Fakultet političkih nauka

Studijski program – Politologija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke

Prof.dr Dragan Tančić

01.06.2020.god.

29.06.2020.god.

13.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

13:30 h

13:30 h

Veliki amfiteatar

Uvod u pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

10.06.2020.god.

06.07.2020.god.

21.07.2020.god.

Srijeda

Ponedjeljak

Utorak

13:00 h

13:00 h

14:00 h

Sudnica

Engleski jezik I

 

05.06.2020.god.

26.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Petak

Petak

Subota

16:30 h

09:30 h

09:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

05.06.2020.god.

22.06.2020.god.

10.07.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

Petak 

16:00 h

10:00 h

10:00 h

Kabinet muzike

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

29.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Istorija političkih teorija

Prof.dr Dragan Tančić

29.06.2020.god.

13.07.2020.god.

Ponedjeljak

13:30 h

Sudnica

Uvod u filozofiju

Prof.dr Kemal Brkić

01.07.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. V

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

30.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Veliki amfiteatar

B/H/S jezici*

Doc.dr Dragana Aleksić

04.06.2020.god.

22.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Četvrtak

Ponedjeljak

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. V

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Izet Banda

09.06.2020.god.

23.06.2020.god.

07.06.2020.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.06.2020.god.

29.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Ustavno pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

10.06.2020.god.

06.07.2020.god.

21.07.2020.god.

Srijeda

Ponedjeljak

Utorak

13:00 h

13:00 h

14:00 h

Sudnica

Engleski jezik II

 

05.06.2020.god.

26.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Petak

Petak

Subota

16:30 h

09:30 h

09:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

05.06.2020.god.

22.06.2020.god.

10.07.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

Petak 

16:00 h

10:00 h

10:00 h

Kabinet muzike

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof.dr Dragan Tančić

29.06.2020.god.

13.07.2020.god.

Ponedjeljak

13:30 h

Sudnica

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

29.06.2020.god.

13.07.2020.god.

Ponedjeljak

13:30 h

Sudnica

Geopolitika

Akademik prof.dr Zoran Milošević

29.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

08.07.2020.god.

22.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.06.2020.god.

29.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

09.06.2020.god.

23.06.2020.god.

07.07.2020.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Politička antropologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.06.2020.god.

29.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

01.06.2020.god.

29.06.2020.god.

13.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

13:30 h

13:30 h

Veliki amfiteatar

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

01.06.2020.god.

29.06.2020.god.

13.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

13:30 h

13:30 h

Veliki amfiteatar

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Doc.dr Izudin Šarić

23.06.2020.god.

07.07.2020.god.

Utorak

12:00 h

Sudnica

Međunarodni odnosi

Prof.dr Miroslav Baljak

22.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Ponedjeljak

Srijeda

17:00 h

Sudnica

Pregovaranje

Prof.dr Dragan Tančić

29.06.2020.god.

13.07.2020.god.

Ponedjeljak

13:30 h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Marketing*

Doc.dr Lidija Vučičević

04.07.2020.god.

18.07.2020.god.

Subota

10:00 h

09:00 h

Kabinet br. I

Preduzetništvo*

Prof.dr Izet Banda

30.06.2020.god.

14.07.2020.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Sociologija religije*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.06.2020.god.

29.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Veliki amfiteatar

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

01.06.2020.god.

29.06.2020.god.

13.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

13:30 h

13:30 h

Veliki amfiteatar

Lokalna samouprava

Prof.dr Kemal Brkić

10.06.2020.god.

01.07.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. V

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof.dr Izet Banda

30.06.2020.god.

14.07.2020.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. I

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

29.06.2020.god.

13.07.2020.god.

Ponedjeljak

13:30 h

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Ekonomska diplomatija*

Prof.dr Edin Ramić

23.06.2020.god.

07.07.2020.god.

Utorak

13:00 h

Sudnica

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof.dr Edin Ramić

30.06.2020.god.

14.07.2020.god.

Utorak

13:00 h

Sudnica

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.06.2020.god.

29.06.2020.god.

20.07.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti