FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

06.09.2018.god.

20.09.2018.god.

Četvrtak

09:00 h

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

03.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Ponedjeljak

Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

06.09.2018.god.

20.09.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Mali amfiteatar

Medicinska terminologija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. XI

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

(praktični)

14:00 h

(završni)

Veliki amfiteatar

Dentalna antomija

Doc.d. Ante Prlić

04.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

03.09.2018.god.

17.09.2018.god.

Ponedjeljak

17:00 h

Veliki amfiteatar

Histologija i embriologija

Prof.d. Branimir Marjanović

14.09.2018.god.

29.09.2018.god.

Petak

Subota

10:00 h

Kabinet br. II

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

12:00 h

Mali amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

04.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. X

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

04.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Utorak

14:00 h

Kabinet br. VI

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

15:30 h

Veliki amfiteatar

Cervikofacijlna patologija

Doc.dr Zlatko Ercegović

04.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

15:00 h

Kabinet br. III

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

10.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. V

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Mufid Burgić

03.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. VI

Oralna medicina i oralna patologija

Doc.dr Mufid Burgić

03.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. VI

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

07.09.2018.god.

21.09.2018.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. XI

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

11.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

15:30 h

Kabinet br. VI

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Dermatovenerologija

Prof.dr Mithat Tabaković

07.09.2018.god.

21.09.2018.god.

Petak

13:00 h

Kabinet br. XI

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Doc.dr Zlatko Ercegović

04.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

15:00 h

Kabinet br. III

Dentalna radiologija i fotografija

Prof.dr Haris Huseinagić

04.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Utorak

14:00 h

Kabinet br. VI

Osnovi imunologije

Doc.dr Munevera Osmić

14.09.2018.god

28.09.2018.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. VI

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

10.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. II

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. XI

Psihostomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

05.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet muziike

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. V

Gnatologija

Doc.dr Omer Pinjić

12.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Srijeda

Petak

10:00 h

Kabinet br. I

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Igor Hudić

11.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. VI

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

14.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. XI

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:30 h

Kabinet br. XII

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. X