Uprava


Lokacija:

Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla

Ulica Maršala Tita 2A – 2B, Tuzla

Radno vrijeme: pon – sub: 08:00 – 19:00 h

Studentska služba

Telefon: +38735 299 091/ 299 092

Fax: +38735 299 093

e – mail: ss@eukallos.edu.ba

V.D. rektor Evropskog univerziteta “Kallos ” Tuzla i dekan Pravnog fakulteta

Akademik prof.dr  Nedeljko Stanković

+387 35 299 084

+387 60 319 59 71

Srbija: +38163 593 047

Austrija:  +43664 142 79 29

n.stankovic@eukallos.edu.ba

V.D. dekan Ekonomskog fakulteta

Prof.dr Izet Banda

+387 35 299 087

+387  61 720 873

i.banda@eukallos.edu.ba

V.D. dekan Pedagoškog fakulteta

Prof.dr Esed Karić

+387 35 299 088

+387 61 164 060

e.karic@eukallos.edu.ba

V.D dekan Fakulteta političkih nauka

Prof.dr Kemal Brkić

+38735 299 088

+38761 153 023

k.brkic@eukallos.edu.ba

V.D. dekan Tehničkog fakulteta

Prof.dr Jasminka Sadadinović

+387 35 299 087

+387 61 103 824

j.sadadinovic@eukallos.edu.ba

V.D. dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

Prof.dr Fahir Baraković

+38735 299 087

+38761

f.barakovic@eukallos.edu.ba 

V.D.dekan Medicinskog fakulteta

Prof.dr Mithat Tabaković

+38735 299 087

+38761 178 534

m.tabakovic@eukallos.edu.ba

Generalni sekretar

Mr Almina Kuduzović

+38735 299 085

a.kuduzovic@eukallos.edu.ba

Šef studentske službe

Mr Amela Ibričić Nišić

+38735 299 091

sef.studentskasluzba@eukallos.edu.ba

Šef službe za IT

Mr Mehrudina Jašić

+38735 299 094

info.tehnologije@eukallos.edu.ba

Biblioteka

+38735 299 092

biblioteka@eukallos.edu.ba

Naučni skup

+38735 299 091

naucni.skup@eukallos.edu.ba

Časopis Naučna revija

naucna.revija@eukallos.edu.ba