PRAVNI FAKULTET

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Uvod u pravo

 

26.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Subota

Srijeda

09:00 h

09:00 h

Kabinet br. IV

Osnovi opšte forenzike

Doc.dr Biljana Dimitrić

16.01.2019.god.

30.01.2019.god.

Srijeda

Srijeda

14:00 h

14:00 h

Kabinet br. XII

Engleski jezik I

Doc.d. N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

08:00 h

08:00 h

Mali amfiteatar

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Kadrija Hasanović

 

 

 

 

Forenzička patologija

Doc.dr Ivana Sinanović

 

 

 

 

Sociologija

Prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi fizike u forenzici

Doc.dr Dario Galić

15.01.2019.god.

05.02.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi forenzičke biologije

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

23.01.2019.god.

14.02.2019.god.

Srijeda

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. XII

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Ustavno pravo

 

26.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Subota

Srijeda

09:00 h

09:00 h

Kabinet br. IV

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

23.01.2019.god.

14.02.2019.god.

Srijeda

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Kabinet br. XII

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Krivično pravo

 

 

 

 

 

Forenzička genetika

 

 

 

 

 

Kriminalistika

 

 

 

 

 

Kriminalistička identifikacija

Doc.dr Dubravko Derk

26.01.2019.god.

16.02.2019.god.

Subota

Subota

09:30 h (pismeni )

10:45 h (usmeni )

Kabinet br. III

Kriminologija

 

 

 

 

 

Forenzička psihologija sa psihijatrijom

 

 

 

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

30.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

14:00 h

Sudnica

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

18.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Petak

Petak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. V

Upravljanje kriminalističkim istragama

Doc.dr Dubravko Derk

26.01.2019.god.

16.02.2019.god.

Subota

Subota

09:30 h (pismeni )

10:45 h (usmeni )

Kabinet br. III

Upravno pravo

 

 

 

 

 

Forenzičko računovodstvo

 

 

 

 

 

DNK analiza

 

 

 

 

 

Forenzička fizička hemija

 

 

 

 

 

Toksikologija hrane

Prof.dr Mustafa Burgić

18.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Petak

Petak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. V

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa

 

 

 

 

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Etika u forenzici

Akademik prof.dr. Zoran Milošević

18.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Petak

Ponedeljak

09:30 h

09:30 h

Kabinet br. III

Postupanje forenzičara u krivičnom postupku

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

30.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

14:00 h

Sudnica

Forenzička analiza dokumenata

Doc.dr Biljana Dimitrić

16.01.2019.god.

30.01.2019.god.

Srijeda

Srijeda

14:00 h

14:00 h

Kabinet br.II

Medicinska biohemija

 

 

 

 

 

Forenzička balistika

 

 

 

 

 

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina

Doc.dr Dubravko Derk

26.01.2019.god.

16.02.2019.god.

Subota

Subota

09:30 h (pismeni )

10:45 h (usmeni )

Kabinet br. III

Forentička antropologija

 

 

 

 

 

Forenzička i odštetna odgovornost