Fakultet političkih nauka

Studijski program – Politologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke

Prof.dr Dragan Tančić

30.01.2021.god.

13.02.2021.god.           

Subota

14:00 h

Sudnica

Uvod u pravo

Doc.dr Albina Fazlović

13.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

23.01.2021.god.

06.02.2021.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

22.01.2021.god.

08.02.2021.god.

Petak

Ponedjeljak

15:30 h

Veliki amfiteatar

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Istorija političkih teorija

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Uvod u filozofiju

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

 

 

B/H/S jezici*

Doc.dr Dragana Aleksić

18.01.2021.god.

11.02.2021.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

14:00 h

09:00 h

Kabinet br. XII

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

22.01.2021.god.

05.02.2021.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

25.01.2021.god.

08.02.2021.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Ustavno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

13.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

23.01.2021.god.

06.02.2021.god.

Subota

11:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

22.01.2021.god.

08.02.2021.god.

Petak

Ponedjeljak

16:30 h

Veliki amfiteatar

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

Geopolitika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

25.01.2021.god.

08.02.2021.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

26.01.2021.god.

09.02.2021.god.

Utorak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Politička antropologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

25.01.2021.god.

08.02.2021.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

30.01.2021.god.

13.02.2021.god.           

Subota

14:00 h

Sudnica

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

30.01.2021.god.

13.02.2021.god.           

Subota

14:00 h

Sudnica

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Prof.dr Brano Miljuš

 

 

 

 

Međunarodni odnosi

 

 

 

 

 

Pregovaranje

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing*

 

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Sociologija religije*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

25.01.2021.god.

08.02.2021.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

20.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

30.01.2021.god.

13.02.2021.god.           

Subota

14:00 h

Sudnica

Lokalna samouprava

Prof.dr Kemal Brkić

27.01.2021.god.

10.02.2021.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. XI

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

 

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekonomska diplomatija*

Prof.dr Edin Ramić

 

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof.dr Edin Ramić

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

25.01.2021.god.

08.02.2021.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti