Pravni fakultet

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc.dr Albina Fazlović

15.09.2021.

29.09.2021

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. V

Osnovi opšte forenzike

Doc.dr Biljana Dimitrić

04.09.2021.

25.09.2021.

Subota

Subota

15.00

15.00

Sudnica

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

04.09.2021.

18.09.2021.

Subota

Subota

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

01.09.2021.

20.09.2021.

Srijeda

Ponedjeljak

16.00

15.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

 

 

 

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Ranka Kubiček

09.09.2021.

23.09.2021.

Četvrtak

Četvtrak

11.30

11.30

Kabinet br. III

 

 

 

 

Forenzička patologija

                    

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Mr Emir Alić

 

03.09.2021.

30.09.2021.

Petak

Četvrtak

16.00

16.00

 

 

 

 

 

Kabinet Muzike

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2021

15.09.2021

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

08.09.2021.

22.09.2021

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet informatike

Osnovi fizike u forenzici*

Doc.dr Dario Galić

07.09.2021.

29.09.2021.

Utorak

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet geodezije

Osnovi forenzičke biologije*

Prof.dr Jasminka H. Halilović

14.09.2021 završni

28.09.2021.završni

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

15.09.2021.

29.09.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. V

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

14.09.2021.završni

28.09.2021.završni

 

Utorak

Utorak

 

12.00

12.00

Kabinet muzike

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

04.09.2021.

18.09.2021.

Subota

Subota

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

01.09.2021.

20.09.2021.

Srijeda

Ponedjeljak

16.00

15.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

08.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Forenzička genetika

Doc.dr Amela Begić

01.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

 

Sudnica

Kriminalistika

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

08.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija*

Prof.dr Miloš Marković

02.09.2021.

28.09.2021.

Četvrtak

Utorak

11.00

12.00

Sudnica

Kriminologija*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

08.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Forenzička psihologija*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

08.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

07.09.2021.

21.09.2021.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Kabinet br. XII

Upravljanje kriminalističkim istragama

Prof.dr Miloš Marković

02.09.2021.

28.09.2021.

Četvrtak

Utorak

11.00

12.00

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

15.09.2021.

29.09.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. IV

Forenzičko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

08.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

 

Kabinet br. III

 

DNK analiza

Doc.dr Amela Begić

01.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

11.00

11.00

 

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof.dr Ranka Kubiček

09.09.2021.

23.09.2021.

Četvrtak

Četvtrak

11.30

11.30

Kabinet br. III

Toksikologija hrane*

Prof.dr. Mustafa Burgić

 

10.09.2021.

24.09.2021.

Petak

Petak

15.00

15.00

Kabinet br. XII

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*

Doc.dr Biljana Dimitrić

04.09.2021.

25.09.2021.

Subota

Subota

15.00

15.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2021.

15.09.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

08.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Forenzička analiza dokumenata

Doc.dr Biljana Dimitrić

04.09.2021.

25.09.2021.

Subota

Subota

15.00

15.00

Sudnica

VIII SEMESTAR

 

 

                  Biohemija

 

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

04.09.2021.

18.09.2021.

 

 

Subota

Subota

 

 

09.30

09.30

 

 

Kabinet muzike

Forenzička balistika

Prof.dr Miloš Marković

02.09.2021.

28.09.2021.

Četvrtak

Utorak

11.00

12.00

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina*

Prof.dr Miloš Marković

02.09.2021.

28.09.2021.

Četvrtak

Utorak

11.00

12.00

Sudnica

 

Forenzička antropologija*

Doc.dr Amela Begić

 

 

01.09.2021.

22.09.2021.

 

 

Srijeda

Srijeda

 

 

11.00

11.00

Sudnica

Forenzička i odštetna odgovornost*

Prof.dr Miloš Marković

02.09.2021.

28.09.2021.

Četvrtak

Utorak

11.00

12.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti