FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Magistarske ( master ) studije

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

22.06.2018.god.

13.07.2018.god.

Petak

15:00 h

Sudnica

Spoljnopolitička analiza

Prof.dr Kemal Brkić

27.06.2018.god.

18.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. IV

Komunikacijske teorije i modeli

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Osnovi spoljne politike

Prof.dr Brano Miljuš

23.06.2018.god.

21.07.2018.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. XI

IZBORNI PREDMETI

Liderstvo

Prof.dr Brano Miljuš

23.06.2018.god.

21.07.2018.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. XI

Geopolitika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Savremeno djelovanje međunarodnih organizacija

Prof.dr Dragan Tančić

23.06.2018.god.

07.07.2018.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Mediji i društvo

Akademik prof.dr Zoran Milošević

20.06.2018.god.

11.07.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar