Pravni fakultet

Studijski program – Bezbjednost

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc.dr Albina Fazlović

13.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

22.01.2021.god.

05.02.2021.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

23.01.2021.god.

06.02.2021.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

22.01.2021.god.

08.02.2021.god.

Petak

Ponedjeljak

15:30 h

Veliki amfiteatar

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Pravna historija

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

Pravna etika*

 

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

25.01.2021.god.

08.02.2021.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

13.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

30.01.2021.god.

13.02.2021.god.

Subota

14:00 h

13:00 h

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

23.01.2021.god.

06.02.2021.god.

Subota

11:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

22.01.2021.god.

08.02.2021.god.

Petak

Ponedjeljak

16:30 h

Veliki amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

 

Porodično pravo

Doc.dr Blanka Oršolić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

Pravo intelektualne svojine*

Prof.dr Brana Komljenović

30.01.2021.god.

13.02.2021.god.

Subota

14:00 h

13:00 h

Sudnica

Ljudska prava*

Prof.dr Kemal Brkić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.01.2021.god.

10.02.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

22.01.2021.god.

05.02.2021.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. I

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

20.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

 

 

 

 

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Kriminalistika

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminologija*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

Ekološka bezbjednost*

Prof.dr Kemal Brkić

27.01.2021.god.

10.02.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. XI

Korporativna bezbjednost*

Prof.dr Kemal Brkić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

23.01.2021.god.

13.02.2021.god.

Subota

12:00 h

Sudnica

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Sudnica

Savremeni sistemi bezbjednosti

Akademik prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

 

 

 

 

 

Radno pravo

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno humanitarno pravo*

 

 

Pravo EU*

 

 

Međunarodne bezbjednosne organizacije*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti