PRAVNI FAKULTET

Studijski program – Bezbjednost

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Uvod u pravo

 

26.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Subota

Srijeda

09:00 h

09:00 h

Kabinet br. IV

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

15.01.2019.god.

05.02.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

08:00 h

08:00 h

Mali amfiteatar

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Pravna istorija

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Pravna etika

Prof.dr Brano Miljuš

 

 

 

Kabinet br. VI

Kancelarijsko poslovanje

Prof.dr Kemal Brkić

16.01.2019.god.

30.01.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. IV


III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Ustavno pravo

 

26.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Subota

Srijeda

09:00 h

09:00 h

Kabinet br. IV

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

23.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

14:00 h

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Nasljedno pravo

 

 

 

 

 

Porodično pravo

 

 

 

 

 

Međunarodno krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Ekološko pravo

Prof.dr Kemal Brkić

16.01.2019.god.

30.01.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. IV

Ljudska prava

 

 

 

 

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

30.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

14:00 h

Sudnica

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

22.01.2019.god.

05.02.2019.god.

Utorak

Utorak

14:00 h

13:00 h

Kabinet br. I

Mađunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

23.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Sudnica

Upravno pravo

 

 

 

 

 

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Kriminalistika

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Kriminologija

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Ekološka bezbjednost

Prof.dr Kemal Brkić

23.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. IV

Korporativna bezbjednost

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Građansko procesno pravo

 

 

 

 

 

Poslovno pravo

 

 

 

 

 

Savremeni sistemi bezbjednosti

 

 

 

 

 

Međunarodno privatno pravo

 

 

 

 

 

Radno pravo

 

 

 

 

 

Medjunarodno humanitarno pravo

 

 

 

 

 

Pravo EU

 

 

 

 

 

Medjunarodne bezbjednosne organizacije