Pravni fakultet

Studijski program – Bezbjednost

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

15.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Utorak

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. VI

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

01.09.2020.god.

15.09.2020.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik I

 

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

17:00 h

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

25.09.2020.god.

Petak

16:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

01.09.2020.god.

22.09.2020.god.

Utorak

12:00 h

Sudnica

Pravna historija

Prof.dr Edin Ramić

01.09.2020.god.

22.09.2020.god.

Utorak

12:00 h

Sudnica

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.09.2020.god.

29.09.2020.god.

Ponedjeljak

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

02.09.2020.god.

16.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Pravna etika*

Prof.dr Kemal Brkić

09.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. V

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.09.2020.god.

29.09.2020.god.

Ponedjeljak

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

 

 

 

 

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Engleski jezik II

 

 

 

 

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

 

 

 

 

Porodično pravo

Doc.dr Blanka Oršolić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

Ekološko pravo*

Doc.dr Miroslav Baljak

 

 

 

 

Ljudska prava*

Prof.dr Edin Ramić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

 

 

 

 

 

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Kriminalistika

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminologija*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

Ekološka bezbjednost*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Korporativna bezbjednost*

Prof.dr Kemal Brkić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

 

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

Savremeni sistemi bezbjednosti

Akademik prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

 

 

 

 

 

Radno pravo

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno humanitarno pravo*

 

 

Pravo EU*

 

 

Međunarodne bezbjednosne organizacije*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti