FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Studijski program – Politologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

27.10.2018.god.

Subota

10:00 h

 

Uvod u pravo

Doc.dr Albina Abidović

17.10.2018.god.

Srijeda

13:30 h

 

Engleski jezik I

 

06.10.2018.god.

Subota

12:00 h

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

Ponedjeljak

11:00 h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

30.10.2018.god.

Utorak

10:00 h

 

Istorija političkih teorija

Prof.dr Dragan Tančić

27.10.2018.god.

Subota

10:00 h

 

Uvod u filozofiju

Prof.dr Kemal Brkić

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Retorika

Prof.dr Brano Miljuš

27.10.2018.god.

Subota

09:00 h

 

B/H/S jezici

 

 

 

 

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

10.10.2018.god.

Srijeda

13:00 h

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Politička sociologija

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

30.10.2018.god.

Utorak

10:00 h

 

Ustavno pravo

Doc.dr Albina Abidović

17.10.2018.god.

Srijeda

13:30 h

 

Engleski jezik II

 

06.10.2018.god.

Subota

12:00 h

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

Ponedjeljak

11:00 h

 

Savremena politička teorija

Prof.dr Dragan Tančić

27.10.2018.god.

Subota

10:00 h

 

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

27.10.2018.god.

Subota

10:00 h

 

Geopolitika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

30.10.2018.god.

Utorak

10:00 h

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Kancelarijsko poslovanje

Prof.dr Kemal Brkić

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

09.10.2018.god.

Utorak

16:00 h

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Politička antropologija

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

30.10.2018.god.

Utorak

10:00 h

 

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

27.10.2018.god.

Subota

10:00 h

 

Osnovi teorije i spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

27.10.2018.god.

Subota

10:00 h

 

Izborni sistem

Prof.dr Brano Miljuš

27.10.2018.god.

Subota

09:00 h

 

Međunarodni odnosi

Prof.dr Brano Miljuš

27.10.2018.god.

Subota

09:00 h

 

Pregovaranje

Prof.dr Dragan Tančić

27.10.2018.god.

Subota

10:00 h

 

Marketing

Prof.dr Nevenka Nićin

13.10.2018.god.

Subota

10:00 h

 

Preduzetništvo

Prof.dr Izet Banda

10.10.2018.god.

Srijeda

13:00 h

 

Sociologija religije

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

30.10.2018.god.

Utorak

10:00 h

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

17.10.2018.god.

Srijeda

13:00 h

 

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

27.10.2018.god.

Subota

10:00 h

 

Lokalna samouprava

Prof.dr Kemal Brkić

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Politički marketing

Prof.dr Izet Banda

10.10.2018.god.

Srijeda

13:00 h

 

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

27.10.2018.god.

Subota

10:00 h

 

Ekonomska diplomatija

Prof.dr Edin Ramić

15.10.2018.god.

Ponedjeljak

10:30 h

 

Svjetska istorija poslije 1945

Prof.dr Edin Ramić

15.10.2018.god.

Ponedjeljak

10:30 h

 

Politička kultura

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

30.10.2018.god.

Utorak

10:00 h