FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

09.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Laboratorij br. II

Medicinska terminologija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

07.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Subota

Petak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Dentalna antomija

Doc.dr Nenad Tanasković

05.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. IX

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

03.09.2019.god.

17.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Histologija i embriologija

Prof.d. Branimir Marjanović

03.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Utorak

Petak

10:45 h

Kabinet br. V

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. X

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Mali amfiteatar

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

07.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Subota

Petak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Cervikofacijlna patologija

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

15:15 h

Kabinet br. I

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

05.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinetbr. IV

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Dobrila Regoje

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. II

Oralna medicina i oralna patologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

04.09.2019.god.

(praktični)

06.09.2019.god.

(usmeni)

18.09.2019.god.

Srijeda

 

Petak

 

Srijeda

16:00 h

 

13:00 h

 

11:45 h

Kabinet stomatologije

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

12.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet br. XI

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

02.09.2019.god.

17.09.2019.god.

Ponedjeljak

Utorak

15:30 h

Kabinet br. I

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Dermatovenerologija

Prof.dr Mithat Tabaković

13.09.2019.god.

27.09.2019.god.

Petak

11:00 h

Kabinet br. XI

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

09.09.2019.god.

Ponedjeljak

15:30 h

Mali amfiteatar

Dentalna radiologija i fotografija

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Mali amfiteatar

Osnovi imunologije

Prof.dr Munevera Osmić

16.09.2019.god.

30.09.2019.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. V

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. I

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

12.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. XI

Psihostomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. II

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. IV

Gnatologija

Doc.dr Omer Pinjić

04.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. II

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Igor Hudić

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

12:00 h

Kabinet br. V

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

12.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

09:00 h

Kabinet br. I

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. X

 

VII i VIII semsestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Oralna hirurgija

Doc.dr Dobrila Regoje

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. II

Ortodoncija

Doc.dr Omer Pinjić

04.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. II

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. I

Oralna implantologija

Doc.dr Dobrila Regoje

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. II

Estetika u stomatologiji

Doc.dr Dobrila Regoje

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. II

Pacijenti rizika u stomatologiji

Prof.dr Adi Rifatbegović

04.09.2019.god.

(praktični)

06.09.2019.god.

(usmeni)

18.09.2019.god.

Srijeda

 

Petak

 

Srijeda

15:00 h

 

13:00 h

 

11:45 h

Kabinet stomatologije

Hemostazau stomatološkoj praksi

Doc.dr Nenad Tanasković

05.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. IX

Endodoncija

Doc.dr Mirjana Duspara

02.09.2019.god.

(praktični)

02.09.2019.god.

(usmeni)

16.09.2019.god.

(praktični)

17.09.2019.god.

(usmeni)

Ponedjeljak

 

Ponedjeljak

 

Utorak

 

Utorak

15:00 h

 

16:00 h

 

15:00 h

 

15:00 h

Kabinet stomatologije

Stomatološki materijali

Doc.dr Dobrila Regoje

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. II

Gerontostomatologija*

Doc.dr Omer Pinjić

04.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. II

Osnovi biomedicine*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Prevencija i kontrola infekcije*

Prof.dr Amer Čustović

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. I