Tehnički fakultet

Studijski program – Građevinarstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

03.11.2021.

Srijeda

10.00

Mali amfiteatar

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

07.10.2021.

Četvrtak

15.00

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budimčić

09.10.2021.

Subota

15.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

03.11.2021.

Srijeda

10.00

Mali amfiteatar

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

14.10.2021.

Četvrtak

15.00

Kabinet saobraćaja

Građevinski materijali  

Doc.dr Goran Pejičić

27.10.2021.

Srijeda

15.00

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

14.10.2021.

Četvrtak

13.00

Kabinet muzike

Gradnja objekata*

Doc.dr Budimir Tojagić

26.10.2021.

Utorak

17.15

Kabinet br. II

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Branko Sarić

27.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet br. I

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Doc.dr Enes Mujić

14.10.2021.

Četvrtak

15.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

09.10.2021.

Subota

15.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Prof.dr Almir Šabović

07.10.2021.

Četvrtak

17.00

 

Otpornost materijala

Doc. Dr Goran Pejičić

27.10.2021.

Srijeda

15.00

 

Tehnologija betona

Doc.dr Budimir Tojagić

26.10.2021.

Utorak

17.15

 

IZBORNI PREDMETI

Instalacija*

Doc.dr Budimir Tojagić

26.10.2021.

Utorak

17.15

 

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

16.10.2021.

Subota

09.30

Sudnica

Osnovi hidrotehnike*

Prof..dr Almir Šabović

07.10.2021.

Četvrtak

17.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

26.10.2021.

Utorak

17.15

Kabinet br. II

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

26.10.2021.

Utorak

17.15

Kabinet br. V

Teorija betonskih konstrukcija

Doc.dr Goran Pejičić

27.10.2021.

Srijeda

15.00

Kabinet br. II

VI SEMESTAR

Zgradarstvo 

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br. II

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I 

Prof.dr Lenart Đerđ

26.10.2021.

Utorak

17.15

Kabinet br. III

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

26.10.2021.

Utorak

17.15

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Tehnička fizika*

Doc.dr Budimir Tojagić

26.10.2021.

Utorak

17.15

Kabinet br. II

Teorija ploča i ljuski*

Prof.dr Lenart Đerđ

26.10.2021.

Utorak

17.15

Kabinet br. III

Organizacija građenja*

Prof.dr Lenart Đerđ

26.10.2021.

Utorak

17.15

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Doc.dr Budimir Tojagić

26.10.2021.

Utorak

17.15

Kabinet br. II

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof.dr Lenart Đerđ

26.10.2021.

Utorak

17.15

Kabinet br. V

Stabilnost konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

26.10.2021.

Utorak

17.15

Kabinet br. II

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

Kabinet br.II

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Doc.dr Budimir Tojagić

26.10.2021.

Utorak

17.15

Kabinet br. II

Metoda konačnih elemenata*

Doc.dr Goran Pejičić

27.10.2021.

Srijeda

15.00

Kabinet br. II

Održavanje objekata*

Doc.dr Goran Pejičić

27.10.2021.

Srijeda

15.00

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti