Pravni fakultet

Studijski program – Bezbjednost

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof.dr Albina Fazlović

26.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

BKC Tuzla

Osnovi ekonomije

Prof. dr Izet Banda

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

27.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

09.00

16.30

BKC Tuzla

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Pravna historija

Doc.dr Jovan Stojanović

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Sociologija*

Prof. dr Edhem Muftić

19.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

26.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

BKC Tuzla

Pravna etika*

Prof. dr Kemal Brkić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

BKC Tuzla

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Prof. dr Kemal Brkić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

 

 

 

 

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

 

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

 

Porodično pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo*

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

 

Forenzika u krivičnom postupku 

Doc. dr Milanko Aladžić

 

 

 

 

Ljudska prava*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Doc. dr Milanko Aladžić

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

BKC Tuzla

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

BKC Tuzla

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

20.06.2024.

17.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

12.00

13.00

BKC Tuzla

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof.dr Albina Fazlović

26.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

BKC Tuzla

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

29.06.2024.

Subota

09.00

BKC Tuzla

Kriminalistika

Doc. dr Milanko Aladžić

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Kriminologija*

Doc. dr Milanko Aladžić

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

BKC Tuzla

Ekološka bezbjednost*

Prof.dr Kemal Brkić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

BKC Tuzla

Korporativna bezbjednost*

Prof.dr Kemal Brkić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

 

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Savremeni sistemi bezbjednosti

Akademik prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Radno i socijalno pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno humanitarno pravo*

Prof. dr Izudin Šarić

 

 

 

 

Pravo EU*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Međunarodne bezbjednosne organizacije*

Doc. dr Mirza Lisinović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti