Fakultet političkih nauka

Studijski program – Politologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke

Prof.dr Dragan Tančić

05.09.2020.god.

26.09.2020.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Uvod u pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

15.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Utorak

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. VI

Engleski jezik I

 

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

17:00 h

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

25.09.2020.god.

Petak

16:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.09.2020.god.

29.09.2020.god.

Ponedjeljak

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Istorija političkih teorija

Prof.dr Dragan Tančić

05.09.2020.god.

26.09.2020.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Uvod u filozofiju

Prof.dr Kemal Brkić

09.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. V

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.09.2020.god.

29.09.2020.god.

Ponedjeljak

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

B/H/S jezici*

Doc.dr Dragana Aleksić

03.09.2020.god.

24.09.2020.god.

Četvrtak

09:00 h

Kabinet br. III

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

01.09.2020.god.

15.09.2020.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.09.2020.god.

29.09.2020.god.

Ponedjeljak

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Ustavno pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

15.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Utorak

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. VI

Engleski jezik II

 

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

17:00 h

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

25.09.2020.god.

Petak

16:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof.dr Dragan Tančić

05.09.2020.god.

26.09.2020.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

05.09.2020.god.

26.09.2020.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Geopolitika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.09.2020.god.

29.09.2020.god.

Ponedjeljak

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

02.09.2020.god.

16.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.09.2020.god.

29.09.2020.god.

Ponedjeljak

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

08.09.2020.god.

22.09.2020.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Politička antropologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.09.2020.god.

29.09.2020.god.

Ponedjeljak

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

05.09.2020.god.

26.09.2020.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

05.09.2020.god.

26.09.2020.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Doc.dr Izudin Šarić

08.09.2020.god.

22.09.2020.god.

Utorak

12:00 h

Sudnica

Međunarodni odnosi

Prof.dr Miroslav Baljak

15.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Utorak

Srijeda

16:30 h

Sudnica

Pregovaranje

Prof.dr Dragan Tančić

05.09.2020.god.

26.09.2020.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Marketing*

Doc.dr Lidija Vučičević

05.09.2020.god.

19.09.2020.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. I

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

01.09.2020.god.

15.09.2020.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. I

Sociologija religije*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.09.2020.god.

29.09.2020.god.

Ponedjeljak

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

02.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

05.09.2020.god.

26.09.2020.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Lokalna samouprava

Prof.dr Kemal Brkić

09.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. V

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof.dr Izet Banda

01.09.2020.god.

15.09.2020.god.

Utorak

12:00 h

Kabinet br. I

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

05.09.2020.god.

26.09.2020.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Ekonomska diplomatija*

Prof.dr Edin Ramić

01.09.2020.god.

22.09.2020.god.

Utorak

12:00 h

Sudnica

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof.dr Edin Ramić

01.09.2020.god.

22.09.2020.god.

Utorak

12:00 h

Sudnica

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.09.2020.god.

29.09.2020.god.

Ponedjeljak

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti