Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

11.09.2020.god.

25.09.2020.god.

Petak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

16.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

10.09.2020.god.

24.09.2020.god.

Četvrtak

10:00 h

Mali amfiteatar

Medicinska terminologija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

02.09.2020.god.

16.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

 

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

17:00 h

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

25.09.2020.god.

Petak

16:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

08.09.2020.god.

(praktični)

10.09.2020.god.

22.09.2020.god.

(praktični)

24.09.2020.god.

Utorak

 

Četvrtak

Utorak

 

Četvrtak

12:00 h

Kabinet mikroskopije

Dentalna anatomija

Doc.dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

03.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Četvrtak

Srijeda

16:00 h

Mali amfiteatar

Histologija i embriologija

Prof.dr Branimir Marjanović

07.09.2020.god.

28.09.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Kabinet br. V

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

02.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Srijeda

17:00 h

Mali amfiteatar

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.09.2020.god.

29.09.2020.god.

Ponedjeljak

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

02.09.2020.god.

16.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Mikrobiologija sa prazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

08.09.2020.god.

(praktični)

10.09.2020.god.

22.09.2020.god.

(praktični)

24.09.2020.god.

Utorak

 

Četvrtak

Utorak

 

Četvrtak

12:00 h

Kabinet mikroskopije

Cervikofacijalna patologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

16.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. V

Engleski jezik II

 

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

17:00 h

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

25.09.2020.god.

Petak

16:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

07.09.2020.god.

21.09.2020.god.

Ponmedjeljak

16:00 h

Kabinet muzike

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Dobrila Regoje

02.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet stmatologije

Oralna medicina i oralna patologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

16.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. V

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

11.09.2020.god.

25.09.2020.god.

Petak

14:00 h

Kabinet br. IX

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

08.09.2020.god.

22.09.2020.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

09.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. V

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

13:30 h

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

 

10.09.2020.god.

24.09.2020.god.

Četvrtak

14:00 h

Kabinet br. IX

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Prof.dr Harun Brkić

 

 

 

 

Dentalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

14.09.2020.god.

28.09.2020.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Epidemiologija i infektivne bolesti

 

14.09.2020.god.

28.09.2020.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

02.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet stmatologije

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

10.09.2020.god.

24.09.2020.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet muzike

Gnatologija

Doc.dr Omer Pinjić

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet stomatologije

Ginekologija i porodništvo

 

12.09.2020.god.

26.09.2020.god.

Subota 

12:00 h

Mali amfiteatar

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

02.09.2020.god.

16.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Doc.dr Dobrila Regoje

02.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet stmatologije

Pretklinika i laboratorijska protetika

Dr. Edin Kaletović

01.09.2020.god.

17.09.2020.god.

Utorak

Četvrtak

16:00 h

10:00 h

Kabinet stomatologije

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

16.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. V

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Doc.dr Dobrila Regoje

02.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet stmatologije

Pacijenti rizika u stomatologiji

Prof.dr Adi Rifatbegović

16.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. V

Oralna implantologija

Doc.dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

Endodoncija

Doc.dr Mirjana Duspara

08.09.2020.god.

22.09.2020.god.

Utorak

15:00 h

Kabinet stomatologije

Stomatološki materijali

Doc.dr Edin Kaletović

02.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Srijeda

Petak

16:00 h

10:00 h

Kabinet stomatologije

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija

Doc.dr Omer Pinjić

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet stomatologije

Prevencija i kontrola infekcije*

 

 

 

 

 

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr Dževad Termiz

25.09.2020.god.

Petak

13:00 h

Sudnica

Restauracijska stomatologija 

Doc.dr Mirjana Duspara

08.09.2020.god.

22.09.2020.god.

Utorak

15:00 h

Kabinet stomatologije

Paradontologija

Doc.dr Miljan Bajić

 

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc.dr Omer Pinjić

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet stomatologije

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof.dr Zdenko Cihlarž

 

 

 

 

Ortodoncija

Doc.dr Omer Pinjić

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet stomatologije

Mobilna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet stomatologije

IZBORNI PREDMETI

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

02.09.2020.god.

16.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Okluzije*

Doc.dr Omer Pinjić

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet stomatologije

Prometni traumatizam*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

02.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet stmatologije

Fiksna protetika 

Doc.dr Omer Pinjić

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet stomatologije

Forenzička stomatologija

 

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Klinički staž – oralna hirurgija

 

 

 

 

 

Klinički staž – restauracijska hirurgija

 

 

 

 

 

Klinički staž – protetika

 

 

 

 

 

Klinički staž – endodoncija

 

 

 

 

 

Klinički staž – ortodoncija

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti