FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

13.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Četvrtak

Petak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

13.06.2019.god.

27.06.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

17:00 h

17:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

17.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

16:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

14.06.2019.god.

27.06.2019.god.

Petak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Dentalna antomija

Doc.dr Nenad Tanasković

20.06.2019.god.

11.07.2019.god

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. V

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

12.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Srijeda

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Histologija i embriologija

Prof.d. Branimir Marjanović

18.06.2019.god.

15.07.2019.god.

Utorak

Ponedeljak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

17.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Ponedeljak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

14:00 h

14:00 h

Mali amfiteatar

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

15.06.2019.god.

27.06.2019.god.

Subota

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Mali amfiteatar

Cervikofacijlna patologija

Doc.dr Zlatko Ercegović

12.07.2019.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. VI

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Dobrila Regoje

26.06.2019.god.

24.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

15:00 h

15:00 h

Kabinet Muzike

Oralna medicina i oralna patologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Četvrtak

Srijeda

14:00 h

14:00 h

Mali amfiteatar

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

13.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. X

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

19.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

15:30 h

15:30 h

Kabinet br. XII

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

14:00 h

14:00 h

Sudnica

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

11.06.2019.god.

25.06.2019.god.

Utorak

Utorak

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Dermatovenerologija

Prof.dr Mithat Tabaković

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. XI

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Doc.dr Zlatko Ercegović

12.07.2019.god.

Petak

10:00 h

Mali amfiteatar

Dentalna radiologija i fotografija

Prof.dr Haris Huseinagić

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

14:00 h

14:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi imunologije

Prof.dr Munevera Osmić

13.06.2019.god.

18.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. VI

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

15.06.2019.god.

09.07.2019.god.

Subota

Utorak

15:30 h

15:00 h  

Mali amfiteatar

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

Mali amfiteatar

Psihostomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

26.06.2019.god.

24.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

15:00 h

15:00 h

Kabinet Muzike

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

15:00 h

15:00 h

Veliki amfiteatar

Gnatologija

Doc.dr Omer Pinjić

25.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Utorak

Srijeda

14:00 h

15:00 h

Kabinet br. I

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Igor Hudić

12.06.2019.god.

28.06.2019.god.

Srijeda

Petak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. XII

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

03.07.2019.god.

24.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

 

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

VII i VIII semsestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Oralna hirurgija

Doc.dr Dobrila Regoje

26.06.2019.god.

24.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

15:00 h

15:00 h

Mali amfiteatar

Ortodoncija

Doc.dr Omer Pinjić

25.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Utorak

Srijeda

14:00 h

15:00 h

Kabinet br. I

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

12.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Oralna implantologija

Doc.dr Dobrila Regoje

26.06.2019.god.

24.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

15:00 h

15:00 h

Mali amfiteatar

Stručna praksa

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

Estetika u stomatologiji

Doc.dr Dobrila Regoje

26.06.2019.god.

24.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet muzike

Pacijenti rizika u stomatologiji

Prof.dr Adi Rifatbegović

12.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

11:00 h

11:00 h

Mali amfiteatar

Hemostazau stomatološkoj praksi

Doc.dr Nenad Tanasković

20.06.2019.god.

11.07.2019.god

Četvrtak

Četvrtak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. V

Endodoncija

Doc.dr Mirjana Duspara

28.06.2019.god.

Petak

09:00 h

Kabinet br. XII

Stomatološki materijali

Doc.dr Dobrila Regoje

26.06.2019.god.

24.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

15:00 h

15:00 h

Kabinet muzike

Gerontostomatologija*

Doc.dr Omer Pinjić

25.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Utorak

Srijeda

14:00 h

15:00 h

Kabinet br. XI

Osnovi biomedicine*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Prevencija i kontrola infekcije*

Prof.dr Amer Čustović

15.06.2019.god.

09.07.2019.god.

Subota

Utorak

16:15 h

15:00 h

Mali amfiteatar