Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

05.06.2020.god.

10.07.2020.god.

24.07.2020.god.

Petak

13:30 h

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

04.06.2020.god.

25.06.2020.god.

09.07.2020.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet muzike

Medicinska terminologija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

 

05.06.2020.god.

26.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Petak

Petak

Subota

16:30 h

09:30 h

09:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

05.06.2020.god.

22.06.2020.god.

10.07.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

Petak 

16:00 h

10:00 h

10:00 h

Kabinet muzike

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

30.06.2020.god.

21.07.2020.god.

Utorak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Dentalna anatomija

Doc.dr Nenad Tanasković

23.06.2020.god.

15.07.2020.god.

Utorak

Srijeda

15:00 h

10:00 h

Kabinet br. XI

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

23.06.2020.god.

07.07.2020.god.

Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Histologija i embriologija

Prof.dr Branimir Marjanović

29.06.2020.god.

25.07.2020.god.

Ponedjeljak

Subota

10:00 h

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

25.06.2020.god.

16.07.2020.god.

Petak

Četvrtak

11:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

29.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

01.07.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

09.06.2020.god.

30.06.2020.god.

14.07.2020.god.

Utorak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Mikrobiologija sa prazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

05.06.2020.god.

30.06.2020.god.

21.07.2020.god.

Petak

Utorak

Utorak

14:00 h

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Cervikofacijalna patologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

10.06.2020.god.

02.07.2020.god.

16.07.2020.god.

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

15:30 h

Kabinet muzike

Engleski jezik II

 

05.06.2020.god.

26.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Petak

Petak

Subota

16:30 h

09:30 h

09:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

05.06.2020.god.

22.06.2020.god.

10.07.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

Petak 

16:00 h

10:00 h

10:00 h

Kabinet muzike

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. V

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Dobrila Regoje

29.06.2020.god.

22.07.2020.god.

Ponedjeljak

Srijeda

15:00 h

Kabinet stomatologije

Oralna medicina i oralna patologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

01.07.2020.god.

22.07.2020.god.

Srijeda

13:00 h

15:30 h

Kabinet muzike

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

26.06.2020.god.

17.07.2020.god.

Petak

13:00 h

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

09.06.2020.god.

23.06.2020.god.

07.07.2020.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

06.07.2020.god.

Srijeda

Srijeda

Ponedjeljak

15:00 h

15:00 h

14:00 h

Kabinet br. V

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

24.06.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

 

04.06.2020.god.

26.06.2020.god.

10.07.2020.god.

Četvrtak

Petak

Petak

14:30 h

Veliki amfiteatar

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Prof.dr Harun Brkić

04.06.2020.god.

25.06.2020.god.

09.07.2020.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. V

Dentalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

09.06.2020.god.

30.06.2020.god.

14.07.2020.god.

Utorak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

05.06.2020.god.

30.06.2020.god.

21.07.2020.god.

Petak

Utorak

Utorak

16:00 h

Kabinet br. XI

Epidemiologija i infektivne bolesti

 

05.06.2020.god.

22.06.2020.god.

13.07.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16:00 h

Mali amfiteatar

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

29.06.2020.god.

22.07.2020.god.

Ponedjeljak

Srijeda

15:00 h

Kabinet stomatologije

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

25.06.2020.god.

09.07.2020.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. V

Gnatologija

Doc.dr Omer Pinjić

25.06.2020.god.

22.07.2020.god.

Četvrtak

Srijeda

13:00 h

14:00 h

Kabinet stomatologije

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Igor Hudić

04.07.2020.god.

25.07.2020.god.

Subota

12:00 h

Mali amfiteatar

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Veliki amfiteatar

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

01.06.2020.god.

22.06.2020.god.

06.07.2020.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

10.06.2020.god.

01.07.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Doc.dr Dobrila Regoje

03.06.2020.god.

29.06.2020.god.

22.07.2020.god.

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

15:00 h

Kabinet stomatologije

Pretklinika i laboratorijska protetika

Dr. Edin Kaletović

08.06.2020.god.

23.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

15:00 h

15:30 h

16:00 h

Kabinet stomatologije

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

10.06.2020.god.

