18.10.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. XII

Menadžment tehnologija građenja

Doc.dr Budimir Tojagić

12.10.2019.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. II

Metoda konačnih elemenata

Prof.dr Pašaga Muratović

18.10.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. XII