Dozvole za rad


  1. Rješenje o ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada visokoškolske ustanove
  2. Licenca – dozvola za rad
  3. Rješenje o akreditaciji
  4. Rješenje o odobravanju izvođenja studijskih programa na Ekonomskom fakultetu, Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla
  5. Rješenje o odobravanju izvođenja studijskih programa naTehničkom fakultetu Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla
  6. Rješenje o odobravanju izvođenja studijskih programa na Pedagoškom fakultetu Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla
  7. Rješenje o odobravanju izvođenja studijskih programa na Fakultetu zdravstvenih nauka Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla
  8. Rješenje i licenca za izvođenje studijskih programa na Medicinskom fakultetu Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla
  9. Rješenje o registraciji Evropskog univerzitete “Kallos” Tuzla
  10. Rješenje o akreditaciji