Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Stomatologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

10.09.2021.

01.10.2021.

Petak

Petak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

08.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

09.09.2021.

23.09.2021.

Četvrtak

Četvtrak

10.00

10.00

Kabinet muzike

Medicinska terminologija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

06.09.2021.

20.09.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Kabinet br. XI

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

04.09.2021.

18.09.2021.

Subota

Subota

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

01.09.2021.

20.09.2021.

Srijeda

Ponedjeljak

16.00

15.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

13.09.2021.praktični

14.09.2021.završni

27.09.2021.praktični

28.09.2021. završni

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet za mikroskopiju

Dentalna anatomija

Doc.dr Nenad Tanasković

09.09.2021.

29.09.2021.

Četvrtak

Srijeda

10.00

10.00

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

04.09.2021.

18.09.2021

Subota

Subota

09.30

09.30

Kabinet muzike

Histologija i embriologija

Prof.dr Branimir Marjanović

03.09.2021.

29.09.2021.

Petak

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. VI

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

04.09.2021

18.09.2021.

Subota

Subota

10.00

10.00

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2021

15.09.2021

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

06.09.2021.

20.09.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

16.09.2021.

30.09.2021.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

06.09.2021.

20.09.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa prazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

13.09.2021.praktični

14.09.2021.završni

27.09.2021.praktični

28.09.2021. završni

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet muzike

Cervikofacijalna patologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

08.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet muzike

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

04.09.2021.

18.09.2021.

Subota

Subota

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

01.09.2021.

20.09.2021.

Srijeda

Ponedjeljak

16.00

15.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

14.09.2021.

29.09.2021.

Utorak

Srijeda

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Selma Porović

10.09.2021.

24.09.2021.

Petak

Petak

17.00

17.00

Kabinet br. V

Oralna medicina i oralna patologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

08.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. V

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

02.09.2021.

16.09.2021.

Četvrtak

Četvrtak

10.30

10.30

Kabinet IX

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

14.09.2021.

28.09.2021.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

01.09.2021.

15.09.2021.

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet br. IX

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

08.09.2021.

22.09.2021

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof.dr Nerma Sijerčić

15.09.2021.

30.09.2021.

Srijeda

Červrtak

14.00

14.00

Kabinet muzike

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

09.09.2021.

23.09.2021.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Kabinet muzike

Dentalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

16.09.2021.

30.09.2021.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Kabinet br. XI

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

15.09.2021.

29.09.2021.

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

04.09.2021

18.09.2021

Subota

Subota

14.00

14.00

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc.dr Edin Kaletović

 

01.09.2021.

23.09.2021.

 

Srijeda

Četvrtak

16.30

08.30

Kabinet stomatologije

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

 

15.09.2021.

30.09.2021.

Srijeda

Četvrtak

16.00

16.00

Kabinet muzike

Gnatologija

Prof.dr Omer Pinjić

01.09.2021.

29.09.2021.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet stomatologije

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Selma Porović

10.09.2021.

24.09.2021.

Petak

Petak

18.00

18.00

Kabinet br. V

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.09.2021.

20.09.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

03.09.2021.

17.09.2021.

Petak

Petak

12.00

12.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

06.09.2021.

20.09.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Dr. Edin Kaletović

01.09.2021.

20.09.2021.

Srijeda

Ponedjeljak

15.00

09.00

Kabinet stomatologije

Pretklinika i laboratorijska protetika

Dr. Edin Kaletović

03.09.2021.

21.09.2021

Petak

Utorak

17.00

09.00

Kabinet stomatologije

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

08.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Dr. Edin Kaletović

02.09.2021.

22.09.2021.

Četvrtak

Srijeda

16.00

09.00

Kabinet stomatologije

Pacijenti rizika u stomatologiji

Prof.dr Adi Rifatbegović

08.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. V

 

Oralna implantologija

Doc.dr Nenad Tanasković

09.09.2021.

29.09.2021.

Četvrtak

Srijeda

10.00

10.00

 

Endodoncija

Doc.dr Mirjana Duspara

15.09.2021.

29.09.2021.

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet br. V

Stomatološki materijali

Doc.dr Edin Kaletović

03.09.2021.

23.09.2021.

Petak

Četvrtak

15.30

09.30

Kabinet stomatologije

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija

Prof.dr Omer Pinjić

01.09.2021.

29.09.2021.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet stomatologije

Prevencija i kontrola infekcije*

Doc.dr Igor Dragičević

04.09.2021

18.09.2021

Subota

Subota

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

03.09.2021.

17.09.2021.

Petak

Petak

14.00

14.00

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr. Mithat Tabaković

03.09.2021.

17.09.2021.

Petak

Petak

10.30

10.30

 

Restauracijska stomatologija

Doc.dr Mirjana Duspara

 

15.09.2021.

29.09.2021.

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet br. V

Paradontologija

Doc.dr Miljan Bajić

09.09.2021.

30.09.2021.

Četvrtak

Četvrtak

11.30

09.00

 

Dječija i preventivna stomatologija

Prof.dr Omer Pinjić

01.09.2021.

29.09.2021.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet stomatologije

X SEMESTAR

Sudska medicina

03.09.2021.

30.09.2021.

Petak

Četvrtak

16.00

16.00

 

Ortodoncija

Prof.dr Omer Pinjić

01.09.2021.

29.09.2021.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet stomatologije

Mobilna protetika

Prof.dr Omer Pinjić

01.09.2021.

29.09.2021.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet stomatologije

IZBORNI PREDMETI

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini*

Prof.dr Fahir Baraković

03.09.2021.

17.09.2021.

Petak

Petak

15.00

15.00

Kabinet br. VI

Okluzije*

Prof.dr Omer Pinjić

01.09.2021.

29.09.2021.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet stomatologije

Prometni traumatizam*

 

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

06.09.2021.

20.09.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Kabinet br. XI

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Prof.dr Adi Rifatbegović

08.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. V

Fiksna protetika

Prof.dr Omer

Pinjić

01.09.2021.

29.09.2021.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet stomatologije

Forenzička stomatologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

03.09.2021.

30.09.2021.

Petak

Četvrtak

16.00

16.00

Kabinet stomatologije

XII SEMESTAR

Maksilofacijalna i oralna hirurgija u praksi

 

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

08.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. V

Restaurativna stomatologija u praksi

 

Doc.dr Mirjana

Duspara

 

15.09.2021.

29.09.2021.

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet br. V

Protetika u praksi

Prof.dr Omer

Pinjić

01.09.2021.

29.09.2021.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet stomatologije

Endodoncija u praksi

Doc.dr Mirjana

 Duspara

15.09.2021.

29.09.2021.

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet br. V

Ortodoncija u praksi

Prof.dr Omer

Pinjić

01.09.2021.

29.09.2021.

Srijeda

Srijeda

12.00

12.00

Kabinet stomatologije

Predmeti označeni * su izborni predmeti