FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Studijski program – Politologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

08.09.2018.god.

22.09.2018.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Uvod u pravo

Doc.dr Albina Abidović

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

13:30 h

Kabinet br. IV

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

04.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Istorija političkih teorija

Prof.dr Dragan Tančić

08.09.2018.god.

22.09.2018.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Uvod u filozofiju

Prof.dr Kemal Brkić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. III

Retorika

Prof.dr Brano Miljuš

08.09.2018.god.

22.09.2018.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. XII

B/H/S jezici

Prof.dr Drago Tešanović

15.09.2018.god.

29.09.2018.god.

Subota

10:00

Kabinet br. VI

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

07.09.2018.god.

21.09.2018.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. I

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Politička sociologija

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

04.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Ustavno pravo

Doc.dr Albina Abidović

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

13:30 h

Kabinet br. IV

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

10.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Savremena politička teorija

Prof.dr Dragan Tančić

08.09.2018.god.

22.09.2018.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

08.09.2018.god.

22.09.2018.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Geopolitika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

04.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Kancelarijsko poslovanje

Prof.dr Kemal Brkić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. III

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

11.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Politička antropologija

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

04.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

08.09.2018.god.

22.09.2018.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Osnovi teorije i spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

08.09.2018.god.

22.09.2018.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Izborni sistem

Prof.dr Brano Miljuš

08.09.2018.god.

22.09.2018.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. XII

Međunarodni odnosi

Prof.dr Brano Miljuš

08.09.2018.god.

22.09.2018.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. XII

Pregovaranje

Prof.dr Dragan Tančić

08.09.2018.god.

22.09.2018.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Marketing

Prof.dr Nevenka Nićin

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

14:00 h

Kabinet br. V

Preduzetništvo

Prof.dr Izet Banda

07.09.2018.god.

21.09.2018.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. I

Sociologija religije

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

04.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

08.09.2018.god.

22.09.2018.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Lokalna samouprava

Prof.dr Kemal Brkić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. III

Politički marketing

Prof.dr Izet Banda

07.09.2018.god.

21.09.2018.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. I

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

08.09.2018.god.

22.09.2018.god.

Subota

14:00 h

Sudnica

Ekonomska diplomatija

Prof.dr Edin Ramić

06.09.2018.god.

20.09.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

Sudnica

Svjetska istorija poslije 1945

Prof.dr Edin Ramić

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrat

16:00 h

Sudnica

Politička kultura

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

04.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar