Fakultet političkih nauka

Studijski program – Politologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke

Prof.dr Dragan Tančić

04.09.2021.

25.09.2021.

Subota

Subota

14.00

14.00

Sudnica

Uvod u pravo

Doc.dr Albina Fazlović

15.09.2021.

29.09.2021

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. IV

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

04.09.2021.

18.09.2021.

Subota

Subota

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

01.09.2021.

20.09.2021.

Srijeda

Ponedjeljak

16.00

15.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2021

15.09.2021

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki

amfiteatar

Istorija političkih teorija 

Prof.dr Dragan Tančić

04.09.2021.

25.09.2021.

Subota

Subota

14.00

14.00

Sudnica

Uvod u filozofiju

Prof.dr Kemal Brkić

08.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2021

15.09.2021

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki

amfiteatar

B/H/S jezici*

Doc.dr Dragana Aleksić

16.09.2021.

30.09.2021.

Četvrtak

Četvrtak

09.00

09.00

Kabinet br. IX

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

03.09.2021.

17.09.2021.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2021

15.09.2021

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki

amfiteatar

Ustavno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

15.09.2021.

29.09.2021

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Kabinet br. IV

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

04.09.2021.

18.09.2021.

Subota

Subota

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

01.09.2021.

20.09.2021.

Srijeda

Ponedjeljak

16.00

15.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof.dr Dragan Tančić

04.09.2021.

25.09.2021.

Subota

Subota

14.00

14.00

Sudnica

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

04.09.2021.

25.09.2021.

Subota

Subota

14.00

14.00

Sudnica

Geopolitika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2021

15.09.2021

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

08.09.2021.

22.09.2021

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet informatike

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2021

15.09.2021

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

14.09.2021.

28.09.2021.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Politička antropologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2021

15.09.2021

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

04.09.2021.

25.09.2021.

Subota

Subota

14.00

14.00

Sudnica

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

04.09.2021.

25.09.2021.

Subota

Subota

14.00

14.00

Sudnica

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Doc.dr Izudin Šarić

07.09.2021.

21.09.2021.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

 

Međunarodni odnosi

Prof.dr Miroslav Baljak

03.09.2021.

21.09.2021.

Petak

Utorak

17.00

17.00

Sudnica

Pregovaranje

Prof.dr Dragan Tančić

04.09.2021.

25.09.2021.

Subota

Subota

14.00

14.00

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Marketing*

Doc.dr Lidija Vučićević

04.09.2021

18.09.2021.

Subota

Subota

11.00

11.00

Kabinet br. I

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

03.09.2021.

17.09.2021.

Petak

Petak

10.00

10.00

Kabinet br. I

Sociologija religije*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2021

15.09.2021

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

08.09.2021.

22.09.2021

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

04.09.2021.

25.09.2021.

Subota

Subota

14.00

14.00

Sudnica

Lokalna samouprava

Prof.dr Kemal Brkić

08.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet br. IV

VIII SEMESTAR

 

 

 

Politički marketing

Prof.dr Izet Banda

 

15.09.2021.

29.09.2021.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

 

 

 

 

Kabinet br. I

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

04.09.2021.

25.09.2021.

Subota

Subota

14.00

14.00

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

 

Ekonomska diplomatija*

Prof.dr Edin Ramić

14.09.2021.

28.09.2021.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

Kabinet br. III

 

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof.dr Edin Ramić

14.09.2021.

28.09.2021.

Utorak

Utorak

12.00

12.00

 

 

Kabinet br. III

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2021

15.09.2021

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti