FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Studijski program – Politologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

26.01.2019.god.

09.02.2019.god.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. IV

Uvod u pravo

 

26.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Subota

Srijeda

09:00 h

09:00 h

Kabinet br. IV

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

08:00 h

08:00 h

Mali amfiteatar

Sociologija

 

 

 

 

 

Istorija političkih teorija

 

 

 

 

 

Uvod u filozofiju

 

 

 

 

 

Retorika

 

 

 

 

 

B/H/S jezici

Doc. dr Jelena Vojinović-Kostić

26.01.2019.god.

09.02.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

10:00 h

Kabinet br. V

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

15.01.2019.god.

05.02.2019.god.

Utorak

Utorak

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. I

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Politička sociologija

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

18.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Petak

Ponedeljak

09:30 h

09:30 h

Kabinet br. III

Ustavno pravo

 

26.01.2019.god.

13.02.2019.god.

Subota

Srijeda

09:00 h

09:00 h

Kabinet br. IV

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Savremena politička teorija

 

 

 

 

 

Uporedna politika

 

 

 

 

 

Geopolitika

 

 

 

 

 

Osnovi informatike

 

 

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje

Prof.dr Kemal Brkić

16.01.2019.god.

30.01.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet br. IV

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

22.01.2019.god.

12.02.2019.god.

Utorak

Utorak

16:00 h

16:00 h 

Veliki amfiteatar

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Politička antropologija

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

18.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Petak

Ponedeljak

09:30 h

09:30 h

Kabinet br. III

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

26.01.2019.god.

09.02.2019.god.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. IV

Osnovi teorije i spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

26.01.2019.god.

09.02.2019.god.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. IV

Izborni sistem

 

 

 

 

 

Međunarodni odnosi

 

 

 

 

 

Pregovaranje

 

 

 

 

 

Marketing

 

 

 

 

 

Preduzetništvo

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Sociologija religije

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

18.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Petak

Ponedeljak

09:30 h

09:30 h

Kabinet br. III

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

23.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Sudnica

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

26.01.2019.god.

09.02.2019.god.

Subota

Subota

15:00 h

15:00 h

Kabinet br. IV

Lokalna samouprava

Prof.dr Kemal Brkić

16.01.2019.god.

30.01.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. IV

Politički marketing

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Ekonomska diplomatija

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Politička kultura

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

18.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Petak

Ponedeljak

09:30 h

09:30 h

Kabinet br. III