Pravni fakultet

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc.dr Albina Fazlović

13.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Osnovi opšte forenzike

Doc.dr Biljana Dimitrić

30.01.2021.god.

13.02.2021.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

23.01.2021.god.

06.02.2021.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

22.01.2021.god.

08.02.2021.god.

Petak

Ponedjeljak

15:30 h

Veliki amfiteatar

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Kadrija Hasanović

 

 

 

 

Forenzička patologija

Doc.dr Ivana Sinanović

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

Osnovi fizike u forenzici*

Doc.dr Dario Galić

19.01.2021.god.

10.02.2021.god.

Utorak

Srijeda

10:00 h

Kabinet geodezije

Osnovi forenzičke biologije*

Prof.dr Jasminka H. Halilović

27.01.2021.god.

12.02.2021.god.

Srijeda

12:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

13.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof.dr Jasminka H. Halilović

27.01.2021.god.

12.02.2021.god.

Srijeda

12:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

23.01.2021.god.

06.02.2021.god.

Subota

11:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

22.01.2021.god.

08.02.2021.god.

Petak

Ponedjeljak

16:30 h

Veliki amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Forenzička genetika

Doc.dr Amela Begić

 

 

 

 

Kriminalistika

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija*

Prof.dr Miloš Marković

20.01.2021.god.

12.02.2021.god.

Petak

11:00 h

Sudnica

Kriminologija*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

Forenzička psihologija*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.01.2021.god.

10.02.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

21.01.2021.god.

11.02.2021.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet br. XII

Upravljanje kriminalističkim istragama

Prof.dr Miloš Marković

20.01.2021.god.

12.02.2021.god.

Petak

11:30 h

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

 

 

 

 

Forenzičko računovodstvo

Prof.dr. Anka Bulatović

 

 

 

 

DNK analiza

Doc.dr Amela Begić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof.dr. Kadrija Hasanović

 

Toksikologija hrane*

Prof.dr. Mustafa Burgić

21.01.2021.god.

11.02.2021.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. XII

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*

Doc.dr. Biljana Dimitrić

30.01.2021.god.

13.02.2021.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

25.01.2021.god.

08.02.2021.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

03.02.2021.god.

17.02.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Forenzička analiza dokumenata

Doc.dr Biljana Dimitrić

30.01.2021.god.

13.02.2021.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

VIII SEMESTAR

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

 

 

 

 

Forenzička balistika

Doc.dr. Ivana Sinanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina*

Prof.dr Miloš Marković

20.01.2021.god.

12.02.2021.god.

Petak

12:00 h

Sudnica

Forenzička antropologija*

Doc.dr Amela Begić

 

Forenzička i odštetna odgovornost*

Doc.dr. Ivana Sinanović

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti