FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

24.01.2019.god.

15.02.2019.god.

Četvrak

Petak

09:00 h

09:00 h  

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

17.01.2019.god.

04.02.2019.god.

Četvrtak

Ponedeljak

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

14.01.2019.god.

29.01.2019.god.

Ponedeljak

Utorak

11:00 h

15:30 h

Veliki amfiteatar

Medicinska terminologija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.01.2019.god.

30.01.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

 

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

08:00 h

08:00 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Dentalna antomija

Doc.d. Ante Prlić

 

 

 

 

Medicinska biohemija

Prof.d. Kadrija Hasnović

 

 

 

 

Histologija i embriologija

Prof.d. Branimir Marjanović

 

 

 

 

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

16.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

19.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Subota

Petak

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.01.2019.god.

30.01.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h  

Mali amfiteatar

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

23.01.2019.god.

14.02.2019.god.

Srijeda

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Mali amfiteatar

Cervikofacijlna patologija

Doc.dr Zlatko Ercegović

25.01.2019.god.

15.02.2019.god.

Petak

Petak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. VI

Engleski jezik II

 

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

 

Oralna medicina i oralna patologija

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

 

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

22.01.2019.god.

12.02.2019.god.

Utorak

Utorak

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

21.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

12:00 h

15:30 h

 

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Dermatovenerologija

Prof.dr Mithat Tabaković

18.01.2019.god.

04.02.2019.god.

Petak

Ponedeljak

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. XI

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Doc.dr Zlatko Ercegović

25.01.2019.god.

15.02.2019.god.

Petak

Petak

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. VI

Dentalna radiologija i fotografija

Prof.dr Haris Huseinagić

19.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Subota

Petak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. XI

Osnovi imunologije

Prof.dr Munevera Osmić

24.01.2019.god.

07.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. VI

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

28.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

16:00 h

Mali amfiteatar

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

Psihostomatologija

 

 

 

 

 

Otorinolaringologija

 

 

 

 

 

Gnatologija

 

 

 

 

 

Ginekologija i porodništvo

 

 

 

 

 

Stručna praksa II

 

 

 

 

 

Organizacija zdravstvenih ustanova

 

 

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi

 

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

16.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

 

VII i VIII semsestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Oralna hirurgija

Doc.dr Dobrila Regoje

14.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Ortodoncija

Doc.dr Omer Pinjić

16.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. I

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

01.02.2019.god.

16.02.2019.god.

Petak

Subota

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. XI

Oralna implantologija

Doc.dr Dobrila Regoje

14.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Stručna praksa

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

Estetika u stomatologiji

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

 

Hemostazau stomatološkoj praksi

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

 

Endodoncija

Doc.dr Mirjana Duspara

 

 

 

 

Stomatološki materijali

Doc.dr Miljan Bajić

 

 

 

 

Gerontostomatologija*

Doc.dr Omer Pinjić

16.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. XI

Osnovi biomedicine*

Doc.dr Senka Samardžić

23.01.2019.god.

06.02.2019.god.

 Srijeda

Srijeda

11:00 h

11:00 h

 

Kabinet br. VI