TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Građevinarstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

24.01.2019.god.

14.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

22.01.2019.god.

14.02.2019.god.

Utorak

Četvrtak

16:30 h

16:30 h

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

08:00 h

08:00 h

Mali amfiteatar

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

 

 

 

 

Građevinski materijali

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva

Doc.dr Almir Šabović

31.01.2019.god.

15.02.2019.god.

Četvrtak

Petak

16:15 h

16:15 h

Kabinet br. XI

Gradnja objekata

Doc.dr Budimir Tojagić

26.01.2019.god.

16.02.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. II

Menadžment građevinskih preduzeća

Prof.dr Pašaga Muratović

29.01.2019.god.

12.02.2019.god.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

Kabinet saobraćaja

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

24.01.2019.god.

14.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Nacrtna geometrija

Prof.dr B.Š.

23.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Mehanika tla

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Zgradarstvo

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Instalacije

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

23.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

14:00 h

13:00 h

Sudnica

Osnovi hidrotehnike

Doc.dr Almir Šabović

31.01.2019.god.

15.02.2019.god.

Četvrtak

Petak

16:15 h

16:15 h

Kabinet br. XI

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

26.01.2019.god.

16.02.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. II

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

25.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. II

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

26.01.2019.god.

16.02.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. II

Tehnologija betona

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Teorija betonskih konstrukcija

Doc.dr Goran Pejičić

23.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

11:00 h

11:00 h

Kabinet saobraćaja

Teorija ploča i ljuski

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Pašaga Muratović

29.01.2019.god.

12.02.2019.god.

Utorak

Utorak

13:00 h

13:00 h

Kabinet saobraćaja

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof.dr Lenart Đerđ

25.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. II

Stabilnost konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

26.01.2019.god.

16.02.2019.god.

Subota

Subota

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Menadžment tehnologija građenja

Doc.dr Budimir Tojagić

26.01.2019.god.

16.02.2019.god.

Subota

Subota

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. II

Metoda konačnih elemenata

Prof.dr Pašaga Muratović

29.01.2019.god.

12.02.2019.god.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Održavanje objekata

Prof.dr Pašaga Muratović