FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

25.10.2019.god.

Petak

17:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

09.10.2019.god.

Srijeda

13:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

10.10.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska terminologija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

17.10.2019.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet br. IX

Dentalna antomija

Doc.dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

21.10.2019.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. XI

Histologija i embriologija

Prof.d. Branimir Marjanović

05.10.2019.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. VI

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

31.10.2019.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. XII

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

23.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Veliki amfiteatar

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

08.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet muzike

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

17.10.2019.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet br. IX

Cervikofacijlna patologija

11.10.2019.god.

Petak

17:00 h

Kabinet br. IX

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

22.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. XI

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Dobrila Regoje

23.10.2019.god.

Srijeda

13:30 h

Kabinet br. V

Oralna medicina i oralna patologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

09.10.2019.god.

11.10.2019.god.

Srijeda

Petak

15:00 h

17:00 h

Kabinet br. IX

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

10.10.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. X

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

09.10.2019.god.

Srijeda

17:00 h

Kabinet br. VI

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

16.10.2019.god.

Srijeda

14.00 h

Sudnica

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

08.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Dermatovenerologija

Prof.dr Mithat Tabaković

10.10.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. X

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

11.10.2019.god.

Petak

17:00 h

Kabinet br. IX

Dentalna radiologija i fotografija

Prof.dr Haris Huseinagić

08.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet muzike

Osnovi imunologije

Prof.dr Munevera Osmić

25.10.2019.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. XI

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

21.10.2019.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet muzike

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

10.10.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. X

Psihostomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

23.10.2019.god.

Srijeda

13:30 h

Kabinet br. V

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

22.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. XI

Gnatologija

Doc.dr Omer Pinjić

26.10.2019.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. V

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Igor Hudić

08.10.2019.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. XII

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

10.10.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. X

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

11.10.2019.god.

Petak

17:00 h

Kabinet br. IX

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

23.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Veliki amfiteatar

 

VII i VIII semsestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Oralna hirurgija

Doc.dr Dobrila Regoje

23.10.2019.god.

Srijeda

13:30 h

Kabinet br. V

Ortodoncija

Doc.dr Omer Pinjić

26.10.2019.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. V

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

11.10.2019.god.

Petak

17:00 h

Kabinet br. IX

Oralna implantologija

Doc.dr Dobrila Regoje

23.10.2019.god.

Srijeda

13:30 h

Kabinet br. V

Estetika u stomatologiji

Doc.dr Dobrila Regoje

23.10.2019.god.

Srijeda

13:30 h

Kabinet br. V

Pacijenti rizika u stomatologiji

Prof.dr Adi Rifatbegović

09.10.2019.god

11.10.2019.god.

Srijeda

Petak

15:00 h

17:00 h

Kabinet br. IX

Hemostazau stomatološkoj praksi

Doc.dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

Endodoncija

Doc.dr Mirjana Duspara

21.10.2019.god.

(praktični)

22.10.2019.god.

(usmeni)

Ponedjeljak

 

Utorak

 

15:00 h

Kabinet stomatologije

Stomatološki materijali

Doc.dr Dobrila Regoje

23.10.2019.god.

Srijeda

13:30 h

Kabinet br. V

Gerontostomatologija*

Doc.dr Omer Pinjić

26.10.2019.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. V

Osnovi biomedicine*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

Prevencija i kontrola infekcije*

Prof.dr Amer Čustović

21.10.2019.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet muzike