Tehnički fakultet

Studijski program – Građevinarstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

Mali amfiteatar

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

Mali amfiteatar

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

Kabinet saobraćaja

Građevinski materijali  

Doc.dr Goran Pejičić

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

Kabinet muzike

Gradnja objekata*

Doc.dr Budimir Tojagić

Kabinet br. II

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Matematika III

Prof.dr Branko Sarić

Prof.dr Sead Rešić

Kabinet br. I

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Doc.dr Enes Mujić

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Prof.dr Almir Šabović

 

Otpornost materijala

Doc. Dr Goran Pejičić

 

Tehnologija betona

Doc.dr Budimir Tojagić

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Instalacija*

Doc.dr Budimir Tojagić

Kabinet br. II

Građansko pravo*

Prof.dr Brana Komljenović

Sudnica

Osnovi hidrotehnike*

Prof..dr Almir Šabović

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

03.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet br. II

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

06.09.2022.

27.09.2022.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. V

Teorija betonskih konstrukcija

Doc.dr Goran Pejičić

07.09.2022.

28.09.2022.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet br. II

VI SEMESTAR

Zgradarstvo 

Prof.dr Nusret Mujagić

05.09.2022.

19.09.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11.00

11.00

Kabinet br. II

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I 

Prof.dr Lenart Đerđ

06.09.2022.

27.09.2022.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. III

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

03.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. II

IZBORNI PREDMETI

Tehnička fizika*

Doc.dr Budimir Tojagić

03.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

12.00

12.00

Kabinet br. II

Teorija ploča i ljuski*

Prof.dr Lenart Đerđ

06.09.2022.

27.09.2022.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. III

Organizacija građenja*

Prof.dr Lenart Đerđ

06.09.2022.

27.09.2022.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. V

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Doc.dr Budimir Tojagić

03.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

12.00

12.00

Kabinet br. II

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof.dr Lenart Đerđ

06.09.2022.

27.09.2022.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. V

Stabilnost konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

03.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

12.00

12.00

Kabinet br. II

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

05.09.2022.

19.09.2022.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

11.00

11.00

Kabinet br.II

Stručna praksa

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Doc.dr Budimir Tojagić

03.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

09.00

09.00

Kabinet br. II

Metoda konačnih elemenata*

Doc.dr Goran Pejičić

07.09.2022.

28.09.2022.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet br. II

Održavanje objekata*

Doc.dr Goran Pejičić

07.09.2022.

28.09.2022.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

Kabinet br. II

Predmeti označeni * su izborni predmeti