Pravni fakultet

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

15.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Utorak

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. VI

Osnovi opšte forenzike

Doc.dr Biljana Dimitrić

12.09.2020.god.

26.09.2020.god.

Subota

14:30 h

Sudnica

Engleski jezik I

 

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

17:00 h

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

25.09.2020.god.

Petak

16:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Ranka Kubiček

10.09.2020.god.

24.09.2020.god.

Četvrtak

11:00 h

Mali amfiteatar

Forenzička patologija

 

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.09.2020.god.

29.09.2020.god.

Ponedjeljak

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

02.09.2020.god.

16.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Osnovi fizike u forenzici*

Doc.dr Dario Galić

03.09.2020.god.

17.09.2020.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet geodezije

Osnovi forenzičke biologije*

Prof.dr Jasminka H. Halilović

10.09.2020.god.

24.09.2020.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet za mikroskopiju

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

15.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Utorak

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. VI

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof.dr Jasminka H. Halilović

10.09.2020.god.

24.09.2020.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet za mikroskopiju

Engleski jezik II

 

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

17:00 h

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

25.09.2020.god.

Petak

16:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

13:30 h

Sudnica

Forenzička genetika

Doc.dr Amela Begić

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. VI

Kriminalistika

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

13:30 h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija*

Prof.dr Miloš Marković

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. XII

Kriminologija*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

13:30 h

Sudnica

Forenzička psihologija*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

13:30 h

Sudnica

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

05.09.2020.god.

19.09.2020.god.

Subota

17:00 h

Kabinet br. III

Upravljanje kriminalističkim istragama

Prof.dr Miloš Marković

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. XII

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

09.09.2020.god.

30.09.2020.god.

14.10.2020.god.

Srijeda

11:00 h

11:00 h

15:00 h

Kabinet br. IV

Forenzičko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

02.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. III

DNK analiza

Doc.dr Amela Begić

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof.dr Ranka Kubiček

10.09.2020.god.

24.09.2020.god.

Četvrtak

11:00 h

Mali amfiteatar

Toksikologija hrane*

Prof.dr. Musafa Burgić

05.09.2020.god.

19.09.2020.god.

Subota

17:00 h

Kabinet br. III

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.09.2020.god.

29.09.2020.god.

Ponedjeljak

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

13:30 h

Sudnica

Forenzička analiza dokumenata

 

Doc.dr Biljana Dimitrić

12.09.2020.god.

26.09.2020.god.

Subota

14:30 h

Sudnica

VIII SEMESTAR

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

03.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Četvrtak

Srijeda

16:00 h

Mali amfiteatar

Forenzička balistika

Prof..dr Miloš Marković

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. XII

IZBORNI PREDMETI

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina*

Prof.dr Miloš Marković

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. XII

Forenzička antropologija*

Doc.dr Amela Begić

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. VI

Forenzička i odštetna odgovornost*

Prof.dr Miloš Marković

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet br. XII

Predmeti označeni * su izborni predmeti