Tehnički fakultet

Studijski program – Građevinarstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

20.01.2020.god.

10.02.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

16.01.2020.god.

20.02.2020.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

 

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

16:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

14:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

Građevinski materijali

Doc.dr Goran Pejičić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

16.01.2020.god.

06.02.2020.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet br. VI

Gradnja objekata*

Doc.dr Budimir Tojagić

18.01.2020.god.

15.02.2020.god.

Subota

12:00 h

Kabinet br. II

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr B.Š.

29.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Srijeda

16:00 h

Mali amfiteatar

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof.dr Sead Avdić

16.01.2020.god.

06.02.2020.god.

Četvrtak

11:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

 

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

16:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

15:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Tehnologija betona

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Instalacija*

Doc.dr Budimir Tojagić

 

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

05.02.2020.god.

19.02.2020.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Osnovi hidrotehnike*

Doc.dr Almir Šabović

31.01.2020.god.

17.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

16:30 h

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

18.01.2020.god.

15.02.2020.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. II

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

24.01.2020.god.

14.02.2020.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

Teorija betonskih konstrukcija

Doc.dr Goran Pejičić

22.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet saobraćaja

VI SEMESTAR

Zgradarstvo

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Tehnička fizika*

Doc.dr Budimir Tojagić

18.01.2020.god.

15.02.2020.god.

Subota

12:00 h

Kabinet br. II

Teorija ploča i ljuski*

Prof.dr Lenart Đerđ

 

Menadžment građevinskih preduzeća*

Prof.dr Pašaga Muratović

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Lenart Đerđ

24.01.2020.god.

14.02.2020.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof.dr Lenart Đerđ

24.01.2020.god.

14.02.2020.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

Stabilnost konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

18.01.2020.god.

15.02.2020.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. II

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Doc.dr Budimir Tojagić

18.01.2020.god.

15.02.2020.god.

Subota

09:00 h

Kabinet br. II

Metoda konačnih elemenata*

Prof.dr Lenart Đerđ

24.01.2020.god.

14.02.2020.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

Održavanje objekata*

Prof.dr Pašaga Muratović

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti