Uprava


Lokacija:

Generalni sekretar Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla


Almina Kuduzović, dipl. pravnik

Telefon: +387 35 299 085

e – mail:

a.kuduzovic@eukallos.edu.ba

Šef studentske službe


Amela Ibričić, dipl.pravnik

+387 35 299 091

+387 35 299 092

e- mail:

sef.studentskasluzba@eukallos.edu.ba

Studentska služba


Ul. Maršala Tita 2A – 2B, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina


Telefon:

+387 35 299 091

+387 35 299 092

Fax:

+387 35 299 293


e – mail:

ss@eukallos.edu.ba


Radno vrijeme:

pon – sub : 08:00 – 19:00 h

V.D. Rektor


Akademik prof.dr  Nedeljko Stanković

Telefon:

+387 35 299 084

+387 60 319 59 71

Srbija: +38163/593 – 047

Austrija:  +43 664 1427929

e – mail:

n.stankovic@eukallos.edu.ba

Ekonomski fakultet


V.D. Dekan: prof.dr Izet Banda

Telefon:

+387 35 299 087

+387  61 720 873

e – mail:

i.banda@eukallos.edu.ba

Pravni fakultet


V.D. Dekan: akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Telefon:

+387 35 299 084

+387 60 319 59 71

 Srbija: +38163/593 – 047

Austrija:  +43 664 1427929

e – mail:

n.stankovic@eukallos.edu.ba

Pedagoški fakultet


V.D. Dekan: prof.dr Esed Karić

Telefon:

+387 35 299 088

+387 61 164 060

e – mail:

e.karic@eukallos.edu.ba

Fakultet političkih nauka


V.D. Dekan: prof.dr Kemal Brkić

Telefon:

+387 35 299 088

+387 61 153 023

e – mail:

k.brkic@eukallos.edu.ba

Tehnički fakultet


V.D. Dekan: prof.dr Jasminka Sadadinović

Telefon:

+387 35 299 087

+387 61 103 824

e – mail:

j.sadadinovic@eukallos.edu.ba

Fakultet zdravstvenih nauka


V.D. Dekan: prof.dr Mithat Tabaković

Telefon:

+387 35 299 087

+387 61 178 534

e – mail:

m.tabakovic@eukallos.edu.ba

Medicinski fakultet


V.D. Dekan: akademik prof. dr Rudika Gmajnić

telefon:

+387 35 299 087

+387 60 319 59 78

e – mail:

r.gmajnic@eukallos.edu.ba

Šef službe za informacione tehnologije


Mr Mehrudina Jašić

Telefon: +387 35 299 091

+387 35 299 092

e – mail:

info.tehnologije@eukallos.edu.ba

Bibliotekar


e – mail:

biblioteka@eukallos.edu.ba

Naučni skup


e – mail

naucni.skup@eubd.edu.ba

Časopis naučna revija


e – mail:

naucna.revija@eukallos.edu.ba