Fakultet političkih nauka


Predmet Profesor Datum Dan Vrijeme Kabinet
Metodologija naučnog istraživanja Prof. dr Dževad Termiz 26.10.2018.god.

02.11.2018.god.

09.11.2018.god.

Petak 16:00 – 19:00 h Sudnica
Uvod u političku teoriju Prof.dr Dragan Tančić

27.10.2018.god.

24.11.2018.god.

22.12.2018.god.

Subota 10:00 – 12:00 h

Sudnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan i program III ciklusa studija :

Plan i program III ciklusa studija 2016/17. godina :