PRAVNI FAKULTET

Studijski program – Bezbjednost

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Uvod u pravo

Doc.dr Albina Abidović

17.10.2018.god.

Srijeda

13:30 h

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

10.10.2018.god.

Srijeda

13:00 h

 

Engleski jezik I

 

06.10.2018.god.

Subota

12:00 h

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

Ponedjeljak

11:00 h

 

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

15.10.2018.god.

Ponedjeljak

10:30 h

 

Pravna istorija

Prof.dr Edin Ramić

15.10.2018.god.

Ponedjeljak

10:30 h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

30.10.2018.god.

Utorak

10:00 h

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Pravna etika

Prof.dr Brano Miljuš

27.10.2018.god.

Subota

09.00 h

 

Kancelarijsko poslovanje

Prof.dr Kemal Brkić

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 


III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Ustavno pravo

Doc.dr Albina Abidović

17.10.2018.god.

Srijeda

13:30 h

 

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Engleski jezik II

 

06.10.2018.god.

Subota

12:00 h

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

Ponedjeljak

11:00 h

 

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

10.10.2018.god

Srijeda

13:00 h

 

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

08.10.2018.god.

Ponedjeljak

16:30 h

 

Porodično pravo

Doc.dr Blanka Oršolić

20.10.2018.god

Subota

10:00 h

 

Međunarodno krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

10.10.2018.god

Srijeda

13:00 h

 

Ekološko pravo

Prof.dr Kemal Brkić

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Ljudska prava

Prof.dr Kemal Brkić

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Krivično procesno pravo

 

 

 

 

 

Javne finansije

 

 

 

 

 

Mađunarodno javno pravo

 

 

 

 

 

Upravno pravo

 

 

 

 

 

Obligaciono pravo

 

 

 

 

 

Kriminalistika

 

 

 

 

 

Kriminologija

 

 

 

 

 

Ekološka bezbjednost

 

 

 

 

 

Korporativna bezbjednost

 

 

 

 

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Građansko procesno pravo

 

 

 

 

 

Poslovno pravo

 

 

 

 

 

Savremeni sistemi bezbjednosti

 

 

 

 

 

Međunarodno privatno pravo

 

 

 

 

 

Radno pravo

 

 

 

 

 

Medjunarodno humanitarno pravo

 

 

 

 

 

Pravo EU

 

 

 

 

 

Medjunarodne bezbjednosne organizacije