TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Građevinarstvo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

20.06.2019.god.

04.06.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

14:30 h

14:30 h

Kabinet geodezije

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Matematika II

Prof.dr Radoslav Galić

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

13.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Građevinski materijali

Doc.dr Goran Pejičić

12.06.2019.god.

26.06.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Osnovi ekološkog inženjerstva

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Utorak

Ponedeljak

16:30 h

16:30 h

Kabinet br. XI

Gradnja objekata

Doc.dr Budimir Tojagić

22.06.2019.god.

13.07.2019.god.

Subota

Subota

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Menadžment građevinskih preduzeća

Prof.dr Pašaga Muratović

18.06.2019.god.

16.07.2019.god.

Utorak

Utorak

11:00 h

11:00 h

Kabinet saobraćaja

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Matematika III

Prof.dr Radoslav Galić

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Nacrtna geometrija

Prof.dr B.Š.

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Kabinet saobraćaja

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Mehanika tla

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Utorak

Ponedeljak

16:30 h

16:30 h

Kabinet br. III

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

18.06.2019.god.

16.07.2019.god.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Zgradarstvo

Prof.dr Nusret Mujagić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

Instalacije

Prof.dr Ivan Hegediš

21.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. II

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

10.06.2019.god.

26.06.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

14:00 h

13:00 h

Sudnica

Osnovi hidrotehnike

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Utorak

Ponedeljak

16:30 h

16:30 h

Kabinet br. XI

 

 

 

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Statika konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

22.06.2019.god.

13.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. II

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

21.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

22.06.2019.god.

13.07.2019.god.

Subota

Subota

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Tehnologija betona

Doc.dr Budimir Tojagić

22.06.2019.god.

13.07.2019.god.

Subota

Subota

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. II

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof.dr Lenart Đerđ

21.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

22.06.2019.god.

13.07.2019.god.

Subota

Subota

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. II

Teorija ploča i ljuski

Prof.dr Lenart Đerđ

21.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet Informatike

Teorija betonskih konstrukcija

Doc.dr Goran Pejičić

12.06.2019.god.

26.06.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet saobraćaja

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Pašaga Muratović

18.06.2019.god.

16.07.2019.god.

Utorak

Utorak

12:00 h

12:00 h

Kabinet saobraćaja

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof.dr Lenart Đerđ

21.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. II

Stabilnost konstrukcija

Doc.dr Budimir Tojagić

22.06.2019.god.

13.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. II

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. II

Stručna praksa

Dekan Tehničkog fakulteta

22.06.2019.god.

13.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Kabinet br.III

Održavanje objekata

Prof.dr Pašaga Muratović

18.06.2019.god.

16.07.2019.god.

Utorak

Utorak

13:00 h

13:00 h

Kabinet saobraćaja

Menadžment tehnologija građenja

Doc.dr Budimir Tojagić

22.06.2019.god.

13.07.2019.god.

Subota

Subota

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. II

Metoda konačnih elemenata

Prof.dr Pašaga Muratović

18.06.2019.god.

16.07.2019.god.

Utorak

Utorak

11:00 h

11:00 h

Kabinet saobraćaja