Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 24.01.2023.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Pretprotetska priprema pacijenta kod totalne bezubosti“ kandidatkinje Amine Mujkanović, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 07.01.2023. godine do 21.01.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-28-1/23 od 20.01.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 25.01.2023. godine sa početkom u 16:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

II

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Upalna stanja maksilofacijalne regije“ kandidatkinje Amre Nuhanović, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 07.01.2023. godine do 21.01.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-29-1/23 od 20.01.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 25.01.2023. godine sa početkom u 16:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

III

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Traume zuba“ kandidata Omara Hasanovića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 19.12.2022. godine do 02.01.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-30-1/23 od 20.01.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 28.01.2023. godine sa početkom u 11:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Prof. dr Jasminka H.Halilović


Mikrobiologija sa parazitologijom – ispit održan 19.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Prva parcijala Seminarski rad Završni ispit 19.1.2023. Kolokvij Ukupan broj bodova Ocjena
 1. 011/22-FA 14 15 35 10 74 8
  2. 004/20-MF 15 20   5 40 5
  3. 015/20-ST 15   47   62 6
  4. 004/21-SI 15   36   51 5
 5. 012/22-MF   15     15 5
 6. 005/20-MF 15 15 40 10 70 7
7.  019/21-S/V   15 28   43 5
8.   009-20-MF 15+ 20 40 10 85 9
 9. 002/21-ST     35   35 5
10.   027/21-S 10 15 46 10 81 8
11.   001/20-FA 13 15 44 5 77 8
12.   026/21-S/V   15     15 5
13.   013/21-S 8,5 15 33   56 6
14.  010/21-S 9,5   38   38 5
15.   014/17-MF            
16.   008/20-MF 14 20 42 10 86 9
17.   001/21-MF 13 15     28 5
18.   017/22-FA 12 20 33   65 7
19.   006/21-S 11 15 46   77 8
20.   012/21-S/V   15 33   48 5
21.  009/22-FA 13 20 41     5
22.  004/21-S 10 15 43 10 78 8
23.   022/19-MF   20     20 5
24.   009/21-ST 11   30   41 5
25.   013/20-MF   15 45   60 6
26.  003/21-SI 8 15 45   68 7
27.  003/21-S     42   42 5
28.   013/21-FA 13,5 15 35   64 7
 29. 017/21-S 7,5   21   28 5
30.  011/22-MF     41   41 5
31.   018/21-S 13   39   52 5
32.   001/20-MF 15 15   10 50 5
33.   005/22-MF 15+ 20 40 10 95 10
34.   010/21-SI 12   45   57 6
35.   010/20-FA            

Istraživanje u forenzičkim labaratorijama – ispit održan 19.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 001/22-FO 10
2. 003/21-FO 7
3. 002/21-FO 9
4. 006/21-FO 6

Napomena : Upis ocjena i uvid u radove obaviti će se u srijedu, 25.01.2023. godine u 12.00 sati u praktikumu 7.