Biomedicina i zdravstvo


Plan i program III ciklusa studija :


 

 

  • Raspored ispita:

     

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dževad Termiz

 27.04.2018.god. petak  16:00 h

Uregentna medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

 25.04.2018.god.  srijeda  15:00 h

 

  • Raspored predavanja :

     

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

 Patofiziologija Prof.dr Haris Huseinagić  23.03.2018.god.

06.04.2018.god.

20.04.2018.god.

04.05.2018.god.

18.05.2018.god.

 petak  15:00 – 17:00 h