Pravni fakultet

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

10.06.2020.god.

06.07.2020.god.

21.07.2020.god.

Srijeda

Ponedjeljak

Utorak

13:00 h

13:00 h

14:00 h

Sudnica

Osnovi opšte forenzike

Doc.dr Biljana Dimitrić

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

18.07.2020.god.

Srijeda

Srijeda

Subota

12:00 h

14:00 h

14:00 h

Sudnica

Engleski jezik I

 

05.06.2020.god.

26.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Petak

Petak

Subota

16:30 h

09:30 h

09:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

05.06.2020.god.

22.06.2020.god.

10.07.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

Petak 

16:00 h

10:00 h

10:00 h

Kabinet muzike

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Ranka Kubiček

25.06.2020.god.

09.07.2020.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet muzike

Forenzička patologija

 

02.07.2020.god.

20.07.2020.god.

Četvrtak

Ponedjeljak

11:00 h

Sudnica

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

29.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

08.07.2020.god.

22.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Osnovi fizike u forenzici*

Doc.dr Dario Galić

05.06.2020.god.

25.06.2020.god.

16.07.2020.god.

Petak

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

Kabinet geodezije

Osnovi forenzičke biologije*

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.06.2020.god.

30.06.2020.god.

21.07.2020.god.

Petak

Utorak

Utorak

14:00 h

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

10.06.2020.god.

06.07.2020.god.

21.07.2020.god.

Srijeda

Ponedjeljak

Utorak

13:00 h

13:00 h

14:00 h

Sudnica

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.06.2020.god.

30.06.2020.god.

21.07.2020.god.

Petak

Utorak

Utorak

14:00 h

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

 

05.06.2020.god.

26.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Petak

Petak

Subota

16:30 h

09:30 h

09:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

05.06.2020.god.

22.06.2020.god.

10.07.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

Petak 

16:00 h

10:00 h

10:00 h

Kabinet muzike

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

24.06.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Veliki amfiteatar

Forenzička genetika

Doc.dr Amela Begić

23.06.2020.god.

07.07.2020.god.

Utorak

10:00 h

Sudnica

Kriminalistika

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

24.06.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija*

Prof.dr Miloš Marković

05.06.2020.god.

24.06.2020.god.

16.07.2020.god

Petak

Srijeda

Četvrtak

11:00 h

13:00 h

11:00 h

Sudnica

Kriminologija*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

24.06.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Veliki amfiteatar

Forenzička psihologija*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

13:00 h

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

08.05.2020.god.

22.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

16:00 h

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. IX

Upravljanje kriminalističkim istragama

Prof.dr Miloš Marković

05.06.2020.god.

24.06.2020.god.

16.07.2020.god

Petak

Srijeda

Četvrtak

11:00 h

13:00 h

11:00 h

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

24.06.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. IV

Forenzičko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

01.07.2020.god.

22.07.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. III

DNK analiza

Doc.dr Amela Begić

23.06.2020.god.

07.07.2020.god.

Utorak 

10:00 h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof.dr Ranka Kubiček

25.06.2020.god.

09.07.2020.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet muzike

Toksikologija hrane*

Prof.dr. Musafa Burgić

08.05.2020.god.

22.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

16:00 h

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. IX

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.06.2020.god.

29.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

13:00 h

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Forenzička analiza dokumenata

 

Doc.dr Biljana Dimitrić

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

18.07.2020.god.

Srijeda

Srijeda

Subota   

12:00 h

14:00 h

14:00 h

Sudnica

VIII SEMESTAR

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

23.06.2020.god.

07.07.2020.god.

Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Forenzička balistika

Prof..dr Miloš Marković

24.06.2020.god.

16.07.2020.god.

Srijeda

Četvrtak

13:00 h

11:00 h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina*

Prof.dr Miloš Marković

05.06.2020.god.

24.06.2020.god.

16.07.2020.god

Petak

Srijeda

Četvrtak

11:00 h

13:00 h

11:00 h

Sudnica

Forenzička antropologija*

Doc.dr Amela Begić

23.06.2020.god.

07.07.2020.god.

Utorak 

10:00 h

Sudnica

Forenzička i odštetna odgovornost*

Prof.dr Miloš Marković

24.06.2020.god.

16.07.2020.god.

Srijeda

Četvrtak

13:00 h

11:00 h

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti