FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

 

Medicinska terminologija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Engleski jezik I

 

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Dentalna antomija

Doc.dr. Ante Prlić

 

 

 

 

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

 

 

Histologija i embriologija

Prof.dr. Branimir Marjanović

 

 

 

 

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Cervikofacijlna patologija

Doc.dr Zlatko Ercegović

03.11.2018.god.

Subota

10:30 h

 

Engleski jezik II

 

 

 

 

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

 

Oralna medicina i oralna patologija

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

 

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

 

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Dermatovenerologija

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Doc.dr Zlatko Ercegović

 

 

 

 

Dentalna radiologija i fotografija

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Osnovi imunologije

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

 

 

 

 

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

Psihostomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

 

 

 

 

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Gnatologija

Doc.dr Omer Pinjić

10.11.2018.

Subota

13:00 h

 

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Igor Hudić

 

 

 

 

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

Organizacija zdravstvene zaštite

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić