TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Građevinarstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfietatar

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

05.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Četvrtak

16:30 h

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfietatar

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

05.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Građevinski materijali

Doc.dr Goran Pejičić

04.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekološkog inženjerstva

Doc.dr Almir Šabović

03.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Utorak

Četvrtak

16:30 h

Kabinet br. III

Gradnja objekata

Doc.dr Budimir Tojagić

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

17:00 h

Kabinet br. II

Menadžment građevinskih preduzeća

Prof.dr Pašaga Muratović

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. V

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfietatar

Nacrtna geometrija

Prof.dr B.Š.

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Mehanika tla

Doc.dr Almir Šabović

03.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Utorak

Četvrtak

16:30 h

Kabinet br. III

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. V

Zgradarstvo

Prof.dr Nusret Mujagić

04.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Instalacije

Prof.dr Ivan Hegediš

13.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. III

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

16.09.2019.god.

30.09.2019.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Sudnica

Osnovi hidrotehnike

Doc.dr Almir Šabović

03.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Utorak

Četvrtak

16:30 h

Kabinet br. III

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

16:00 h

Kabinet br. II

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

13.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. II

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

17:00 h

Kabinet br. II

Tehnologija betona

Doc.dr Budimir Tojagić

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

15:00 h

Kabinet br. II

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof.dr Lenart Đerđ

13.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. II

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

17:00 h

Kabinet br. II

Teorija ploča i ljuski

Prof.dr Lenart Đerđ

13.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. II

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Teorija betonskih konstrukcija

Doc.dr Goran Pejičić

04.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet saobraćaja

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Pašaga Muratović

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

12:00 h

Kabinet br. V

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof.dr Lenart Đerđ

13.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. II

Stabilnost konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

16:00 h

Kabinet br. II

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

04.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

13.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Petak

13:00 h

Kabinet br. V

Održavanje objekata

Prof.dr Pašaga Muratović

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

12:00 h

Kabinet br. V

Menadžment tehnologija građenja

Doc.dr Budimir Tojagić

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

15:00 h

Kabinet br. II

Metoda konačnih elemenata

Prof.dr Pašaga Muratović

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

Subota

11:00 h

Kabinet br. V