PRAVNI FAKULTET

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Uvod u pravo

Doc.dr Albina Abidović

07.11.2018.god.

Srijeda

13:30 h

 

Osnovi opšte forenzike

Doc.dr Ivana Sinanović

 

 

 

 

Engleski jezik I

 

03.11.2018.god.

Subota

09:00 h

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Kadrija Hasanović

 

 

 

 

Forenzička patologija

Doc.dr Ivana Sinanović

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.11.2018.god.

Utorak

10:00 h

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi fizike u forenzici

Doc.dr Dario Galić

 

 

 

 

Osnovi forenzičke biologije

Doc.dr Ivana Sinanović

 

 

 

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Ustavno pravo

Doc.dr Albina Abidović

07.11.2018.god.

Srijeda

13:30 h

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Doc.dr Ivana Sinanović

 

 

 

 

Engleski jezik II

 

03.11.2018.god.

Subota

09:00 h

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Forenzička genetika

Prof.dr Jasminka H.Halilović

08.11.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

 

Kriminalistika

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Kriminalistička identifikacija

Doc.dr Dubravko Derk

 

 

 

 

Kriminologija

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Forenzička psihologija sa psihijatrijom

 

 

 

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Upravljanje kriminalističkim istragama

Doc.dr Dubravko Derk

 

 

 

 

Upravno pravo

Doc.dr Albina Abidović

07.11.2018.god.

Srijeda

13:30 h

 

Forenzičko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

DNK analiza

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Forenzička fizička hemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

 

 

 

 

Toksikologija hrane

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa

Doc.dr Ivana Sinanović

 

 

 

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Etika u forenzici

 

 

 

 

 

Postupanje forenzičara u krivičnom postupku

 

 

 

 

 

Forenzička analiza dokumenata

 

 

 

 

 

Medicinska biohemija

 

 

 

 

 

Forenzička balistika

 

 

 

 

 

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina

 

 

 

 

 

Forentička antropologija

 

 

 

 

 

Forenzička i odštetna odgovornost