22.07.2020.god.

Srijeda

13:00 h

15:30 h

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Doc.dr Dobrila Regoje

29.06.2020.god.

22.07.2020.god.

Ponedjeljak

Srijeda

15:00 h

Kabinet stomatologije

Pacijenti rizika u stomatologiji

Prof.dr Adi Rifatbegović

30.06.2020.god.

14.07.2020.god.

Utorak

13:00 h

15:30 h

Kabinet muzike

Oralna implantologija

Doc.dr Nenad Tanasković

23.06.2020.god.

15.07.2020.god.

Utorak

Srijeda

16:00 h

10:00 h

Kabinet br. XI

Endodoncija

Doc.dr Mirjana Duspara

29.06.2020.god.

(prektični)

30.06.2020.god.

(usmeni)

13.07.2020.god.

(prektični)

14.07.2020.god.

(usmeni)

Ponedjeljak

 

Utorak

 

Ponedjeljak

 

Utorak

15:00 h

 

15:00 h

 

15:00 h

 

15:00 h

Kabinet stomatologije

Stomatološki materijali

Doc.dr Edin Kaletović

24.06.2020.god.

21.07.2020.god.

Srijeda

Utorak

15:30 h

16:00 h

Kabinet stomatologije

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija

Doc.dr Omer Pinjić

06.06.2020.god.

25.06.2020.god.

22.07.2020.god.

Subota

Četvrtak

Srijeda

14:00 h

13:00 h

14:00 h

Kabinet stomatologije

Prevencija i kontrola infekcije*

 

 

 

 

 

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

01.06.2020.god.

22.06.2020.god.

06.07.2020.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr Dževad Termiz

05.06.2020.god.

24.06.2020.god.

10.07.2020.god.

Petak

Srijeda

Petak

14:00 h

11:30 h

12:00 h

Sudnica

Restauracijska stomatologija 

Doc.dr Mirjana Duspara

09.06.2020.god.

(praktični)

10.06.2020.god.

(usmeni)

30.06.2020.god.

(usmeni)

14.07.2020.god.

(usmeni)

Utorak

 

Srijeda

 

Utorak

 

Utorak

 

10:00 h

 

15:00 h

 

17:00 h

 

17:00 h

Kabinet stomatologije

Paradontologija

Doc.dr Miljan Bajić

25.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Četvrtak

Subota

12:00 h

11:00 h

Kabinet stomatologije

Dječija i preventivna stomatologija

Doc.dr Omer Pinjić

06.06.2020.god.

25.06.2020.god.

22.07.2020.god.

Subota

Četvrtak

Srijeda

14:00 h

13:00 h

14:00 h

Kabinet stomatologije

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof.dr Zdenko Cihlarž

 

 

 

 

Ortodoncija

Doc.dr Omer Pinjić

25.06.2020.god.

22.07.2020.god.

Četvrtak

Srijeda

13:00 h

14:00 h

Kabinet stomatologije

Mobilna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

25.06.2020.god.

22.07.2020.god.

Četvrtak

Srijeda  

13:00 h

14:00 h

Kabinet stomatologije

IZBORNI PREDMETI

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

14:00 h

Veliki amfiteatar

Okluzije*

Doc.dr Omer Pinjić

06.06.2020.god.

25.06.2020.god.

22.07.2020.god.

Subota

Četvrtak

Srijeda

14:00 h

13:00 h

14:00 h

Kabinet stomatologije

Prometni traumatizam*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

03.06.2020.god.

29.06.2020.god.

22.07.2020.god.

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

15:00 h

Kabinet stomatologije

Fiksna protetika 

Doc.dr Omer Pinjić

06.06.2020.god.

25.06.2020.god.

22.07.2020.god.

Subota

Četvrtak

Srijeda

14:00 h

13:00 h

14:00 h

Kabinet stomatologije

Forenzička stomatologija

 

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Klinički staž – oralna hirurgija

 

 

 

 

 

Klinički staž – restauracijska hirurgija

 

 

 

 

 

Klinički staž – protetika

 

 

 

 

 

Klinički staž – endodoncija

 

 

 

 

 

Klinički staž – ortodoncija

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti